KİŞİSEL BİLGİLER
Emre KUZUGÜDENLİ
Adı Soyadı Doç. Dr. Emre KUZUGÜDENLİ
Birimi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu
Bölüm Ormancılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Ormancılık Ve Orman Ürünleri
Telefon 2464314747/120
E-Posta emrekuzugudenli@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://emrekuzugudenli.com
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 27.8.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 29.3.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 17.9.2014
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1KUZUGÜDENLİ E. (2020). TARIM VE HAYVANCILIKTA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE GÜNCEL DEĞİŞİMLER. IKSAD Publishing House.
 • 2KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2020). ZİRAAT ÇALIŞMALARI VE ÇİFTLİK HAYVANLARINDA İLERİ BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR. IKSAD Publishing House.
 • 3KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2020). ZİRAAT ÇALIŞMALARI VE ÇİFTLİK HAYVANLARINDA İLERİ BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR. IKSAD Publishing House.
 • 4KUZUGÜDENLİ E. (2020). TARIM VE HAYVANCILIKTA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE GÜNCEL DEĞİŞİMLER. Ankara, (pp. 155-178). IKSAD Publishing House.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1KUZUGÜDENLİ E. (2022). Relationship between the productivity of Pinus brutia Ten. and site characters, the Taurus Mountains, Turkey. JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 19, 662-672.https://doi.org/10.1007/s11629-021-6738-y
  • 2KUZUGÜDENLİ E. (2018). RELATIVE HUMIDITY MODELING WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16, 5227-5235.
  • 3KUZUGÜDENLİ E. (2018). EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON GROWTH AND GERMINATION OF STONE PINE (PINUS PINEA L.) SEEDLINGS. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16, 2837-2844.https://doi.org/10.15666/aeer/1603_28372844
  • 4NEGİZ M. G., ESER Y., KUZUGÜDENLİ E., ÖZKAN K. (2015). Indicator species of essential forest tree species in the Burdur district. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 36, 107-111.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1KUZUGÜDENLİ E. (2021). Yapay Zekâ ile Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Ağaçlarında Üst Boy Tahmini. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2, 563-572.
   • 2KUZUGÜDENLİ E. (2018). BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE KIZILÇAMDA VERİMLİLİĞİN MODELLENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6, 426-434.https://doi.org/10.21923/jesd.413679
   • 3ÖZKAN K., KUZUGÜDENLİ E. (2010). Akdeniz Bölgesi Sütçüler Yöresinde kızılçamın (pinus brutia ten.) verimliliği ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkiler. Turkish Journal of Forestry, 11, 16-29.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2020). Relations Between The Productivity Of Turkish Red Pine In Mersin Region And Some Topographic Factors. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, .
    • 2KUZUGÜDENLİ E. (2018). NEW SPREAD AREA AND ECOLOGICAL EVALUATION OF TURKISH PINE IN TURKEY. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 5.
    • 3KUZUGÜDENLİ E., GÖKTAŞ H., KAYA C., KILIÇ A. F. (2017). Nature Education Teaching Techniques for Hearing Impaired People. International Journal of Research -Granthaalayah, 5, 298-301.https://doi.org/10.5281/zenodo.1134803
    • 4KUZUGÜDENLİ E., ÖZKAN M. E. (2016). Factors Affecting The Success Of Students In Vocational Schools Example Of YenisarbademliVocational School. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 3, 5530-5533.
    • 5KAYA C., KUZUGÜDENLİ E. (2016). Nature Themed Teaching Methods for Deaf Students. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 3, 5475-5478.
    • 6KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2016). Problems And Solutions for Disabled Persons In Nature Education. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 3, 5570-5573.
     • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2010). Yenişarbademli Yöresi ve Ekolojisi. Orman Mühendisleri Dergisi, .
     • 2KUZUGÜDENLİ E., Erikgenoğlu S., ÖZKAN K. (2009). Ağaçların çaplarının tahmininde yapay zekanın uygulanabilirliği. Orman Mühendisliği Dergisi, .
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2020). A WHEELCHAIR DESIGN TO MAKE LIFE EASIER FOR THE DISABLED. CUKUROVA 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Ekim 9-11.
