KİŞİSEL BİLGİLER
Nezire Lerzan ÇİÇEK
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nezire Lerzan ÇİÇEK
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146428
E-Posta lerzancicek@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 3.8.1999
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 3.3.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ (DR) 23.2.2011
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1GÜLLE İ., KILÇIK F., ÇİÇEK N. L., KÜÇÜK F., BALPINAR N., Tunç M., GÜÇLÜ S. S. (2022). Eğirdir Gölü'nün Sürdürülebilir Yönetine Yönelik Güncel Yaklaşımlar. IAnkara, (pp. 61-115). Duvar Yayınları.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O. (2024). Köprüçay Nehri (Antalya)’nın Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi. Ekoloji, .https://doi.org/10.5053/ekoloji.2012.847
  • 2ÇİÇEK N. L., Yamuç F. (2017). Using Epilithic Algae Assemblages to Assess Water Quality in Lake Kovadaand Kovada Channel (Turkey), and in Relation to Environmental Factors. TRJFAS, , 701-711.
  • 3KÜÇÜK F., GÜÇLÜ S. S., GÜLLE İ., Zekiye G., ÇİÇEK N. L., DİKEN G. (2012). Fahrettin Küçük1 Salim Serkan Güçlü1 İskender Gülle2 Zekiye Güçlü1 Nezire Lerzan Çiçek1 Gürkan Diken1 Reproductive Features of Big Scale Sand Smelt Atherina boyeri Risso 1810 an Exotic Fish in Lake Eğirdir Isparta Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12.
  • 4SAVAŞ S., ERDOĞAN Ö., ÇİÇEK N. L. (2011). Effects of L-carnitine on growth of individually cultured cladoceran, Moina micrura. Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, .
  • 5KALYONCU H., ÇİÇEK N. L., AKKÖZ C., ÖZÇELİK R. (2009). Epilithic diatoms from the Dariören stream (Isparta/Turkey): biotic indices and multivariate analysis.. Fresenius Environmental Bulletin, 18, 1236-1242.
  • 6KÜÇÜK F., GÜÇLÜ S. S., GÜLLE İ., GÜÇLÜ Z., ÇİÇEK N. L., DİKEN G. (2009). Reproductive features of big Scale-sand Smelt, Atherina boyeri (Risso, 1810), an exotic fish in Lake Eğirdir (Isparta, Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 729-733.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÇİÇEK N. L., GÜÇLÜ S. S., ERDOĞAN Ö., KÜÇÜK F. (2023). Water Quality Assessment of Simav River (Susurluk Basin/Turkey) According to Seasons and Stations. International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering (IJCESEN), 9, 68-80.https://doi.org/10.22399/ijcesen.1291656
   • 2ÇİÇEK N. L. (2018). Seasonal distribution of epilithic and planktonic algae in estuary zone of Aksu Stream (Isparta, Antalya/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 11, 82-92.
   • 3ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O., ERDOĞAN Ö., DİDİNEN H., BOYACI Y. Ö., KARA D., ZEYBEK M., DİKEN G. (2017). Distribution of phytoplankton and its relationship with physicochemical parameters in Lake Eğirdir(Isparta/Turkey). Biological Diversity and Conservation (Biodicon), 10, 150-162.
   • 4DİLER Ö., ÖZEN M. R., DİDİNEN B. I., ÇİÇEK N. L., ÖZVAROL Y. (2013). Diler Ö Özen M R Didinen B I Çiçek N L Özvarol Y 2013 LIPIDIOZIS IN CAPTIVE REARED BLUEFIN TUNA Thunnus thynnus L 1758 FROM THE WESTERN MEDITERRANEAN REGION IN TURKEY 7 3 287 291. Journal of FisheriesSciences.com, 7, 287-291.
   • 5ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O. (2012). Determination of the Water Quality of Köprüçay River (Antalya) According to the Physico-Chemical Parameteres. Ekoloji Dergisi, 21, 54-65.https://doi.org/10.5053/ekoloji.2012.847
   • 6ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O. (2012). Köprüçay Nehri epilitik alg çeşitliliğinin bazı fizikokimyasal değişkenlerle ilişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8, 22-41.
   • 7ERDOĞAN Ö., ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O. (2012). Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesi Fitoplanktonunun Mevsimsel Dağılımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8, 9-21.
   • 8Zeybek M., KALYONCU H., ERTAN Ö. O., ÇİÇEK N. L. (2012). Köprüçay Irmağı Antalya Bentik Omurgasız Faunası. SDÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16, 146-153.
   • 9SAVAŞ S., ÇİÇEK N. L. (2010). Canlı yem organizmalarında L-karnitin. Ziraat Fakültesi Dergisi, 41, 71-73.
