KİŞİSEL BİLGİLER
Sultan Filiz GÜÇLÜ
Adı Soyadı Doç. Dr. Sultan Filiz GÜÇLÜ
Birimi Atabey Meslek Yüksekokulu
Bölüm Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Fidan Yetiştiriciliği
Telefon
E-Posta sultanguclu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 28.1.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ (YL) 1.9.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ (DR) 21.7.2010
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1SERT T., KOYUNCU F., GÜÇLÜ S. F., ÖZÜSOY F. (2023). Agro-morphological and Pomological Characterization of Native Cactus Pear (Opuntia ficus-indica L.) Selected from Muğla District. KSU Journal of Agriculture and Nature, 26, 711-721.https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1073982
 • 2GÜÇLÜ S. F., DEMİR M., KOYUNCU F., ÖZÜSOY F. (2023). Farklı Şekillerde Yapılan Kalsiyum Uygulamalarının 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Meyve Kalitesine Etkileri. Ondokuz Mayis Universitesi, 38, 69-80.https://doi.org/10.7161/omuanajas.1154776
 • 3GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F., ATAY E. (2022). Organic acid, phenolic acid and flavonoids of medlar during different maturation stages. Akademik Ziraat Dergisi, 11, 207-212.https://doi.org/10.29278/azd.1061365
 • 4GÜÇLÜ S. F., KAÇAL E., KOYUNCU F. (2021). Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Çiçek Tozu Performanslarının Farklı İnkübasyon Sıcaklıkları ve Süreleri Boyunca Belirlenmesi. ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 31, 74-83.
 • 5Mukaddes E. K., KOYUNCU F., GÜÇLÜ S. F. (2021). Tefenni (Burdur) yöresi doğal popülasyonundan seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve agrofenolojik özellikleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 58, 545-555.https://doi.org/10.20289/zfdergi.891460
 • 6GÜÇLÜ S. F., POLAT M., OKATAN V. (2019). Pollen Performances of Red Lake and Rosenthal Currant Cultivars. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56, 61-70.https://doi.org/10.20289/zfdergi.506729
 • 7OKATAN V., Gündoğdu M., GÜÇLÜ S. F., Özaydın Ç. A. G., ÇOLAK A. M., KORKMAZ N., POLAT M., ÇELİK F., AŞKIN M. A. (2017). Phenolic Profiles of Currant (Ribes sppp) Cultivar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27, 192-196.https://doi.org/10.29133/yyutbd.277902
 • 8GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2016). Farklı Anaçlar Üzerine Aşılanmış 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Aşı Elemanlarında Toplam FenolikMadde Miktarı ve Polifenollerin Değişimi. Bahçe, 45, 843-847.
 • 9GÜÇLÜ S. F., ÖNCÜ Z., KOYUNCU F. (2015). Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 92-97.https://doi.org/10.19113/sdufbed.4496
 • 10GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F., YILDIRIM A. N., CELEPAKSOY F. (2011). Seçilmiş Bazı Badem Genotiplerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar: II. Bazı Kimyasal Uygulamaların Polen Performansları Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6, 28-33.
 • 11GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F., ŞAN B. (2010). Bazı Klon Kiraz Anaçlarının Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 144-147.
 • 12TOSUN S. F., KOYUNCU F. (2007). Kirazlarda (Prunus Avium L.) Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çiçek Tozu Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bazı Kimyasal Uygulamaların Etkileri.. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20, 219-224.
 • 13KOYUNCU F., KOYUNCU M. A., YILDIRIM A. N., TOSUN S. F. (2005). Isparta yöresindeki üç farklı ceviz populasyonunun fenolojik özelliklerinin ıslah açısından incelenmesi. Bahçe, 34, 123-132.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1OKATAN V., AŞKIN M. A., POLAT M., BULDUK İ., ÇOLAK A. M., GÜÇLÜ S. F., KAHRAMANOĞLU İ., Tallarita A. V., Caruso G. (2023). Effects of Melatonin Dose on Fruit Yield, Quality, and Antioxidants of Strawberry Cultivars Grown in Different Crop Systems. MDPI AG, 13, 1-14.https://doi.org/10.3390/agriculture13010071
  • 2SARIKAYA A. G., GÜÇLÜ S. F. (2021). Some Morphological Characteristic and Phenological Stages of Crataegus Monogyna Jacq. var. Monogyna according to the BBCH Scala. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 30, 2967-2976.
