KİŞİSEL BİLGİLER
Zeynep EKMEKÇİ
Adı Soyadı Doç. Dr. Zeynep EKMEKÇİ
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146827
E-Posta zeynepekmekci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ORTAÖĞRETİM FEN MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ 16.6.2003
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA 22.6.2006
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA 1.12.2011
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1KAYA S., AYDIN H. G., KESKİN S., EKMEKÇİ Z., MENGEŞ N. (2021). Exploring of indole derivatives for ESIPT emission: A new ESIPT-based fluorescence skeleton and TD-DFT calculations. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 420, 113487.https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2021.113487
 • 2KUZU B., EKMEKÇİ Z., TAN U. M., MENGEŞ N. (2021). Excited State Intramolecular Proton Transfer (ESIPT)-Based Sensor for Ion Detection. Journal of Fluorescence, 31, 861-872.https://doi.org/10.1007/s10895-021-02716-1
 • 3EKMEKÇİ Z., YILMAZ G., DUMAN E. (2020). Switching among logic XNOR, IMPLICATION and INHIBIT gates at molecular level and selectively sensing of Cu2. Chemical Physics, 532, 110693.
 • 4KUZU B., TAN M., EKMEKÇİ Z., MENGEŞ N. (2019). A novel structure for ESIPT emission: Experimental and theoretical investigations. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 381, 111874.https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2019.111874
 • 5KUZU B., TAN U. M., EKMEKÇİ Z., MENGEŞ N. (2019). A novel structure for ESIPT emission: Experimental and theoretical investigations. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 381, 111874.
 • 6EKMEKÇİ E., KÖSE U., ÇINAR A., ERTAN Ö., EKMEKÇİ Z. (2019). The use of metamaterial type double-sided resonator structures in humidity and concentration sensing applications. SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, 297, 111559.https://doi.org/10.1016/j.sna.2019.111559
 • 7KUZU B., TAN M., EKMEKÇİ Z., MENGEŞ N. (2017). A novel fluorescent sensor based on imidazole derivative for Fe 3 ions. Journal of Luminescence, 192, 1096-1103.https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2017.08.057
 • 8EKMEKÇİ Z., ULU B., EKMEKÇİ E. (2016). A new molecular logic circuit with 4 bit input. Sensors and Actuators B: Chemical, 231, 655-658.https://doi.org/10.1016/j.snb.2016.03.039
 • 9EKMEKÇİ Z. (2015). Highly selective fluorescence turn off sensors for Cu2 in aqueousenvironments. Tetrahedron Letters, 56, 1878-1881.https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2015.02.099
 • 10EKMEKÇİ Z., SAHA K., Mayona D. F., Yeşilbağ T. G., Wang H., Mout R., ROTELLO V. M. (2015). Probing the protein nanoparticle interface the role of aromatic substitution pattern on affinity. Supramolecular Chemistry, 27, 123-126.https://doi.org/10.1080/10610278.2014.914627
 • 11ULU B., EKMEKÇİ Z. (2015). Logic gate applications of monostyryl and distyryl BODIPY derivatives. Journal of Fluorine Chemistry, 178, 30-33.https://doi.org/10.1016/j.jfluchem.2015.06.016
 • 12ÖZCAN S., EKMEKÇİ Z., BERK M., BALCI M. (2013). Synthesis of fused tetrazolone derivatives. Turkish Journal of Chemistry, 37, 610-618.https://doi.org/10.3906/kim-1303-90
 • 13EKMEKÇİ Z., BALCI M. (2012). Synthesis of a New 2 3 Diaminoconduritol with Conduritol F Structure. European Journal of Organic Chemistry, 2012, 4988-4995.https://doi.org/10.1002/ejoc.201200582
 • 14EKMEKÇİ Z., YILMAZ M. D., AKKAYA E. U. (2008). A Monostyryl boradiazaindacene BODIPY Derivative as Colorimetric and Fluorescent Probe for Cyanide Ions. Organic Letters, 3, 461-464.https://doi.org/10.1021/ol702823u
 • 15ATILGAN S., EKMEKÇİ Z., DOĞAN A. L., GÜÇ D., AKKAYA E. U. (2006). Water soluble distyryl boradiazaindacenes as efficient photosensitizers for photodynamic therapy. Chemical Communication, 1, 4398-4400.https://doi.org/10.1039/b612347c
 • 16DOST Z., ATILGAN S., AKKAYA E. U. (2006). Distyryl boradiazaindacenes facile synthesis of novel near IR emitting fluorophores. Tetrahedron, 62, 8484-8488.https://doi.org/10.1016/j.tet.2006.06.082
  • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1EKMEKÇİ Z., ULU B., EKMEKÇİ E. (2017). Tek Bir Boyar Madde Tabanli Dört Girişli Moleküler Mantik Devresinde Zaman Değişimi ile Devreler Arasi Anahtarlama. 29. Ulusal Kimya Kongresi, Eylül 10.
  • 2EKMEKÇİ Z., BALCI M. (2011). Aminosiklitoller İçin Yeni Sentetik Metotlar. 25.Ulusal Kimya Kongresi,, Haziran 27-2.
   • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
   • 1EKMEKÇİ Z., ULU B., EKMEKÇİ E. (2017). Molecular logic circuit with two and four bit input applications. 18th Tetrahedron Symposium, Haziran 27-30, Budapeşte.
   • 2EKMEKÇİ Z. (2017). Highly selective and sensitive BODIPY based sensor for Cusup2/sup ions at pH 7.4. 18th Tetrahedron Symposium, Haziran 27.
