KİŞİSEL BİLGİLER
Seçil METİN
Adı Soyadı Prof. Dr. Seçil METİN
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146422
E-Posta secilekici@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 25.6.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (YL) 19.8.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (DR) 24.2.2010
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1METİN S. (2022). FARKLI DİSİPLİNLER ÇERÇEVESİNDE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK "TÜRKİYE ÖRNEĞİ".. ANKARA, (pp. 46-62). Detay Yayıncılık.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1METİN S., ÖZER B. Z. I. (2023). Antibacterial activity of some essential oils againts Vagococcussalmoninarum. Su Ürünleri Dergisi, 37, 167-173.
  • 2BIYIKLI M., BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö., METİN S., KARA N., Gürbüzer G. (2019). The effects of Isatis tinctoria extract on pigmentation and growth ofPseudotropheus acei and diseases resistance against Aeromonas hydrophila. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7, 137-141.
  • 3METİN S., DİDİNEN B. I., Mercimek E. B., Ersoy A. T. (2017). Bazı Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Bazı Uçucu Yağların Antibakteriyel Aktivitesi. Yunus Araştırma Bülteni, .
  • 4DİLER Ö., GÖRMEZ Ö., METİN S., İLHAN İ., DİLER İ. (2017). Origanum vulgare L. Uçucu Yağının Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhyncus mykiss)’nda Büyüme, Lizozim ve Antioksidan Aktivite ve Vibrio anguillarum’ a Karşı Direnç Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13, 42-57.https://doi.org/10.22392/egirdir.252029
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1Taha M. D., DİDİNEN B. I., ONUK E. E., METİN S., YILMAZ S., Mohamed A. A., Pakır S., Gülşen O., Abdel-Latif H. M. (2023). Identification of four autochthonous yeasts from the intestines of goldfish, Carassius auratus with potential probiotic properties and their effects on the most common fish bacterial pathogens. Elsevier BV, 184.https://doi.org/10.1016/j.micpath.2023.106381
   • 2YİĞİT N. Ö., METİN S., Sabuncu Ö. F., DİDİNEN B. I., DİDİNEN H., ÖZMEN Ö., KOŞKAN Ö. (2022). Efficiency of Ocimum basilicum and Eucalyptus globulus essential oils on anesthesia and histopathology of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. JOURNAL OF THE WORLD AQUACULTURE SOCIETY, 53, 1051-1061.https://doi.org/10.1111/jwas.12911
   • 3YİĞİT N. Ö., METİN S., DİDİNEN B. I., DİDİNEN H., ÖZMEN Ö. (2022). Effect of lavander (Lavandula angustifolia) and laurel (Laurus nobilis) essential oils as anesthesics in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture, 557, 1-5.https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.738328
   • 4METİN S., YİĞİT N. Ö., Balkaya M., DİDİNEN B. I., DİDİNEN H., ÖZMEN Ö. (2022). Efficacy of cumin (Cuminum cyminum) and lavender (Lavandula angustifolia essential oils as anaesthesics in common carp (Cyprinus carpio L.1758). AQUACULTURE RESEARCH, 53, 3598-3607.https://doi.org/10.1111/are.15864
   • 5METİN S., DİDİNEN B. I., TELCİ İ., DİLER Ö. (2021). Essential oil of Mentha suaveolens Ehrh., composition and antibacterial activity against bacterial fish pathogens. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 93, 1-8.https://doi.org/10.1590/0001-3765202120190478
   • 6METİN S., KARA N., DİDİNEN B. I., KUBİLAY A. (2021). Antibacterial Activity of Essential Oils and Extracts of Some Medicinal Plants against Bacterial Fish Pathogens. Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 73, 1-14.https://doi.org/10.46989/001c.21456
   • 7METİN S., DİDİNEN B. I., KARA N., DİLER Ö. (2020). Effect of Rosemary (Rosmarinus officinalis) and Sage (Salvia officinalis) Essential Oils on Disease Resistance against Aeromonas sobria in goldfish (Carassius auratus). İsraeli Journal of Aquaculture- Bamidgeh, 72, 1-10.
   • 8METİN S., ONUK E. E., YARDIMCI B., DİDİNEN B. I. (2020). First report of Candida sake isolated from cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) juveniles in Turkey. Bulletin of theEuropean Associationof Fish Pathologists, 40, 141-147.
   • 9KUBİLAY A., DİDİNEN B. I., METİN S., ONUK E. E., BAHADIR K. S., ULUKÖY G. (2020). First Record of Aeromonas sobria in yellowtail cichlid, Pseudotropheus acei. Bulletin of theEuropean Associationof Fish Pathologists, 40, 20-27.
   • 10GÜMÜŞ E., KUBİLAY A., GÜNEY Ş., GÜZEL S. Z., KÖK T. T., METİN S., ULUKÖY G. (2018). Effect of Dietary Kefir on the Growth Performance, Feed Utilization and Fatty Acid Profile of Juvenile Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. Aquculture Nutrition, 23, 964-972.
