KİŞİSEL BİLGİLER
Recep KÜLCÜ
Adı Soyadı Prof. Dr. Recep KÜLCÜ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146318
E-Posta recepkulcu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası www.recepkulcu.com
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNALARI 11.6.1999
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 3.6.2013
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNALARI 3.7.2002
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE (YL) (TEZLİ) 10.12.2015
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNELERİ 14.6.2007
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE (DR) 2.1.2020
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1KÜLCÜ R. (2023). Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve İncelemeler V. Ankara, (pp. 245-256). Akademisyen Yayınevi.
 • 2KÜLCÜ R. (2023). Advances in Social, Humanities and Administrative Sciences 1. Ankara, (pp. 348-369). Platanus Publishing.
 • 3KÜLCÜ R. (2023). New Frontiers in Social, Human And Administrative Sciences. İzmir, (pp. 335-357). Duvar Yayınları.
 • 4KÜLCÜ R. (2022). Bilimde Kanıt ve Doğrulama. Ankara, (pp. 25-50). Palme Yayınevi.
 • 5KÜLCÜ R. (2022). Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XII. İstanbul, (pp. 165-179). Eğitim Yayınevi.
 • 6Süslü A., GÖKDOĞAN O., KÜLCÜ R. (2022). Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Üzerine Güncel Araştırmalar II. Ankara, (pp. 139-150). Akademisyen Yayınevi.
 • 7ERSAN R., KÜLCÜ R., Süslü A., Yuca I. S. (2021). Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Üzerine Güncel Araştırmalar . Ankara, (pp. 67-89). Akademisyen Yayınevi.
 • 8KÜLCÜ R. (2019). ENERJİ, ÇEVRE, İKTİSAT ÜZERİNEGÜNCEL ARAŞTIRMALAR. Ankara, (pp. 85-95). Akademisyen Yayınevi.
 • 9KÜLCÜ R. (2019). Global View of Energy and Environment in Engineering. Ankara, (pp. 27-34). Akademisyen Yayınevi.
 • 10KÜLCÜ R. (2019). ENERJİ, ÇEVRE, İKTİSAT ÜZERİNEGÜNCEL ARAŞTIRMALAR. Ankara, Akademisyen Yayınevi.
  • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
  • 1KÜLCÜ R. (2021). Tarım Etiği: Demokritos'tan Leopold'a Islahtan GDO'ya. Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık.
  • 2KÜLCÜ R. (2020). Ekosantrik Psiko-Felsefi Kuram. İstanbul, Cinius Yayınevi.
  • 3KÜLCÜ R. (2020). Antik Çağ'da Zaman Fenomeni. İstanbul, Cinius Yayınları.
  • 4Özmerzi A., YALDIZ O., KÜRKLÜ A., ERTEKİN C., KÜLCÜ R. (2004). Tarım Makinaları İçin Mühendislik El Kitabı. İstanbul, Literatür Yayınevi.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1KÜLCÜ R. (2023). The Emergence of Different Sustainable Development Approaches According to Environmental Ethics Theories. International Journal of Social Science and Human Research, 6, 5597-5602.https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i9-35
   • 2KÜLCÜ R. (2023). Pioneers of Scientific Thought: Empedocles and Anaxagoras. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 7, 1252-1257.https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.71004
   • 3KÜLCÜ R. (2023). The Significance of Al-Jazari's Four-Bucket Water Lifting Machine in the History of Engineering and Science. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 6, 4897-4902.https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i10-46
   • 4Süslü A., KÜLCÜ R., ERTEKİN C. (2021). The Effect of Using the Fire-Brick Fragments as a Thermal Energy Storage Material on Thermal Efficiency of Solar Air Heater. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 31, 358-364.
   • 5SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., YALDIZ O., KAPLAN M. (2019). THE EFFECTS OF SOME AGRICULTURAL WASTES COMPOSTS (PRUNNINGWASTE-SPENT MUSHROOM COMPOST) ON LETTUCEGROWTH (LACTUCA SATIVA L.). International Journal ofAgriculture, Forestry and Life Science, 3, 9-14.
