KİŞİSEL BİLGİLER
Recep KÜLCÜ
Adı Soyadı Prof. Dr. Recep KÜLCÜ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146318
E-Posta recepkulcu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası www.recepkulcu.com
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNALARI 11.6.1999
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 3.6.2013
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNALARI 3.7.2002
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE (YL) (TEZLİ) 10.12.2015
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNELERİ 14.6.2007
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE (DR) 2.1.2020
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1KÜLCÜ R. (2022). Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XII. İstanbul, (pp. 165-179). Eğitim Yayınevi.
 • 2KÜLCÜ R. (2022). Bilimde Kanıt ve Doğrulama. Ankara, (pp. 25-50). Palme Yayınevi.
 • 3Süslü A., GÖKDOĞAN O., KÜLCÜ R. (2022). Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Üzerine Güncel Araştırmalar II. Ankara, (pp. 139-150). Akademisyen Yayınevi.
 • 4ERSAN R., KÜLCÜ R., Süslü A., Yuca I. S. (2021). Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Üzerine Güncel Araştırmalar . Ankara, (pp. 67-89). Akademisyen Yayınevi.
 • 5KÜLCÜ R. (2019). ENERJİ, ÇEVRE, İKTİSAT ÜZERİNEGÜNCEL ARAŞTIRMALAR. Ankara, (pp. 85-95). Akademisyen Yayınevi.
 • 6KÜLCÜ R. (2019). Global View of Energy and Environment in Engineering. Ankara, (pp. 27-34). Akademisyen Yayınevi.
 • 7KÜLCÜ R. (2019). ENERJİ, ÇEVRE, İKTİSAT ÜZERİNEGÜNCEL ARAŞTIRMALAR. Ankara, Akademisyen Yayınevi.
  • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
  • 1KÜLCÜ R. (2021). Tarım Etiği: Demokritos'tan Leopold'a Islahtan GDO'ya. Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık.
  • 2KÜLCÜ R. (2020). Ekosantrik Psiko-Felsefi Kuram. İstanbul, Cinius Yayınları.
  • 3KÜLCÜ R. (2020). Antik Çağ'da Zaman Fenomeni. İstanbul, Cinius Yayınları.
   • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
   • 1KÜLCÜ R. (2015). Alternatif Kompost Sistemleri. Alim Yayınları.
   • 2Ertekin C., Alta D., Külcü R., Özmerzi A. (2010). Teknik Resim. Efil Yayın Evi.
   • 3Özmerzi A., Yaldız O., Kürklü A., Ertekin C., Külcü R. (2004). Tarım Makinaları için Mühendislik El Kitabı. Literatür Yayın Evi.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1Süslü A., KÜLCÜ R., ERTEKİN C. (2021). The Effect of Using the Fire-Brick Fragments as a Thermal Energy Storage Material on Thermal Efficiency of Solar Air Heater. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 31, 358-364.
    • 2KÜLCÜ R. (2021). Tarım Bilimlerinde Paradigma Değişimi: Endüstriyel Tarım ve Küresel Adalet Sorunu. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 31, 429-433.
    • 3KÜLCÜ R. (2020). New Paradigm Proposal: Ecocentric Psycho-Philosophical (EPP)Theory. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES RESEARCH, 8.
    • 4SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., YALDIZ O., KAPLAN M. (2019). THE EFFECTS OF SOME AGRICULTURAL WASTES COMPOSTS (PRUNNINGWASTE-SPENT MUSHROOM COMPOST) ON LETTUCEGROWTH (LACTUCA SATIVA L.). International Journal ofAgriculture, Forestry and Life Science, 3, 9-14.
    • 5KÜLCÜ R., FİLİZ Ş. (2019). TARIM ETİĞİ I- ORGANİK TARIM ÇALIŞAN BİR AKADEMİSYENİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA ENDÜSTRİYEL TARIM UYGULAMALARININ ETİK SORGULAMASI. JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES, 5, 249-258.
    • 6KÜLCÜ R. (2018). Ktesibios’un Su Saatinde Gündüz-Gece Fonksiyonun Keşfi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4, 8-18.
    • 7KÜLCÜ R. (2018). Yalvaç ve Isparta’nın Diğer İlçelerinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4, 60-69.
    • 8KÜLCÜ R. (2018). DETERMINATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT PACKAGING METHODS AND MATERIALS ON STORAGE TIME OF DRIED APPLE. International Journal of Science and Technology, 4, 238-255.
    • 9KÜLCÜ R. (2018). Güneş Açılarının Uygulama Alanı Olarak Güneş Saatleri ve Bilim Tarihi Açısından Önemi. Akademis Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2, 26-33.
    • 10KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2018). Türkiye’de Kompost Üretim Teknolojileri ve Yasal Düzenlemeler. Akademis Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2, 8-25.
    • 11Battal G., KÜLCÜ R. (2017). Dolomit Tuğlalı Hava Isıtmalı Güneş Kollektörünün Elma Kurutmaİşlemindeki Performansının Belirlenmesi. Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi,, 1, 125-135.