   • 11DİDİNEN B. I., ONUK E. E., METİN S., ÇAYLI Ö. (2018). Identification and Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated from Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792), with Inhibitory Activity againts Vagococcus salmoninarum and Lactococcus garvieae.. Aquaculture Nutrition, 24, 400-407.
   • 12DİLER Ö., GÖRMEZ Ö., DİLER İ., METİN S. (2017). Effect of oregano (Origanum onites L.) essential oil on growth, lysozyme and antioxidant activity and resistance against Lactococcus garvieae in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum),. AQUACULTURE NUTRITION, 23, 844-851.
   • 13ULUKÖY G., METİN S., KUBİLAY A., GÜNEY Ş., YILDIRIM P., SEYDİM Z. B., KÖK T. T., GÜMÜŞ E. (2017). The Effect of Kefir as a Dietary Supplement on Nonspecific Immune Response and Disease Resistance in Juvenile Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792). Journal of the World Aquaculture Society, 48, 248-256.
   • 14DİDİNEN B. I., ONUK E. E., ÖZTÜRK T., METİN S., ÖZ M., ÇAYLI Ö., KUBİLAY A. (2016). First Report of Chryseobacterium sp from Koi Cyprinus carpio in Turkey. THE ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE- BAMIDGEH, .
   • 15YARDIMCI B., DİDİNEN B. I., ONUK E. E., METİN S., ÇİFTCİ A., KUBİLAY A., PEKMEZCİ G. Z., ERALP H. (2016). Immunohistochemical evaluation of experimental Vagococcus salmoninarum infection in rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792. Journal of Fish Diseases, 39, 547-553.https://doi.org/10.1111/jfd.12386
   • 16DİDİNEN B. I., BAHADIR K. S., METİN S., DİLER Ö., EROL K. G., DULLUÇ A., KOCA H. U., YİĞİT N. Ö., ÖZKÖK R., KÜÇÜKKARA R. (2016). Effect of lactic acid bacteria and the potential probiotic Hafnia alvei on growth and survival rates of narrow clawed crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823 stage II juveniles. IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, 15, 1307-1317.
   • 17METİN S., DİLER Ö., DİDİNEN B. I., TERZİOĞLU S., GÖRMEZ Ö. (2015). In vitro and In vivo Antifungal Activity of Satureja cuneifolia Ten Essential Oil on Saprolegnia parasitica Strains Isolated from Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum Eggs 2013 1 7. Aquaculture Research, 46, 1396-1402.https://doi.org/10.1111/are.12293
   • 18BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö., DİDİNEN B. I., METİN S., BAYRAK H., ONUK E. E., İLHAN İ., ERALP H., DİLER İ. (2015). Effects of Enzyme Producing Probiotic Bacteria Isolated from the Gastrointestinal Tract of Trout on the Growth Performance Survival and Digestive Enzyme Activity of Rainbow Trout Fry Oncorhynchus mykiss. The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 67, 1-10.
   • 19MERİÇ L. A., TUNALIGİL S., DİDİNEN B. I., METİN S. (2015). New rRNA primers for the detection of Vibrio anguillarum. The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, , 1-6.
   • 20ULUKÖY G., KUBİLAY A., SEYDİM Z. B., GÜMÜŞ E., GÜNEY Ş., KÖK T. T., METİN S., DİLER Ö. (2015). Effect of Storage Temperature on Beneficial Microbial Load in Rainbow Trout Feed Supplemented with Kefir.. Indian Journal of Fisheries, 62, 137-139.
   • 21DİDİNEN B. I., YARDIMCI B., ONUK E. E., METİN S., YILDIRIM P. (2014). Naturally Lactococcus garvieae Infection in Rainbow Trout Oncorhyncus mykiss Walbaum 1792 New Histopathological Observations Phenotypic and Molecular Identification. Revue de Medecine Veterinaire, 165, 12-19.
   • 22DİDİNEN B. I., METİN S., ONUK E. E., TAKMAZ H., ERSOY A. T. (2014). Isolation and Characterization of Potential Probiotic Bacteria from Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum Rearing Units against Bacterial Pathogens. The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh, 66, 1-8.
   • 23KUBİLAY A., ÇİFTÇİ S., YILDIRIM P., DİDİNEN B. I., METİN S., DEMİRKAN T., ÖZEN M. R., OIDTMANN B. (2014). First Observation of Red Mark Syndrome RMS in Cultured Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 in Turkey. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 34, 95-101.
   • 24METİN S., KUBİLAY A., ONUK E. E., DİDİNEN B. I., YILDIRIM P. (2014). First Isolation of Staphylococcus warneri from Cultured Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum Broodstock in Turkey. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 34, 165-174.
   • 25DİDİNEN B. I., KUBİLAY A., DİLER Ö., METİN S., ONUK E. E., FINDIK A. (2011). First Isolation of Vagococcus salmoninarum from Cultured Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum Broodstocks in Turkey. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 31, 235-243.
   • 26METİN S., DİLER Ö., DİDİNEN B. I., KUBİLAY A. (2011). Balıklardan İzole Edilen Bakteriyel Patojenlere Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağlarının Antibakteriyel Aktivitesi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17, 47-54.