      • 2KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2020). A CALIPER DESIGN TO EASIER VOLUME MEASUREMENT WORKS IN FORESTRY. CUKUROVA 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Ekim 9-11.
      • 3KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2020). SOME SUGGESTIONS FOR ACTIVITIES IN NATURE FOR DISABLED INDIVIDUALS. CUKUROVA 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Ekim 9-11.
      • 4KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2020). THE EFFECTS OF SOME SITE FACTORS ON THE PRODUCTIVITY OF RED PINE SEEDLINGS. 1st INTERNATIONAL CUKUROVAAGRICUL TURE and VETERINARYCONGRESS, Ekim 9-11.
      • 5KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2020). EFFECT OF ULTRASONIC VIBRATIONS ON SEED PROPERTIES OF BLACK PINE. 1st INTERNATIONAL CUKUROVAAGRICUL TURE and VETERINARYCONGRESS, Ekim 9-11.
      • 6KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2020). USE OF TECHNOLOGY IN FORESTRY. 1st INTERNATIONAL CUKUROVAAGRICUL TURE and VETERINARY CONGRESS, Ekim 9-11.
      • 7HASANUDDIN H., HAFSAH S., ERIDA G., HARNELLY E., KUZUGÜDENLİ E., SULTANI S. (2018). Effect of Various Dosages and Application Time of Siam Weed Organic Mulch on Soybean Plantation in the Second Season:I. Characteristic of Weeds. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nisan 2-5.
      • 8HARNELLY E., THOMY Z., null H., KUZUGÜDENLİ E., null M., null N., YULISMA A. (2018). Plant Species Diversity in Tripa Peat Swamp Forest, Aceh, Indonesia. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nisan 2-5, izmir, 488-493.
      • 9NEGİZ M. G., ESER Y., KUZUGÜDENLİ E., ÖZKAN K. (2013). Indicator species of essential forest tree species in the Burdur district. The 3rd International Geography Symposium, Mayıs 10-13.
      • 10KUZUGÜDENLİ E., ÖZKAN K., SAPLIOĞLU K. (2010). The Effects of Water Source on Riparian Forest Growth. Balkan Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS 2010), Mayıs 25-29.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1KUZUGÜDENLİ E. (2020). Tohuma Ait Bazı Önişlemlerin Karaçamın Çimlenme Özellikleri Üzerindeki Etkisi. ISPEC INTERNATIONAL AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT CONGRESS IV, Haziran 12-14.
       • 2KUZUGÜDENLİ E. (2020). Orman Muhafaza Memuru Adaylarının Atama Sınavına İlişkinDeğerlendirmeler. ISPEC INTERNATIONAL AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT CONGRESS IV, Haziran 12-14.
       • 3KUZUGÜDENLİ E., GÖKTAŞ H., KAYA C., AKYOL A. (2018). MERMER OCAĞININ AĞAÇLARIN YETİŞME ORTAMI VERİMLİLİĞİNE OLAN ETKİLERİ. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Ekim 26-28.
       • 4KUZUGÜDENLİ E. (2018). Adana Yöresindeki Kızılçamın Boy Gelişimi ile Bazı FizyografikYetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Ekim 24-26.
       • 5KUZUGÜDENLİ E. (2018). Estimation Productivity of the Red Pine in Southern Anatolia using ANFIS Method. 2nd International Web Conference on Forecasting – IWCF’2018, Ekim 15-17.
       • 6ÜNAL Y., KAYA C., KUZUGÜDENLİ E., GÖKTAŞ H. (2018). 2007-2017 YILLARI ARASINDA ISPARTA YÖRESİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDAYÜRÜTÜLEN TÜBİTAK DESTEKLİ 4004 - DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROJELERİNİN ÖZELLİKLERİ. UMTEB - 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES, Mayıs 10-13, BATUMİ, 120.
       • 7KUZUGÜDENLİ E., KAYA C., ÜNAL Y., GÖKTAŞ H. (2018). EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMLERİNİN ENGELLİ BİREYLER İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN İRDELENMESİ. UMTEB - 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES, Mayıs 10-13, BATUMİ, 121.