    • 12KÜLCÜ R. (2017). DESIGN OF SERIAL CONNECTED VACUUM TUBE SOLAR AIR COLLECTOR. European Scientific Institute, , 32-37.
    • 13KÜLCÜ R. (2017). Türk Yurdunda Bilim: Kadim Türk Uygarlıklarının Zaman Ölçüm Yöntemlerinin Bilgisayar Destekli Simülasyonla Tespit Edilmesi. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3, 10-22.
    • 14KÜLCÜ R., Süslü A., Cihanalp C., YILMAZ D. (2017). Modelling of Global Solar Radiation on HorizontalSurfaces for Mersin City. Journal of Clean Energy Technologies, 5, 77-80.https://doi.org/10.18178/JOCET
    • 15KÜLCÜ R. (2016). Afyonkarahisar ilinin tarımsal biyokütle potansiyelinin incelenmesi.. Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2, 1-9.
    • 16SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., KAPLAN M., YALDIZ O. (2016). Sera Bitki Atıkları Kullanılmış Kokopit ve Atık Mantar Kompostundan Elde Edilen Kompostların Toprakların Besin İçerikleri Üzerine Etkileri. ÇukurovaTarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1KÜLCÜ R. (2021). HERMENEUTİK OKUMALAR II: EMPEDOKLES’DE SEVGİ VE NEFRET KAVRAMLARININ STANDART MODEL VE HİGGS BOZONU EKSENİNDE OKUNMASI. Beykoz Akademi Dergisi, 9, 248-255.
     • 2Emen Y., KÜLCÜ R. (2019). Hava Isıtmalı Güneş Kollektörlerinin Dolgu Malzemeleri Kullanılarak Verimlerinin Arttırılması. SDÜ Yekarum e-Dergi, 4, 20-27.
     • 3KÜLCÜ R. (2019). Global Güneş Radyasyonunun Ampirik Modellenmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Modelin Geliştirilmesi ve Çankırı İlinde Uygulanması. SDÜ Yekarum e-Dergi, 4, 1-8.
     • 4SÜSLÜ A., KÜLCÜ R. (2016). Kompostlaştırma Sistemleri için Egzoz Gazı İçeriğini Temel Alan Proses Kontrol ve Yönetim Cihazının Geliştirilmesi. Yalvaç Akademi Dergisi, 1, 1-10.
     • 5KÜLCÜ R., FİLİZ Ş. (2016). Yalvaç Teknik Bilimler MYO Öğrencilerinin Cinsiyet ve İş Etiği Algıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Yalvaç Akademi Dergisi, 1, 30-40.
     • 6KÜLCÜ R. (2015). Isparta da Yeryüzüne Ulaşan Güneş Işınımının Modellenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10, 19-26.
      • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1KÜLCÜ R., ERSAN R. (2021). Empirical Modelling of Global Solar Radiation in Hatay (Turkey) Province . Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 18, 446-456.https://doi.org/10.33462/jotaf.828187
      • 2SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., YALDIZ O., KAPLAN M. (2019). The Effects of Agricultural Waste Composts (Banana Plant Wastes-Greenhouse Wastes-Spent Mushroom Composts) On Mineral Composition and Quality Parameters of Lettuce (Lactuca Sativa L.). FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28, 2133-2140.
      • 3Cihanalp C., KÜLCÜ R. (2017). EVALUATING OF ELECTRIC ENERGY GENERATING POTENTIALUSING BIOGAS FROM ANIMAL BIOMASSES IN BURDUR CITY. Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth ObservationSurveying, Environmental Engineering, 4, 17-22.
      • 4SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., YALDIZ O., KAPLAN M. (2017). MINERAL COMPOSITION AND QUALITY PARAMETERS OF GREENHOUSE-GROWN LETTUCE (LACTUCA SATIVA L.) DEPENDING ON FERTILIZATION WITH AGRICULTURAL WASTE COMPOSTS. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 16, 85-95.https://doi.org/10.24326/asphc.2017.3.9
      • 5KÜLCÜ R. (2016). New Kinetic Parameters for Composting Process. Journal of Material Cycles and Waste Management, .
      • 6KÜLCÜ R. (2015). Co composting of Greenhouse Pepper Plant Residues and Separated Dairy Manure Process Dynamics. International Journal of Environmental Research, 9, 907-912.
      • 7KÜLCÜ R. (2015). Determination of the relationship between FAS values and energy consumption in the composting process. Ecological Engineering, 81, 444-450.https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2015.04.026
      • 8KÜLCÜ R. (2014). Composting of Greenhouse Tomato Plant Residues Wheat Straw and Separated Dairy Manure and the Effect of Free Air Space on the Process. Polish Journal of Environmental Studies, 23, 1341-1346.
      • 9KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2014). The composting of agricultural wastes and the new parameter for the assessment of the process. Ecological Engineering, 69, 220-225.https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2014.03.097
      • 10EKİNCİ K., KÜLCÜ R., KAYA D., YALDIZ O., ERTEKİN C., ÖZTÜRK H. H. (2010). The Prospective of Potential Biogas Plants That Can Utilize Animal Manure in Turkey. Energy Exploitation and Exploration, 28, 187-206.
