KİŞİSEL BİLGİLER
Murat Yusuf UÇAN
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Murat Yusuf UÇAN
Birimi Gönen Meslek Yüksekokulu
Bölüm Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Telefon 2462147214
E-Posta muratucan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://www.isparta.edu.tr/personel/01335/dr-murat-yusuf-ucan
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 19.7.2000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 5.6.2017
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) 12.8.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 5.12.2008
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1UÇAN M. Y., DİNÇ M., TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Bölüm: Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Müzakere Tarzlarına Etkisi, Kitap: İş Dünyası Metaforları: Akademik Değerlendirmeler. (pp. 83-124). SRA Academic Publishing.
 • 2UÇAN M. Y. (2019). Bölüm: Pozitif Değişim (İnovasyon) Sürecini Yönetme: İnovasyon Liderliği Nedir?, Kitap: İşletmelere ve Gişimciliğe Güncel Bakış. Konya, (pp. 39-55). Eğitim.
 • 3UÇAN M. Y. (2019). Bölüm: İnovasyon Liderliği, Kitap: 21. Yüzyılda Liderlik Yaklaşımları. ANKARA, (pp. 279-305). İksad.
 • 4UÇAN M. Y. (2019). Bölüm:İnovasyon Liderliği Kitap: 21. Yüzyılda Liderlik Yaklaşımları. İstanbul, (pp. 247-271). Hiperlink.
  • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
  • 1UÇAN M. Y. (2019). Müzakere Yönetimi. Ankara, Gece Akademi/Gece Kitaplığı.
   • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1UÇAN M. Y. (2017). 2. CİLT/ 8. BÖLÜM TEKNONOLOJİ KULLANIMI VE BLEDİYELER/ 8.3. BÜTÜNLEŞİK KURUMSAL İNOVASYON YÖNETİMİ: TEORİK BİR TASARIM, Kitap: BELEDİYELERİN GELECEĞİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR/ THE FUTURE OF MUNICIPALITIES AND NEW APPRACHES( 3 CİLT). İSTANBUL, (pp. 470-560). MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ KÜLTÜR YAYINLARI.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1UÇAN M. Y., YARANGÜMELİOĞLU A. D. (2018). SEKRETERLERİN VE ASİSTANLARIN MÜZAKERE TARZLARI: ISPARTA İL MERKEZİNDEKİ ÖZEL HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA (TR Dizin). Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9, 73-87.https://doi.org/10.21076/vizyoner.337090
    • 2UÇAN M. Y. (2017). İNOVATÖR OLARAK YÖNETİCİ ASİSTANLARININ/SEKRETERLERİNİN YENİ ROLÜ. electronic journal of vocational colleges-ejovoc, 7, 115-127.
    • 3UÇAN M. Y. (2014). MÜZAKERECİ OLARAK YÖNETİCİ ASİSTANI: YENİ BİR KARİYER Mİ?. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4, 379-395.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1UÇAN M. Y. (2015). 2050 YILINA 38 YIL KALA BALKANLAR DÜNYA VE TÜRKİYE MÜZAKERE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI. Yeni Türkiye, 5, 6050-6058.
     • 2UÇAN M. Y. (2015). 2013’de Yeniden Başlayan İran Nükleer Müzakerelerinin İncelenmesi: Müzakere Yönetimi Yaklaşımı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 121-134.
     • 3UÇAN M. Y. (2011). Bir Turizm Organizasyon Performansında Değişim Düzeyi ve Değişim Hedefi Arasındaki İlşkinin Kuramsal Bir İncelemesi: Bir Değişim Yönetimi Modeli Yaklaşımı İçerisinde. Journal Of Current Researches on Social Sciences,, 1, 36-53.
     • 4UÇAN M. Y. (2010). Değişimi Yönetmede Değişim Oranı Kuvveti ile Organizasyon Performansı İlişkisi Bir Değişim Oryantasyon Gelişimin Momenti. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, 1, 173-186.
     • 5UÇAN M. Y. (2009). Amerikan Federal Kriz Yönetimi(FKYM) ve Yaklaşımı. Kara Harp Okulu Dekanlığı Bilim Dergisi, 19, 118-130.
     • 6UÇAN M. Y. (2008). Denge Yaklaşımı ve Terazi Mekanizaması Yurtta Sulh Cihanda Sulh İlkesi Üzerine. YALVAÇ GELİŞİM DERGİSİ, 1, 51-55.
     • 7UÇAN M. Y., TEKŞEN Ö. (2005). ,İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ (İKBS): PRATİK BİR YAKLAŞIM. EVİTEKS A.Ş. İLE İTEKS A.Ş. ÖRNEĞİ. S.D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, 343-368.