   • 27ALTUN S., KUBİLAY A., METİN S., DİDİNEN B. I., DİLER Ö. (2010). Oral Vaccination Against Lactococcosis in Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Using Sodium Alginate and Poly lactide co glycolide Carrier. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16, 211-217.
   • 28KUBİLAY A., ALTUN S., DİDİNEN B. I., METİN S., DİLER Ö. (2009). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhyncus mykiss Işletmelerinde Flavobacterium psycrophilum Izalosyonu. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15, 709-715.
   • 29KUBİLAY A., ALTUN S., DİLER Ö., METİN S. (2008). Isolation of Flavobacterium columnare from Cultured Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Fry in Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, 8, 165-169.
   • 30KUBİLAY A., ALTUN S., ULUKÖY G., METİN S., DİLER Ö. (2008). Immunization of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss against Lactococcus garvieae Using Vaccine Mixtures. The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 60, 265-270.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1Tatlı M. A., METİN S. (2021). Japon Balık (Carassius auratus, L. 1758)’larında Yeme İlave Edilen Probiyotik (Lactococcus lactis subsp. Cremoris) ve Prebiyotiğin (Mannanoligosaccharide) Aeromonas hydrophila’ya Karşı Hastalık Direnci Üzerine Etkisi.. Yalvaç Akademi, 6, 49-55.
    • 2METİN S., DİDİNEN B. I., KUBİLAY A., BAŞ B., Yıldırım P., Wiklund T. (2019). First Report of Candida sp. from Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) Fry in Turkey. Acta Aquatica Turcica, 15, 55-59.https://doi.org/10.22392/egirdir.437661
    • 3YİĞİT N. Ö., BAHADIR K. S., ÖZMEN Ö., DİDİNEN B. I., METİN S. (2019). The Effects of Dietary Administration with High Level Red Pepper (Capsicum annuum) onGrowth Performance, Coloration, Histology and Protection Against Aeromonas sobria in YellowTail Cichlid, Pseudotropheus acei. Acta Aquatica Turcica, 15, 340-346.
    • 4Ersoy A. T., METİN S., ONUK E. E. (2018). Akdeniz Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalıklarından İzole Edilen Flavobacterium psychrophilum Suşlarının Fenotipik ve Genetik Farklılıklarının Belirlenmesi.. Acta Aquatica Turcica, 14, 265-275.
    • 5METİN S., DİLER Ö., DİDİNEN H. (2018). Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Tıbbi Bitkilerin Anestezik Olarak Kullanımı. Acta Aquatica Turcica, 14, 351-356.
    • 6ULUKÖY G., KUBİLAY A., DİDİNEN B. I., METİN S., ALTUN S., DİLER Ö., MAMMADOV R., Dulluç A. (2018). Immunostimulant Effects of Geophyte Plant Extract on Non-specific Defence Mechanisms of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 4, 36-41.https://doi.org/10.17216/limnofish.376404
    • 7YARDIMCI B., PEKMEZCİ G. Z., DİDİNEN B. I., METİN S. (2016). Ichthyobodo spp Infection in Meagre Argyrosomus regius from Turkey Parasitological and Pathological Findings. Turkish Journal of Parasitology, 40, 48-50.https://doi.org/10.5152/tpd.2016.4577
    • 8METİN S., DİDİNEN B. I., BOYACI Y. Ö., KUBİLAY A., EMRE N., DİDİNEN H., EMRE Y. (2015). Occurrence of Eustrongylides excisus Jägerskiöld 1909 Larvae Nematoda Dioctophymatidae in Pikeperch Sander lucioperca L in Lake Eğirdir. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 10, 20-24.
    • 9AVSEVER M. L., TANRIKUL T. T., GÜROY D., METİN S., AKŞİT H., TUNALIGİL S. (2014). Investigation of Certain Blood Parameters in Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 Naturally Infected with Lactococcus garvieae. Journal of FisheriesSciences. com, 8, 114-120.https://doi.org/DOI: 10.3153/jfscom.201415
    • 10DİDİNEN B. I., METİN S., ÇAYLI Ö., ERSOY A. T. (2013). Screening for Candidate Probiotic Bacteria for The Control of Vibrio anguillarum in Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum. Journal of FisheriesSciences.com, 7, 317-322.https://doi.org/DOİ:10.3153/jfscom.2013035
    • 11BAHADIR K. S., DİDİNEN B. I., METİN S., DULLUÇ A. (2011). Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Probiyotik Uygulamaları. Journal of FisheriesSciences.com, 5, 326-335.https://doi.org/DOI: 10.3153/jfscom.2011037
    • 12DİDİNEN B. I., METİN S., DİLER Ö., BAHADIR K. S., DULLUÇ A. (2010). Astacidae Familyası Tatlı Su İstakozlarının Yetiştiriciliğinde Yavrularda Gelişim ve Yaşama Oranlarını Etkileyen Faktörler. Journal of FisheriesSciences.com, 4, 216-223.https://doi.org/DOI: 10.3153/jfscom.2010023
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1METİN S., DİDİNEN B. I., KUBİLAY A., PALA M., AKER İ. (2015). Bazı Tıbbi Bitkilerin Gökkuşağı Alabalıkları Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 Üzerinde Anestezik Etkilerinin Belirlenmesi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1, 37-42.