   • 3Ekmekci Z., Saha K., Rotello V. M. (2013). Fine Tuning Gold Nanoparticles Monolayer for Protein and Cell Surface Recognition. Advanced Materials World Congress, Eylül 16-19.
   • 4EKMEKÇİ Z., ÖZCAN S., MÜJDE B., BALCI M. (2007). Development of New Synthetic Methodologies for Tetrazolinone Derivatives. International Conference on Organic Chemistry, Haziran 5-9.
   • 5EKMEKÇİ Z., AKKAYA E. U. (2006). Near IR emitting distyryl boradiazaindacenes as novel fluorophores and sensitizers. International Symposium on Macrocyclic Supramolecular Chemistry,, Haziran 25-30.
   • 6EKMEKÇİ Z., AKKAYA E. U. (2005). Novel long wavelength absorbing boradiazaindacene dyes for photodynamic therapy. XXX International Symposium on Macrocyclic Chemistry,, Temmuz 17-21.
    • 1EKMEKÇİ Z., ULU B. (2017). Molecular logic circuit with two and four bit input applications. 18th Tetrahedron Symposium, Haziran 27-30.
     • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
     • 1ULU B., EKMEKÇİ Z. (2015). Bakır Sensörü Olarak Kullanılabılecek Yeni Bodipy Türevleri Ve Moleküler Mantık Kapı Uygulamaları. 27. Ulusal Kimya Kongresi, Ağustos 23-28.
     • 2EKMEKÇİ Z., BALCI M. (2012). İmidazolidinon Türevi İçin Yeni Bir Yöntem. 26. Ulusal Kimya Kongresi, Ekim 1-6.
     • 3Dincoflaz. Y., Ekmekci. Z., Balci. M. (2011). Pirilopiridin Piridoprimidinon Ve Piriloindol Gibi Bileşiklerin Sentezi İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi, Haziran 27-2.
     • 4KARAYILAN M., EKMEKÇİ Z., BALCI M. (2011). Aminokonduritollerin İmidazolon Üzerinden Sentezi. 25. Ulusal Kimya Kongresi, Haziran 27-2.
     • 5EKMEKÇİ Z., BALCI M. (2008). Diaminokonduritoller İçin Yeni Sentetik Metot. 22. Ulusal Kimya Kongresi, Ekim 6-10.
     • 6EKMEKÇİ Z., BALCI M. (2007). Aminosiklitoller İçin Yeni Sentetik Metotların Geliştirilmesi. 21. Ulusal Kimya Kongresi, Ağustos 23-27.
      • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1EKMEKÇİ Z., YILMAZ M. D., AKKAYA E. U. (2007). Siyanür İyonu İçin Monostyryl Boradiazaindacene Türevi. 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Kongresi,, Kasım 14-16.
       • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
       • 1YILMAZ D., BİNGÖL O., İZCİ L., HALLAÇ T. F., TÜZÜN C. G., EKMEKÇİ Z., İNCE H. H. (2020). Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi. Isparta UygulamalıBilimler Üniversitesi.
        • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
        • 1ÖZGÜN DÖRT GİRİŞLİ MOLEKÜLER MANTIK DEVRELERİNİN TASARLANMASI SENTEZİ VE UYGULAMALARI, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
        • 2Yeni Bopim Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Singlet Oksijen Üretme Kapasitelerinin İncelenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1002, Devam Ediyor.
         • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
         • 1Mikrodalga Ve Terahertz Bölgelerinde Metamalzeme Tabanlı Özgün Sensörler Tasarım Üretim Ve Çeşitli Sensör Uygulamalarında Kullanılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
         • 2FOTODİNAMİK TERAPİYE YÖNELİK YENİ KİMYASAL REAKTİFLERİN TASARIM SENTEZ VE UYGULAMALARI, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
          • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
          • 1SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, SCI-Expanded, 2017.
          • 2Journal of Materials Chemistry B, SCI,
          • 3Organic and Biomolecular Chemsitry, SCI,
          • 4RSC Advances, SCI-Expanded,
          • 5Journal of Materials Chemistry A, SCI,
          • 6CHEMICAL COMMUNICATIONS, SCI,
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği Bölümü/Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı/ Doçent (2018-...)
           • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği Bölümü/ Doçent (2017-2018)
           • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği Bölümü/Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2013-2017)
           • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü/Anorganik Kimya Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2012-2013)
           • 5Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (Yl) (Tezli)/ Araştırma Görevlisi (2004-2011)
            • İdari Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Enstitü Müdür Yardımcısı (2019-...)
             • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
             • 1Odtü Geliştirme Vakfı Uluslararası Yayın Ödülü (2006) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
             • 2Odtü Geliştirme Vakfı Uluslararası Yayın Ödülü (2006) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
             • 3Odtü Geliştirme Vakfı Uluslararası Yayın Ödülü (2008) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
             • 4Ulakbım Uluslararası Yayınları Teşvik Programı (Ubyt) Ödülü (2006) TÜBİTAK
             • 5Ubyt Ödülü (2006) TÜBİTAK
             • 6Ubyt Ödülü (2008) TÜBİTAK
             • 7Ubyt Ödülü (2012) TÜBİTAK
             • 8Ubyt Ödülü (2015) TÜBİTAK
              • Verdiği Dersler
              • 1Bıyomalzeme Mühendisliği
              • 2Biyomalzeme Mühendisliği
              • 3Biyomalzemelere Giriş
              • 4Biyomedikal Mühendisliği İçin İleri Organik Kimya
              • 5Genel Kimya