      • 11KÜLCÜ R., EKİNCİ K., EVRENDİLEK F., ERTEKİN C. (2010). Long term spatiotemporal patterns of CH4 and N2O emissions from livestock and poultry production in Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 167, 545-558.
      • 12KÜLCÜ R., SÖNMEZ İ., YALDIZ O., KAPLAN M. (2008). Composting of Spent Mushroom Compost Carnation Wastes Chicken and Cattle Manures. Bioresource Technology, 99, 8259-8264.
      • 13ERTEKİN C., EVRENDİLEK F., KÜLCÜ R. (2008). Modeling Spatio Temporal Dynamics of Optimum Tilt Angles for Solar Collectors in Turkey. SENSORS, 8, 2913-2931.
      • 14ERTEKİN C., KÜLCÜ R., EVRENDİLEK F. (2008). Techno Economic Analysis of Solar Water Heating Systems in Turkey. SENSORS, 8, 1252-1277.
      • 15KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2008). Effects of Air Flow Directions on Composting Process Temperature Profile. Waste Management, 28, 1766-1772.
      • 16KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2007). Composting of Goat Manure And Wheat Straw Using Pine Cones As A Bulking Agent. Bioresource Technology, 98, 2700-2704.
      • 17YALDIZ O., KÜLCÜ R. (2005). Composting dynamics and optimum mixture ratio of chicken manure and vineyard wastes. Waste Management & Research, 23, 101-105.https://doi.org/10.1177/0734242X05052221
      • 18KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2004). Determination of Aeration Rate and Kinetics of Composting Some Agricultural Wastes. Bioresource Technology, 93, 49-57.
       • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1KÜLCÜ R. (2013). Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesinde Kompostlaştırma İşlemi. Tarım Türk, .
       • 2KÜLCÜ R. (2012). Isparta da Yükselen Güneş. Isparta Avrupa Birliği Çalışmaları Dergisi,, , 41-42.
       • 3KÜLCÜ R. (2009). Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesinde Sürdürülebilir Yaklaşımlar Kompost ve Biyogaz. Meyve ve Sebze Dünyası, 2, 56-57.
       • 4KÜLCÜ R. (2008). Tarımsal Atık Sorununa Doğa Dostu Yaklaşım KOMPOST. Tarımın Sesi, , 8-11.
        • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
        • 1Bacak S., KÜLCÜ R., EKİNCİ K. (2009). Türkiye ve AB Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Politikaları ve Hedefler. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 1, 9-14.
        • 2KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2007). Tavuk Gübresi Karanfil ve Çim Atıklarının Kompostlaştırılmasında İşlem Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 3, 161-167.
        • 3YALDIZ O., ERTEKİN C., SÖZER S., KÜLCÜ R. (2005). Tarımsal Mekanizasyon Alanında Türkiye ve Dünya da Yapılan Yayınların Dağılımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 1, 1-15.
         • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
         • 1KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2005). Kompostlaştırma Tesislerinde Farklı Mekanizasyon Uygulamalarının Yatırım ve Üretim Maliyetlerine Etkilerinin Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 1, 189-196.
         • 2YALDIZ O., ERTEKİN C., SÖZER S., KÜLCÜ R. (2005). Tarımsal Mekanizasyon Alanında Türkiye ve Dünya da Yapılan Yayınların Dağılımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 1, 1-14.
          • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1KÜLCÜ R. (2022). AYDIN İLİNİN GLOBAL GÜNEŞ RADYASYONUNUN AMPİRİK MODELLER KULLANILARAK TAHMİN EDİLMESİ. 6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS, Kasım 24, Burdur, 1171-1181.
          • 2Yuca I. S., KÜLCÜ R. (2022). HAVA ISITMALI GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNDE FARKLI KAYAÇLARIN DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANIMININ VERİM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. 6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS, Kasım 24, Burdur, 1164-1170.
          • 3KÜLCÜ R. (2021). EKOSANTRİK PSİKO-FELSEFİ (EPF) KURAMIN ÇEVRE ETİĞİ TUTUMU: EKOSANTRİZM. TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kasım 24, Ankara.
          • 4KÜLCÜ R. (2021). TÜRK BİLİM İNSANLARINA DAİR TOPLUMSAL İLGİNİN DEĞİŞİMİNİN GOOGLE TRENDS VERİLERİ KULLANILARAK ANALİZ EDİLMESİ. TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kasım 24, Ankara.
          • 5KÜLCÜ R. (2021). HERMENEUTİK OKUMALAR III: EMPEDOKLES’İN KOZMİK ÇEVRİMİNİN BÜYÜK PATLAMA TEORİSİ EKSENİNDE OKUNMASI. Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, Ekim 26, Nevşehir.
          • 6KÜLCÜ R. (2021). EKOSANTRİK PSİKO-FELSEFİ (EPF) KURAM ve EUDAİMONİZM İLİŞKİSİ. Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, Ekim 26, Nevşehir.