   • 10ÇİÇEK N. L., KALYONCU H., AKKÖZ C., ERTAN Ö. O. (2010). Darıören Deresi ve Isparta Çayı (ISPARTA)’xxnın Epilitik Algleri ve Mevsimsel Dağılımları (Seasonal Distribution And Species of Epilithic Algae in Darıören and Isparta Stream (Isparta-Turkey). Journal of FisheriesSeciences., 4, 1-12.
   • 11ÇİÇEK N. L., KALYONCU H., AKKÖZ C., ERTAN Ö. O. (2009). Seasonal Distribution And Species of Epilithic Algae in Darıören and Isparta Stream (Isparta-Turkey). Journal of FisheriesSciences.com, 4, 78-90.https://doi.org/10.3153/jfscom.2010007
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O. (2016). Seasonal distribution and diversity of epipelic algae in Köprüçay River Turkey Antalya. Acta Biologica Turcica, 29, 26-34.
    • 2ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O. (2015). Köprüçay Nehri Antalya Su Kalitesinin Epilitik Diyotomlarla Belirlenmesi. EgeJFas, 32, 67-78.
    • 3KALYONCU H., ÇİÇEK N. L., YORULMAZ B., AKKÖZ C. (2009). Comparative performance of diatom indices in aquatic pollution assessment. African Journal of Agriculturel Research, 4, 1032-1040.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ERDOĞAN Ö., ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O. (2016). Köprüçay Nehri Nehirağzı Bölgesi Fitoplanktonunun Mevsimsel Dağılımı. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2, 31-41.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÇİÇEK N. L. (2023). Kovada Gölü Fitoplanktonu ve Mevsimsel Dağılımı. 6 th International Conference of Sustainable Science and Technology, Temmuz 14-16, İstanbul.
      • 2SAVAŞ S., ÖLMEZ M., ERDOĞAN Ö., ÇİÇEK N. L., GÜÇLÜ Z., GÜÇLÜ S. S. (2022). Effect of L-carnitine Enrichment on the Population Growth of the Cladoceran Moina micrura.. 4th International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, Kasım 21-22.
      • 3ÇİÇEK N. L. (2017). Aksu Stream (Isparta-Antalya) Estuary Zone Epilithic and Planktonic Algae Diversity.. XIII. Congress of Ecology and Environment UKECEK-2017, Edirne, Eylül 12-15.
      • 4ÇİÇEK N. L., Yamuç F. (2016). The Relationships Between Epilithic Algae and Environmental Variables A study in Kovada Lake and Kovada Channel Isparta TURKEY. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016), Mayıs 23-27, Antalya.
      • 5SAVAŞ S., ÇİÇEK N. L., ERDOĞAN Ö., Varoğlu T., GÜÇLÜ S. S., ÖLMEZ M. (2009). The effect of L-Carnitine levels on the population growth and egg ratio of the marine rotifer Brachionus plicatilis. World of Aquaculture, Eylül 25.
       • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
       • 1SAVAŞ S., ÇİÇEK N. L., zekiye G., ÖLMEZ M. (2016). Azot Sınırlamasının Scenedesmus obliguus un Yağ Asidi İçeriğine Etkisi. 2. Alg Telnolojisi Sempozyumu, Haziran 24-27, İzmir.
        • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O. (2013). Köprüçay Nehri (Antalya) Su Kalitesinin Bentik Diyatomlara Göre Belirlenmesi.. FABA, Mayıs 30-1, Erzurum.
        • 2ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O. (2012). Köprüçay Nehri (Antalya) Epipelik Algleri.. FABA, Kasım 21-24, Eskişehir.
        • 3ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O. (2010). Başpınar Kaynağı (Aksu Çayı) Diyatomeleri. IV. Ulusal Limnoloji Sempozyumu., Ağustos 4-6, Bolu.
        • 4SAVAŞ S., GÜÇLÜ S. S., ERDOĞAN Ö., GÜÇLÜ Z., ÇİÇEK N. L., Varoğlu T., ÖLMEZ M. (2009). Daphnia magna (Cladoceran)'nın Populasyon Artışı Üzerine L-Karnitin Zenginleştirmesinin Etkisi. 15. Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 1-4, Rize.
        • 5ÇİÇEK N. L., ERTAN Ö. O. (2009). Aksu Çayı'ndaki Alabalık Çiftliklerinin Su Kalitesine Etkisinin Epilitik Alglerle Belirlenmesi. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 1-4, Rize.
        • 6GÜLLE İ., KÜÇÜK F., GÜÇLÜ S. S., DİKEN G., GÜÇLÜ Z., ÇİÇEK N. L. (2008). Eğirdir Gölü Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) Populasyonunun Beslenme Özellikleri. 19. Biyoloji Kongresi, Haziran 23-27, Trabzon.
        • 7KÜÇÜK F., GÜLLE İ., GÜÇLÜ S. S., GÜÇLÜ Z., ÇİÇEK N. L., DİKEN G. (2007). Eğirdir Gölü'nün Yabancı Türlerinden Gümüş Balığı, Atherina boyeri (RİSSO, 1810)'nın Üreme Özellikleri. 14. Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 4-7, Muğla.
         • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
         • 1KUBİLAY A., BOYACI Y. Ö. (2023). Acta Aquatica Turcica. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta-Türkiye.
          • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
          • 1ÇETİNKAYA O., DİLER A., KUBİLAY A., METİN S., KÜÇÜK F., ÇİÇEK N. L., GÜÇLÜ S. S., YILDIRIM U. G. (2013). Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1Alanya Mylome Luxury Hotel Resort Kum Tutucu Mendirek Revize Projesinin Akdeniz Kıyı Ekosistemi ile Su Ürünleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi, Özel Kuruluşlar, 2022, Tamamlandı.
           • 2Eğirdir ve Kovada Gölleri'nin Sürdürülebiir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2022, Tamamlandı.
           • 3Yerüstü Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması TÜBİTAK 1007 Proje No 112G021 , -Tübitak 1007, 2019, Tamamlandı.
           • 4Özpekler Ltd Şti Muğla Köyceğiz Karaçam Alabalık Yetiştiricilik V Tesisi Dört Mevsimlik Yerinde İnceleme İzleme Örnekleme Ölçüm Analiz Biyptik İndeks Kartı Oluşturma Ulusal Ve AB Mevzuatına Göre Çevresel Etki Açısından Değerlendirilmesi Projesi , Süleyman Demirel Üniversitesi, Özel Kuruluşlar, 2016, Tamamlandı.
           • 5Eğirdir Gölü nün Planktonik ve Bentik Özelliklerinin Su Niteliği ile İlişkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2012, Tamamlandı.
           • 6Köprüçay Nehri (Antalya) Su Kalitesinin Fizikokimyasal Değerlere ve Alglere Göre Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2010, Tamamlandı.
           • 7Gölcük Gölü (Isparta)'nün Limnolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2010, Tamamlandı.
           • 8Eğirdir Gölü Su Seviyesindeki Değişimlerin Göl Ekosistemine Etkileri ve Sulama Sisteminin Payı, DİĞER, Tamamlandı.
           • 9Eğirdir Gölü nün Yabancı Türlerinden Gümüş Balığı Atherina boyeri RİSSO 1810 nın Biyoekolojik Özellikleri ve Göl Ekosistemine Etkisi, DİĞER, Tamamlandı.
           • 10Yetiştiriciliği Yapılan Orkinos Thunnus thynnus Parazitleri Üzerinde Bir Araştırma , DİĞER, Tamamlandı.
           • 11Azot ve fosforu sınırlanan algin Daphnia longispina ve Daphnia magna nın üretimi ve yağ asidi kompozisyonuna etkisi, DİĞER, Tamamlandı.
            • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
            • 1Akademia, TÜRKİYE, 2017.
            • 2Yalvaç Akademi, TÜRKİYE, 2017.
            • 3Esüf, TÜRKİYE, 2017.
            • 4Yalvaç Akademi Dergisi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE, 2016.
            • 5Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ULAKBİM, TÜRKİYE, 2016.
             • Akademik Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü/İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı/İç Sular Biyolojisi Bilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2019-...)
             • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü/İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı/İç Sular Biyolojisi Bilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-...)
             • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü/İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2006-2018)
              • İdari Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı (2021-2024)
               • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
               • 1Epılıthıc Dıatoms From The Darıören Stream (Isparta/Turkey):Bıotıc Indıces And Multıvarıate Analysıs" (2009) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
               • 2Köprüçay Nehri (Antalya)’Nın Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi, (2012) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
               • 3Using Epilithic Algae Assemblages To Assess Water Quality İn Lake Kovada And Kovada Channel (Turkey), And İn Relation To Environmental Factors" (2017) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
                • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                • 1Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim, İhracat, İthalat A.Ş. Sahilceylan Ve Yanıklar Alabalık Tesisleri İnceleme, İzleme, Örnekleme, Ölçüm, Analiz, Biyotik İndeks Kartı Oluşturma, Çevresel Etki Değerlendirme Çalışması (2014-2015) ,Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim, İhracat, İthalat A.Ş. Sahilceylan Ve Yanıklar Alabalık Tesisleri İnceleme, İzleme, Örnekleme, Ölçüm, Analiz, Biyotik İndeks Kartı Oluşturma, Çevresel Etki Değerlendirme Çalışması “,
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Bitirme Ödevi
                 • 2Bitirme Ödevi Iı
                 • 3Deniz Meteorolojisi
                 • 4Ekoloji
                 • 5Ekotoksikoloji
                 • 6Genel Botanik
                 • 7Mikroalg Biyoteknolojisi
                 • 8Oseonoloji
                 • 9Su Bitkikleri
                 • 10Su Bitkileri