   • 6KÜLCÜ R., FİLİZ Ş. (2019). TARIM ETİĞİ I- ORGANİK TARIM ÇALIŞAN BİR AKADEMİSYENİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA ENDÜSTRİYEL TARIM UYGULAMALARININ ETİK SORGULAMASI. JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES, 5, 249-258.
   • 7KÜLCÜ R. (2018). Yalvaç ve Isparta’nın Diğer İlçelerinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4, 60-69.
   • 8KÜLCÜ R. (2018). DETERMINATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT PACKAGING METHODS AND MATERIALS ON STORAGE TIME OF DRIED APPLE. International Journal of Science and Technology, 4, 238-255.
   • 9KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2018). Türkiye’de Kompost Üretim Teknolojileri ve Yasal Düzenlemeler. Akademis Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2, 8-25.
   • 10KÜLCÜ R., Süslü A., Cihanalp C., YILMAZ D. (2017). Modelling of Global Solar Radiation on HorizontalSurfaces for Mersin City. Journal of Clean Energy Technologies, 5, 77-80.https://doi.org/10.18178/JOCET
   • 11SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., KAPLAN M., YALDIZ O. (2016). Sera Bitki Atıkları Kullanılmış Kokopit ve Atık Mantar Kompostundan Elde Edilen Kompostların Toprakların Besin İçerikleri Üzerine Etkileri. ÇukurovaTarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31.
   • 12KÜLCÜ R. (2016). Afyonkarahisar ilinin tarımsal biyokütle potansiyelinin incelenmesi.. Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2, 1-9.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1KÜLCÜ R. (2021). Hermeneutik Okumalar II: Empedokles’de Sevgi ve Nefret Kavramlarının Standart Model ve Higgs Bozonu Ekseninde Okunması. Beykoz Akademi Dergisi, 9, 248-255.
    • 2KÜLCÜ R. (2021). Tarım Bilimlerinde Paradigma Değişimi: Endüstriyel Tarım ve Küresel Adalet Sorunu. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 31, 429-433.
    • 3Emen Y., KÜLCÜ R. (2019). Hava Isıtmalı Güneş Kollektörlerinin Dolgu Malzemeleri Kullanılarak Verimlerinin Arttırılması. SDÜ Yekarum e-Dergi, 4, 20-27.
    • 4KÜLCÜ R. (2019). Global Güneş Radyasyonunun Ampirik Modellenmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Modelin Geliştirilmesi ve Çankırı İlinde Uygulanması. SDÜ Yekarum e-Dergi, 4, 1-8.
    • 5KÜLCÜ R. (2018). Hermeneutik Okumalar I: Empedokles’de Sevgi ve Nefret Kavramlarının Entropi Ekseninde Okunması. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 53-61.
    • 6KÜLCÜ R. (2017). Türk Yurdunda Bilim: Kadim Türk Uygarlıklarının Zaman Ölçüm Yöntemlerinin Bilgisayar Destekli Simülasyonla Tespit Edilmesi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3, 10-22.
    • 7SÜSLÜ A., KÜLCÜ R. (2016). Kompostlaştırma Sistemleri için Egzoz Gazı İçeriğini Temel Alan Proses Kontrol ve Yönetim Cihazının Geliştirilmesi. Yalvaç Akademi Dergisi, 1, 1-10.
    • 8KÜLCÜ R., FİLİZ Ş. (2016). Yalvaç Teknik Bilimler MYO Öğrencilerinin Cinsiyet ve İş Etiği Algıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Yalvaç Akademi Dergisi, 1, 30-40.
    • 9KÜLCÜ R. (2016). Thales’ten Günümüze Arkhe Arayışı. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2, 1-10.
    • 10KÜLCÜ R. (2016). Sanayi Devriminden 1700 Yıl Önce Yapılmış Erken Bir Keşif: Heron’un Buhar Türbini (Aerolipie). Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 32-39.