          • 7KÜLCÜ R. (2020). DETERMINATION OF THE EFFECTS OF THE NUMBER OF PIPES AND THICKNESS OF INSULATION MATERIALS USED IN SOLAR WATER HEATERS ON COLLECTOR EFFICIENCY IN KÜTAHYA PROVINCE. MAS 13th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES, Ekim 23.
          • 8KÜLCÜ R. (2020). EKOSANTRİK PSİKO-FELSEFİ (EPF) KURAMA GÖRE POSTMODERN ÖZNENİN TRAVMA KAYNAKLARI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC-XII, Ekim 23, Faryab.
          • 9KÜLCÜ R. (2020). EKOSANTRİK PSİKO-FELSEFİ (EPF) KURAM ve AKSİYOLOJİ İLİŞKİSİ. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC-XII, Ekim 23, Faryab.
          • 10KÜLCÜ R. (2020). DETERMINING THE EFFECTS OF INSULATION MATERIALS USED IN SOLAR WATER HEATERS ON EFFICIENCY IN AFYON CITY. MAS 13th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES, Ekim 23.
          • 11Bural F., KÜLCÜ R. (2019). Burdur İlinin Hayvan Gübrelerinden Biyogaz ve. 2nd International Conference on Technology and Science, November 14-16, 2019, Kasım 14-16, 609-616.
          • 12KÜLCÜ R. (2019). The Estimation of Global Solar Radiation for Burdur City. 2nd International Conference on Technology and Science, November 14-16, 2019, Kasım 14-16, 214-221.
          • 13Anıl A., KÜLCÜ R. (2019). Havuç dilimlerinin farklı mikrodalga güç yoğunluklarında. 2nd International Conference on Technology and Science, November 14-16, 2019, Kasım 14-16, 625-629.
          • 14KÜLCÜ R. (2019). EVALUATION OF AGRICULTURAL AND ANIMAL BIOMASS POTENTIALS OF YALVAÇ DISTRICT. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-VI, Haziran 12-14, 137-143.
          • 15KÜLCÜ R. (2019). EVALUATION OF EMPIRICAL MODELS FOR THE ESTIMATION OF GLOBAL SOLAR RADIATION FOR MUĞLA CITY. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-VI, Haziran 12-14, 145-150.
          • 16KÜLCÜ R. (2019). ENDÜSTRİYEL HAYVANCILIĞIN ETİK EKSENDE SORGULANMASI. III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Haziran 12-14, 330-342.
          • 17KÜLCÜ R. (2019). BEDEL ÖDEYENLER II: ANTİK YUNAN’NIN İLK DÜŞÜNCE SUÇLUSU FEN BİLİMCİ VE FİLOZOF ANAKSAGORAS. III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Haziran 12-14, 317-321.
          • 18KÜLCÜ R. (2018). Felsefi ve Etik bir Tavır Olarak Derin Ekoloji. 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Ekim 11-13, Antalya, 501-506.
          • 19Düden U., KÜLCÜ R. (2018). Tarımsal Ürünlerin Kurutulmasında Mikrodalga TeknolojisininKullanılması. 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Ekim 11-13, Antalya, 492-500.
          • 20SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., YALDIZ O., KAPLAN M. (2018). The Effects of Some Agricultural Wastes Composts (Prunning Waste-Spent Mushroom Compost) on Lettuce Growth (Lactuca Sativa L.). 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry and Life Sciences”, Eylül 6-8, Budapeşte.
          • 21KÜLCÜ R. (2018). SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RETORİĞİNİN ETİK TEMELDEDEĞERLENDİRİLMESİ. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES, Ağustos 11-13, Kiev, 202-206.
          • 22KÜLCÜ R. (2018). KUHN’UN BİLİMSEL DEVRİMLER YAKLAŞIMI DOĞRULTUSUNDATARIM BİLİMLERİNDE PARADİGMA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ. TARAS SHEVCHENKO 1ST INTERNATIONAL CONGRESSON SOCIALSCIENCES, Ağustos 11-13, Kiev, 207-2013.
          • 23KÜLCÜ R. (2018). ÇEVRE ETİĞİ KURAMLARININ GELİŞİMİ. TARAS SHEVCHENKO 1ST INTERNATIONAL CONGRESSON SOCIALSCIENCES, Ağustos 11-13, Kiev, 214-222.
          • 24SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., YALDIZ O., KAPLAN M. (2018). THE EFFECTS OF SOME AGRICULTURAL WASTES COMPOSTS (PRUNNING WASTE-SPENT MUSHROOM COMPOST) ON LETTUCE GROWTH (LACTUCA SATIVA L.). 1. International Conference on Agriculture,Forestry Life Sciences, Ağustos 6-8, BUDAPEŞTE, 31-38.
          • 25KÜLCÜ R. (2018). Bedel Ödeyenler I: Bilge ve Demokrat Empedokles. 5. ASM International Congress of Social Science, Mayıs 3-5, Antalya, 195-199.
