KİŞİSEL BİLGİLER
Gonca MANAP DAVRAS
Adı Soyadı Doç. Dr. Gonca MANAP DAVRAS
Birimi Turizm Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462147103
E-Posta goncadavras@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 29.5.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 31.1.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 10.3.2010
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1MANAP D. G., DAVRAS Ö. (2023). Uluslararası Perspektifte Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara, (pp. 106-143). Detay Yayıncılık.
 • 2MANAP D. G. (2020). HOSPITALITY TOURISM : Managerial perspectives Practices. (pp. 269-286). Peter Lang.
  • Alanında, ulusal yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1MANAP D. G. (2019). Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları. Ankara, (pp. 555-556). Detay Yayıncılık.
  • 2MANAP D. G. (2019). Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları. Ankara, (pp. 555-555). Detay Yayıncılık.
   • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1MANAP D. G. (2018). Isparta İli Turizm Sektörü Analizi. Isparta, (pp. 25-55). Adım Matbaacılık.
   • 2MANAP D. G. (2018). Isparta İli Turizm Sektörü Analizi. ISPARTA, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM MERKEZİ.
    • Alanında, ulusal yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
    • 1MANAP D. G. (2017). GENEL TURİZM Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme. (pp. 90-106). Detay Yayıncılık.
    • 2MANAP D. G. (2017). GENEL TURİZM Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme. (pp. 70-85). DETAY YAYINCILIK.
     • Alanında, uluslararası yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
     • 1MANAP D. G. (2017). Current Approaches On Busıness And Economıcs. (pp. 205-224). SRA Academic Publishing.
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1MANAP D. G. (2024). İnsan Kaynakları Uygulamalarının Önem Performans Analizi ile Önceliklendirilmesi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 8, 28-44.https://doi.org/10.32572/guntad.1306797
      • 2MANAP D. G. (2023). Covid-19 Korkusunun Beslenme Alışkanlıkları ve Online Yemek Sipariş Verme Niyeti Üzerindeki Etkisi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12, 654-664.https://doi.org/10.33206/mjss.1066130
      • 3MANAP D. G. (2020). Akdeniz Turizm Destinasyonlarının Rekabet Gücü Açısından TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri ile Karşılaştırılması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8, 1439-1456.
      • 4MANAP D. G., BAYKUL A. (2019). Akdeniz Ülkelerinde Turizm Sektörünün Ekonomik Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmalar Dergisi, 3, 791-804.https://doi.org/10.26677/TR1010.2019.192
      • 5DAVRAS Ö., MANAP D. G. (2018). Yiyecek-İçecek Departman Performansının Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Uygulama. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 453-468.
      • 6MANAP D. G. (2017). Konaklama İşletmelerinde Alternatif Vardiya Çizelgeleme Modeli. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Biilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 471-489.
      • 7MANAP D. G. (2016). Göller Bölgesindeki Yerel Halkın Sosyo Demografik Özelliklerinin Turizm Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Uni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 127-148.
      • 8ŞALVARCI T. N., MANAP D. G. (2016). Hizmet Sektöründeki Personelin Seçiminde AHP ve VİKOR Yönteminin Kullanımı Özel Hastaneler Açısından Bir İnceleme. The Journal of Academic Social Science Studies, , 249-262.
      • 9MANAP D. G., ÇETİNTÜRK İ. (2016). Konaklama İşletmelerinin Temel Yeteneklerinin AHP Temelli TOPSIS Yöntemi İle Analizi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16, 79-99.
      • 10KARAATLI M., MANAP D. G. (2014). Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Hedef Programlama Yöntemlerinin Kombinasyonu: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12, 182-196.
      • 11MANAP D. G., KARAATLI M. (2014). Otel İşletmelerinde Tedarikçi Seçimi Sürecinde AHP ve BAHP Yöntemlerinin Uygulanması. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 32, 87-112.
      • 12MANAP D. G., BULGAN G. (2012). MYO Öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Eğitimine Yönelik Tutumları Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13, 227-238.
      • 13MANAP D. G. (2006). Analitik Hiyerarşi yaklaşımı ile turizm merkezi seçimi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, , 157-171.
       • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1DAVRAS Ö., MANAP D. G. (2024). The role of sense of calling in the relationships between human resource practices, turnover intention, and employee satisfaction in the hotel industry. Journal of Hospitality and Tourism Insights, .https://doi.org/10.1108/JHTI-11-2023-0833
       • 2MANAP D. G. (2021). Classification of Winter Tourism Destination Attributes According to Three Factor Theory of Customer Satisfaction. Journal of Quality Assurance in Hospitality Tourism, 22, 496-516.https://doi.org/10.1080/1528008X.2020.1810195
        • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
        • 1MANAP D. G. (2020). Research of the Relationship Between the Unemployment Anxiety tnd The Self-Esteem of Potential Workforce in Tourism. Journal of Tourism Theory and Research, 6, 75-84.
        • 2MANAP D. G., AKTEL M. (2018). 2015-2016 Krizinin Türkiye Turizmine Yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9, 27-38.https://doi.org/10.21076/vizyoner.398722
        • 3ŞEN D. Ş., MANAP D. G., UZUN H. (2016). The role of port operations in the development of cruise tourism The case of port of Antalya. International Journal of Human Science, 13, 5613-5622.
        • 4MANAP D. G., DAVRAS Ö. (2015). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Cinsiyet Ayrımcılığıyla İlgili Düşünceleri. Journal of Tourism Theory and Research, 1, 116-130.
        • 5ŞALVARCI T. N., MANAP D. G., DOLMACI N. (2015). Turizm Sektöründe Kişisel Bilgilerin Mahremiyeti. International Journal of Human Science, 12, 236-254.
        • 6ŞALVARCI T. N., ŞEN D. Ş., MANAP D. G. (2014). Öğrenim Düzeyine Bağlı Olarak Algılanan Davranışların Öğrencilerin Okul Motivasyonlarına Etkisi: Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği. International Journal of Innovative Research in Education, 1, 18-27.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18844/ijire.v1i1
         • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
         • 1MANAP D. G., MURAD A. (2019). Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3, 40-52.
          • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1DAVRAS Ö., MANAP D. G. (2020). Tüketici Temelli Otel Marka Değerinin Müşteri Memnuniyeti ve Ağızdan Ağza İletişime Etkisi. MTCON’xx20 Kıtalararası Turizm Konferansı, Eylül 2-4, 503-515.
          • 2DAVRAS Ö., MANAP D. G. (2018). Yiyecek-İçecek Departman Performansının Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Uygulama. 3. Uluslararası Turizm Fuarı Gastronomi Zirvesi, Ankara., Mart 22-25.
          • 3MANAP D. G., BİLGİÇ Y. E., DEMİRAY G. (2017). Otel İşletmelerinde Çalışanları Etkileyen Stres Faktörleri: Belek ve Kuşadası Örneği. The Fırst Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017), Eylül 28-30, 115-126.
          • 4MANAP D. G., ŞALVARCI T. N. (2016). Perception of Safety Related to Information Sharing in Generations Online Travel and Holiday Prefences. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Ekim 14-16, Antalya, 1326-1341.
          • 5MANAP D. G. (2012). Antalya as Destination in Convention Tourism. III. International Conference On Sustainable Development, Mayıs 31-1, Sarajevo, 84-92.
           • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1DAVRAS Ö., MANAP D. G. (2018). YİYECEK-İÇECEK DEPARTMANPERFORMANSININ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNEVE SADAKATİNE ETKİLERİ: 5 YILDIZLI BİR OTELİŞLETMESİNDE UYGULAMA. 3. Uluslararası Turizm Fuarı Gastronomi Zirvesi22-25 Mart, Ankara., Mart 22-25, ANKARA.
           • 2AKTEL M., MANAP D. G. (2017). The Role of Tourism Sector in Economy After The 2015 Crisis,. 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Ekim 5-7, 131-133.
           • 3MANAP D. G., GÜLTEPE Ö., ALİLİ M. (2017). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (ASOS), Mayıs 18-20, 869.
           • 4MANAP D. G., ÖZKAN A. (2017). Dünya’da ve Türkiye’de Medikal Turizm Gelişimi ve Ülkemizde Geleceğe Yönelik Planlamalar. 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (ASOS), Mayıs 18-20, ANTALYA.
           • 5MANAP D. G. (2017). Flexıble Time Workıng In Tourısm And Modıfıcatıons Busıness Law. 6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Mayıs 12-14, PRAG.
           • 6MANAP D. G. (2017). Unemployment Anxıety Of Tourısm And Hotel Management Program Students: A Research On Süleyman Demirel Unıversıty. 3. International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Nisan 27-29, Roma.
            • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
            • 1MANAP D. G., DEMİRAY G. (2016). Yerel Halkın Golf Tesisleri ve Doğal Çevre İlişkisiyle İlgili Algısı Belek Örneği. II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Nisan 28-30, 88-104.