  • 3GÜÇLÜ S. F., OKATAN V. (2020). Total Phenolic Compounds, Free Radical Scavenging Capacity , Total Anthocyanin and Vitamin C Content InWwild Medlar (Mespilus Germanica L.) Dried On The Tree. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 29, 10480-10486.
  • 4GÜÇLÜ S. F., ÖNCÜ Z., KOYUNCU F. (2020). Pollen performance modelling with an artificial neural network on commercial stone fruit cultivars. HORTICULTURE ENVIRONMENT AND BIOTECHNOLOGY, 61, 7-67.https://doi.org/10.1007/s13580-019-00208-7
  • 5OKATAN V., ÇOLAK A. M., GÜÇLÜ S. F., KORKMAZ N., SEKERA A. (2019). Local genotypes of dog rose from Interior Aegean region of Turkey as a unique source ofpro-health compounds. Bragantia, 78, 397-408.https://doi.org//doi.org/10.1590/1678-4499.20180386
  • 6ÇOLAK A. M., OKATAN V., GÜÇLÜ S. F., POLAT M. (2019). Different Harvest Times Affect Market Quality of Lycium barbarum L. berries. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 43, 326-333.https://doi.org/10.3906/tar-1808-17
  • 7GÜÇLÜ S. F. (2019). Identification of Polyphenols in Homogenetic and Heterogenetic Combination Of Cherry Graftings. Pakistan Journal of Botany, 51, 2067-2072.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30848/PJB2019-6(37)
  • 8OKATAN V., ÇOLAK A. M., GÜÇLÜ S. F., Gündoğdu M. (2018). The Comparison of Antioxidant Compounds and Mineral Content in Some Pomegranete (Punica granatum L.) Genotypes Grown In The East Of Turkey. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 17, 201-211.https://doi.org/10.24326/asphc.2018.4.18
  • 9GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2012). A Method for Prediction of Graft Incompatibility in Sweet Cherry. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 40, 243-246.https://doi.org/0.15835/nbha4017560
  • 10TOSUN F., KOYUNCU F. (2007). Investigations of suitable pollinator for 0900 Ziraat sweet cherry cv pollen performance tests germination tests germination procedures in vitro and in vivo pollinations. Horticultural Science, 34, 47-53.https://doi.org/https://doi.org/10.17221/1851-HORTSCI
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1KORKMAZ N., GÜÇLÜ S. F., POLAT M., OKATAN V., ÇOLAK A. M., Varol Ü., AŞKIN M. A. (2019). Effects of melatonin applications on yield and some fruit quality characteristics of pomegranate (Punica granatum L.). Acta Horticulturae, 1254, 173-178.https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1254.26
   • 2GÜÇLÜ S. F., SARIKAYA A. G., KOYUNCU F. (2018). Pollen Performances of Naturally Grown Blackberries in Isparta- Turkey. Scientific Papers Series B. Horticulture, 62, 141-146.
   • 3GÜÇLÜ S. F., BEKTAŞ H., KOYUNCU F. (2018). Studies on in vitro Fertilization Biology of Mespilus Germanica l. CV.’İstanbul’. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 62, 123-126.
   • 4POLAT M., OKATAN V., GÜÇLÜ S. F., ÇOLAK A. M. (2018). Determination of Some Chemical Characteristics and Total Antioxidant Capacity in Apple Varieties Grown in Posof/Ardahan Region. International Journal of Agriculture Enviroment and Food Science, 2, 131-134.https://doi.org/10.31015/jaefs.18022
   • 5POLAT M., GÜÇLÜ S. F., OKATAN V., ERCİŞLİ S., ÖZAYDIN A. G., ÇOLAK A. M., AŞKIN M. A. (2017). Determination of Phenolic Compounds in Aronia melanocarpa Genotypes Grown in Turkey. Oxidation Communications, 40, 131-137.