          • 26KÜLCÜ R. (2018). Hermeneutik Okumalar I: Empedokles’de Sevgi ve Nefret KavramlarınınEntropi Ekseninde Okunması. 5. ASM International Congress of Social Science, Mayıs 3-5, Antalya, 200-207.
          • 27KÜLCÜ R., FİLİZ Ş. (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çevre Etiği Konusundaki Yaklaşımlarının Belirlenmesi. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Eylül 21-24, Isparta, 242-256.
          • 28KÜLCÜ R., FİLİZ Ş. (2017). Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Çevre Etiği ve Mevzuatları Konusundaki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Eylül 21-24, Isparta, 221-241.
          • 29KÜLCÜ R. (2017). ENERJİ VE MADDE KAVRAMLARININ BİLİM TARİHİ İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ EVRİM. 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, Mayıs 3-7, Muğla, 689-701.
          • 30KÜLCÜ R. (2017). Güneş Saatlerinin Gelişiminin ve Bilim Tarihi Açısından Öneminin Değerlendirilmesi. 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, Mayıs 3-7, Muğla, 503-515.
          • 31ERTEKİN C., ÇANAKCI M., KÜLCÜ R., YALDIZ O. (2010). Energy use in legume cultivation in Turkey. XVIIthWorld Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), Haziran 13, 1-5.
           • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
           • 1Battal G., KÜLCÜ R. (2017). Dolomit Tuğlalı Hava Isıtmalı Güneş Kollektöründen Elma Kurutmaİşlemindeki Performansının Belirlenmesi. International Congress of Agriculture and Environment, Kasım 16-18, Antalya, 107-107.
           • 2KÜLCÜ R., YALDIZ O., ERTEKİN C., Süslü a., YILMAZ D. (2016). Development of Recirculating Composting Reactors. The IRES International Conference, Ekim 10-11.
           • 3FİLİZ Ş., KÜLCÜ R. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Etiği Algılarının Belirlenmesi. International Multidisiplinary Congress of Eurasia, Temmuz 11-13.
           • 4YAKIT İ., KÜLCÜ R. (2016). Ktesibios un Su Saatinin Bilim Tarihi ve Mekanik Açısından Değerlendirilmesi. International Multidisiplinary Congress of Eurasia, Temmuz 11-13.
           • 5KÜLCÜ R. (2016). Ortaçağ Anadolu sunun Büyük Mühendisi El Cezeri. International Multidisiplinary Congress of Eurasia, Temmuz 11-13.
           • 6KÜLCÜ R. (2016). Thales ten Günümüze Arkhe Arayışı. International Multidisiplinary Congress of Eurasia, Temmuz 11-13.
           • 7KÜLCÜ R., YALDIZ O., ERTEKİN C., YILMAZ D., süslü a., DOĞAN K. (2016). DEVELOPMENT OF LABORATORY SCALE COMPOST REACTORS AND PROCESS CONTROL SYSTEM. 3rd International Conference "Geography, Environment and GIS, for students and young researchers", Mayıs 19-21.
           • 8Cihannur C., SÜSLÜ A., KÜLCÜ R. (2016). Isparta İli İçin Mevcut Hayvan Sayısı ve Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi. 1.th International Conference on Engineering Techology and Applied Sciences, Nisan 21-22.
           • 9KÜLCÜ R. (2016). Afyonkarahisar İlinin Tarımsal Biyokütle Potansiyelinin İncelenmesi. 1.th International Conference on Engineering Techology and Applied Sciences, Nisan 21-22.
           • 10Güney N., KÜLCÜ R. (2016). Dolomit Tuğlalı Hava Isıtmalı Güneş Kollektörünün Isıl Performansının Geliş Açısına Göre Değişiminin Belirlenmesi. 1.th International Conference on Engineering Techology and Applied Sciences, Nisan 21-22.
           • 11KÜLCÜ R. (2015). Composting of Chicken and Dairy Manures using Corn Stalk as a Bulking Agent. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on Sustainable Solid Waste Management, Temmuz 2-4, Tinos.
           • 12EKİNCİ K., KÜLCÜ R. (2015). Design and Construction of Fifteen Automatically Controlled Laboratory Scaled Reactor Composting Systems. XXXVI CIOSTA & CIGR Section V conference Environmentally Friendly Agriculture And Forestry For Future Generations, Mart 26-28.
           • 13KÜLCÜ R. (2011). Different Aeration Control Strategy for Composting Process. 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress, Eylül 21-23.
           • 14Yaldız O., Küçükkara B., Külcü R., Kabül Ç. (2011). Implementation of Material Flow Management in Akdeniz University Turkey. XXXIV CIOSTA CIGR V Conference, Haziran 29-1.
           • 15Ertekin C., Çanakçı M., Külcü R., Yaldız O. (2011). Energy Use Pattern of Some Tuber Plants Cultivation over Turkey. XXXIV CIOSTA CIGR V Conference, Haziran 21-1.