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1UÇAN M. Y. (2013). DEĞİŞEN DÜNYADA YÖNETİCİ ASİSTANININ ETKİNLİĞİNDE VE ETKİLİLİĞİNDE MÜZAKERE YETENEĞİNİN ROLÜ. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 1, 121-137.
      • 2Murat Y. U. (2013). YÖNETİCİ ASİSTANI MESLEĞİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE BİR UYGULAMA DENEMESİ HARMANLAMA EĞİTİMİ YAKLAŞIMI. Süleyman Demirel Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 1, 57-56.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1UÇAN M. Y., DİNÇ M., TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Kamu Yöneticilerinin Müzakere Tarzları: Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü. 12th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 10-13 Aralık 2020, Aralık 10-13, 152-152.
       • 2UÇAN M. Y. (2017). BÜTÜNLEŞİK KURUMSAL İNOVASYON SİSTEMİ YÖNETİMİ: TEORİK BİR TASARIM. 1. ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ VE MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ İŞBİRLİĞİYLE/BÜYÜKÇEKMECE, Mayıs 14-15, İSTANBUL, 254-256.
        • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1UÇAN M. Y. (2018). POZİTİF DEĞİŞİM (INOVASYON) SÜRECİNİ YÖNETME: İNOVASYON LİDERLİĞİ NEDİR?. Liderlik Akademisi ve Stratejik Çalıştayı, Ekim 18-20.
        • 2UÇAN M. Y. (2017). İnovatör Olarak Yönetici Asistanlarının/Sekreterlerinin Yeni Rolü,. 15.Ulusal Büro Yönetimi Sekreterlik Kongresi Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli MYO, Manisa, Nisan 21-22, MANİSA.
        • 3UÇAN M. Y., YARANGÜMELİOĞLU A. D. (2014). Tıbbi Sekreterlerin/Asistanların Müzakere Tarzlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Isparta’daki Özel Hastaneler. 13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, BÜROKON2014, Ekim 23-25, Denizli.
        • 4UÇAN M. Y. (2005). SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİĞİN ÖNEMİ VE MATEMATİKSEL DÜŞÜNÜŞ: KENDİN=İ TANI=MA. TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ XVIII. ULUSAL MATEMATİK SEMPOZYUMU, Eylül 5-8, İSTANBUL.
         • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1UÇAN M. Y. (2015). Anlaşmazlıklarda Yüksek Değer Ve Güçlü İlişkileri Başarmada Müzakere Davranışı: Strateji Ve Taktik Seçimi. 3. Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 6-7, 587-594.
         • 2UÇAN M. Y. (2015). Kurumlararası İşbirliğinde En Yüksek Sonuçları Başarmada Müzakere Stratejisi Davranış. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Ekim 22-24, Mersin, 334-341.
         • 3UÇAN M. Y. (2013). Müzakereci Olarak Yönetici Asistanı: Yeni bir Kariyer mi. 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi,, Ekim 24-26.
         • 4UÇAN M. Y. (2012). Değişen Dünyada Yönetici Asistanının Etkinliğinde ve Etkililiğinde Müzakere Yeteneğinin Rolü,. 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ekim 4-6.
         • 5UÇAN M. Y. (2012). Yönetici Asistanı Mesleğinin Eğitim ve Öğretiminde Bir Uygulama Denemesi: Harmanlama Eğitimi Yaklaşımı,. 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongres, Ekim 4-6.
         • 6UÇAN M. Y. (2009). Müzakere Yönetiminde Etik. Kamu Etiği Sempozyumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), yayın no. 347, Mayıs 25-26, ANKARA, 57-73.
          • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1UÇAN M. Y. (2014). 2013’de Yeniden Başlayan İran Nükleer Müzakerelerinin İncelenmesi: Müzakere Yönetimi Yaklaşımı. 2.Uluslararası Davraz Kongresi-2. International Davraz Congress, 29-31 Mayıs 2014, Süleyman Demirel Üniversity, Isparta-TÜRKİYE, Mayıs 29-31, ISPARTA.
          • 2UÇAN M. Y. (2012). 2050 YILINA 38 YIL KALA BALKANLAR DÜNYA VE TÜRKİYE MÜZAKERE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI. Uluslararası Balkan Sempozyumu, “Balkanlar’da Dostluk ve İşbirliği Dinamikleri”, Ekim 5-7, ISPARTA.
          • 3UÇAN M. Y. (2011). Bir Turizm Organizasyon Performansında Değişim Düzeyi ve Değişim Hedefi Arasındaki İlşkinin Kuramsal Bir İncelemesi: Bir Değişim Yönetimi Modeli Yaklaşımı İçerisinde. 1. Uluslararası 4. Ulusal Turizm Sempozyumu, Aralık 1-4, Isparta.