     • 2METİN S. (2012). Phenotypic Characteristics of Listonella anguillarum Strains Isolated from Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum Farms in Turkey. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 23, 44-48.
     • 3DİLER A., GÜNER A., ALTUN S., METİN S. (2008). Farklı Sıcaklık ve Hava Akım Hızında Kurutmanın Sudak Balığı Stizostedion lucioperca Filetolarının Kalite Niteliklerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 24, 77-86.
     • 4DİDİNEN B. I., DİLER Ö., METİN S., ALTUN S. (2005). Flavobacterium psychrophilum İzolatlarının Teşhisinde API ZYM Kullanımı ve ATB VET ile Antimikrobiyal Duyarlılığın Belirlenmesi. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1, 62-68.
     • 5DİLER Ö., METİN S. (2003). Farklı Tuzluluk ve pH Değerlerinin Yersinia ruckeri Suşlarının Büyüme Oranı Üzerine Etkisi. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9, 63-70.
     • 6KUBİLAY A., DİLER Ö., ÖZEN M. R., METİN S. (2000). Kültür Balıkçılığında Mikrobiyal İnfeksiyonlara Karşı İmmunostimulantların Önemi ve Kullanımı. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 7, 34-55.
      • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
      • 1METİN S., DİDİNEN B. I., TELCİ İ., DİLER Ö. (2018). Antibacterial Activity of Essential Oil of Mentha suaveolens against Bacterial Fish Pathogens. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences(FABA), Kasım 21-23.
      • 2DİLER Ö., GÖRMEZ Ö., DİLER İ., METİN S. (2017). Effects of medicinal plants of Oreganum onites and Oreganum vulgare essential oil on the lysozyme activity. 1. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIMNOLOGICAL AND FRESHWATER FISHERIES (Eğirdir), Ekim 4-6, Eğirdir-ISPARTA, 180-180.
      • 3METİN S., BİÇER Z. I. (2017). Antibacterial Activity of Some Essential Oils againts Vagococcus salmoninarum. LimnoFish 2017, Ekim 4-6.
      • 4METİN S., DİLER Ö., DİDİNEN B. I., terizioğlu S., GÖRMEZ Ö. (2017). In Vitro And In Vivo Antifungal Activity Of Satureja cuneifolia Ten. Essential Oil On Saprolegnia Parasitica Strains Isolated From Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, walbaum) Eggs. The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Nisan 13-16, Girne.
      • 5METİN S., DİDİNEN B. I., KUBİLAY A., pala m., aker i. (2017). Determination Of Anesthetic Effects Of Some Medicinal Plants On Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss walbaum,1792). Mesmap 3, Nisan 13-16.
      • 6KUBİLAY A., YILDIRIM P., FAKİR H., ULUKÖY G., DİDİNEN B. I., METİN S. (2016). Determination of in vitro antibacterial activity of Calaminta subsp nepeta C nepeta subsp glandulosa and Eucalyptus camaldulensis essential oils on fish pathogenic bacteria. FABA 2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, Kasım 3-5.
      • 7YARDIMCI B., DİDİNEN B. I., ONUK E. E., METİN S., ÇİFTCİ A., KUBİLAY A., PEKMEZCİ G. Z., ERALP H. (2016). Immunohistochemical evaluation of experimentalVagococcus salmoninarum infection in rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792. 3rd International Vet İstanbul Group Congress 2016, Mayıs 17-20.
      • 8DİLER Ö., GÖRMEZ Ö., DİLER İ., METİN S. (2015). Effect of Origanum vulgare L on the Growth Performance and Antioxidant Status of Rainbow Trout Oncorhyncus mykiss. The 17th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Eylül 7-11, Las Palmas de Gran Canaria.
      • 9METİN S., DİDİNEN B. I., YILDIRIM P., KUBİLAY A. (2015). In Vitro Antibacterial Activities of Satureja cuneifolia Ten on Bacterial Fish Pathogens. The 17th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Eylül 7-11, Las Palmas de Gran Canaria.
      • 10KUBİLAY A., METİN S., YILDIRIM P., BUDAK H. N., ULUKÖY G., GÜMÜŞ E., SEYDİM Z. B. (2015). In Vitro Antibacterial Activities of Pomegranate Punica granatum L and Grape Vitis Vinifera Vinegar Against Bacterial Fish Pathogens. The 17th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish., Eylül 7-11, Las Palmas de Gran Canaria.
      • 11DİDİNEN B. I., METİN S., ÇAYLI Ö. (2012). Screeening for Potential Probiotic Bacteria to Control of Vibrio anguillarum in Rainbow Trout. The 1 st International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANINUE 2012), Eylül 14-15, KHON KAEN.