   • 6GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2017). Effects of Relative Humidity on in vitro pollen germination and tube Growth in Sweet Cherries (Prunus Avium). Scientific Papers. Series B, Horticulture., 61, 15-19.
   • 7GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2017). An in vitro Study of Commercial Fungucide Effects on Pollen Germination in Apple.. Scientific Papers. Series B, Horticulture., 61, 87-90.
   • 8GÜÇLÜ S. F., AVCI A. B. (2016). A New Approach of Sweet Cherry (Prunus Avium L) Pollination Coriander Coriandrum Sativum Essential Oil. Scientific Papers Series B, Horticulture, 60, 71-74.
   • 9GÜÇLÜ S. F., POLAT M., OKATAN V., EROĞUL D. (2016). Çivril Yöresinde Yetiştirilen Bazı Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinin Fenolik Bileşiklerinin İncelenmesi. Bahçe, 45, 981-985.
   • 10ÇOLAK A. M., OKATAN V., GÜÇLÜ S. F., KORKMAZ N., POLAT M. (2016). Chemical Characteristics and Antioksidant Activities of Four Native Goji Lycium Barbarum L. Genotypes. Lucrări Ştiinţifice Seria Horticultura, 59, 245-251.
   • 11OKATAN V., GÜÇLÜ S. F., ÇOLAK A. M., KORKMAZ N., AŞKIN M. A. (2016). Some Physico Chemical Charactetistic of Currant Genotypes from Turkey. Lucrari Stiintifice, 59, 245-249.
   • 12POLAT M., OKATAN V., GÜÇLÜ S. F., ÇOLAK A. M., KORKMAZ N., AŞKIN M. A. (2016). Effects of GA3 Treatments on Some Chemical Properties of Amiga and Festival Strawberry Cultivars.. Lucrari Stiintifice, 59, 227-230.
   • 13POLAT M., OKATAN V., GÜÇLÜ S. F. (2015). Determination of Some Physical and Chemical Properties of Walnut (Juglans Regia L) Genotypes Grown in The Central District of Bitlis Turkey. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 59, 81-86.
   • 14GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2012). Peroxidase Isozyme Profiles in Some Sweet Cherry Rootstocks and ‘0900 Ziraat’ Cherry Variety. African Journal of Biotechology, 11, 678-681.https://doi.org/10.5897/AJB
   • 15KOYUNCU M. A., KOYUNCU F., DİLMAÇÜNAL T., GÜÇLÜ S. F., ÇETİNBAŞ M., KULEAŞAN H. (2010). Cold Storage of Fresh Cut Granny Smith Apples.. Acta Horticulturae, 876, 307-318.
   • 16KOYUNCU M. A., KOYUNCU F., ÇETİNBAŞ M., DİLMAÇÜNAL T., GÜÇLÜ S. F. (2010). Effects Of Some Treatments On Quality Change Of Granny Smith Apples During Cold Storage. Acta Horticulturae, 877, 841-848.
   • 17KOYUNCU F., GÜÇLÜ S. F. (2009). Effect of Temperature on İn vitro Pollen Germination and Tube Growth in Sweet Cherries.. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci, 6, 520-525.
   • 18KOYUNCU F., TOSUN S. F. (2008). Evaluation of Pollen Viability and Germination Capacity of Some SweetCherry Cultivars Grown in Isparta, Turkey. Acta Horticulturae, 1, 71-75.https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2008.795.3
    • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1GÜÇLÜ S. F., OKATAN V. (2023). EFFECTS OF SOME BIOREGULATORS ON POLLEN GERMINATION POLLEN TUBE GROWTH IN TWO CURRANT SPECIES. 6. INTERNATIONAL FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY SCIENCES CONGRESS, Eylül 22-23, Ganja, 217-221.
