KİŞİSEL BİLGİLER
Ömer ERDOĞAN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERDOĞAN
Birimi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çevre Koruma Ve Kontrol
Telefon
E-Posta omererdogan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 4.7.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ 3.2.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ 13.7.2011
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1GÜÇLÜ S. S., ERDOĞAN Ö., KÜÇÜK F. (2019). Biology of Chondrostoma fahirae (Ladiges, 1960) (Actinopterygii: Cyprinidae), an Endangered and Endemic Fish of Turkey. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, 71, 73-78.
 • 2GÜÇLÜ S. S., ERDOĞAN Ö., KÜÇÜK F. (2019). Biology of Chondrostoma fahirae (Ladiges, 1960) (Actinopterygii: Cyprinidae), an Endangered and Endemic Fish of Turkey. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, 71, 73-78.
 • 3KÜÇÜK F., GÜLLE İ., GÜÇLÜ S. S., yılmaz ç., ERDOĞAN Ö. (2013). A new Pseudophoxinus Teleostei Cyprinidae species from Southwestern Anatolia with remarks on the distribution of the genus in Western Anatolia Küçük F Gülle İ Güçlü S S Çiftçi Yılmazi Erdoğan Ö 2013 Zookeys. Zookeys, 320, 29-41.https://doi.org/doi: 10.3897/zookeys.320.4447
 • 4SEVGİ S., ZEKİYE G., ÖMER E., İSKENDER G. (2011). Population Growth of Bosmina longirostris Fed Chlorella vulgaris and Scenedesmus subspicatus in Different Densities 63 536 The Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh. Aquaculture-Bamidgeh, 63, 5-10.
 • 5SEVGİ S., ÖMER E. (2006). The Effect of Food Scenedesmus acuminatus von Lagerheim R H Chodat Densities and Temperature on the Population Growth of the Cladoceran Ceriodaphnia quadrangula O F Muller 1785. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 1, 113-116.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1GÜÇLÜ S. S., ERDOĞAN Ö. (2017). Age, growth, sex ratio and feeding of Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) (Actinopterygii, Gobiidae) in non-native species of Eğirdir Lake (Turkey). Acta Biologica Turcica, 30, 1-6.
  • 2so B., cüneyt N. s., ERDOĞAN Ö., Re R. (2014). Algae and zooplankton in ecological assessment of the Işıklı lake Turkey. Aquatic Biology Research, 2, 23-35.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O., ERDOĞAN Ö., DİDİNEN H., BOYACI Y. Ö., KARA D., ZEYBEK M., DİKEN G. (2017). Distribution of phytoplankton and its relationship with physicochemical parameters in Lake Eğirdir(Isparta/Turkey). Biological Diversity and Conservation (Biodicon), 10, 150-162.
   • 2ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O., ERDOĞAN Ö., DİDİNEN H., BOYACI Y. Ö., KARA D., ZEYBEK M., DİKEN G. (2017). Distribution of phytoplankton and its relationship with physicochemical parameters in Lake Eğirdir(Isparta/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 10, 144-156.
   • 3ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O., ERDOĞAN Ö., DİDİNEN H., BOYACI Y. Ö., KARA D., ZEYBEK M., DİKEN G. (2017). Distribution of phytoplankton and its relationship with physicochemical parameters in Lake Eğirdir(Isparta/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 10, 150-162.
   • 4ERDOĞAN Ö., ERTAN Ö. O. (2017). Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su KalitesiParametrelerinin İncelenmesi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, .
   • 5ERDOĞAN Ö., ERTAN Ö. O. (2016). Köprüçay Nehri Nehirağzı Bölgesinin Bazı Su Kalitesi Paremetrelerinin İncelenmesi. Yalvaç akademi, .
   • 6ERDOĞAN Ö., ERTAN Ö. O. (2015). Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesi Zooplanktonunun Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 10, 12-28.
   • 7ERDOĞAN Ö., ERTAN Ö. O. (2015). ABUNDANCE AND DIVERSITY OF ZOOPLANKTON IN THE KÖPRÜÇAY ESTUARY TURKEY. Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 1, 19-32.