      • 12DİDİNEN B. I., BAHADIR K. S., DİLER Ö., KOCA H. U., DULLUÇ A., METİN S., GÜLLE İ., ÖZKÖK R. (2008). Effect of Dietary Supplementation Commerical Probiotic Protexin on Growth and Survival of Narrow Clawed Crayfish Astacus leptodactylus Esch. European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC), The Symposium on Interactions Between Social Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, Mayıs 21-24, ANTALYA.
      • 13DİLER Ö., DİDİNEN B. I., METİN S., ALTUN S. (2007). Determination of Phenotypic Characteristics and Antimicrobial Susceptibilities of Flavobacterium psychrophilum Strains Isolated from Rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum Farms in Turkey. Aquaculture Europe 07, Ekim 24-27, İstanbul.
      • 14DİLER Ö., DİDİNEN B. I., METİN S., ALTUN S., DİLER A., KUBİLAY A. (2007). Antagonistic Activities of Bacteria Against The Pathogen of Cold Water Dısease Flavobacterium psychrophilum. 13th International Conference of the EAFP Diseases of Fish and Shellfish, Eylül 17-22.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1DİDİNEN B. I., ONUK E. E., METİN S., Çaylı Ö., ÖZÜTOK S. (2017). Potential Probiotic Lactic Acid Bacteria from Rainbow Trout for Inhibitory Activity against Flavobacterium psychrophilum and Aeromonas hydrophila.. Limnofish, Ekim 4-6.
       • 2KUBİLAY A., METİN S., ONUK E. E., ULUKÖY G., Doğan M., DİDİNEN B. I. (2017). Lactococcus garviae pathogen caused an outbreak in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) broodstocks in Turkey. LimnoFish 2017, Ekim 4-6.
       • 3DİLER Ö., GÖRMEZ Ö., DİLER İ., METİN S. (2017). Effect of Dietary Supplementation of Origanum onites L. Essential Oil on Growth Performance, Survival and Liver, Kidney, Spleen Histology of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Mayıs 3-7.
        • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
        • 1DİDİNEN B. I., KUBİLAY A., DİLER Ö., METİN S., GÖRMEZ Ö., ULUKÖY G. (2017). Isparta İlinde Bir Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) İşletmesinde Yersinia ruckeri İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Antibiyotik Duyarlılığı. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 12-15, Sinop.
        • 2ÖZGE Ç., DİDİNEN B. I., METİN S. (2015). Balık Yetiştiriciliğinde Laktik Asit Bakterilerinin Önemi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, iZMİR, Eylül 1-4, iZMİR.
        • 3BAHADIR K. S., KAYHAN M. H., ERALP H., YİĞİT N. Ö., DİDİNEN B. I., METİN S., KURT E. (2014). Akvaryum Sektöründe Kabuklular. I.Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı, Ekim 30-31, ANTALYA.
        • 4DİLER Ö., GÖRMEZ Ö., BAHADIR K. S., METİN S., DİDİNEN B. I., YİĞİT N. Ö., KUBİLAY A. (2013). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss nda Görülen Saprolegniasis in Tedavisinde Alternatif Olarak Origanum onites in Kullanılma Olanakları Üzerine Bir Çalışma. III. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Mayıs 24-26, KASTAMONU.
        • 5DİLER Ö., GÖRMEZ Ö., METİN S., BAHADIR K. S., DİDİNEN B. I., YİĞİT N. Ö., KUBİLAY A. (2012). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Yumurta İnkübasyonunda Origanum onites in In Vivo Antifungal Aktivitesi Üzerinde Bir Araştırma. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA 2012), Kasım 21-24, ESKİŞEHİR.
        • 6ONUR E., DİLER Ö., DİDİNEN B. I., METİN S. (2011). Ticari Probiyotik Em1 Uygulamasının Tatlı Su İstakozları Astacus leptodactylus nda Toplam Hemosit Sayısı Üzerine Etkisi. Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler (FABA 2011) Sempozyumu, Eylül 7-9, SAMSUN.
        • 7CAN Y., DİLER Ö., METİN S. (2010). Gökkuşağı Alabalıklarında Oncorhynchus mykiss Ticari ve Potansiyel Probiyotik Uygulamasının Vibrio anguillarum a Koruma Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı, Haziran 28-29, ISPARTA.
        • 8DİDİNEN B. I., METİN S., DİLER Ö., KUBİLAY A. (2010). Akuakültürde Patojen Bakterilere Karşı Potansiyel Probiyotik Bakteri Seçimi ve Kullanımı. Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı, Haziran 28-29, ISPARTA.
        • 9CAN Y., DİLER Ö., METİN S. (2009). Akuakültürde İnfeksiyöz Balık Patojenlerine Karşı Bitkisel Ürünlerin Kullanılması. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 1-4, RİZE.
        • 10BAHADIR K. S., DİLER Ö., DİDİNEN B. I., METİN S., DULLUÇ A. (2009). Akuakültürde Probiyotiklerin Rolü. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 1-4, RİZE.
        • 11DİDİNEN B. I., METİN S., DİLER Ö., BAHADIR K. S., DULLUÇ A. (2009). Astacidae Familyası Tatlı Su İstakozlarının Yetiştiriciliğinde Yavrularda Gelişim ve Yaşama Oranlarını Etkileyen Faktörler. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 1-4, RİZE.