           • 16Ekinci K., Külcü R., Keener H. (2008). Estimation of the Effects of Operational Parameters of Continuous Base Aeration for Composting Process Using Computer Model. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ekim 14-17.
           • 17Külcü R., Ekinci K., Ertekin C. (2008). Emission of GHG from livestock production in the Mediterranean Region of Turkey. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ekim 14-17.
           • 18Külcü R., Yaldız O. (2008). Effects of Aeration Interval in Intermittent Base Aeration Used in Composting Process. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ekim 14-17.
           • 19Külcü R., Yaldız O. (2005). Effect Of Vegetable Oil Waste Added On Composting Of Goat Manure And Wheat Straw. 7. Internationale Tagung Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, Mart 2-3.
           • 20Külcü R., Yaldız O. (2004). Determination of Optimum Mixture Ratio Of Chicken Manure And Vineyard Wastes For Composting. The International Solid Waste Association, ISWA World Environment Congress & Exhibition, Ekim 17-21.
           • 21Külcü R., Yaldız O. (2003). Composting Industry Situation in Turkey and EU States. The Sixth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, Eylül 1-4.
           • 22Külcü R., Yaldız O. (2002). The Effect of Different Air Flow Velocities on Efficiency of Compost Separation Systems. 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ekim 15-17.
           • 23Külcü R., Yaldız O. (2002). The effect of Vertical Air Flow Channel Type of Aeration Mechanism on CO2 and Heat Dispersion in Composting Reactors. 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ekim 15-17.
            • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
            • 1KÜLCÜ R., Cihanalp C. (2017). Antalya İlinin Hayvansal Gübre ve Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi. 2nd ASM International Workshop of Composting And Biogas Technologies, Kasım 16-18, Antalya, 24-24.
            • 2KÜLCÜ R. (2017). Türk Yurdunda Bilim: Kadim Türk Uygarlıklarının ZamanÖlçüm Yöntemlerinin Bilgisayar Destekli Simülasyonla TespitEdilmesi. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Eylül 21-24, Isparta, 675-675.
            • 3KÜLCÜ R., Cihanalp C. (2017). Evaluation of Electric Energy Generating Potential Using Biogas From Animal Biomasses in Burdur City. Agriculture ifor Life Life for Agriculture, Haziran 8-10, Bükreş.
            • 4KÜLCÜ R. (2017). Sanayi Devriminden 1700 Yıl Önce Yapılmış Erken Bir Keşif: Heron’un Buhar Türbini. Berlin International Social Sciences and Humanities Conference, Mayıs 18-21, Berlin.
            • 5SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., YALDIZ O., KAPLAN M. (2017). THE EFFECTS OF COMPOSTS OBTAINED FROM GREENHOUSE PLANT WASTES, BANANA WASTES AND SPENT MUSHROOM COMPOST ON SOIL PROPERTIES. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICSD), Nisan 19-23, Saray Bosna, 41.
            • 6SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., YALDIZ O., KAPLAN M. (2017). The Effects of Composts Obtained from Greenhouse Plant Wastes, Banana Wastes and Spent Mushroom Compost on Soil Properties. 3rd International Conference on Sustainable Development (ICSD, Nisan 19-23, SARAYBOSNA.
            • 7KÜLCÜ R. (2017). Design of Serial Connected Vacuum Tube Solar Air Collector. 7th Global Academic Meeting, Mart 23-24, Budapeşte.
            • 8SÖNMEZ İ., KALKAN H., DEMİR H., KÜLCÜ R., KAPLAN M., YALDIZ O. (2016). The Effects of Composts Obtained Spent Mushroom Compost and Pruning Wastes on Soil Properties. International Congress on Naturel and Engineering Science, Eylül 1-5.
             • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
             • 1Karaaslan S., Külcü R. (2013). Kompostun Kurutulmasında Uygulanabilecek Yöntemler. I. Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı, Nisan 11-14.
             • 2İnce D., Karaaslan S., Külcü R. (2013). Koyun ve Keçi Gübresinin Değerlendirme Olanakları. I. Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı, Nisan 11-14.
             • 3KÜLCÜ R. (2013). Özel sektör Yerel Yönetimler ve Üniversite İşbirlikleri. I. Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı, Nisan 11-14.
             • 4KÜLCÜ R. (2013). Kompostlaştırma İşleminde Proses Yönetimi ve Sistemler. I. Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı, Nisan 11-14.
             • 5Külcü R., Çaylak R. (2012). Türkiye de Tarımsal Atıklardan Kompost Üretim Sektörünün Gelişimi. 4. Ulusal Katı Atık Kongresi, Ekim 17-20.
             • 6Külcü R., Külcü Ö. T. (2011). İlköğretimde Sürdürülebilir Atık Yönetimi Bilincinin Oluşturulması. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Eylül 7-10.
             • 7Külcü R., Süslü A., Ekinci K., Yaldız O. (2011). Türkiye de Hayvansal Atıkların Yönetiminde Biyogaz Seçeneği ve Yek Kanunu. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Eylül 7-10.
