bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Recep KÜLCÜ
Adı Soyadı Prof. Dr. Recep KÜLCÜ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118612
E-Posta recepkulcu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası www.bsyayinevi.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNALARI 11.6.1999
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 3.6.2013
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNALARI 3.7.2002
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE (YL) (TEZLİ) 10.12.2015
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNELERİ 14.6.2007
İLGİ ALANLARI
Kompostlaştırma prosesi, kompost tesisileri, organik atık işleme teknolojisi Yenilenebilir enerji kaynakları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 KULCU, R. 2014. Alternatif Kompost Üretim Sistemleri
 • 2 ERTEKİN, E., ALTA, D. Z., KÜLCÜ, R., ÖZMERZİ, A. Teknik Resim. Efil yayınevi, ISBN:978-605-4334-25-4, 2010
 • 3 ÖZMERZİ, A., YALDIZ, O., KÜRKLÜ, A., ERTEKİN, C., KÜLCÜ, R. 2004. Tarım Makinaları için Mühendislik El Kitabı. Literatür Yayın Evi, ISBN: 9750402618.
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KÜLCÜ, R. Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesinde Kompostlaştırma İşlemi. Tarım Türk, Temmuz-Ağustos sayı3, 2013.
 • 2 KÜLCÜ, R. “Isparta’da Yükselen Güneş”. Isparta Avrupa Birliği Çalışmaları Dergisi, sayı 2, 41-42, 2012.
 • 3 KÜLCÜ,R. “Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesinde Sürdürülebilir Yaklaşımlar Kompost ve Biyogaz”. Meyve ve Sebze Dünyası, 2,16, 56-57, 2009.
 • 4 Külcü,R. 2008. Tarımsal Atık Sorununa Doğa Dostu Yaklaşım: KOMPOST.Tarımın Sesi, Haziran sayı 18 s 8-11.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Thales'ten Günümüze Arkhe Arayışı
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ERTEKİN, C., CANAKCI, M., KULCU, R., YALDIZ, O. 2011. Energy Use Pattern of Some Tuber Plants Cultivation over Turkey. XXXIV CIOSTA CIGR V Conference 29 June -1 July 2011 Vienna – Austria
 • 2 YALDIZ, O, KUCUKKARA, B., KULCU, R., KABUL, C. 2011. Implementation of Material Flow Management in Akdeniz University (Turkey). XXXIV CIOSTA CIGR V Conference 29 June -1 July 2011 Vienna – Austria
 • 3 KULCU, R., YALDIZ, O. 2011. Different Aeration Control Strategy for Composting Process. 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress. 21-23 September Istanbul-TURKEY.
 • 4 Kulcu, R., Yaldiz, O. 2008. Effects of Aeration Interval in Intermittent Base Aeration Used in Composting Process. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 October 2008 Antalya/Türkiye.
 • 5 Külcü, R., Ekinci, K., Ertekin, C. 2008. Emission of GHG from livestock production in the Mediterranean Region of Turkey. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 October 2008 Antalya/Türkiye.
 • 6 Ekinci, K., Külcü, R., Keener, H. M. 2008. Estimation of the Effects of Operational Parameters of Continuous Base Aeration for Composting Process Using Computer Model. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 October 2008 Antalya/Türkiye.
 • 7 KÜLCÜ,R., YALDIZ, O. 2005. Effect Of Vegetable Oil Waste Added On Composting Of Goat Manure And Wheat Straw. 7. Internationale Tagung "Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung" 01-03 March 2005 Braunschweig/GERMANY
 • 8 KULCU, R., YALDIZ,O. 2004. Determination of Optimum Mixture Ratio Of Chicken Manure And Vineyard Wastes For Composting. The International Solid Waste Association, ISWA World Environment Congress & Exhibition Rome 17-21 October 2004.
 • 9 KÜLCÜ,R., YALDIZ, O. 2003. Composting Industry Situation in Turkey and EU States. The Sixth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, 1-4 September 2003, Prague.
 • 10 KÜLCÜ, R., YALDIZ, O. 2002. The effect of Vertical Air Flow Channel Type of Aeration Mechanism on CO2 and Heat Dispersion in Composting Reactors. 2002. 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 15-17 October 2002, Kuşadası, TURKEY.
 • 11 KÜLCÜ, R., YALDIZ, O. 2002. The Effect of Different Air Flow Velocities on Efficiency of Compost Separation Systems 2002. 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 15-17 October 2002, Kuşadası, TURKEY.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bazı Tarımsal Atıkların Kompostlaştırılmasında Optimum Çevresel Şartların Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Tarımsal Atıkların Kompostlaştırılmasında Kullanılabilecek Alternatif Sistemlerin İşlem Başarısı ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kompostlaştırma İşleminde işlem sıcaklığı ve havalandırma arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Tübitak 1005 -Yüksek Kaliteli Kompost Üretimi için Proses Havası Geri Dönüşümlü Mobil Tünel Tipi Kompostlaştırma Sistemi ve Proses Kontrol Cihazının Geliştirilmesi
 • 2 Seralar ve Konutlarda Kullanılabilecek Faz Değişim Materyalli Isı Depolama ve Isıtma Sistemi, Teknogirişim Projesi, 0392.TGSD.2014
 • 3 Geri Dönüşüm Okulu Tübitak 4005
 • 4 “Kompostlaştırma İşleminde işlem sıcaklığı ve havalandırma arasındaki ilişkilerin belirlenmesi”. SDÜ BAP, Yürütücü.