        • 12BAHADIR K. S., METİN S., DİDİNEN B. I., DİLER Ö. (2008). Gökkuşağı Alabalıklarının Oncorhynchus mykiss Sindirim Sisteminden İzole Edilmiş Enzim Üreten Bakteriyel Flora. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Ekim 14-16, ISPARTA.
        • 13METİN S., CAN Y., DİLER Ö., DİDİNEN B. I. (2008). Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Bazı Bitkisel Yağların Antibakteriyel Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Ekim 14-16, ISPARTA.
        • 14DEMİR O., KUBİLAY A., METİN S., GÜNLÜ A., GÜMÜŞ E. (2007). Kültür Koşullarına Adapte Edilen Dağ Alabalığı Salmo trutta macrostigma Dumeril 1858 Larvalarında Ortaya Çıkan Enfeksiyonlar. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 4-7, MUĞLA.
        • 15DİDİNEN B. I., DİLER Ö., ÖZKÖK R., METİN S., DULLUÇ A., EROL K. G. (2007). Stoklama Yoğunluğunun Kerevit Astacus leptodactylus Esch 1823 Yavrularının Gelişimlerine ve Yaşama Oranlarına Etkisi. Ulusal Su Günleri 2007, Mayıs 16-18, ANTALYA.
        • 16ALTUN S., KUBİLAY A., DİLER Ö., ULUKÖY G., METİN S. (2005). Gökkuşağı Alabalıklarından İzole Edilen Lactococcus garvieae Suşlarının Antijenik Özellikleri ve Balıkların İmmunizasyonu. Ulusal Su Günleri 2005, Eylül 28-30, TRABZON.
        • 17ALTUN S., KUBİLAY A., DİLER Ö., METİN S. (2005). Türkiye de Kültürü Yapılan Alabalık Larvalarında Flavobacterium columnare İzolasyonu. Ulusal Su Günleri 2005,, Eylül 28-30, TRABZON.
        • 18METİN S., DİLER Ö., ALTUN S. (2005). Kültürü Yapılan Balıklarda Görülen Vibrio Enfeksiyonları. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 1-4, ÇANAKKALE.
         • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1DİDİNEN B. I., ONUK E. E., METİN S., ÇAYLI Ö. (2016). The Probiotic Potential of Lactic Acid Bacteria againts Lactococcus garvieae Infections in Rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792. 3rd International Vetıstanbul Group Congress 2016, Mayıs 17-20.
         • 2KUBİLAY A., ÇİFTÇİ S., YILDIRIM P., DİDİNEN B. I., METİN S., DEMİRKAN T., OIDTMANN B. (2014). First Observation of Red Mark Syndrome RMS in Cultured Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 in Turkey. 1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Mayıs 15-17.
         • 3DİLER Ö., GÖRMEZ Ö., DİLER A., METİN S. (2014). Antimicrobial Activity of Origanum onites L on Protection against Lactococcus garvieae and Vibrio anguillarum in Rainbow Trout Oncorhyncus mykiss Walbaum. 1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Mayıs 15-17.
         • 4DİLER Ö., GÖRMEZ Ö., DİLER İ., METİN S. (2014). Detection on Growth Performance and In vivo Antibacterial Effects of Oregano Origanum onites L Essential Oils in Rainbow Trout Oncorhyncus mykiss. 1st International Conference on Food Properties (ICFP2014), Ocak 24-26, Kuala Lumpur.
         • 5KUBİLAY A., SEYDİM Z. B., GÜMÜŞ E., KÖK T. T., METİN S., GÜNEY Ş., ULUKÖY G., DİLER Ö. (2012). Effects of Different Storage Temperatures on Microflora of Rainbow Trout Feed Supplemented with Kefir. The 1 st International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANINUE 2012), Eylül 14-15, KHON KAEN.
         • 6DİLER Ö., DİDİNEN B. I., BAHADIR K. S., METİN S., EROL K. G., DULLUÇ A., KOCA H. U. (2009). The Effects of Using a Commercial Probiotic on The Survival and Growth of Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus Juveniles. 14th EAFP International Conference, Diseases of Fish and Shellfish, Eylül 14-19, PRAG.
         • 7ULUKÖY G., KUBİLAY A., DİLER Ö., DİDİNEN B. I., ALTUN S., MAMMADOV R., METİN S., DULLUÇ A. (2007). Immunostimulant Effects of Muscari commosum L Miller Plant Extract in Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss. 13th International Conference of the EAFP Diseases of Fish and Shellfish, Eylül 17-22, Grado.
          • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1BAHADIR K. S., YİĞİT N. Ö., DİDİNEN B. I., METİN S., BAYRAK H., ONUK E. E., İLHAN İ., ERALP H., DİLER İ. (2014). Alabalıkların Sindirim Sisteminden İzole Edilen Enzim Üreten Probiyotik Bakterilerin Alabalık Oncorhynchus mykiss Yavrularında Sindirim Enzim Aktiviteleri Yaşama ve Büyüme Performasına Etkileri. III. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Eylül 4-5, İZMİR.