    • 11KÜLCÜ R. (2015). Türklerin Kültür Mirası Olarak “12 Hayvanlı Türk Takvimi”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1, 1-5.
    • 12KÜLCÜ R. (2015). Ortaçağ Anadolu’sunun Büyük Mühendisi El-Cezeri. Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 1, 1-9.
    • 13KÜLCÜ R. (2015). Isparta da Yeryüzüne Ulaşan Güneş Işınımının Modellenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10, 19-26.
     • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1KÜLCÜ R., ERSAN R. (2021). Empirical Modelling of Global Solar Radiation in Hatay (Turkey) Province . Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 18, 446-456.https://doi.org/10.33462/jotaf.828187
     • 2SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., YALDIZ O., KAPLAN M. (2019). The Effects of Agricultural Waste Composts (Banana Plant Wastes-Greenhouse Wastes-Spent Mushroom Composts) On Mineral Composition and Quality Parameters of Lettuce (Lactuca Sativa L.). FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28, 2133-2140.
     • 3SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., YALDIZ O., KAPLAN M. (2017). MINERAL COMPOSITION AND QUALITY PARAMETERS OF GREENHOUSE-GROWN LETTUCE (LACTUCA SATIVA L.) DEPENDING ON FERTILIZATION WITH AGRICULTURAL WASTE COMPOSTS. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 16, 85-95.https://doi.org/10.24326/asphc.2017.3.9
     • 4KÜLCÜ R. (2016). New Kinetic Parameters for Composting Process. Journal of Material Cycles and Waste Management, .
     • 5KÜLCÜ R. (2015). Co composting of Greenhouse Pepper Plant Residues and Separated Dairy Manure Process Dynamics. International Journal of Environmental Research, 9, 907-912.
     • 6KÜLCÜ R. (2015). Determination of the relationship between FAS values and energy consumption in the composting process. Ecological Engineering, 81, 444-450.https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2015.04.026
     • 7KÜLCÜ R. (2014). Composting of Greenhouse Tomato Plant Residues Wheat Straw and Separated Dairy Manure and the Effect of Free Air Space on the Process. Polish Journal of Environmental Studies, 23, 1341-1346.
     • 8KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2014). The composting of agricultural wastes and the new parameter for the assessment of the process. Ecological Engineering, 69, 220-225.https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2014.03.097
     • 9KÜLCÜ R., EKİNCİ K., EVRENDİLEK F., ERTEKİN C. (2010). Long term spatiotemporal patterns of CH4 and N2O emissions from livestock and poultry production in Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 167, 545-558.
     • 10EKİNCİ K., KÜLCÜ R., KAYA D., YALDIZ O., ERTEKİN C., ÖZTÜRK H. H. (2010). The Prospective of Potential Biogas Plants That Can Utilize Animal Manure in Turkey. Energy Exploitation and Exploration, 28, 187-206.
     • 11KÜLCÜ R., SÖNMEZ İ., YALDIZ O., KAPLAN M. (2008). Composting of Spent Mushroom Compost Carnation Wastes Chicken and Cattle Manures. Bioresource Technology, 99, 8259-8264.
     • 12ERTEKİN C., EVRENDİLEK F., KÜLCÜ R. (2008). Modeling Spatio Temporal Dynamics of Optimum Tilt Angles for Solar Collectors in Turkey. SENSORS, 8, 2913-2931.
     • 13ERTEKİN C., KÜLCÜ R., EVRENDİLEK F. (2008). Techno Economic Analysis of Solar Water Heating Systems in Turkey. SENSORS, 8, 1252-1277.
     • 14KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2008). Effects of Air Flow Directions on Composting Process Temperature Profile. Waste Management, 28, 1766-1772.
     • 15KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2007). Composting of Goat Manure And Wheat Straw Using Pine Cones As A Bulking Agent. Bioresource Technology, 98, 2700-2704.