          • 4UÇAN M. Y. (2009). Türkiye’deki Meslek Yüksekokulları için Melez Organizasyon Yönetimi: Bir Değişim Yönetimi Yaklaşımı. 1st International 5th National Vocational Schools Symposıum,Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçel Meslek Yüksekokulu, Konya, Mayıs 27-29, Konya.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1UÇAN M. Y. (2012). Gönen İlçe Merkezinde Engelli Çocukların Topluma Kazandırılması” Proje no:MSOS-2. Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler, Mayıs 2-4, ISPARTA.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
            • 1ALTUNTEPE N. (2020). Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
            • 2ALTUNTEPE N. (2020). Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
            • 3UÇAN M. Y., ALTUNTEPE N., BAYRAK K. E., TÜTÜNSATAR H. E. (2020). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
             • Uluslararası Hakemsiz bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
             • 1ALTUNTEPE N. (2019). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ). ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ.
              • Ulusal Hakemsiz bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
              • 1ALTUNTEPE N., UÇAN M. Y., TÜTÜNSATAR H. E., BAYRAK K. E. (2019). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
              • 2ALTUNTEPE N. (2019). Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergis. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
              • 3UÇAN M. Y. (2008). Yalvaç Gelişim Dergisi. YALVAÇ.
               • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
               • 1ÖZGÜVEN B. M., KAPLAN M., UÇAN M. Y., GIOVANNI E. D., ŞEYHANLIOĞLU H. (2018). Scientific Academic publishing bünyesinde bulunan International Journal Of Advanced and Multidisciplinary Social Science. Scientific Academic publishing.
                • Ulusal Hakemsiz bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
                • 1UÇAN M. Y. (2018). International Journal of Entrepreneurship and Innovation Capabilities (IJENIC). Muhammet SAYGIN.
                 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
                 • 1ÖZGÜVEN B. M., KAPLAN M., UÇAN M. Y., GIOVANNI E. D., ŞEYHANLIOĞLU H. (2018). Scientific Academic publishing bünyesinde bulunan International Journal Of Advanced and Multidisciplinary Social Science. Scientific Academic publishing.
                 • 2MAZI F., ÖZGÜVEN B. M., KAPLAN M., ŞEYHANLIOĞLU H., DAĞ R., UÇAN M. Y., GIOVANNI E. D. (2017). Scientific Academic publishing bünyesinde bulunan International Journal Of Advanced and Multidisciplinary Social Science. Scientific Academic publishing.
                 • 3MAZI F., ÖZGÜVEN B. M., KAPLAN M., SAVAŞ B., ŞEYHANLIOĞLU H., DAĞ R., UÇAN M. Y., GIOVANNI E. D. (2017). Scientific Academic publishing bünyesinde bulunan International Journal Of Advanced and Multidisciplinary Social Science. Scientific Academic publishing.
                 • 4MAZI F., ÖZGÜVEN B. M., KAPLAN M., SAVAŞ B., ŞEYHANLIOĞLU H., DAĞ R., UÇAN M. Y., GIOVANNI E. D. (2017). Scientific Academic publishing bünyesinde bulunan International Journal Of Advanced and Multidisciplinary Social Science. Scientific Academic publishing.
                 • 5MAZI F., ÖZGÜVEN B. M., KAPLAN M., SAVAŞ B., ŞEYHANLIOĞLU H., DAĞ R., UÇAN M. Y., GIOVANNI E. D. (2016). Scientific Academic publishing bünyesinde bulunan International Journal Of Advanced and Multidisciplinary Social Science. Scientific Academic publishing.
                 • 6UÇAN M. Y. (2015). International Journal of Advanced and Multidisciplinary Social Science JAMSS USA based Journals http www thalespublisher com. CA., Scientific Academic publishing.
                  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                  • 1İNOSUİT-İNOVASYON ODAKLI MENTORLUK PROJESİ, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
                  • 2Gönen İlçe Merkezinde Engelli Çocukların Topluma Kazandırılması Proje no MSOS 2 Meslek Yüksekokullarında Düşünen Tsarlayan Geliştiren Beyinler 2012 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2 4 Mayıs 2012, Diğer (Ulusal), 2012, Tamamlandı.
                   • Akademik Görevler
                   • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/Büro Hizmetleri Ve Yönetici Asistanlığı Pr./ Öğretim Görevlisi (2018-...)
                   • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2016-2018)
                   • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr./ Öğretim Görevlisi (2004-2018)
                    • İdari Görevler
                    • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Komisyon Üyeliği (2018-...)
                    • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Program Başkanı (2018-...)
