KİŞİSEL BİLGİLER
Nihat MOROVA
Adı Soyadı Doç. Dr. Nihat MOROVA
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146803
E-Posta nihatmorova@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ YAPI ÖĞRETMENLİĞİ 9.9.2003
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 10.2.2020
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ (YL) 22.8.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 23.1.2013
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında ulusal yayınlanan diğer türlerde kitap
 • 1KARAŞAHİN M., SALTAN M., TERZİ S., TIĞDEMİR M., CEYLAN H., HALDENBİLEN S., AKBULUT H., MOROVA N., UZ V. E., KALYONCUOĞLU Ş. F., SAPLIOĞLU M., KARAHANÇER Ş., BAYRAK M. Ç., ÇAPALI B., DEMİR F., ERİŞKİN E., KICI A., ERGEZER F., ÜNAL A. (2019). Isparta İli Kentiçi Ulaşım Sorunları Ve Çözüm Önerileri Analizi. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın Evi.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1BEYCİOĞLU A., KAYA O., YILDIRIM Z. B., BAĞRIAÇIK B., Dobiszewska M., MOROVA N., ÇETİN S. (2020). Use of GRP Pipe Waste Powder as a Filler Replacement in Hot-Mix Asphalt. Materials, 13.https://doi.org/doi.org/10.3390/ma13204630
  • 2MOROVA N., SERİN S., TERZİ S., SALTAN M., ÖZDEMİR K. D., KARAHANÇER Ş., ERİŞKİN E. (2016). Utility of polyparaphenylene terephtalamide fiber in hot mix asphalt as a fiber. Construction and Building Materials, 107, 87-94.https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.12.193
  • 3SERİN S., MOROVA N., SALTAN M., TERZİ S., KARAŞAHİN M. (2014). Prediction of the marshall stability of reinforced asphalt concrete with steel fiber using fuzzy logic. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2, 1943-1950.
  • 4KARAHANÇER Ş., SALTAN M., MOROVA N., SERİN S., TERZİ S. (2013). Evaluation of rice husk ash as filler in hot mix asphalt concrete. Construction and Building Materials, 48, 390-397.https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.06.029
  • 5MOROVA N. (2013). Investigation of usability of basalt fibers in hot mix asphalt concrete. Construction and Building Materials, 47, 175-180.https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.04.048
  • 6TERZİ S., KARAŞAHİN M., GÖKOVA S., TAHTA M., MOROVA N., UZUN İ. (2013). Asphalt concrete stability estimation from non destructive test methods with artificial neural networks. Neural Computing and Applications, 23, 989-997.https://doi.org/10.1007/s00521-012-10231
  • 7SERİN S., MOROVA N., SALTAN M., TERZİ S. (2012). Investigation of usability of steel fibers in asphalt concrete mixtures. Construction and Building Materials, 36, 238-244.https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.04.113
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1USTA P., MOROVA N., EVCİ A., ERGÜN S. (2018). Assessment of Seismic Damage on The Exist Buildings Using Fuzzy Logic. Materials Science and Engineering, .
   • 2SERİN S., KARAHANÇER Ş., ERİŞKİN E., MOROVA N., SALTAN M., TERZİ S. (2017). Estimation of Specific Gravity with Penetration and Penetration Index Parameters by Artificial Neural Network. Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN), 5, 161-164.https://doi.org/10.21533/pen.v5i2.106
   • 3MOROVA N., TERZİ S. (2016). Arduvaz toz atıkların sıcak karışım asfalt betonda filler olarak kullanılabilirliğinin deneysel olarak incelenmesi. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 8, 1-18.
   • 4MOROVA N., TERZİ S., GÖKOVA S., KARAŞAHİN M. (2016). Pavement Management Systems Application with Geographic Information System Method. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20, 103-110.
   • 5MOROVA N., TERZİ S. (2015). Kolemanit atıkların sıcak karışım asfalt betonda agrega olarak değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 8-15.