     • 16YALDIZ O., KÜLCÜ R. (2005). Composting dynamics and optimum mixture ratio of chicken manure and vineyard wastes. Waste Management & Research, 23, 101-105.https://doi.org/10.1177/0734242X05052221
     • 17KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2004). Determination of Aeration Rate and Kinetics of Composting Some Agricultural Wastes. Bioresource Technology, 93, 49-57.
      • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1Bacak S., KÜLCÜ R., EKİNCİ K. (2009). Türkiye ve AB Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Politikaları ve Hedefler. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 1, 9-14.
      • 2KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2007). Tavuk Gübresi Karanfil ve Çim Atıklarının Kompostlaştırılmasında İşlem Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 3, 161-167.
       • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2005). Kompostlaştırma Tesislerinde Farklı Mekanizasyon Uygulamalarının Yatırım ve Üretim Maliyetlerine Etkilerinin Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 1, 189-196.
       • 2YALDIZ O., ERTEKİN C., SÖZER S., KÜLCÜ R. (2005). Tarımsal Mekanizasyon Alanında Türkiye ve Dünya da Yapılan Yayınların Dağılımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 1, 1-14.
       • 3YALDIZ O., ERTEKİN C., SÖZER S., KÜLCÜ R. (2005). Tarımsal Mekanizasyon Alanında Türkiye ve Dünyada Yapılan Yayınların Dağılımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 1, 1-15.
        • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1KÜLCÜ R. (2023). THE EVOLUTION OF ENERGY TECHNOLOGIES IN THE HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AT THE DAWN OF FUSION TECHNOLOGY. 5TH INTERNATIONAL "ARTEMİS" CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, Ekim 1-3, İzmir, 61-72.
        • 2KÜLCÜ R. (2023). THE FOUNTAIN WITH DUAL FUNCTIONALITY AS AN EXAMPLE OF HYBRID (WIND-HYDRO) ENERGY USAGE BY THE BANU MUSA BROTHERS. Ege 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Eylül 22-24, İzmir, 8-15.
        • 3KÜLCÜ R. (2023). DETERMINING THE EFFECTS OF FIXED AND SOLAR TRACKING SYSTEMS ON ELECTRICITY GENERATION USING PHOTOVOLTAIC PANELS IN ISPARTA CONDITIONS. 4 th INTERNATIONAL ACHARAKA CONGRESS ON LIFE, ENGINEERING, AND APPLIED SCIENCES, Temmuz 15-18, İzmir, 148-153.
        • 4KÜLCÜ R. (2023). DETERMINING THE AMOUNT OF ELECTRICITY THAT CAN BE GENERATED FROM PHOTOVOLTAIC PANELS IN THE DISTRICTS OF ISPARTA. 4 th INTERNATIONAL ACHARAKA CONGRESS ON LIFE, ENGINEERING, AND APPLIED SCIENCES, Temmuz 15-18, İzmir, 142-148.
        • 5KÜLCÜ R. (2023). EVALUATION OF THE CARBON FOOTPRINTS OF CERTAIN PLANT AND ANIMAL PRODUCTS IN THE CONTEXT OF PDCAAS SCORE. 4 th INTERNATIONAL ACHARAKA CONGRESS ON LIFE, ENGINEERING, AND APPLIED SCIENCES, Temmuz 15-18, İzmir, 136-141.
        • 6Süslü A., KÜLCÜ R. (2023). DESIGN OF A COMPOST TEA PRODUCTION MODULE INTEGRATED INTO A GREENHOUSE FERTIGATION SYSTEM. 4 th INTERNATIONAL ACHARAKA CONGRESS ON LIFE, ENGINEERING, AND APPLIED SCIENCES, Temmuz 15, İzmir, 69-74.
        • 7KÜLCÜ R. (2022). AYDIN İLİNİN GLOBAL GÜNEŞ RADYASYONUNUN AMPİRİK MODELLER KULLANILARAK TAHMİN EDİLMESİ. 6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS, Kasım 24, Burdur, 1171-1181.