       • 8KUZUGÜDENLİ E., HARNELLY E., KAYA C., null H. (2018). Relationships Between Site Index and Some Site Characteristics of Black Pine in Beysehir Region. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nisan 2-5, 761-761.
       • 9KUZUGÜDENLİ E., MUCA B., KILIÇ A. F., KAYA C. (2017). Increasing the Personal-Social Development of the Disabled People with the Nature Themed Education Technique. ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Mayıs 11-13.
       • 10GÜLCÜ S., KUZUGÜDENLİ E., ŞENTÜRK Ö., KILIÇ A. F. (2013). Natural Areas Effect On Mentally Disabled Students. 16th European Forum on Urban Forestry Conference Milano, Italy, Mayıs 7-11.
       • 11KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2011). Usıng and Ecology of Non-Wood Forest Products in Yenişarbademli (Isparta) District. 2nd International Non-Wood Products Symposium, Eylül 8-10.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2019). ASSESSMENT OF ISPARTA CITY FOR ECO-TOURISM POTENTIAL. 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Ağustos 28-31.
        • 2KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2019). BEDENSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DOĞA EĞİTİMİ İLE KİŞİSEL-SOSYAL GELİŞİMLERİNİN ANALİZİ. 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Ağustos 28-31.
        • 3KUZUGÜDENLİ E., AKYOL A., KAYA C., GÖKTAŞ H. (2018). EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMLERİNİN ENGELLİ GENÇLERİN SOSYAL BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Ekim 26-28.
        • 4HASANUDDIN H., HAFSAH S., ERIDA G., KUZUGÜDENLİ E., RESDIAR A. (2018). The Potential of Organic Mulches Chromolaena odorata (Siam Weed) for Weed Control in Soybeans. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nisan 2-5, 631-631.
        • 5KUZUGÜDENLİ E., KAYA C., muca b. (2017). Relations between Some Ecological Site Factors and Site Index of Turkish Pine (Pinus Brutia Ten.) in Saruhanli District (Manisa). ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Mayıs 11-13.
        • 6KUZUGÜDENLİ E., KAYA C. (2016). Problems and Solutions for Disabled Persons in Nature Education. 5th Cyprus International Conferance On Educational Research, Mart 31-2.
        • 7KAYA C., KUZUGÜDENLİ E. (2016). Nature Themed Teaching Methods for Deaf Students. 5th Cyprus International Conferance On Educational Research, Mart 31-2.
        • 8KUZUGÜDENLİ E., ÖZKAN M. E. (2016). Factors Affecting The Success Of The Students in Vocational School. 5th Cyprus International Conferance On Educational Research, Mart 31-2, Girne.
        • 9KUZUGÜDENLİ E., GÜLCÜ S., KAYA C., ADAY K. A. G. (2013). Disabled Person’s Access Problem To Natural Areas. 16th European Forum on Urban Forestry Conference Milano, Italy, Mayıs 7-11.
         • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1KUZUGÜDENLİ E., KILIÇ A. F. (2015). Doğa Eğitiminin Ortopedik Engelli Bireyler Üzerindeki Etkisi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Nisan 16-18, Niğde.
         • 2KUZUGÜDENLİ E., KILIÇ A. F., KAYA C. (2015). Doğa Eğitiminin Bedensel Engelli Bireylerin Sosyal Gelişimine Etkisi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Nisan 16-18, Niğde.
          • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
          • 1KAYA C., KUZUGÜDENLİ E. (2015). Doğada Yapılan Etkinliklerin İşitme Engelli Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Nisan 16-18, Niğde.
           • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1KUZUGÜDENLİ E., ulusan m. d., GÖKTAŞ H. (2010). Yenişarbademli’nin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Nisan 26-3, Isparta, 221-222.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
            • 1Doğa Eğitimi ile Bedensel Engelli Gençlerin Gelişimlerinin Artırılması, TÜBİTAK, 4004, Bilim ve Toplum Projeleri, Bütçe:39.950,00 TL, TÜBİTAK PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
            • 2Doğa Eğitimlerinin Engelli Gençler Üzerindeki Kalıcılığının Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2017, Tamamlandı.