   • 6SALTAN M., TERZİ S., KARAHANÇER Ş., MOROVA N., SERİN S. (2013). Yol Agregalarında Nanoteknoloji Kullanımı. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 5, 12-21.
   • 7SERİN S., MOROVA N., KARAHANÇER Ş., TERZİ S., SALTAN M. (2013). The Fuzzy Logic Model for the Prediction of Marshall Stability of Lightweight Asphalt Concretes Fabricated Using Expanded Clay Aggregate. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17, 163-172.
   • 8MOROVA N., KARAHANÇER Ş., SERİN S., TERZİ S., SALTAN M. (2012). Prediction of The Pavement Serviceability Ratio of Rigid Highway Pavements by Adaptive Neuro Fuzzy. SDÜ Uluslararası Teknolojik BilimlerDergisi, 4, 96-101.
   • 9SERİN S., MOROVA N., TERZİ S., SALTAN M., KARAHANÇER Ş. (2012). Geleneksel Asfalt Beton ve Genleştirilmiş Kil Agrega ile Üretilmiş Hafif Asfalt Betonun Çok Yönlü Karşılaştırılması. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 4, 55-64.
   • 10ŞENER E., MOROVA N. (2011). Bulanık Mantık ve Doğrusal Regresyon Analizleri ile Burdur Gölü Su Seviyesi Değişimlerinin Modellenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15, 60-66.
   • 11SERİN S., MOROVA N., TERZİ S., KARAHANÇER Ş. (2011). Determining Amount of Bituminous Effects on Asphalt Concrete Strength with Artificial Intelligence and Statistical Analysis Methods. IEEE Xplore (IEEE Conference Publications), , 329-334.https://doi.org/10.1109/INISTA.2011.5946139
   • 12MOROVA N., ŞENER E., TERZİ S. (2011). Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Isparta İli 112 Ambulans İstasyonlarının Hizmet Alanlarının Sorgulanması ve Optimum Yol Güzergâhlarının Belirlenmesi. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 3, 1-13.
   • 13MOROVA N., TERZİ S., ŞENER E., DULUPÇU E. (2011). Web Tabanlı Adres Bilgi Sistemi Uygulaması. e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 6, 556-572.
   • 14MOROVA N., TERZİ S. (2011). Trafik Kaynaklı Gürültünün Yapay Sinir Ağları ile Tahmini. e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 6, 486-496.
   • 15ÇOMAK B., KADAYIFÇI A., MOROVA N. (2010). Isparta Yöresinde Çıkarılan Bazı Agregaların Mühendislik Özellikleri ve Betonda Kullanımının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 279-284.
   • 16MOROVA N. (2010). CBS Tabanlı İçmesuyu Bilgi Sistemi Örnek Bir Uygulama. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2, 93-104.
   • 17MOROVA N., ŞENER E., TERZİ S., BEYHAN M., HARMAN B. İ. (2010). Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinin Gürültü Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Hazırlanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 271-278.
   • 18MOROVA N., UÇAR Y. (2008). Küçük Ölçekli Yerleşim Birimlerinde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Atabey Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12, 65-76.
    • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1MOROVA N., SERİN S., TERZİ S., SALTAN M. (2013). Prediction Of The Pavement Serviceability Ratio of Rigid Highway Pavements by Artificial Neural Networks. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2, 12-25.
    • 2MOROVA N., ALKAN Ç. M. (2009). Kiriş Elemanda Enine Donatı Alanının Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmin Edilmesi. Şantiye İnşaat Makine ve Mimarlık Dergisi, 22, 122-124.
    • 3MOROVA N. (2007). Kent Bilgi Sisteminin Belediye Hizmetlerinde Uygulama Alanları. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2007, 7-16.
     • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1MOROVA N., KARAHANÇER Ş., TERZİ S., SALTAN M., SERİN S. (2012). Modeling Marshall Stability of Light Asphalt Concretes Fabricated Using Expanded Clay Aggregate with Artificial Neural Networks. IEEE Conference Publications, , 1-4.https://doi.org/10.1109/INISTA.2012.6246946
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1KARAHANÇER Ş., MOROVA N., ERİŞKİN E., ARMAĞAN K., GİZEM K., ÖZNUR K., SALTAN M., TERZİ S. (2018). Expanded Glass Usability in Hot Mix Asphalt as Fine Aggregate. THE 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL VIBRATION AND TRANSPORTATION GEODYNAMICS, Ekim 26-28.