        • 8Yuca I. S., KÜLCÜ R. (2022). HAVA ISITMALI GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNDE FARKLI KAYAÇLARIN DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANIMININ VERİM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. 6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS, Kasım 24, Burdur, 1164-1170.
        • 9KÜLCÜ R. (2021). EKOSANTRİK PSİKO-FELSEFİ (EPF) KURAMIN ÇEVRE ETİĞİ TUTUMU: EKOSANTRİZM. TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kasım 24-25, Ankara, 129-134.
        • 10KÜLCÜ R. (2021). TÜRK BİLİM İNSANLARINA DAİR TOPLUMSAL İLGİNİN DEĞİŞİMİNİN GOOGLE TRENDS VERİLERİ KULLANILARAK ANALİZ EDİLMESİ. TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kasım 24, Ankara.
        • 11KÜLCÜ R. (2021). HERMENEUTİK OKUMALAR III: EMPEDOKLES’İN KOZMİK ÇEVRİMİNİN BÜYÜK PATLAMA TEORİSİ EKSENİNDE OKUNMASI. 3.Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, Ekim 26, Nevşehir.
        • 12KÜLCÜ R. (2021). EKOSANTRİK PSİKO-FELSEFİ (EPF) KURAM ve EUDAİMONİZM İLİŞKİSİ . 3. Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, Ekim 26-27, Nevşehir, 35-39.
        • 13KÜLCÜ R. (2020). DETERMINATION OF THE EFFECTS OF THE NUMBER OF PIPES AND THICKNESS OF INSULATION MATERIALS USED IN SOLAR WATER HEATERS ON COLLECTOR EFFICIENCY IN KÜTAHYA PROVINCE. MAS 13th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES, Ekim 23.
        • 14KÜLCÜ R. (2020). DETERMINING THE EFFECTS OF INSULATION MATERIALS USED IN SOLAR WATER HEATERS ON EFFICIENCY IN AFYON CITY. MAS 13th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES, Ekim 23.
        • 15KÜLCÜ R. (2019). The Estimation of Global Solar Radiation for Burdur City. 2nd International Conference on Technology and Science, November 14-16, 2019, Kasım 14-16, 214-221.
        • 16Bural F., KÜLCÜ R. (2019). Burdur İlinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz ve Kompost Üretim Potansiyelinin İncelenmesi. 2nd International Conference on Technology and Science, November 14-16, 2019, Kasım 14-16, 609-616.
        • 17KÜLCÜ R. (2019). EVALUATION OF AGRICULTURAL AND ANIMAL BIOMASS POTENTIALS OF YALVAÇ DISTRICT. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-VI, Haziran 12-14, 137-143.
        • 18KÜLCÜ R. (2019). EVALUATION OF EMPIRICAL MODELS FOR THE ESTIMATION OF GLOBAL SOLAR RADIATION FOR MUĞLA CITY. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-VI, Haziran 12-14, 145-150.
        • 19SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., YALDIZ O., KAPLAN M. (2018). The Effects of Some Agricultural Wastes Composts (Prunning Waste-Spent Mushroom Compost) on Lettuce Growth (Lactuca Sativa L.). 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry and Life Sciences”, Eylül 6-8, Budapeşte.
        • 20KÜLCÜ R., FİLİZ Ş. (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çevre Etiği Konusundaki Yaklaşımlarının Belirlenmesi. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Eylül 21-24, Isparta, 242-256.
        • 21KÜLCÜ R., FİLİZ Ş. (2017). Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Çevre Etiği ve Mevzuatları Konusundaki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Eylül 21-24, Isparta, 221-241.
        • 22KÜLCÜ R. (2017). GÜNEŞ SAATLERİNİN GELİŞİMİNİN VE BİLİM TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Mayıs 5-7, Muğla, 503-515.
        • 23KÜLCÜ R. (2017). ENERJİ VE MADDE KAVRAMLARININ BİLİM TARİHİ İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ EVRİM. 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, Mayıs 3-7, Muğla, 689-701.