   • 8SAVAŞ S., ERDOĞAN Ö. (2006). Savaş S Erdoğan Ö 2006 The Effect of Food Scenedesmus acuminatus von Lagerheim R H Chodat Densities and Temperature on the Population Growth of the Cladoceran Ceriodaphnia quadrangula O F Muller 1785 E U Journal of Fisheries Aquatic Sciences 2006 Cilt Volume 23 Sayı Issue 1 2 113 116. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, .
    • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1ERDOĞAN Ö., ERTAN Ö. O. (2017). Kovada Gölü Zooplanktonunun Mevsimsel ve Ekolojik Olarak İncelenmesi. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Eylül 21-24.
     • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
     • 1KALYONCU H., SALUR A., ARSLAN N., ERDOĞAN Ö., BARLAS M., KILÇIK F. (2016). Kalyoncu H Salur A Arslan N Erdoğan Ö Kılçık F Barlas M 2016 Evulation of Water Quality of Certain Streams in Antalya Basin according to Saprobi Indices and phsico chemical variables SEAB 2016 SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY Abstract Book 94 p May 23 27 2016 ANTALYA TURKIYE. SEAB2016, Mayıs 23-25.
     • 2GÜÇLÜ S. S., ERDOĞAN Ö., KÜÇÜK F. (2015). Reproductive Biology of Chondrostoma fahirae Ladiges 1960 Osteichthyes Cyprinidae endemic to Başpınar Spring Burdur Turkey Sixth International Symposium of Ecologists of Montenegro. Sixth International Symposium of Ecologists of Montenegro, Ekim 15-18.
     • 3GÜÇLÜ S. S., ERDOĞAN Ö., KÜÇÜK F. (2015). POPULATION STRUCTURE of Chondrostoma fahirae Ladiges 1960 OSTEICHTHYES CYPRINIDAE ENDEMIC TO BAŞPINAR SPRING BURDUR TURKEY. AQUATIC BIODIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE (ABIC 2015), Ekim 7-10.
      • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1GÜÇLÜ S. S., Güçlü Z., KÜÇÜK F., ERDOĞAN Ö. (2012). GÜÇLÜ S S GÜÇLÜ Z KÜÇÜK F ERDOĞAN Ö 2012 Eğirdir Gölü nün Yabancı Türlerinden Knipowitschia caucasica Berg 1916 Teleostei Gobiidae Populasyonunun Büyüme Özellikleri ve Göl Ekosistemindeki Yeri EKOLOJİ 2012 Sempozyumu 3 5 Mayıs 2012 KİLİS. Ekoloji sempozyumu, Mayıs 3-5.
      • 2GÜÇLÜ S. S., ERDOĞAN Ö., KÜÇÜK F., Güçlü Z. (2011). GÜÇLÜ S S ERDOĞAN Ö KÜÇÜK F GÜÇLÜ Z 2011 Endemik Bir Tür Olan Aphanius anatoliae anatoliae Leidenfrost 1912 Cyprinodontidae Teleostei nın Eğirdir Gölü Populasyonunun Bazı Büyüme Özellikleri II Türkiye Sulak Alanlar Kongresi Kırşehir. Türkiye sulak alanlar kongresi, Eylül 8-9.
      • 3GÜÇLÜ S. S., ERDOĞAN Ö., KÜÇÜK F., güçlü z. (2011). GÜÇLÜ S S ERDOĞAN Ö KÜÇÜK F GÜÇLÜ Z 2011 Endemik Bir Tür Olan Aphanius anatoliae Leidenfrost 1912 Cyprinodontidae Teleostei nın Eğirdir Gölü Populasyonunun Beslenme Özellikleri ve Göl Ekosistemindeki Yeri 16 Su Ürünleri Sempozyumu Antalya. 16. Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 6.
      • 4GÜÇLÜ S. S., ERDOĞAN Ö., KÜÇÜK F., Güçlü Z. (2010). GÜÇLÜ S S ERDOĞAN Ö KÜÇÜK F GÜÇLÜ Z GÜLLE İ 2010 Eğirdir Küçük Kayabalığı Knipowitschia caucasica Gobiidae nın Beslenme Özellikleri ve Göl Ekosistemindeki Yeri 4 Limnoloji Sempozyumu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Limnoloji Sempozyumu, Temmuz 8-10.
