bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ayhan AKYOL
Adı Soyadı Doç. Dr. Ayhan AKYOL
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113937
E-Posta ayhanakyol@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://isparta.edu.tr/personel/01375/doc-dr-ayhan-akyol
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 18.7.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 1.4.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 7.7.2010
İLGİ ALANLARI
Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Orman Yönetimi Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergeleri Ekoturizm Ormancılıkta Sertifikasyon
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akyol A., Türkoğlu T., Topcan H.İ., Tolunay A., 2017. "Determination of Consumer Preferences and Trends on Non-wood Forest Products in Balikesir Province Scale". International Symposium on New Horizons in Forestry, 18-20 Ekim 2017, pp.201-201, ISPARTA, TÜRKİYE.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 AKYOL, A., 2004. Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi İlkeleri, Göstergeleri ve Uygulamalar. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 131s., Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 AKYOL, A., 2010. Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Türkiye Modeli. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 169s., Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Oral, S. 2017. Orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü örneği.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi II, TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı. Proje No: 1059B291700431, Antalya, 21-25 Ekim 2017, Eğitmen.
 • 2 Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi, TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı. Proje No:1059B291600393, Antalya, 18-21 Şubat 2017, Eğitmen.
 • 3 Antalya İlinde Ekolojik Sertifikalı Orman Ürünlerine Yönelik Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi. TUBİTAK-2209-A, Danışman, 2017.
 • 4 Uşak Ulubey Kanyonu’ndaki Turizm Aktivitelerinin Ekolojik ve Ekonomik Açıdan Alanın Sürdürülebilirliğine Etkileri. TUBİTAK-2209-A, Danışman, 2017.
 • 5 Isparta-Kovada Gölü Milli Parkı’nda Yaşanan Sosyo-Ekonomik Temelli Problemler ve Yerel Halk Algıları. TUBİTAK-2209-A, Danışman, 2016.
 • 6 Korunan Alan Ziyaretçilerinin Alana Yönelik Beklentileri ve Değerlendirmeleri (Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı Örneği). TUBİTAK-2209-A, Danışman, 2016.
 • 7 Arıcılığın Geliştirilmesine Yönelik Arı Yetiştiricilerinin Beklenti ve Değerlendirmeleri (Muğla İli Örneği). TUBİTAK-2209-A, Danışman, 2016.
 • 8 Ekolojik Çiftlik Modeline Dayalı Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları: Fethiye Pastoral Vadi Örneği. TUBİTAK-2209-A, Danışman, 2015.
 • 9 Korunan Alanlarda Ziyaretçi Yoğunluğuna Bağlı Olarak Yaşanan Problemler: Saklıkent Milli Parkı Örneği. TUBİTAK-2209-A, Danışman, 2015.
 • 10 Sessiz Doğa-I, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje no: 113B037,Eğitmen, Isparta-2013.
 • 11 Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor I, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje no: 112B131, Eğitmen, Isparta-2012.
 • 12 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Türkiye Modeli, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje No: 1524–D–07, Isparta-2010.
 • 13 Kermes Meşesinde (Quercus coccifera L.) Vejetasyon Dönemine Bağlı Olarak Yemlik Yaprak ve Sürgün Verimi ile Besin Madde İçeriğinin Değişimi, TÜBİTAK Projesi 108O593,Bursiyer, Isparta-2009.
 • 14 Türkiyede Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi İlkeleri, Göstergeleri ve Uygulamalar. SDÜ Araştırma Projesi No: 03-YL-686, ISPARTA-2004.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Silvopastoral Sistemler ve Konargöçer Toplumlar Sempozyumu, ISNOS-MED 2018, 22-24 Ekim 2018, Isparta, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı, 21-23 Haziran 2010, SDÜ Orman Fakültesi, ISPARTA, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 2 II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21 Şubat 2009, SDÜ Orman Fakültesi, ISPARTA, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Grundtvig workshop – “Culture and environment – new paths for the sustainable tourism”, Ref. no. GRU-12-GRAT-60-CT, 8-15 of April 2013, Constanta, Romania.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 “Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Stratejik Plan Uygulamaları” Konulu Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Semineri, 18-20 Ekim 2010, Long Beach Resort Hotel Alanya-Antalya, Eğitmen.
 • 2 Orman Genel Müdürlüğü Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı, Isparta SOY KG Çalıştayı 06.04.2009, ISPARTA.
 • 3 Orman Genel Müdürlüğü Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı, Burdur SOY KG Çalıştayı 10.04.2009, BURDUR.