                    • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Komisyon Üyeliği (2015-2015)
                    • 4Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2010-2011)
                    • 5Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2007-2009)
                    • 6Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kalite Kurulu Üyeliği (2004-2008)
                    • 7Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2004-2005)
                     • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                     • 1Uluslararası Yönetim Asistanlar Derneği (Dkn: 34-240-073) Yönetim Kurulu Yedek Üye (18/05/2019-) (Üye) (2019-...)
                     • 2National Geographic Society (Üye) (2008-2008)
                     • 3Gönen Yüksekokul Yaptırma, Yaşatma, Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği (03/08/2007-29/11/2018 Fesih) Gönen/Isparta (Üye) (2007-2018)
                     • 4Gönen Yüksekokulu Yaptırma, Yaşatma, Kalkınma Derneği Gönen7ısparta (Üye) (2004-2018)
                      • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                      • 1İnovatör (Yönetici ) Asistan Eğitim (2020-2020) ,Asistan Kavramındaki Evrimleşmenin Sonucunda İnovatör Asistan Yetkinliklerini, Değişim, İnovasyon Ve Müzakere Yaklaşımı Bağlamında Nelerin İstendiği Ve Fikir Üretme Tekniklerini Açıklamak., İstanbul
                      • 2Iı. Liderlik Akademisi (2019-2019) ,Liderlik Akademisi, Bilim Kurulu Üyeliği, TÜRKİYE/MERSİN
                      • 3Inosuit Projesi Eğitim Semineri (2018-2018) ,Inosuit Projesi Konusunda Süreçleri, İlkleri, Yöntemleri Başta Ticaret Ve Sanayi Oda Üyelerine, Akademisyenlere, İş Dünyasına, Öğrencilere Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları Olan Katılımcılara Sunulması. Tim Ve Inosuit Onayıyla Gerçekleşmiştir.Sertifikalı Eğitim Programı Kapsamında., Mersin
                      • 4Liderlik Akademisi Ve Stratejik Çalıştay (2018-2018) ,Liderlik Akademisi Ve Stratejik Çalıştay, Bilim Kurulu Üyeliği, TÜRKİYE/MERSİN
                      • 516. Ulusal Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi (Bürokon) (2018-2018) ,Ulusal Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi (Bürokon),Bilim Kurulu Üyeliği, TÜRKİYE/ÇORUM
                      • 614. Ulusal Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi (Bürokon) (2015-2015) ,14. Ulusal Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi (Bürokon), Bilim Kurulu Üyeliği, TÜRKİYE/ZONGULDAK
                      • 74. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu (2015-2015) ,Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye/Isparta
                      • 84. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu (2015-2015) ,Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Sekrataryası, TÜRKİYE/ISPARTA
                      • 94. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu (2015-2015) ,Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu,Bilim Kurulu Üyeliği, TÜRKİYE/ISPARTA
                      • 103.Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempzyumu (2014-2014) ,3.Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempzyumu,Bilin Kurulu Üyeliği, 22-23 Mayıs 2014,Celalbayar Üniversitesi, Salihli Myo, Manisa, TÜRKİYE./MANİSA
                      • 11“Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore-Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metoduyla Yorumlama, (2013-2013) ,“Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore-Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metoduyla Yorumlama”, Denetleme Kurulu Üyeliği Ve Katılımcı, TÜRKİYE/ISPARTA
                      • 12Eğitimde Reform Ve Finans Sorunu Sempozyumu (2007-2007) ,Eğitimde Reform Ve Finans Sorunu Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, TÜRKİYE/ISPARTA
                      • 13Okulöncesinden Ortaöğretime Türk Eğitimsisteminin Yeniden Yapılanması Sürecinde Yeni Bakış Açıları (2006-2006) ,Okulöncesinden Ortaöğretime Türk Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılanması Sürecinde Yeni Bakış Açıları, Düzemleme Kurulu Üyeliği,, TÜRKİYE/ISPARTA
                       • Verdiği Dersler
                       • 1Anayasa Hukuku
                       • 2Avrupa Yönetsel Alanı
                       • 3Çağrı Mekezinde Stratejik Düşünme
                       • 4Değişim Yönetimi
                       • 5Genel Hukuk Bilgisi
                       • 6İdare Hukuku
                       • 7İnsan Kaynakları Yönetimi
                       • 8İnsan Kaynakları Yönetimi(Askeri Okulda)
                       • 9Kamu Maliyesi
                       • 10Kamu Personel Rejimi
                       • 11Kamu Ve Özel Kesim Yapısı
                       • 12Kamu Yönetimi
                       • 13Mesleki Yazışmalar
                       • 14Müzakere Yönetimi
                       • 15Pazarlama İlkeleri (Askeri Okulda)
                       • 16Proje Yönetimi
                       • 17Siyaset Bilimi
                       • 18Ticaret Hukuku
                       • 19Yönetici Sekreterliği
                       • 20Yönetim Ve Organizasyon