      • 2KARAHANÇER Ş., ERİŞKİN E., ARMAĞAN K., MOROVA N., KAÇAROĞLU G., KARADAĞ Ö., SALTAN M., TERZİ S. (2018). Investigation the Usability of Garnet as Filler Material in Hot Mix Asphalt. THE 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL VIBRATION AND TRANSPORTATION GEODYNAMICS, Ekim 26-28.
      • 3KARAHANÇER B., MOROVA N., KARAHANÇER Ş., ERİŞKİN E., TERZİ S., SALTAN M. (2018). Utility of Aramid, Polyolefin and Polyprepene Combination in Hot Mix Asphalt as a Fiber Material. THE 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL VIBRATION AND TRANSPORTATION GEODYNAMICS, Ekim 26-28, Changsha, 915-922.
      • 4KARAHANÇER Ş., ERİŞKİN E., ARMAĞAN K., MOROVA N., SALTAN M., TERZİ S. (2018). Usability of Hemp Fiber in Dense Graded Hot Mix Asphalt Mixture. 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure, Mayıs 17-19, 433-437.
      • 5ERİŞKİN E., MOROVA N., KARAHANÇER Ş., TERZİ S., SALTAN M., KÜÇÜKSİLLE E. U. (2017). Predicting of Traffic Loads by the Help of Climate Data Using Data Mining. 8th International Advanced Technologies Symposium IATS 17, Ekim 19-21, 302-307.
      • 6KARAHANÇER Ş., ERİŞKİN E., MOROVA N., SALTAN M., TERZİ S. (2017). Pavement Performance Assessment by ANFIS approach Using Marine Corps Air Station Cherry Point, North Carolina Data. 8th International Advanced Technologies Symposium IATS 17, Ekim 19-21, 328-335.
      • 7MOROVA N., ERİŞKİN E., TERZİ S., KARAHANÇER Ş., SERİN S., SALTAN M., USTA P. (2017). Modelling Marshall Stability of fiber reinforced asphalt mixtures with ANFIS. INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Temmuz 3-5.
      • 8MOROVA N., KARAHANÇER Ş., ERİŞKİN E., SERİN S., TERZİ S., SALTAN M., USTA P. (2017). Modelling Marshall Stability of fiber reinforced asphalt mixtures with ANFIS. 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Temmuz 3-5, Gdynia, Poland.
      • 9MOROVA N., ERİŞKİN E., TERZİ S., KARAHANÇER Ş., SERİN S., SALTAN M., USTA P. (2017). Modelling Marshall Stability of fiber reinforced asphalt mixtures with ANFIS. 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Temmuz 3-5, Gdynia, Poland.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1SERİN S., MOROVA N. (2018). UTILITY OF CERAMIC WASTE AS FILLER IN ASPHALT CONCRETE. IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Mayıs 2-6, Kiev.
       • 2SERİN S., KARAHANÇER Ş., ERİŞKİN E., MOROVA N., SALTAN M., TERZİ S. (2017). Specific Gravity Estimating Using Artificial Neural Network with Penetration and Penetration Index Parameters. III International Conference on Engineering and Natural Sciences, Mayıs 3-7.
       • 3TERZİ S., MOROVA N., KARAŞAHİN M., SALTAN M., SERİN S. (2016). A pavement performance estimation modeling for Turkey highways. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Ekim 26-28, ADANA, 1761-1765.
       • 4KARAHANÇER Ş., ÇAPALI B., ERİŞKİN E., MOROVA N., SERİN S., SALTAN M., ÖZDEMİR K. D. (2016). Marshall stability estimating using artificial neural network with polyparaphenylene terephtalamide fibre rate. In INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 2016 International Symposium on (pp. 1-5). IEEE., Ağustos 2-5, Sinaia, 1-5.