          • 2GÜNEY Ş., METİN S., ULUKÖY G., KUBİLAY A., GÜMÜŞ E., SEYDİM Z. B., KÖK T. T., DİLER Ö., YILDIRIM P. (2013). Kefir İlaveli Yemle Beslenen Gökkuşağı Alabalığında Oncorhynchus Mykiss Spesifik Olmayan İmmun Sistem Parametreleri. 17.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 3-6, İSTANBUL.
          • 3METİN S., YILDIZ E. B., ERSOY A. T., DİDİNEN B. I. (2013). Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Antibakteriyel Aktivitesi. III. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Mayıs 24-26, KASTAMONU.
          • 4KUBİLAY A., GÜNEY Ş., KÖK T. T., GÜMÜŞ E., SEYDİM Z. B., METİN S., ULUKÖY G., YILDIZ E. B. (2013). Farklı Formlarda Normal Santrifüj ve Liyofilize Kefir İlave Edilen Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus Mykiss Yemlerinde Mikrobiyal İçeriğin Belirlenmesi. III. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Mayıs 24-26, KASTAMONU.
          • 5METİN S., YILDIRIM P., KUBİLAY A., DİLER Ö. (2011). Levrek Balıklarından İzole Edilen V alginolyticus Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılığının Belirlenmesi. 16.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Ekim 25-27, ANTALYA.
          • 6METİN S., DİLER Ö. (2010). Gökkuşağı Alabalığında Vibrio anguillarum a Karşı Farklı Aşılama Yöntemlerinin Yaşama Oranı Üzerine Etkisi. Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı, Haziran 28-29, ISPARTA.
          • 7DİDİNEN B. I., BAHADIR K. S., METİN S., DULLUÇ A., KOCA H. U., GÜLLE İ., DİLER Ö., EROL K. G., ÖZKÖK R., KÜÇÜKKARA R. (2010). Probiyotik Uygulamalarının Kerevit Actacus leptodactylus Yavrularının Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi. Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı, Haziran 25-26, ISPARTA.
          • 8ULUKÖY G., KUBİLAY A., METİN S., ALTUN S., KABAK T., DULLUÇ A., DİDİNEN B. I., DİLER Ö., MAMMADOV R. (2008). Gökkuşağı Alabalıklarının Oncorhynchus mykiss Spesifik Olmayan İmmun Sistemi Üzerine Sternbergia candida Mathew T Baytop Ekstraktının Etkilerinin Araştırılması. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Ekim 14-16, ISPARTA.
          • 9ALTUN S., KUBİLAY A., METİN S., DİDİNEN B. I., DİLER Ö. (2008). Gökkuşağı Alabalıklarının Oncorhyncus mykiss Polilactide Co Glycolide ve Sodium Alginate Mikropartiküler Kullanılarak Lactococcus garvieae ye Karşı Oral İmmunizasyonu. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Ekim 14-16, ISPARTA.
          • 10ULUKÖY G., KUBİLAY A., DİDİNEN B. I., METİN S., YİĞİT N. Ö., ALTUN S., DİLER Ö., MAMMADOV R. (2007). Gökkuşağı Alabalık Oncorhynchus mykiss larının Spesifik Olmayan İmmun Sistemi Üzerine Urginea maritima L Baker Ekstraktının Etkilerinin Araştırılması. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 4-7, MUĞLA.
          • 11DİLER Ö., METİN S. (2003). Farklı Sıcaklık Değerlerinin Yersinia ruckeri nin Büyüme Oranı Üzerine Etkisi XII Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 2-5, ELAZIĞ.
           • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1DİLER A., METİN S., DİLER Ö., ALTUN S., GENÇ İ. Y. (2013). Akdeniz den Avlanan Su Ürünlerinde Vibrio Spp Varlığının Belirlenmesi. 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Nisan 3-6, ANTALYA.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
            • 1METİN S., YİĞİT N. Ö., BİLGİN Ş., BOYACI Y. Ö. (2020). Acta Aquatica Turcica. Isparta Uygulamalı Bilimler Universitesi.
            • 2METİN S., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S. (2019). Acta Aquatica Turcica. Isparta Uygulamalı Bilimler Universitesi.
            • 3METİN S. (2018). acta aquatica turcica. ISUBU.
            • 4BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S., ÖZOĞUL Y. (2018). Acta Aquatica Turcica. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
            • 5BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S. (2017). SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI EĞİRDİR SU URUNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ. SULEYMAN DEMİREL UNİVERSİTESİ BASIMEVİ.
            • 6BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S. (2017). SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI EĞİRDİR SU URUNLERİ FAKULTESI DERGISI. SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI BASIMEVI.
             • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
             • 1BOYACI Y. Ö., BİLGİN Ş., BAHADIR K. S., METİN S. (2016). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt 12 Sayı 2 2016. Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
              • 1METİN S. (2015). SULEYMAN DEMİREL UNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ. SULEYMAN DEMİREL UNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ.
               • Ulusal Hakemsiz bilimsel veya mesleki dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
               • 1METİN S. (2005). SDU Egirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. SDU Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi.
                • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                • 1Vagococcus salmoninarum a Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağlarının Antibakteriyal Aktivitesi SDU BAP 4031 YL1 14, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2020, Tamamlandı.
                • 2Balık Hastalıkları, BAP, Tamamlandı.
                • 3Balık Hastalıkları, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                 • 1Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) Anaç ve Yumurtalarında Enfeksiyona Sebep Olan Saprolegnia spp.’ye Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkileri, Diğer (Ulusal), 2023, Tamamlandı.
                 • 2Gökkuşağı Alabalık Oncorhynchus mykiss larında Oregano Origanum vulgare L Origanum onites L Yağlarının Büyüme Performansı ve In vivo Antibakteriyel Etkisinin Tespiti TÜBİTAK 112O855 Nolu 1001 Projesi , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
                 • 3Gökkuşağı Alabalıkları Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 ndan Vagococcus salmoninarum a Karşı In vitro Antagonistik Etki Gösteren Laktik Asit Bakterilerinin İzole Edilmesi İdentifikasyon ve Karakterizasyonu , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
                 • 4Balık Hastalıkları, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2008, Tamamlandı.
                 • 5Su Ürünleri Yetiştiriciliği, BAP, Tamamlandı.
                 • 6Balık Hastalıkları, BAP, Tamamlandı.
                 • 7Balık Hastalıkları, DİĞER, Tamamlandı.
                 • 8Balık Hastalıkları, BAP, Tamamlandı.
                 • 9Balık Hastalıkları, DİĞER, Tamamlandı.
                 • 10Balık Hastalıkları, BAP, Tamamlandı.
                 • 11Balı Hastalıkları, BAP, Tamamlandı.
                 • 12Balık Hastalıkları, BAP, Tamamlandı.
                 • 13Balık Hastalıkları, BAP, Tamamlandı.
                 • 14Tatlı Su İstakozu Yetiştiriciliği, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                 • 15Balık Hastalıkları, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                  • 1TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES, SCI-Expanded, TÜRKİYE, 2017.
                  • 2TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, SCI-Expanded, TÜRKİYE, 2017.
                  • 3JOURNAL OF AQUATIC ANIMAL HEALTH, SCI-Expanded, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2016.
                  • 4Turkish Journal Of Fisheries and Aquatic Sciences, SCI-Expanded, TÜRKİYE,
                  • 5Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslar arası indeksler tarafından taranan dergilerde hakemlik, TÜRKİYE,
                  • 6Journal of King Saud University (Science), SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslar arası indeksler tarafından taranan dergilerde hakemlik,
                   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                   • 1Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Zoological Records, 2016.
                   • 2SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, Zoological Record, 2016.
                   • 3International Aquatic Research, Zoological Record, 2016.
                   • 4Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2016.
                    • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                    • 1İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE,
                     • Akademik Görevler
                     • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/Hastalıklar Anabilim Dalı/ Profesör (2022-...)
                     • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/Hastalıklar Anabilim Dalı/ Doçent (2018-2021)
                     • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/Hastalıklar Anabilim Dalı/ Doçent (2016-2018)
                     • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/Hastalıklar Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2011-2016)
                     • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Dekanlık Bölümü/ Araştırma Görevlisi (2007-2011)
                     • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ Araştırma Görevlisi (2004-2007)
                      • İdari Görevler
                      • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2013-2016)
                      • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Bologna AKTS Komisyon Üyeliği (2012-2013)
                      • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Üretim Birimi Komisyonu Üyeliği (2012-2013)
                      • 4Süleyman Demirel Üniversitesi I Ulusal Alabalık Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği (2008-2008)
                       • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                       • 1Zıraat Mühendisleri Odası (Üye) (2012-...)
                        • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                        • 1Balık Sağlığı Ve Hastalıkları (2015-2015) ,Balık Sağlığı, Isparta/Türkiye
                        • 2Akuakültürde Su Kalitesi Ve Balık Sağlığı Çalıştayı (2010-2010) ,Akuakültürde Su Kalitesi Ve Balık Sağlığı, ISPARTA/TÜRKİYE
                        • 3I Ulusal Alabalık Sempozyumu (2008-2008) ,Alabalık Sempozyumu, Isparta/Türkiye
                         • Verdiği Dersler
                         • 1Akuakültürde Biyogüvenlik: Sucul Hayvanların Hastalıklarının Teşhisi
                         • 2Alternatif Balık Türlerinin Yetiştiriciliği
                         • 3Balıklarda Stres Ve Balık Sağlığı
                         • 4Englısh Translatıon
                         • 5Englısh Translatıon I
                         • 6Englısh Translatıon Iı
                         • 7Englısh Wrıtıng
                         • 8Englısh Wrıtıng Iı
                         • 9İngilizce Çeviri I
                         • 10Kültür Balıkçılığında Aşı Uygulamaları
                         • 11Mikrobiyal Fizyoloji
                         • 12Moleküler Yöntemlerin Balık Hastalıklarında Kullanımı
                         • 13Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Anestezik Madde Kullanımı