    • 2GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2023). Effects of Different Plant Growth Regulators and Minerals on Pollen Germination of “İstanbul” Medlar Variety. 2nd International Conference on Scientific and Academic Research, Mart 14-16, Konya, 296-299.
    • 3GÜÇLÜ S. F., OKATAN V., POLAT M. (2022). Effects Of Some Chemıcal Treatments On Pollen Germınatıon and Pollen Tube Growth In ‘Red Lake’ And ‘Rosenthall’ Currant Cultıvar (Ribes Rubrum). IV. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Ağustos 29, Edirne, 466-470.
    • 4GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2022). Determınatıon of optimum temperature and incubation period for pollen germination and tube growth in “İstanbul” medlar variety. 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT, Mart 19-20, 1208-1215.
    • 5SARIKAYA A. G., GÜÇLÜ S. F. (2019). Leaf-Flower Volatile Components of Crataegus monogyna Jacq. var. monogyna Distributes Naturally in Atabey (Isparta) Region. IX. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Kasım 1-3, 64-67.
    • 6GÜÇLÜ S. F., KAÇAL E., KOYUNCU F. (2019). Investigations of In Vitro Propagation of Black Mulberry.. 2. International Conference on ”Agriculture, Forestry and Life Science”, Nisan 18-20, 207-211.
    • 7GÜÇLÜ S. F., ATAY E., KOYUNCU F. (2018). An Investigation of Graft Healing With Specttropotemetric Method. 1. International Conference on ”Agriculture, Forestry and Life Science”, Aralık 6-8, 465-469.
    • 8GÜÇLÜ S. F., SARIKAYA A. G., KOYUNCU F. (2018). Pollen Performances of Naturally Grown Blackberries in Isparta-Turkey. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 7-9.
    • 9KORKMAZ N., POLAT M., GÜÇLÜ S. F., OKATAN V., ÇOLAK A. M., VAROL Ü., AŞKIN M. A. (2017). Effects of Melatonin Application on Pomagranate (Punica granatum l.) Yield and Some Fruit Quality Characteristics.. International Advanced Researches Engineering Congres 2017, Eylül 18-22.
     • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
     • 1DEMİRDAŞ S., KOYUNCU F., GÜÇLÜ S. F., ÖZÜSOY F. (2022). Isparta Yöresinde Yetiştirilen Bazı Badem Çeşitlerinin Polen Performansları. Ulusal Meyvecilik Sempozyumu, Eylül 27-30, 102-10230.
     • 2POLAT M., OKATAN V., GÜÇLÜ S. F., AŞKIN M. A., BEKTAŞ S., AYÇETİN R. (2015). Karadutun Çoğaltılması Üzerine Farklı Aşı Yöntemlerinin Etkileri. VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Ağustos 25-29, 204.
     • 3POLAT M., GÜÇLÜ S. F., OKATAN V., AŞKIN M. A. (2015). Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) nün Çelikle Çoğaltılması. Bahçe Bitkileri Kongresi, Ağustos 25-29.
     • 4GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2015). Farklı Anaçlar Üzerine Aşılanmış ’0900’ Ziraat Kİraz Çeşidinin Aşı Elemanlarında Toplam FEnolik MAdde Miktarı ve Polifenollerin Değişimi. VII. Ulusal Bahçe Bİtkileri Kongresi, Ağustos 25-29.
     • 5GÜÇLÜ S. F., POLAT M., OKATAN V., EROĞUL D. (2015). Çivril Yöresinde Yetiştirilen Bazı Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinin Fenolik Bİleşiklerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ağustos 25-29.
     • 6GÜÇLÜ S. F., SARIKAYA A. G. (2014). Lavandin (Lavandula hybrida Rev.)’nın Polen Performansının Belirlenmesi. II. TIBBİ ve AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, Eylül 16-22.
     • 7TOSUN S. F., YILDIRIM A. N., KOYUNCU F. (2007). Seçilmiş Bazı Badem Genotiplerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 4-7.
     • 8KOYUNCU F., YILDIRIM F., KOYUNCU M. A., TOSUN S. F. (2005). Isparta yöresindeki üç farklı ceviz populasyonunun fenolojik özelliklerinin ıslah açısından incelenmesi. II. Ulusal Ceviz Sempozyumu, Eylül 13-16, 122-133.
      • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÖZÜSOY F., KOYUNCU F., GÜÇLÜ S. F. (2022). Hasat Öncesi Salisilik Asit, Asetilsalisilik Asit ve Metil Salisilat Uygulamalarının 0900 Ziraat Meyvesinin Kalitesi Üzerine Etkileri. ULUSAL MEYVECİLİK SEMPOZYUMU, Eylül 27-30, Isparta, 102-102.
      • 2ÖZÜSOY F., KOYUNCU F., GÜÇLÜ S. F. (2022). Hasat Öncesi Salisilik Asit, Asetilsalisilik Asit ve Metil Salisilat Uygulamalarının 0900 Ziraat Meyvesinin Kalitesi Üzerine Etkileri. Ulusal Meyvecilik Sempozyumu, Eylül 27.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2018). Morphological and Biological Characteristics of Medlar (Mespilus germanica) Tree. The 4th International Symposium on Euroasian Biodiversity, Kiev/Ukraine, Temmuz 3-6, 38-38.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1OĞUZ H. İ., EROĞUL D., TEPECİK M., GÜÇLÜ S. F. (2014). Effect of GA3 Administration on the Nutrient Content of Japanese Plum Angelino. 25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry - Izmir 2014, Eylül 25-27.
         • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
         • 1GÜÇLÜ S. F., OKATAN V., POLAT M., ALTINDAL N., GÜNDOĞDU M. (2019). International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences. dergipark.
         • 2OKATAN V., GÜÇLÜ S. F., EROĞUL D. (2018). THE USING OF TREES IN HITTITE RELIGIOUS RITUALS. JAFLS (e-ISSN: 2602-4381).
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1Gençler Doğayı Tanıyor, Koruyor, Geleceğine Sahip Çıkıyor, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2021, Tamamlandı.
          • 2Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi II, TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı. Proje No: 1059B291700431, Antalya, 18-22 Ekim 2021, Eğitmen., TÜBİTAK PROJESİ, 2021, Tamamlandı.
          • 3Çilek yetiştiriciliğinde melatonin uygulamasının verim ve kalite üzerine etkilerinin araştırılması. Uşak Üniversitesi - BAP 2016-2018. 2017/MF002, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2020, Tamamlandı.
          • 4Yeşille Gelen Sevgi, Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
          • 5Farklı hasat zamanlarının Goji Berry (Lycium barbarum) meyvelerinde fiziksel ve bazı kimyasal içeriklere etkilerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
          • 6Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi II, TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı. Proje No: 1059B291700431, Antalya, 21-25 Ekim 2017, Eğitmen., Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
          • 7Kirazlarda Anaç Kalem İlşkilerinin Biyokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2010, Tamamlandı.
          • 8Isparta Senirkent İlçesi Bademlerinin Prunus amygdalus L Seleksiyon Yolu ile Islahı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2007, Tamamlandı.
          • 90900 Ziraat Kiraz çeşidine en uygun tozlayıcının ve polen performanslarının belirlenmes, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2007, Tamamlandı.
           • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
           • 1Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, SCI-Expanded, 2017.
           • 2Journal of Agricultural Sciences, SCI-Expanded,
           • 3The Journal of Animal and Plant Sciences, SCI-Expanded,
            • Akademik Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Atabey Meslek Yüksekokulu/Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü/Fidan Yetiştiriciliği Pr./ Doçent (2020-...)
            • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Atabey Meslek Yüksekokulu/Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü/Fidan Yetiştiriciliği Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2016-2021)
            • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Atabey Meslek Yüksekokulu/Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü/Fidan Yetiştiriciliği Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2016-2018)
            • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Atabey Meslek Yüksekokulu/Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü/Fidan Yetiştiriciliği Pr./ Öğretim Görevlisi (2008-2016)
            • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ Araştırma Görevlisi (2004-2008)
             • İdari Görevler
             • 1Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2015-2018)
              • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
              • 1Bahçe Bitkileri Derneği (Üye) (2015-...)
               • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
               • 12237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı (Çevrimiçi Katılımcı) (2020-2020) ,Tovag İçin Çevrimiçi Düzenlenen Proje Yazma Eğitimi,
               • 21. International Conferance On ”Agriculture, Forestry And Life Science” (Co- Chairman) (2018-2018) ,Ziraat, Orman Ve Doğa Bilimleri Alanında Yapılan Son Çalışmaların Sunulduğu Uluslar Arası Katılımlı Kongre., Budapeşte/Macaristan
               • 3Erasmus Ders Verme Hareketliliği (2015-2015) ,Bilgi Paylaşımı, Türkiye’Nin Meyvecilik Potansiyelinin Aktarılması, Meyvecilikte Anaç Kalem İlişkileri İle İlgili Ders Anlatılması, Bydgoszcz/Polonya
               • 4Erasmus Ders Verme Hareketliliği (2014-2014) ,Erasmus Ders Verme Hareketliliği Kapsamındameyvelerde Döllneme Biyolojisi Ve Anaç Kalem İlşkileri İle İlgili Ders Anlatılması, Prag/ Çek Cumhuriyeti
               • 5Tarım Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Ve Yürütme Eğitimi (Katılımcı) (2014-2014) ,Tubıtak-2237 Kapsamında Proje Hazırlama Eğitimi, Isparta/Türkiye
               • 61. Ulusal Engelli Bireylerde Terapi Yöntemleri ”Zihinsel Ve Bedensel Engelli Bireylerin At Ve Doğa Sevgisi İle Sosyalleşmesi Projesi (Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyesi) (2013-2013) ,Zihinsel Ve Bedensel Engelli Birelerde Doğa Sevgisi İle Terapi Yöntemleri, Isparta/Türkiye
               • 7Bitki Moleküler Genetiğinde Son Teknikler (2006-2006) ,Bitkilerden Dna Ve Rna İzolasyonu, Gen Aktarımı. Teorik Ve Uygulamalı Olarak Gösterimi, Gebze/Kocaeli/ Türkiye
               • 8Erasmus Programı Kapsamında Araştırma (2006-2006) ,Universita Cattolica Del Sacro Cuore Üniversites Ziraat Fakültesi Meyvecilik Ve Bağcılık Bölümünde 3 Ay Süreyle Çeşitli Araştırmalar Yapılmış, Arazi Ve Laboratuar Çalışmalarına Katılınmıştır, İtalya
               • 9Laboratuar Güvenliği Eğitim Semineri (2004-2004) ,Laboratuar Cihazlarının Ve Sarflarının Tanıtımı. Laboratuarda Çalışırken Dikkat Edilecek Hususlar., Türkiye
                • Verdiği Dersler
                • 1Bitki Fizyolojisi
                • 2Bitki Hormonları Ve Kullanım Alanları
                • 3Bitki Morfolojisi
                • 4Bitki Morfolojisi Ve Fizyolojisi
                • 5Bitki Üretim Teknikleri
                • 6Biyoteknolojinin Sekonder Metabolit Üretiminde Kullanımı
                • 7Budama Tekniği
                • 8Fidan Muhafaza Ve Pazarlama Teknikleri
                • 9Fidan Üretim Teknikleri
                • 10Fidancılıkta Mikro Üretim
                • 11Fidanlık Tesisi Ve Yönetimi
                • 12Genel Botanik
                • 13Genel Meyvecilik
                • 14Genetik Ve Islah
                • 15Ilıman İklim Meyve Türleri
                • 16Mesleki Uygulama Iı
                • 17Meyve Anaçları Ve Anaç Kalem İlişkileri
                • 18Meyvecilikte Tohumluk Üretim Teknikleri
                • 19Örtü Altı Meyve Yetiştiriciliği
                • 20Standart Meyve Çeşitleri
                • 21Subtropik İklim Meyveleri
                • 22Tohum Bilimi
                • 23Vejetatif Çoğaltma Teknikleri