             • 8Külcü R., Ekinci K., Bacak S. (2009). Türkiye de Hayvan Gübrelerinin Yönetiminde Biyogaz ve Kompostlaştırma Proseslerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Ekim 27-29.
             • 9Kürklü A., Bilgin S., Külcü R., Yaldız O. (2004). Bazı Sera Biyokütle Atıklarının Miktar ve Enerji İçeriklerinin Belirlenmesi. Biyoenerji, Ekim 20-22.
             • 10Yaldız O., Ertekin C., Külcü R., Çağlayan N. H. N. (2004). Hava Isıtmalı Düzlemsel Güneş Kollektörlerinin Boyut Maliyet ve Verim İlişkilerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, Eylül 8-10.
             • 11Külcü R., Yaldız O. (2003). Çim ve Yaprak Atıklarının Kompostlaştırılmasında Materyalin Fas Parametresinin İşlem Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Eylül 3-5.
             • 12KÜLCÜ R. (2003). Katı Atıkların Biyolojik Yöntemlerle Bertarafında Türk Çevre Mevzuatının AB Mevzuatı İle Karşılaştırılması. 2. Ulusal Katı Atık Kongresi, Mayıs 7-9.
             • 13Külcü R., Yaldız O. (2001). Patlıcan ve Çim Atıklarının Kompostlaştırılmasında Materyal İçerisinden Geçirilen Hava Hızının ve Materyalin Nem Oranının CO2 ve Isı Oluşumuna Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, Eylül 13-15.
             • 14Vural E., Topkaya B., Külcü R., Erdem A. (2001). Türkiye ve Avrupa Birliğinde Uygulanmakta Olan ÇED Düzenlemelerinin Karşılaştırılması. I. Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Eylül 10-14.
             • 15Çelik E., Külcü R., Bahçeci İ., Yılmaz V. (2001). Türkiye ve Avrupa Ülkelerinde Kompost Kalite Kriterleri. I. Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Nisan 25-27.
              • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
              • 1KÜLCÜ R. (2022). Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri. Bireysel Yayıncılık.
              • 2KÜLCÜ R., ALİBAŞ İ., AKTAŞ T. (2021). Tarım Makinaları Bilimi. Tarım Makinaları Derneği.
              • 3KÜLCÜ R. (2021). Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi. Dergipark.
              • 4KÜLCÜ R. (2020). Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi. Dergipark.
              • 5KÜLCÜ R. (2018). Akademia Sosyal Bilimler Dergisi. Biyosistem Yayıncılık.
              • 6KÜLCÜ R. (2018). Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. Biyosistem Yayıncılık.
              • 7KÜLCÜ R. (2017). Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri DergisiAcademia Journal of Engineering and Applied Sciences. Biyosistem Yayınevi.
              • 8KÜLCÜ R. (2017). Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri DergisiAcademia Journal of Engineering and Applied Sciences. Biyosistem Yayınevi.
              • 9KÜLCÜ R. (2016). Yalvaç Akademi Dergisi. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • 10 (2014). TRABZON HURMASININ MİKRODALGA İLE KURUTULMASINDA UYGUN KURUMA MODELİNİN BELİRLENMESİ. SDÜ Ziraat Fakültesi.
              • 11 (2014). HAM PİRİNA YAĞININ BİYODİZEL POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI. SDÜ Ziraat Fakültesi.
              • 12 (2014). Ananasın Mikrodalga ile Kurutulması ve Uygun Kuruma Modelinin Belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi.
              • 13 (2013). Meyve ve Sebzelerin Mikrodalga Destekli Kurutma Sistemleri ile Kurutulması. SDÜ Ziraat Fakültesi.
              • 14 (2012). Yöresel Olarak Geliştirilen Nohut Hasat Makinesi İle Hasatta Dane Kaybının Belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi.
               • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
               • 1AKÇURA M., KARADAVUT U., KÖKTEN K., YILDIZ Ş., KARA B. (2019). Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi.
               • 2KÜLCÜ Ö., KÜLCÜ R. (2017). Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi. Biyosistem Yayıncılık.
               • 3KÜLCÜ Ö., KÜLCÜ R. (2017). Academia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi. Biyosistem Yayıncılık.
                • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
                • 1MÜJDECİ M., BAŞAYİĞİT L., KARA B., POLAT M., KÜLCÜ R. (2017). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
                 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
                 • 1KÜLCÜ R., BAŞAYİĞİT L. (2016). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
                 • 2BAŞAYİĞİT L., KÜLCÜ R. (2015). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi.
                  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                  • 1Hava Isıtmalı Güneş Kollektörlerinin Dolomit Tuğlaları Kullanılarak Verimlerinin Arttırılması ve Kurutmada Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
                  • 2Yüksek Kaliteli Kompost Üretimi Için Proses Havası Geri Dönüşümlü Mobil Tünel Tipi Kompostlaştırma Sistemi Ve Proses Kontrol Cihazının Geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
                  • 3Seralar ve Konutlarda Kullanılabilecek Faz Değişim Materyalli Isı Depolama ve Isıtma Sistemi Teknogirişim 0392TGSD2014 , Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2015, Tamamlandı.