 • 5 İlköğretimde Sürdürülebilir atık yönetimi bilincinin oluşturulması. TÜBİTAK-4004 Doğa ve bilim okulları, 2010, Yürütücü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK-KAMAG Genel proje no: No:111G055SDU: 111G149
 • 2 SERA PLASTİKLERİNİN OPTİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ, Tübitak 2209 projesi, Danışman.
 • 3 Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz II. TUBİTAK 113B048, Eğitmen.
 • 4 SERA PLASTİKLERİNİN IŞIK GEÇİRGELİKLERİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ, Tübitak 2209 Projesi, Danışman
 • 5 Akdeniz Üniversitesi Üretim ve Eğitim Amaçlı Biyogaz Tesisi Yapımı ve Organik Atık Geri Dönüşüm Tesisleri. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2011, Araştırmacı.
 • 6 Bazı Tarımsal Atık Materyallerin Birlikte Kompostlanması ve Tarımsal Üretimde Kullanılma Olanaklarının Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2011, Araştırmacı.
 • 7 Seralarda Kullanılabilecek Örnek Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi, Tübitak 2209 projesi, Danışman.
 • 8 Isparta Şartlarında Tarımsal Alanlarda Kullanılabilecek Darrieus Tipi Rüzgar Türbininin Tasarımı, Tübitak 2209 projesi, Danışman.
 • 9 Production of Biogas from Animal Manure and Plant Based Material and its Usage in Integrated Energy Systems. No:107G023, The Scientific & Technological Council of Turkey, 2007.
 • 10 "Tarımsal Atıkların Kompostlaştırılmasında Kullanılabilecek Alternatif Sistemlerin İşlem Başarısı ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2004.03.0121.005 2004. Yardımcı Araştırmacı.
 • 11 Akdeniz Üniversitesi Organik Atıklarının Kompostlaştırılmasında Kullanılabilecek Tünel Tipi Statik Yığın Kompostlaştırma Sisteminin Optimizasyonu. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelşeri Yönetim Birimi, 2007.01.0104.007, Yardımcı Araştırmacı.
 • 12 "Bazı Tarımsal Atıkların Kompostlaştırılmasında Optimum Çevresel Şartların Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 2002. Yardımcı araştırmacı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 October 2008 Antalya/Türkiye. Organizasyon Komitesi Üyeliği.
 • 2 Alman-Türk Madde Akım Yönetimi, İklim Koruma ve Sürdürülebilir Gelişme Konferansı, (Deutsch-Türkische Konferenz in Stoffstrommanagement, Klimaschutz und nachhaltiger Entwicklung)06-07 Ekim 2006, Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 I.Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı, Antalya, 11-14 Nisan 2013, Organizasyon Kurulu Başkanı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 1-4 Eylül 2014 Van, Bilim Kurulu Üyesi.
 • 2 Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Antalya, 17-20 Ekim 2012 Bilim Kurulu Üyesi.
 • 3 25. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Isparta, 01-03 Ekim 2009 Organizasyon Kurulu Üyesi.
 • 4 III: Tarımsal Ürünleri Kurutma Çalıştayı 2-4 Mayıs 2005, Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 I. Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı, 2013, Türkiye'de kompostlaştırma işleminin durumu ve geleceği panelinde panelist
 • 2 4. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ UKAY 2012, Kompost sektörü ve sorunları panelinde panelist
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.rkulcu.com
 • 2 www.biyosistemarge.com
 • 3 www.recepkulcu.com
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
 • 2 Yalvaç Akademi Dergisi
 • 3 Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
 • 4 Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Enerji bitkisi olarak farklı kamış türlerinin briketlenmesi üzerine bir araştırma. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2014
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi (KAKAD), Atıkların Biyolojik Arıtılması Çalışma Grubu(Working Group on Biological Treatment of Waste)Grup Başkanı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 TTKD (Türkiye Tabiatını Korum Derneği) Bilim Kurulu Sekreteryalığı
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 I. Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı, 2013
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayarlı Çizim Tekniği
Biyogaz Tesislerinin Tasarımı
Biyolojik Malzeme Özellikleri
Biyolojik Malzemelerin Fiziko Mekanik Özellikleri
Güneş Enerjisi Sistemlerinin Tasarımı
Kompost Tesislerinin Tasarımı
Seminer I (Yüksek Lisans)
Sera Mekanizasyonu
Seracılıkta Tarımsal Mekanizasyon
Tarım Makinaları İşletmeciliği
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Tarımsal Mekanizasyon
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Ürün işleme ilkeleri
Ürün işleme tekniği
Ürün İşletme Tekniği
Yenilenebilir Enerji Kaynakları

HABERLER

Yukarı çık