       • 5MOROVA N., SERİN S., TERZİ S., SALTAN M., KARAŞAHİN M. (2014). Estimation of Marshall Stability of Steel Fiber Reinforced Asphalt Concrete Using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. VIII. Triennial International Conference Heavy Machinery (Tam metin bildiri). JUNE 24-28 2014,ZLATIBOR, SERBIA., Haziran 24-28, ZLATIBOR.
       • 6MOROVA N., TERZİ S., SALTAN M., ÖZDEMİR K. D., SERİN S., KARAHANÇER Ş., AKSAKAL E. (2013). Kevlar ın Fiber Olarak Sıcak Asfalt Karışımlarda Kullanılabilirliği. th International Advanced Technologies Symposium, Ekim 30-1, İSTANBUL.
       • 7TERZİ S., SALTAN M., MOROVA N., SERİN S. (2013). Modeling Marshall Stability of Steel Fiber Reinforced Asphalt Concrete by Genetic Expression Programming. 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE,, Mayıs 23-25, TİRAN.
       • 8SERİN S., MOROVA N., KARAHANÇER Ş., TERZİ S., SALTAN M. (2013). Modeling Marshall Stability of Lightweight Asphalt Concretes Fabricated Using Expanded Clay Aggregate with ANFIS. 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, Mayıs 23-25, TİRAN, 1018-1029.
       • 9TERZİ S., SALTAN M., SERİN S., MOROVA N., KARAŞAHİN M. (2013). Modeling Marshall Stability of Lightweight Asphalt Concretes Fabricated Using Expanded Clay Aggregate by Genetic Expression Programming. 4.REAAA Conference, Mart 26-28, KUALA LUMPUR, 1028-1041.
       • 10MOROVA N., SERİN S., TERZİ S., SALTAN M., KARAŞAHİN M. (2013). Determining Marshall Stability of Asphalt Concretes Reinforced Using Steel Fiber with Artificial Neural Networks. 4.REAAA Conference, Mart 26-28, KUALA LUMPUR, 290-298.
       • 11SERİN S., MOROVA N., KARAHANÇER Ş., TERZİ S., SALTAN M. (2012). Investigation of The Producibility of Light Asphalt Concrete Using Expanded Clay Aggregate. 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012Middle East Technical University, Ankara, Turkey, Ekim 17-19, ANKARA.
       • 12MOROVA N., SERİN S., TERZİ S. (2011). Bitüm Miktarının Asfalt Betonu Dayanımına Etkisinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Mayıs 16-18, ELAZIĞ.
       • 13TERZİ S., MOROVA N., KARAŞAHİN M. (2009). Determining of Flexible Pavement Condition Rating Deduct Value with Fuzzy Logic Algorithm. International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Haziran 29-1.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1SERİN S., MOROVA N., SALTAN M., TERZİ S. (2017). Evaluation of Concrete Waste as Filler Material in Hot Mix Asphalt. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Mayıs 3-7, BUDAPEST, 212-212.
         • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
         • 1SERİN S., SALTAN M., TERZİ S., MOROVA N., KARAHANÇER Ş. (2016). Karayolu Üstyapısında Dolaylı Çekme Yorulma Deformasyon Değerlerinin Tahribatsız Elektromanyetik Yoğunluk Ölçer Verileriyle Tahmini için YSA Modeli. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Eylül 29-1, DÜZCE, 198-202.
         • 2SERİN S., TERZİ S., SALTAN M., KARAŞAHİN M., KARAHANÇER Ş., BAYRAK M. Ç., ÇAPALI B., MOROVA N. (2014). Asfalt Kaplamalı Yollarda Sıkışma Kontrollerinin Farklı Tahribatsız Test Metotlarıyla Gerçekleştirilmesi 205 213. 3. Karayolu Ulusal Kongresi, Kasım 25-27, ANKARA.