                  • 4İlköğretimde Sürdürülebilir Atık Yönetimi Bilincinin Oluşturulması, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2011, Tamamlandı.
                   • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                   • 1Yerli Tip Lavanta Hasat Makinasının Tasarımı ve Prototipin Geliştirilmesi, -Tübitak 1005, 2022, Tamamlandı.
                   • 2BAZI TARIMSAL ATIK MATERYALLERİN BİRLİKTE KOMPOSTLANMASI VE TARIMSAL ÜRETİMDE KULLANILMA OLANAKLARININ BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
                   • 3Hava Isıtmalı Düzlemsel Güneş Kollektörlerinde Verimi Arttırmak Amacıyla Dolomit Tuğlalarının Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
                   • 4Vakumlu Tüplü Güneş Kollektörlerinden Sıcak Hava Üretilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
                   • 5Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Devam Ediyor.
                   • 6Geri Dönüşüm Okulu, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
                   • 7Kompostlaştırma İşleminde işlem sıcaklığı ve havalandırma arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                   • 8İlköğretimde Sürdürülebilir atık yönetimi bilincinin oluşturulması, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                   • 9Bazı Tarımsal Atık Materyallerin Birlikte Kompostlanması ve Tarımsal Üretimde Kullanılma Olanaklarının Belirlenmesi, BAP, Devam Ediyor.
                   • 10Akdeniz Üniversitesi Üretim ve Eğitim Amaçlı Biyogaz Tesisi Yapımı ve Organik Atık Geri Dönüşüm Tesisleri, BAP, Tamamlandı.
                   • 11Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı BİYOGAZ , TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                   • 12Tarımsal Atıkların Kompostlaştırılmasında Kullanılabilecek Alternatif Sistemlerin İşlem Başarısı ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                   • 13Akdeniz Üniversitesi Organik Atıklarının Kompostlaştırılmasında Kullanılabilecek Tünel Tipi Statik Yığın Kompostlaştırma Sisteminin Optimizasyonu, BAP, Tamamlandı.
                   • 14Bazı Tarımsal Atıkların Kompostlaştırılmasında Optimum Çevresel Şartların Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                    • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                    • 1Renewable Youth Energy Operation (RE-YOU), Avrupa Birliği, Devam Ediyor.
                     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                     • 1Akdeniz Ünversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, CAB Abstr, CABI Full Text, EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM, TÜRKİYE,
                      • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                      • 1Yalvaç Akademi Dergisi, Dergipark, TÜRKİYE, 2016.
                       • Akademik Görevler
                       • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü/ Profesör (2018-...)
                       • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Pr./ Profesör (2015-2018)
                       • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı/ Doçent (2010-2015)
                       • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü/Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2007-2010)
                       • 5Akdeniz Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları (Dr)/ Araştırma Görevlisi (2002-2007)
                       • 6Akdeniz Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları (Yl) (Tezli)/ Araştırma Görevlisi (2000-2002)
                        • İdari Görevler
                        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-...)
                        • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2018-...)
                        • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2018-...)
                        • 4Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2015-...)
                        • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2012-...)
                         • Tasarım Listesi
                         • 1Dolomit Tuğlalı Güneş Kolektörü. Recep Külcü,Gizem Battal (2017)
                         • 2Seri Bağlantılı Vakum Tüplü Hava Isıtma Kollektörü. Recep Külcü (2017)
                         • 3Kompostlaştırma Sistemleri İçin Egzoz Gazı İçeriğini Temel Alan Proses Kontrol Ve Yönetim Cihazı. Ahmet Süslü,Recep Külcü (2016)
                         • 4Kompost Formulasyonu. İlker Sönmez,Recep Külcü,Hüzeyin Kalkan,Halil Demir,Mustafa Kaplan,Osman Yaldız (2016)
                         • 5Egzoz Havası Geri Dönüşümlü Kompost Reaktörleri. Recep Külcü,Osman Yaldız,Can Ertekin,Deniz Yılmaz,Deniz Yılmaz (2016)
                         • 6Laboratuvar Ölçeğinde Kompost Reaktörleri Ve Otomasyon Sistemi. Recep Külcü,Osman Yaldız,Can Ertekin,Deniz Yılmaz,Kerem Doğan,Ahmet Süslü (2016)
                          • Verdiği Dersler
                          • 1Bilgisayarlı Çizim Tekniği
                          • 2Biyogaz Tesislerinin Tasarımı
                          • 3Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri
                          • 4Güneş Enerjisi Sistemlerinin Tasarımı
                          • 5Kompost Tesislerinin Tasarımı
                          • 6Sera Mekanizasyonu
                          • 7Tarım Makinaları İşletmeciliği
                          • 8Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
                          • 9Tarımsal Mekanizasyon
                          • 10Uzmanlık Alan Dersi 2
                          • 11Uzmanlık Alan Dersi 3
                          • 12Uzmanlık Alan Dersi I
                          • 13Ürün İşleme Tekniği