            • 3Akıllı Hacimölçer (Proje No: 0111.TGSD.2015), Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2016, Tamamlandı.
            • 4Asansörlü Tekerlekli Sandalye (KOSGEB Proje No: 2014/AGİ.01), Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2015, Tamamlandı.
            • 5Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor 2, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
            • 6Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2012, Tamamlandı.
             • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
             • 1Serhatın Çocukları Doğada, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2020, Tamamlandı.
             • 2Engelleri Aşalım Doğayla Buluşalım, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
             • 3Sessiz Doğa 5, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
             • 4İSTİRİDYE(KAYIN) MANTARI ÜRETİMİNİN YENİŞARBADEMLİ İLÇESİNDE YAŞAYAN GENÇLERE UYGULAMALI OLARAK ÖĞRETİLMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2018, Tamamlandı.
             • 5Sessiz Doğa 4, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
             • 6Doğa Temalı Eğitim Modeli ile Engelli Gençlerin Kişisel Sosyal Gelişimlerinin Artırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, 2017, Tamamlandı.
             • 7Sessiz Doğa 3, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
             • 8Bati Akdeniz Bölgesinde Boylu Ardıçın (Juniperus excelsa Bieb.) Boy Gelişimi İle Bazı Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
             • 9Sessiz Doğa 2, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
             • 10Sessiz Doğa, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
             • 11Isparta Yöresinde Çiçekli Dişbudak (Fraxinus ornus L.) Fidan Materyal Parselinin Tesisi (Proje No: TÜBİTAK 108O611), Süleyman Demirel Üniversitesi, -Tübitak 1002, 2009, Tamamlandı.
             • 12Sütçüler (Isparta) Yöresindeki Kızılçamın(Pinus brutia Ten.) Boy Gelişimi ile Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2007, Tamamlandı.
             • 13Beysehir Gölü Havzası Kusburnu (Rosa canina L.) Populasyonlarında Döllenme Varyasyonu Yetisme Ortamı Büyüme Özellikleri Etkilesimi ve Bunun Tohum Verimine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2007, Tamamlandı.
              • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
              • 1Engelsiz Doğa, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Avrupa Birliği, 2017, Tamamlandı.
               • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
               • 1Journal of Agricultural Science and Technology A B, Cambridge Scientific Abstracts (CSA), USA, Scientific Indexing Services, 2017.
                • Akademik Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu/Ormancılık Bölümü/ Doçent (2019-...)
                • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu/Ormancılık Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2009-...)
                • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Atabey Meslek Yüksekokulu/Ormancılık Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2007-2009)
                 • İdari Görevler
                 • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2021-...)
                 • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2019-2021)
                 • 3Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2014-2021)
                  • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                  • 1Ekolojik Kalkınma Ve Araştırma Derneği (Başkan) (2014-...)
                  • 2Orman Mühendisleri Odası (Üye) (2004- )
                   • Patentler
                   • 1Asansörlü Tekerlekli Sandalye Emre Kuzugüdenli(TR 2015 13310 B)
                    • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                    • 1Ansiad İş Modeli Oluşturma Proje Yarışması (2013) Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği
                     • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                     • 111.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı (2017-2017) ,Üniversitlerde Öğrenim Gören Engelli Öğrencilerin Sorununları Ve Çözüm Önerileri, Türkiye
                     • 2Uygulamalı Girişmcilik Eğitimi (2013-2013) ,Girişimcilik Ve Kosgeb’Xxin Destekleri Tanıtılarak İş Planı Oluşturulmuştur., Isparta
                     • 3Fen Bilimlerinde Disiplinler Arası Uygulamalı Proje Hazırlma Eğitimi (2013-2013) ,Fen Bilimlerinde Disiplinler Arası Uygulamalı Proje Hazırlma Eğitimi Kapsmında Örnek Bir Tübitak Projesi Oluşturulmuştur., Türkiye/Isparta
                      • Verdiği Dersler
                      • 1Ekoloji
                      • 2İstatistik Analiz Ve Kalite Kontrol
                      • 3Jeoloji Ve Arazi Bilgisi
                      • 4Orman Ekolojisi
                      • 5Toprak Bilimi
                      • 6Toprak İlmi