        • 24ERTEKİN C., ÇANAKCI M., KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2010). Energy use in legume cultivation in Turkey. XVIIthWorld Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), Haziran 13, 1-5.
         • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
         • 1EKİNCİ K., KÜLCÜ R. (2015). Design and Construction of Fifteen Automatically Controlled Laboratory Scaled Reactor Composting Systems. XXXVI CIOSTA & CIGR Section V conference Environmentally Friendly Agriculture And Forestry For Future Generations, Mart 26-28.
         • 2KÜLCÜ R. (2011). Different Aeration Control Strategy for Composting Process. 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress, Eylül 21-23.
         • 3Yaldız O., Küçükkara B., Külcü R., Kabül Ç. (2011). Implementation of Material Flow Management in Akdeniz University Turkey. XXXIV CIOSTA CIGR V Conference, Haziran 29-1.
         • 4Ertekin C., Çanakçı M., Külcü R., Yaldız O. (2011). Energy Use Pattern of Some Tuber Plants Cultivation over Turkey. XXXIV CIOSTA CIGR V Conference, Haziran 21-1.
         • 5Ekinci K., Külcü R., Keener H. (2008). Estimation of the Effects of Operational Parameters of Continuous Base Aeration for Composting Process Using Computer Model. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ekim 14-17.
         • 6Külcü R., Ekinci K., Ertekin C. (2008). Emission of GHG from livestock production in the Mediterranean Region of Turkey. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ekim 14-17.
         • 7Külcü R., Yaldız O. (2008). Effects of Aeration Interval in Intermittent Base Aeration Used in Composting Process. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ekim 14-17.
         • 8Külcü R., Yaldız O. (2005). Effect Of Vegetable Oil Waste Added On Composting Of Goat Manure And Wheat Straw. 7. Internationale Tagung Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, Mart 2-3.
         • 9Külcü R., Yaldız O. (2003). Composting Industry Situation in Turkey and EU States. The Sixth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, Eylül 1-4.
         • 10Külcü R., Yaldız O. (2002). The Effect of Different Air Flow Velocities on Efficiency of Compost Separation Systems. 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ekim 15-17.
         • 11Külcü R., Yaldız O. (2002). The effect of Vertical Air Flow Channel Type of Aeration Mechanism on CO2 and Heat Dispersion in Composting Reactors. 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ekim 15-17.
          • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
          • 1Külcü R., Külcü Ö. T. (2011). İlköğretimde Sürdürülebilir Atık Yönetimi Bilincinin Oluşturulması. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Eylül 7-10.
          • 2Külcü R., Süslü A., Ekinci K., Yaldız O. (2011). Türkiye de Hayvansal Atıkların Yönetiminde Biyogaz Seçeneği ve Yek Kanunu. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Eylül 7-10.
          • 3Külcü R., Ekinci K., Bacak S. (2009). Türkiye de Hayvan Gübrelerinin Yönetiminde Biyogaz ve Kompostlaştırma Proseslerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Ekim 27-29.
          • 4Kürklü A., Bilgin S., Külcü R., Yaldız O. (2004). Bazı Sera Biyokütle Atıklarının Miktar ve Enerji İçeriklerinin Belirlenmesi. Biyoenerji, Ekim 20-22.
          • 5Yaldız O., Ertekin C., Külcü R., Çağlayan N. H. N. (2004). Hava Isıtmalı Düzlemsel Güneş Kollektörlerinin Boyut Maliyet ve Verim İlişkilerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, Eylül 8-10.
          • 6Külcü R., Yaldız O. (2003). Çim ve Yaprak Atıklarının Kompostlaştırılmasında Materyalin Fas Parametresinin İşlem Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Eylül 3-5.
          • 7KÜLCÜ R. (2003). Katı Atıkların Biyolojik Yöntemlerle Bertarafında Türk Çevre Mevzuatının AB Mevzuatı İle Karşılaştırılması. 2. Ulusal Katı Atık Kongresi, Mayıs 7-9.
          • 8Külcü R., Yaldız O. (2001). Patlıcan ve Çim Atıklarının Kompostlaştırılmasında Materyal İçerisinden Geçirilen Hava Hızının ve Materyalin Nem Oranının CO2 ve Isı Oluşumuna Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, Eylül 13-15.
          • 9Vural E., Topkaya B., Külcü R., Erdem A. (2001). Türkiye ve Avrupa Birliğinde Uygulanmakta Olan ÇED Düzenlemelerinin Karşılaştırılması. I. Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Eylül 10-14.
          • 10Çelik E., Külcü R., Bahçeci İ., Yılmaz V. (2001). Türkiye ve Avrupa Ülkelerinde Kompost Kalite Kriterleri. I. Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Nisan 25-27.
           • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
           • 1KÜLCÜ R. (2023). Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi. Dergipark.
           • 2KÜLCÜ R. (2022). Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri. Bireysel Yayıncılık.
           • 3KÜLCÜ R., ALİBAŞ İ., AKTAŞ T. (2021). Tarım Makinaları Bilimi. Tarım Makinaları Derneği.
            • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
            • 1AKÇURA M., KARADAVUT U., KÖKTEN K., YILDIZ Ş., KARA B. (2019). Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi.
             • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
             • 1KÜLCÜ R., BAŞAYİĞİT L. (2016). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
              • 1Yüksek Kaliteli Kompost Üretimi Için Proses Havası Geri Dönüşümlü Mobil Tünel Tipi Kompostlaştırma Sistemi Ve Proses Kontrol Cihazının Geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
              • 2Geri Dönüşüm Okulu, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Devam Ediyor.
              • 3İlköğretimde Sürdürülebilir Atık Yönetimi Bilincinin Oluşturulması, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2011, Tamamlandı.
               • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
               • 1Yerli Tip Lavanta Hasat Makinasının Tasarımı ve Prototipin Geliştirilmesi, -Tübitak 1005, 2022, Tamamlandı.
               • 2Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Devam Ediyor.
               • 3Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı BİYOGAZ , TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                • 1Renewable Youth Energy Operation (RE-YOU), Avrupa Birliği, Devam Ediyor.
                 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                 • 1Akdeniz Ünversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, CAB Abstr, CABI Full Text, EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM, TÜRKİYE,
                  • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                  • 1Yalvaç Akademi Dergisi, Dergipark, TÜRKİYE, 2016.
                   • Akademik Görevler
                   • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü/ Profesör (2018-...)
                   • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Pr./ Profesör (2015-2018)
                   • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı/ Doçent (2010-2015)
                   • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2007-2010)
                   • 5Akdeniz Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları (Dr)/ Araştırma Görevlisi (2002-2007)
                   • 6Akdeniz Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları (Yl) (Tezli)/ Araştırma Görevlisi (2000-2002)
                    • İdari Görevler
                    • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2023-...)
                    • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü (2019-...)
                    • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2018-2021)
                    • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2018-...)
                    • 5Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-2022)
                    • 6Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2015-...)
                    • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2012-...)
                     • Verdiği Dersler
                     • 1Bilgisayarlı Çizim Tekniği
                     • 2Bilim Felsefesi Ve Epistemolojisi
                     • 3Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği
                     • 4Biyogaz Tesislerinin Tasarımı
                     • 5Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri
                     • 6Çevre Ve Tarım Etiği
                     • 7Güneş Enerjisi Sistemlerinin Tasarımı
                     • 8Kompost Tesislerinin Tasarımı
                     • 9Sera Mekanizasyonu
                     • 10Tarım Makinaları İşletmeciliği
                     • 11Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
                     • 12Tarımsal Atık Yönetimi
                     • 13Tarımsal Mekanizasyon
                     • 14Uzmanlık Alan Dersi 2
                     • 15Uzmanlık Alan Dersi 3
                     • 16Uzmanlık Alan Dersi I
                     • 17Ürün İşleme Tekniği