      • 5GÜÇLÜ S. S., ERDOĞAN Ö., KÜÇÜK F., Güçlü Z. (2009). GÜÇLÜ S S ERDOĞAN ö KÜÇÜK F GÜÇLÜ Z 2009 Endemik Bir Alttür Olan Aphanius anatoliae anatoliae Leidenfrost 1912 Cyprinodontidae Teleostei nın Eğirdir Gölü Populasyonunun Üreme Özellikleri Rize Üniversitesi 15 Su Ürünleri Sempozyumu 1 4 Temmuz 2009 Rize. Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 1-4.
       • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
       • 1ERDOĞAN Ö. (2017). Yalvaç Teknik Bilimler MYO Öğrencilerinin Cinsiyet ve İş Etiği Algıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
        • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
        • 1Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) Anaç ve Yumurtalarında Enfeksiyona Sebep Olan Saprolegnia spp.’ye Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkileri, Diğer (Ulusal), 2023, Tamamlandı.
        • 2Yerüstü Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması, TÜBİTAK Proje kodu: 1007, Proje no: 112G021, -Tübitak 1007, 2021, Tamamlandı.
        • 3Van Gölü sit alanı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2016, Tamamlandı.
        • 4Özpekler Ltd Şti Muğla Köyceğiz Karaçam Alabalık Yetiştiricilik V Tesisi Dört Mevsimlik Yerinde İnceleme İzleme Örnekleme Ölçüm Analiz Biyotik İndeks Kartı BIC Oluşturma Ulusal ve AB Mevzuatı na Göre Çevresel Etki Açısından Değerlendirilmesi Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Özel Kuruluşlar, 2016, Tamamlandı.
        • 5Gökkuşağı Alabalığı Anaç ve Yumurtalarında Enfeksiyona Neden Olan Saprolegnia spp ye Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkileri , Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2013, Tamamlandı.
        • 6Gölcük Gölü Isparta nün Limnolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
        • 7Antalya İli İçsu Balıklarının Belirlenmesi ve Koleksiyonu, BAP, Tamamlandı.
        • 8 carnitin zenginleştirmesinin rotifer Brachionus plicatilis ve cladoceran Daphnia magna Daphnia longispina Moina micrura ların populasyon artış oranı ve yağ asidi kompozisyonları üzerine etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
        • 9İki Nehirağzı Bölgesinde Köprüçay ve Manavgat Nehirleri Zooplanktonun Taksonomik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi Proje no 1730 d 08 , DİĞER, Tamamlandı.
         • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
         • 1Journal Of Limnology And Freshwater Fisheriesresearch, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2017.
         • 2Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, TÜRKİYE, 2017.
         • 3Yalvaç Akademi Dergisi, TÜRKİYE, 2017.
         • 4Sdü Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, TÜRKİYE, 2017.
         • 5Yalvaç Akademi, DERGİPARK, TÜRKİYE, 2016.
         • 6Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Zoological Records, TÜRKİYE,
          • Akademik Görevler
          • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/ Doktor Öğretim Üyesi (2016-...)
          • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü/Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2010-...)
           • İdari Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2018-...)
           • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2016-...)
            • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
            • 1Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracaat, İthalat A.Ş.Sahilceylan Ve Yanıklar Alabalık Tesisleri İnceleme (2014-2015) ,Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracaat, İthalat A.Ş.Sahilceylan Ve Yanıklar Alabalık Tesisleri İnceleme, İzleme, Örnekleme,Ölçüm, Analiz, Biyotik İndeks Kartı Oluşturma,Çevresel Etki Değerlendirme Çalışması, Türkiye
             • Verdiği Dersler
             • 1Anaerobik Arıtımın Temel İlkeleri
             • 2Arıtma Çamurları
             • 3Atık Suların Arıtılması
             • 4Çevre Ekonomisi
             • 5Çevresel Etki Değerlendirme
             • 6Doğanın Korunması
             • 7Ekoloji
             • 8Genel Biyoloji
             • 9Hava Kirliliği Ve Kontrolü
             • 10Katı Atık Tesislerinin İşletimi
             • 11Kentleşme Ve Çevre Sorunları
             • 12Mikrobiyoloji
             • 13Su Kirliliği Ve Kontrolü
             • 14Su Temini Be İçme Suyu Arıtımı
             • 15Su Temini Ve İçme Suyu Arıtımı
             • 16Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri