KİŞİSEL BİLGİLER
Elif BAYRAK KAYA
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Elif BAYRAK KAYA
Birimi Gönen Meslek Yüksekokulu
Bölüm El Sanatları Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Mimari Dekoratif Sanatlar
Telefon 2462812300
E-Posta elifkaya@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2.9.2003
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI (YL) (TEZLİ) 28.7.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM (DR) 17.5.2018
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1BAYRAK K. E. (2021). 21. YÜZYILDA İLETİŞİM VE SANAT. (pp. 49-65). NEU YAYINLAR.
 • 2BAYRAK K. E. (2020). Kahramanmaraş Araştırmaları. istanbul, (pp. 291-309). palet yayınevi.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1BAYRAK K. E. (2019). Antalya Kitabı-2 Antalya’da Türk -İslam Medeniyetlerinin İzleri. Konya, (pp. 574-591). Palet Yayınları.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1BAYRAK K. E. (2021). Hz. Nuh Kıssası ve Nuh Tufanının Minyatür Sanatına Yansımaları. Kesit Akademi, 7, 110-144.https://doi.org/10.29228/kesit.48809
   • 2BAYRAK K. E. (2021). İslam İnancında Melek Kavramı ve Minyatür Sanatındaki Yorumları. Mecmua, , 168-191.
   • 3BAYRAK K. E. (2021). Kur’an’ı Kerim’deki Hz. Yunus Kıssası ve Minyatür Sanatına Yansımaları. Akademik Sanat, 6, 59-78.https://doi.org/10.34189/asd.2021.12.005
   • 4BAYRAK K. E. (2019). Ömer Faruk Atabek Minyatürlerinde Kadın İmgesi. Uluslararsası Sosyal Araştırmalar dergisi, 12, 435-447.https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3732
   • 5BAYRAK K. E., büken R. o. (2018). Isparta Merkez Kavaklı (Çinili) Camii Çinileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11, 530-541.https://doi.org/x.doi.org/10.17719/jisr.2018.2802
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1BAYRAK K. E. (2020). Bir Türk Masalı Karga Peri ve Minyatür Tasarım Örnegi. Sanat Dergisi, , 243-262.https://doi.org/10.47571/ataunigsfd.715619
    • 2BAYRAK K. E. (2020). Hâbil ile Kâbil Kıssası ve Minyatür Sanatına Yansımaları. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 13, 346-363.https://doi.org/10.12981/mahder.681060
    • 3BAYRAK K. E. (2020). Adem ile Havva'nın Yaratışı ve Cenneten Çıkarılış Öyküsünün Minyatür Sanatına Yansımaları. Sanat Dergisi, , 204-224.
    • 4BAYRAK K. E., KAYA B. (2019). Minyatür Sanatında Zümrüdü Anka Kuşu ve Bir Tasarım Örneği. Turkish Studies-Social Sciences, 14, 2925-2953.
    • 5BAYRAK K. E., büken R. o. (2018). Destanların Minyatür Tasarımından Çini yüzeylere Uygulanması (Boğaç Han Örneği). Kalem İşi, 6, 439-459.https://doi.org/10.7816/kalemisi-06-13-06
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1BAYRAK K. E. (2020). Zekeriya Peygamber Kıssası’nın Minyatür Sanatına Yansımaları. 14.Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu (Çevrimiçi)/Sanat Etkinlikleri, Aralık 2-4, konya, 239-244.
     • 2BAYRAK K. E. (2020). Antalya’nın Asker Uğurlama Gelenekleri ve Minyatür Kompozisyon Biçimde Yorumu …. 14.Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi (Çevrimiçi) /Sanat Etkinlikleri, Kasım 11-13, aydın, 251-256.
     • 3BAYRAK K. E. (2020). Hz. Musa ile Uc Öyküsünün Minyatür Sanatındaki Yorumları . I.Uluslararası Konya Sanat Sempozyumu, Kasım 5-7, 49-65.
     • 4BAYRAK K. E. (2020). Hz. Mevlana’nın Hayatından Kesitlerin Ömer Faruk Atabek Minyatürlerine Yansıması. Uluslararası Türk Kültürü ve Sanat Sempozyumu, Ekim 29-30, 394-408.
     • 5BAYRAK K. E. (2020). Evlenmek İsteyen Erkeklerin Uyguladığı Gelenekler ve Minyatür Yorumları(Kahramanmaraş Örneği). 1.Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Sempozyum ve Sergisi, Şubat 18-20, 291-309.
     • 6BAYRAK K. E. (2019). Yörüklerde Askere Yolcu Etme Adetlerinin Minyatür Kompozisyon Olarak Çiniye Aktarımı (Çukurova örneği). II. Uluslararası Yörük Yaşamı Kültürü ve Türk Sanatları Sempozyumu, Nisan 20-24, 115-125.
     • 7BAYRAK K. E. (2011). Türk Çini Sanatında Uygulanan Sgraffito ve Champleva Teknikleri. 1.Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ekim 17-21.
      • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1BAYRAK K. E. (2019). Çatıya Şişe Dikme ve Mendil Bağlama Adetlerinin Minyatür Kompozisyon Olarak Çiniye Uygulanması (Antalya Örneği). 2. Antalya Kongresi, Mart 1-3, 575-591.
       • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1BAYRAK K. E., KAYA B., DEMİRAL B. (2017). Levni Minyatürlerinde Takı. Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu, Mayıs 10-13, ısparta, 73-74.
        • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
        • 1UÇAN M. Y., ALTUNTEPE N., BAYRAK K. E., TÜTÜNSATAR H. E. (2020). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
        • 2BAYRAK K. E. (2019). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ). Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
         • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
         • 1Elif B. K. (2023). Minyatürlerle Türk Masalları. Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Ekim 19-Ekim 19, Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM).
         • 2Elif B. K. (2023). BİLSEM Workshop Etkinliği. Isparta Bilim ve Sanat Merkezi-Isparta, Haziran 8-Haziran 8, Isparta Bilim ve Sanat Merkezi.
         • 3Elif B. K. (2022). 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Workshop Etkinliği. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversites Rektörlük Binası, Mart 8-Mart 8, Isparta Gönen Meslek Yüksekokulu.
         • 4Elif B. K. (2021). Mitolojiden İzler Minyatür Sergisi (Çevrimiçi). Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Web: http//egitim.alparslan.com.tr), Mayıs 8-Mayıs 8, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
         • 5Elif B. K. (2021). Geleneksel Türk Sanatlarında Minyatür Söyleşi -Workshop (Çevrimiçi). Çevrimiçi (Zoom programı) ,ID:494 496 0487, Mart 19-Mart 19, Kültür Gezginleri Proje Etkinlikleri (e-twinning projesi).
         • 6Elif B. K. (2021). 5 Kadın Sanatçı / 5 Workshop. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası, Mart 8-Mart 8, Gönen Meslek Yüksekokulu.
         • 7Elif B. K. (2021). Minyatür Atölyesi-Minyatür Workshop. Morkaftan Online Akademi (www.morkaftan.com), Şubat 24-Şubat 24, Morkaftan Online Akademi.
         • 8Elif B. K. (2021). Anadolu'da Kadın Olmak-2 Çini Minyatür Sergisi. Morkaftan Online Sergi Salonları (www.morkaftan.com-info@morkaftan.com)., Şubat 5-Şubat 5, Morkaftan online sergi salonları.
         • 9Elif B. K. (2020). Anadolu'da Kadın Olmak-1 Minyatür Sergisi. Morkaftan Online Sergi Salonu (www.morkaftan.com-info@morkaftan.com)., Aralık 6-Aralık 6, Morkaftan Online Sergi Salonu.
         • 10Elif B. K. (2018). Bir Türk hazinesi Dede Korkut Çini Minyatür Kişisel Sergisi. Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, Aralık 11-Aralık 11, Isparta kültür Merkezi.
         • 11Elif B. K. (2013). Ebru Workshop Uygulaması ''Köy Enstitülerinin 73.Kuruluş yıl Dönümü Etkinlikleri Kapsamında Gönen-Isparta. ISPARTA, Nisan 17-Nisan 17, GÖNEN M.Y.O.
          • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
          • 1Elif B. K. (2022). 2.ULUSLARARASI “SANAT ve KADIN”JÜRİLİ KARMA SERGİ . El Sanatlar Derneği (Online), Aralık 26-Aralık 26, El Sanatlar Derneği.
          • 2Elif B. K. (2022). III. ULUSLARARASI JÜRİLİ KARMA SERGİ . ASES CONGRESS(Online), Aralık 19-Aralık 19, ASES.
          • 3Elif B. K. (2022). Pomo-IV Uluslararası Posta Sanat Sergi . Selçuk Üniversite Güzel Sanatlar Fakültesi-Konya, Kasım 1-Kasım 1, Selçuk Üniversite Güzel Sanatlar Fakültesi.
          • 4Elif B. K. (2022). I. Uluslararası Troya Davetli Sanal Sergi . Online, Ağustos 9-Ağustos 9, 18 Mart Çanakkale Üniverstesi.
          • 5Elif B. K. (2022). Gün Dönümü –II. Uluslararası Davetli Sanal Sergi. Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu ve El Sanatları Derneği (online), Haziran 21-Haziran 21, Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu ve El Sanatları Derneği.
          • 6Elif B. K. (2022). II Uluslararası “Panorama Sanat Kampı” Çevrim İçi Jürili Sergi . Online, Şubat 28-Şubat 28, El Sanatları Derneği.
          • 7Elif B. K. (2021). Çevrimiçi Nevruz Uluslararası Davetli Sanat Sergisi. Clayartplatform/instagram- Clayartplatform/facebook, Mart 25-Mart 25, Clayartplatform.
          • 8Elif B. K. (2021). Anadolu-II Jürili Uluslararası Davetli Karma Sergi(Çevrimiçi). https://instagram.com/elsanatlaridernegi, Mart 22-Mart 22, El sanatları derneği, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.
          • 9Elif B. K. (2020). 14. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU/SANAT ETKİNLİKLERİ . Konya, Aralık 2-Aralık 2, Selçuk üniversitesi .
          • 10Elif B. K. (2020). Artantakya Uluslararası Online Karma Sergi. wwww.artantakya.com, Aralık 1-Aralık 1, art Antakya.
          • 11Elif B. K. (2020). 14. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri . Aydın, Kasım 11-Kasım 11, Adnan Menderes Üniversitesi.
          • 12Elif B. K. (2020). Devinim Uluslararası Seramik Sergisi. Konya, Temmuz 22-Temmuz 22, konya.
          • 13Elif B. K. (2020). 'Hiç’ Uluslararası Posta Sanatı Sergisi. Kastamonu, Nisan 1-Nisan 1, Güzel sanatlar fakültesi.
          • 14Elif B. K. (2020). 1.Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Sempozyum ve Sergisi . Kahramanmaraş, Şubat 18-Şubat 18, El Sanatları Derneği.
          • 15Elif B. K. (2020). 1.Uluslararası Resimli Mektup Sanatı Sergisi. Gaziantep , Şubat 10-Şubat 10, Gaziantep Üniversitesi.
          • 16Elif B. K. (2019). Afyonkarahisar I.Uluslararası Atabek Ebru Festivali kapsamında düzenlenen Türk Sanatları karma sergisi. Afyon Zafer Meydanı, Kasım 11-Kasım 11, Afyonkarahisar Belediyesi.
          • 17Elif B. K. (2019). II. Uluslararası Posta Sanatı Sergisi. Konya, Eylül 21-Eylül 21, Selçuk Üniversitesi.
          • 18Elif B. K. (2019). Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversite Tarafından Düzenlenen Sosyal ve Beşeri Bilimler Temalı Karaman Sempozyumu Kapsamında Düzenlenen Uluslararası Karma Resim Sergisi. Karaman, Haziran 20-Haziran 20, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.
          • 19Elif B. K. (2019). Balık ‘Konulu Uluslararası Karma Sergi. ,Muğla, Mayıs 11-Mayıs 11, el sanatları dernegi.
          • 20Elif B. K. (2019). Uluslararası Karadeniz Sanat Kampı Etkinleri Kapsamında Düzenlenen Sergi. Şebinkarahisar- Giresun, Nisan 18-Nisan 18.
          • 21Elif B. K. (2019). Uluslararası Kâğıt İşler Sergisi. Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Kars, Nisan 18-Nisan 18.
          • 22Elif B. K. (2019). Uluslararası Eskiz Defteri Sergisi. Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Nisan 18-Nisan 18.
          • 23Elif B. K. (2019). 2.Uluslararsı Posta Sanatı Bienali, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi. Tekirdağ, Nisan 8-Nisan 8, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi.
          • 24Elif B. K. (2018). ‘Memleketim Türkiye’nin Güzellikleri ’Uluslararası posta sanatı sergisi Kastamonu Üniversitesi., Mayıs 15-Mayıs 15.
          • 25Elif B. K. (2018). Uluslararası ‘ Kâğıt İşler ‘Takas proje sergisi, Karlık Evi butik otel Uçhisar. Nevşehir, Mart 14-Mart 14.
          • 26Elif B. K. (2017). II. Uluslararası 19 Mayıs Jürili karma sergi. Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Mayıs 22-Mayıs 22, S.DÜ. TSAUM.
          • 27Elif B. K. (2016). 10. Çizgi film festivali, 1. Uluslararası çizgi film/animasyon Sempozyumu ve sergisi. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Mayıs 4-Mayıs 4, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü.
          • 28Elif B. K. (2016). Selçukludan Bugüne Geometri” Uluslararası Jürili Karma Sergisi. Selçuk Üniversitesi, Mayıs 2-Mayıs 2, Selçuk Üniversitesi.
          • 29Elif B. K. (2016). 1. Uluslararası Mail Art Bienali. Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mart 23-Mart 23, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi.
          • 30Elif B. K. (2016). ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergi’. Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mart 8-Mart 8, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
          • 31Elif B. K. (2016). Jürili Empati Konulu ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergi. Akdeniz üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mart 8-Mart 8, -Akdeniz üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
          • 32Elif B. K. (2016). 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergi. .Çankırı (Yüzüncü yıl Kültür Merkezi), Mart 8-Mart 8, Çankırı Karatekin üniversitesi G.S.F..
          • 33Elif B. K. (2015). IFAS Uluslararası sanat Sempozyumu kapsamında yapılan jürili karma sergi. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kasım 12-Kasım 12, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
          • 34Elif B. K. (2015). Uluslararası Güzel sanatlar Sempozyumu(IFAS). Konya, Kasım 12-Kasım 12, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
          • 35Elif B. K. (2015). I.Uluslararası Sanat Sempozyumu Kapsamında Karma Sergi. İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Ekim 15-Ekim 15, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi.
          • 36Elif B. K. (2015). 2.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Festivali Kapsamında-1.Uluslararası Nevşehir Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış plastik sanatlar sergisi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesi, Ekim 8-Ekim 8, Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesi veHacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü.
          • 37Elif B. K. (2014). İstanbul'da Erguvan Sergisi. Marmara Üniversitesinin Sultan Ahmet Müze Bina Sergi Salonu, Nisan 14-Nisan 14, Erguvanistanbul Derneği.
          • 38Elif B. K. (2013). II.Yöresel Ürünler Sempozyumu Uluslarası Kültür-Sanat Etkinlikleri Karma Sergi Akdeniz Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi 14-17 Kasım ,2013. ANTALYA, Kasım 14-Kasım 14, Akdeniz Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi.
          • 39Elif B. K. (2013). Kahramanmaraş Belediyesi, Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sergisi,Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi Sergi ve Fuaye alanı, 18 Nisan 2013 | KAHRAMANMARAŞ. KAHRAMANMARAŞ, Nisan 15-Nisan 15, Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
           • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
           • 1Elif B. K. (2019). Ulusal Sanat buluşması II-Karma sergi. Sinop Üniversitesi, Sinop Kültür Merkezi, Aralık 17-Aralık 17.
           • 2Elif B. K. (2019). Turkuaz Konulu Karma Seramik Sergisi. Selçuklu Kongre Merkezi ,Konya, Nisan 12-Nisan 12, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
           • 3Elif B. K. (2019). VII.Hülya Gülmez Sanat Günleri' 'Dünyanın Renkleri '' Sanat Sergisi. Bazar Caffe -Mersin, Nisan 3-Nisan 3, Tüm Engelli Haklarını Koruma Derneği, Grand Boss Suit.
           • 4Elif B. K. (2018). Ulusal 29 Ekim Davetli Karma Sergisi,. Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu, Ekim 30-Ekim 30, Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Ve El Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi .
           • 5Elif B. K. (2018). Cumhuriyet Ögretim Elemanları Karma Sergi, Süleyman Demirel Üniverisitesi Güzel Sanalar Fakültesi, 3.Kat Koridor. Süleyman Demirel Üniverisitesi Güzel Sanalar Fakültesi,, Ekim 30-Ekim 30, Güzel Sanalar Fakültesi,.
           • 6Elif B. K. (2017). Farklı ve Birlikte IV-Gaziantep Kardeşlik Ulusal Jürili Karma Sergisi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şubat 10-Şubat 10.
           • 7Elif B. K. (2016). 15. Ekim Geciti Sergisi. Süleymaan Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Ekim 27-Ekim 27, Güzel Sanatlar Fakültesi.
           • 8Elif B. K. (2016). Isparta Sanat sergisi -Karma Sergisi. Isparta il Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu Isparta, Haziran 8-Haziran 8, Isparta il Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu Isparta.
           • 9Elif B. K. (2016). I.Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi. S.D.Ü. Tekstil ve El Sanatları Tasarım ve Arastırma ve Uygulasma Merkerzi, Mayıs 19-Mayıs 19.
           • 10Elif B. K. (2016). Germiyan Çini ve Seramik Şenliği / karma Sergi. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler MYO, Mayıs 11-Mayıs 11, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler MYO.
           • 11Elif B. K. (2016). 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Günü Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Mart 8-Mart 8, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Günü Geleneksel Türk Sanatları Bölümü.
           • 12Elif B. K. (2015). ‘Cumhuriyet Kültür/Sanat Etkinlikleri, "92 Sanatçı, 92 Eser", Karma Sergi,. Markantalya AVM, Antalya, Ekim 29-Ekim 29, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
           • 13Elif B. K. (2015). 19 Mayıs Karma Sergi. Barida Hotels, Mayıs 20-Mayıs 20, S.D.Ü. Tekstil ve El Sanatları Araştırma Merkezi.
           • 14Elif B. K. (2015). Farklı ve Birlikte-III Kütahya. Kütahya, Mayıs 13-Mayıs 13, Dumlupınar Üniversitesi .
           • 15Elif B. K. (2015). 253 Sanatçı 253 eser’’100. Yıl Çanakkale Ruhu jürili karma sergi. Akdeniz Üniversitesi güzel sanatlar fakültesi-Antalya, Mart 18-Mart 18, Akdeniz Üniversitesi güzel sanatlar fakültesi.
           • 16Elif B. K. (2015). 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi. Güzel Sanatlar Fakültesi giriş katı, Mart 9-Mart 9, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
           • 17Elif B. K. (2014). Farklı ve Birlikte-II Karma Sergi. Kahramanmaraş , Kasım 13-Kasım 13, Kahramanmaraş Sütçü ,İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
           • 18Elif B. K. (2014). 13. Ekim Geçiti. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ekim 31-Ekim 31, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
           • 19Elif B. K. (2013). 11.Geleneksel Cumhuriyet Sergisi -Cumhuriyetin 90.Yılında 90 Sanatçı 90 Eser- Temalı Plastik Sanatlar Sergisi ,8-14kasım,Antalya -2013. ANTALYA, Kasım 8-Kasım 8, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ.
            • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
            • 1Elif B. K. (2019). Afyonkarahisar I. Uluslararası Atabek Ebru Festivali Kapsamında Minyatür Workshop. Zafer Meydanı Afyonkarahisr, Kasım 11-Kasım 11, Afyonkarahisar Belediyesi ,Afyon Güzel Sanatlar Derneği.
            • 2Elif B. K. (2019). Anadolu’da Kadın Olmak-1 ‘Minyatür sergisi ,VI. Uluslararası Türk kültür ve sanatlarını tanıtma sempozyumu – çalıştayları kapsamında. Tiflis-Gürcistan, Nisan 28-Nisan 28, Akdeniz Üniversitesi.
            • 3Elif B. K. (2019). II. Uluslararası Yörük Kültürü ve Türk Sanatları Sempozyumu Kapsamınsa ‘Minyatür Sergisi’ Kişisel Sergi. Alanya-Antalya, Nisan 20-Nisan 20.
             • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
             • 1Elif B. K. (2016). - 114k030 nolu ‘’Kişiye özel moda tasarımında dijital baskı tasarım süreci’’ konulu TÜBİTAK 3001 projesi kapsamında yürütülen dijital tekstil atölyesi isimli workshop çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Nisan 20-Nisan 20, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
              • Akademik Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/ Doktor Öğretim Üyesi (2020-...)
              • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/ Öğretim Görevlisi (2018-2020)
              • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/El Sanatları Bölümü/Mimari Dekoratif Sanatlar Pr./ Öğretim Görevlisi (2014-2018)
              • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/El Sanatları Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2007-2014)
               • İdari Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2022-...)
                • Tasarım Listesi
                • 1Turuncu Gelincik. Elif Bayrak Kaya (2022)
                • 2Kırmızı Gelincik. Elif Bayrak Kaya (2022)
                • 3Pembe Zambak. Elif Bayrak Kaya (2022)
                • 4Haşhaş Çiceği. Elif Bayrak Kaya (2022)
                • 5Pembe Menekşe. Elif Bayrak Kaya (2022)
                • 6Lale. Elif Bayrak Kaya (2022)
                • 7Menekşe. Elif Bayrak Kaya (2022)
                • 8Fuşya Haşhaş Çiçeği Ve Tomurcuğu. Elif Bayrak Kaya (2020)
                • 9Beyaz Haşhaş Çiçeği Ve Tomurcuğu. Elif Bayrak Kaya (2020)
                • 10Lalenin Aşkı. Elif Bayrak Kaya (2020)
                • 11Nazlı Karanfil. Elif Bayrak Kaya (2020)
                • 12Lalenin Tutkusu. Elif Bayrak Kaya (2020)
                • 13Pembe Gül. Elif Bayrak Kaya (2020)
                • 14Karanfil Minyatür. Elif Bayrak Kaya (2020)
                • 15Anadolu Çamaşır Yıkayan Kadını Minyatür Eser. Elif Bayrak Kaya (2019)
                • 16Karanfil Minyatür Tasarım. Elif Bayrak Kaya (2019)
                • 17Lale Minyatür Tasarım. Elif Bayrak Kaya (2019)
                • 18Lavanta Minyatür Tasarım. Elifbayrak Kaya (2019)
                • 19Tomurcuk Gül Minyatür Tasarımı. Elif Bayrak Kaya (2019)
                • 20Açan Gül Minyatür Tasarımı. Elif Bayrak Kaya (2019)
                • 21Isparta Gülü Minyatür Tasarımı. Elif Bayrak Kaya (2019)
                • 22Minyatür Eser C İlt:1 S: 89 Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Tarafından Yayınlanan ‘’Dede Korkut Kitabı Han’Nım Hey ’’ Kitabı. Elif Bayrak Kaya (2015)
                • 23Minyatür Eser Cilt :1 S:108 Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Tarafından Yayınlanan ‘’Dede Korkut Kitabı Han’Nım Hey ’’ Kitabı. Elif Bayrak Kaya (2015)
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Ahşap İşleri
                 • 2Anadolu Uygarlık Tarihi
                 • 3Çini I
                 • 4Çini Tasarımı I
                 • 5Çini Teklnikleri
                 • 6Çini Teknikleri
                 • 7Dekoratif Yüzey Boyama
                 • 8Ebru
                 • 9Mimiari Dekoratif Teknikleri
                 • 10Minyatür Iı
                 • 11Mitoloji
                 • 12Proje Tasarımı
                 • 13Seramik
                 • 14Sunum Teknikleri
                 • 15Temel Tasarım