         • 3MOROVA N., TERZİ S., SALTAN M. (2014). Adaptif Sinirsel Bulanık Tahmin Yöntemi ile Esnek Üstyapı Performans Tahmin Modeli Geliştirilmesi. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Ekim 9-10, İZMİR, 35-35.
         • 4MOROVA N., TERZİ S., SALTAN M., HASGÜL M., SERİN S. (2013). Baritin Sıcak Asfalt Karışımlarda Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu, Kasım 27-28, ANKARA, 327-341.
         • 5TERZİ S., MOROVA N., ÇOLAK N., SERİN S., SALTAN M., KARAHANÇER Ş. (2013). Kolemanit Atıklarının Asfalt Beton Karışımlarda Filler Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi. MMOB. 10. Ulaştırma Kongresi, Eylül 25-27, İZMİR, 449-457.
         • 6TERZİ S., MOROVA N., GÖKOVA S., KARAŞAHİN M. (2011). Esnek Üstyapılarda Genetik Algoritma Yöntemi ile Fayda Maliyet Analizi. 2. Karayolu Ulusal Kongresi, Ekim 11-13, ANKARA, 50-59.
         • 7MOROVA N., TERZİ S., SERİN S. (2010). Imar Planı Verilerinin Örnek BirUygulama Üzerinde Cografi Bilgi Sistemine Aktarılması ve Sunulması. II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Ekim 11-13, KOCAELİ, 600-608.
         • 8TERZİ S., MOROVA N., KARAŞAHİN M. (2010). Bulanık Mantık Metodu ile Asfalt Üstyapı Performans Tahmin Modeli Geliştirilmesi. Akll Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamalar Sempozyumu, 21-24 Haziran 2010, Kayseri & Kapadokya, TÜRKYE, Haziran 21-24, 187-191.
         • 9KARAHANÇER Ş., TERZİ S., MOROVA N., SERİN S. (2010). Rijit Üstyaplarda Mevcut Servis Yetenei Orannn Bulank Mantk Yöntemi ile Modellenmesi. Akll Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamalar Sempozyumu, 21-24 Haziran 2010, Kayseri & Kapadokya, TÜRKYE, Haziran 21-24, KAYSERİ.
         • 10MOROVA N., ŞENER E., POLAT E., TERZİ S. (2008). Kentiçi Trafikten Kaynaklanan Gürültülerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalandırılması Isparta Kenti Örneklemesi. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS), Ekim 13-14, KAYSERİ, 656-667.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Ulaştırma), TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
          • 2Kentiçi Ulaşım Planlamasında CBS Kullanımı Isparta Kenti Örneklemesi, BAP, Tamamlandı.
          • 3Zemin Penetrasyon Radar Cihazı ile Asfalt Üstyapıların Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Diğer Tahribatsız Test Yöntemleri ile İlişkisinin Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
          • 4Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Gerçek Zamanlı Üstyapı Yönetim Sistemi Geliştirilmesi, BAP, Tamamlandı.
          • 5Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Gerçek Zamanlı Üstyapı Yönetim Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
          • 6Kent Bilgi Sistemi ve uygulaması Atabey Örneği, BAP, Tamamlandı.
           • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
           • 1COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI-Expanded, 2017.
           • 2JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING-ASCE, SCI-Expanded, 2017.
           • 3JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, SCI-Expanded, 2017.
           • 4CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, SCI-Expanded, 2017.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
            • 1Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, TR DİZİN, 2017.
            • 2Advances in Civil Engineering Materials, ESCI: Emerging Sources Citation Index, 2017.
             • Akademik Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Ulaştırma Anabilim Dalı/ Doçent (2018-2021)
             • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Ulaştırma Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2016-2018)
             • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Yapı Eğitimi Bölümü/Yapı Eğitimi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2006-2016)
              • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
              • 1Yollar Türk Milli Komitesi (Üye) (2008-...)
               • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
               • 1Yayın Teşvik Ödüllü (2012) TÜBİTAK
               • 2Yayın Teşvik Ödülü (2013) TÜBİTAK
               • 3Yayın Teşvik Ödülü (2014) TÜBİTAK