 • 4 "Sertifikasyon Kavramı ve Ülkemiz Ormancılığında Durum" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Semineri, Haziran-2008.
 • 5 "Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Yönetiminde Ormancılık Bilgi Sisteminin Gelistirilmesi PPA 05/TR/7/7" Projesi Çalıştayı, 20-23 Subat 2007, Belek Beach Resort Hotel, Serik-Antalya.
 • 6 "Orman Genel Müdürlüğü-Stratejik Planlama Çalıştayı", 30-31 Ekim 2007, ANKARA.
 • 7 Orman Genel Müdürlüğü Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı, Isparta SOY KG Çalıştayı 19.09.2006, ISPARTA.
 • 8 Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Uygulamaları", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Semineri.
 • 9 Sürdürülebilir Ormancılık (Temel Kavramlar ve Tanımlar)", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Semineri
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TOD, Türkiye Ormancılar Derneği
 • 2 ORMİS, Ormancılık İktisadi ve Sosyal Çalışma Grubu
 • 3 TMMOB, Orman Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Agroforestry suitability mapping of Asia Geospatial approach on FAO. Environ Dev Sustain, 2018.
 • 2 Long term Dynamics of Woodland Vegetation. Environ Dev Sustain, 2018.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Organik Ürünlerin Ekoturizme katkılarının Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2018.
 • 2 Tropikal ormanlardan Türkiye’ye papağan ticaretinin durumu. Turkish Journal of Forestry, 2018.
 • 3 Isparta ili orman köylerinde lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizi. Turkish Journal of Forestry, 2018.
 • 4 Endüstriyel ağaçlandırmalar için en uygun tür seçiminde analitik hiyerarşi süreci yönteminin kullanılması: Kastamonu İli örneği. Turkish Journal of Forestry, 2018.
 • 5 Bulanık Mantık Yöntemiyle Kızılçamda Verimliliğin Modellenmesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2018.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Tolunay, A., Çavuşoğlu, C., 2015. Devlet orman fidanlıklarında fidan üretiminin kritik yol yöntemi (CPM) ile planlanması: Fethiye Orman Fidanlık Şefliği örneği. Turkish Journal of Forestry (Türkiye Ormancılık Dergisi), 16(1):20-26.
 • 2 Başsüllü, Ç., Tolunay, A., 2015. Orman Genel Müdürlüğü idari yapısının ve bazı ormancılık mevzuatının Türkiye'de emisyon ticaret sistemine uyumu. Turkish Journal of Forestry (Türkiye Ormancılık Dergisi), 16(1):75-81.
 • 3 A regression analysis of fiberboard production, import and export amounts in Turkey, with projections to 2021
 • 4 Alkan, H., Demir, E., 2013. Orman Köylerinde Kooperatifçiliğin Gelişimine Etki Eden Etmenler. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14(1):1-9.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (2017-2018)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (2010)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Farabi Değişim Programı Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörlüğü (2017-Devam ediyor)
 • 2 Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Çalışma Grubu (2015-2018)
 • 3 Rektörlüğümüzce “Keçi Orman Çelişkisinde Son Durum: Ne Yapıldı, Ne Yapılıyor? Ne Yapılmalı?” Konusu ile ilgili rapor hazırlığına yönelik oluşturulan komisyonda üyelik.
 • 4 Ders ve Sınav Programı Çalışma Grubu ve Yaz Okulu (Ders ve Sınav Programı Hazırlama) Koordinatörlüğü (2013-2014)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Bitirme Ödevi Çalışma Grubu Üyeliği (2007-2009)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Ders ve Sınav Programı Çalışma Grubu Üyeliği (2007-2009)
VERDİĞİ DERSLER
Avrupa Birliği Ormancılık Politikaları
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Çevre ve Ormancılık Hukuku
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi
Ekonomi
Fidancılıkta Kontrol ve Sertifikasyon
Fidanlık Tesisi ve Yönetimi
Halkla İlişkiler
İnsan Kaynakları
Korunan Alanlar
Odun Dışı Orman Ürünleri
Orman Ürünlerinin Pazarlanması
Ormancılık Hukuku
Ormancılık İş Bilgisi
Ormancılık İşletme Ekonomisi
Ormancılık Politikası
Ormancılık Üretim İşlerinde Ekonomik Analiz
Ormancılıkta Halkla İlişkiler
Ormancılıkta Sertifikasyon
Personel Yönetimi
Proje I
Proje II
Seminer
Seminer I (Yüksek Lisans)
Sürdürülebilir Orman Yönetimi
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Toprak İlmi
Yukarı çık