            • 2DAVRAS Ö., MANAP D. G. (2012). Önlisans Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Sektörde Staj Eğitimini Değerlendirmeleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Konferansı, Ekim 17-19, Ankara, 279-291.
            • 3MANAP D. G., DAVRAS Ö. (2011). Otel İşletmelerinde Esnek Zamalı Çalışma Sisteminin Personel Verimliliğine Etkisi. I. Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu veGöller Bölgesi Değerlendirme Çalıştayı, Aralık 1-4, 449-458.
            • 4MANAP D. G. (2009). Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Alternatif Vardiya Planlamasına Yönelik Bir Çalışma. 10.Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, 433-447, Ekim 21-24, Mersin, 433-449.
            • 5MANAP D. G. (2008). Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Otel İşletmesi Seçimi: Antalya İlindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi, III. Ulusal Turizm Sempozyumu, Ekim 17-19, Isparta, 104-118.
             • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
             • 1MANAP D. G. (2012). Turizm İşletmelerinde Vardiya Planlaması: Beş Yıldızlı Bir Otelde Uygulama. VI.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Gazi Üniversitesi - Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Kemer, Antalya, 693, Nisan 12-15, Ankara, 693-694.
              • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
              • 1TÜFEKCİ Ö. K. (2020). Journal of Applied Tourism Research (JAToR). ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ.
               • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
               • 1The Improvement of Language Skills for Incoming Tourism though the EU Framework, Avrupa Birliği, 2013, Tamamlandı.
                • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Asos, TÜRKİYE, 2017.
                • 2International Human Research, asos, 2016.
                 • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                 • 1Süleyman Demirel Üniversitesisosyal Bilimlerenstitüsü Dergisiciep Özel Sayısı, asos, TÜRKİYE, 2016.
                  • Akademik Görevler
                  • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği Bölümü/ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
                  • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü/ Doktor Öğretim Üyesi (2012-2019)
                   • İdari Görevler
                   • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2019-...)
                   • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2014-2016)
                   • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2013-2016)
                   • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2013-2019)
                    • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                    • 1En İyi Doktora Tezi Ödülü (2012) GAZİ ÜNİVERSİTESİ
                     • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                     • 1Davraz Turizm Çalıştayı (2016-2016) ,Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İşbirliği İle Gerçekleştirilmiştir. Isparta’Xxnın Turizm Alt Yapısı Ve Alternatif Turizm Türleri Ele Alınmıştır., Isparta
                      • Verdiği Dersler
                      • 1Alternatif Turizm
                      • 2Ekoturizm
                      • 3Genel Alan Kontrolü
                      • 4Genel İşletmecilik
                      • 5Genel Pazarlama
                      • 6Gıda Ve Personel Hijyeni
                      • 7Hijyen Sanitasyon
                      • 8Hijyen Ve Sanitasyon
                      • 9İktisada Giriş
                      • 10İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği
                      • 11Kat Hizmetleri
                      • 12Kat Hizmetleri İşlemleri Ve Yönetim
                      • 13Kat Hizmetleri Uygulaması Ve Yönetim
                      • 14Kat Hizmetleri Yönetimi
                      • 15Kat Hizmetlerinde Temizlik İşlemleri
                      • 16Konaklama İşletmelerinde Dekorasyon
                      • 17Meslek Etiği
                      • 18Mutfak Organizasyonu
                      • 19Mutfak Uygulamaları
                      • 20Otel İşletmelerinde Maliyet Analizi
                      • 21Otel Uygulamaları
                      • 22Sürdürülebilir Turizm
                      • 23Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği
                      • 24Turizm Coğrafyası
                      • 25Turizm Ekonomik Analizi
                      • 26Turizm Ekonomisi
                      • 27Turizm Hizmetleri Pazarlaması
                      • 28Turizm Hukuku
                      • 29Turizm İşletmeciliği
                      • 30Turizm Mevzuatı
                      • 31Turizm Sosyolojisi
                      • 32Turizm Tesislerinde Uygulama
                      • 33Turizmde Güncel Sorunlar Ve Uygulamalar
                      • 34Turizmde Kriz Yönetimi
                      • 35Turizmde Ürün Çeşitlendirme
                      • 36Turizme Giriş
                      • 37Turizmin Ekonomik Analizi
                      • 38Uluslararası Konaklama İşletmeciliği
                      • 39Uluslararası Otel İşletmeciliği
                      • 40Uluslararası Turizm Örgütleri