KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet KAPLAN
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Mehmet KAPLAN
Birimi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi
Telefon 4114544134
E-Posta mehmetkaplan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 12.7.2005
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 26.2.2010
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 10.3.2020
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1İRAZ R., KAPLAN M. (2020). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Konya, (pp. 339-344). Eğitim Yayınevi.
 • 2KAPLAN M. (2019). Modern Yönetim Teknikleri. Konya, (pp. 201-215). Gazi Kitabevi.
 • 3KAPLAN M., BEDÜK A. (2019). İşletme Araştırmaları. Ankara, (pp. 77-108). İKSAD Yayınları.
 • 4KAPLAN M. (2018). Miras ve Değişim: Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe Jandarma. Ankara, (pp. 787-796). Berikan Yayınevi.
 • 5KAPLAN M., TURAK K. B. (2018). Geçmişten Günümüze Manisa Şehzade 2. Mehmet ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi Cilt 3. Manisa, (pp. 1981-1985). Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları.
 • 6KAPLAN M. (2018). Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 1. Ankara, (pp. 155-160). Akademisyen Yayınevi.
 • 7TÜRKOĞLU Ç., TURAK K. B., KAPLAN M. (2017). CURRENT DEBATES IN LABOUR ECONOMICS, DEMOGRAPHY GENDER STUDIES. LONDRA, (pp. 65-71). IJOPEC PUBLICATION.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1KAPLAN M., ÇELİK A. (2017). Yönetim ve Organizasyon Makaleleri Kadın Akademisyenlere Armağan. Giresun, (pp. 221-229). Eğitim Yayınevi.
  • 2AKGEMCİ T., KAPLAN M., KIZILOĞLU E. (2017). Yönetim ve Organizasyon Makaleleri Kadın Akademisyenlere Armağan. Giresun, (pp. 27-36). Eğitim Yayınevi.
   • Alanında, ulusal yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1KAPLAN M. (2004). Osmangazi Üniversitesi İİBF Öğrencileri Arası Makale Yarışması Kitabı. Eskişehir, (pp. 7-29). Osmangazi Üniversitesi İİBF.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1KAPLAN M. (2020). Lisansüstü İşletme Öğrencilerinin Stratejik Yönetim Çalışmaları: Yazın Ölçüm ve Değerleme Analizi. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3, 50-68.
    • 2KAPLAN M., TURAK K. B. (2020). Amme İdaresi Dergisinde Örgütsel Davranış Alanının İzini Sürmek: Yazın Ölçme ve Değerlendirme Çalışması (2008-2018). Journal of Organizational Behavior Review (JOB Review), 2, 138-148.
    • 3KAPLAN M. (2020). Stratejik Plan Üzerinden Dinamik Yeteneklerin Keşfi: Bir Kalkınma Ajansı Örneği. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 4, 97-102.
    • 4KAPLAN M., ÇELİK A., TURAK K. B. (2019). Beş Kuvvet Modeline Bağlı Olarak Isparta Sağlık Hizmetleri Sektörü Rekabet Analizi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 115-121.
    • 5KAPLAN M., BEDÜK A. (2019). DİASPORA GİRİŞİMCİLİK: SURİYELİ GİRİŞİMCİLERİN DİASPORA GİRİŞİM SAHİPLİĞİ MODELİNE BAĞLI DEĞERLENDİRMESİ. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19, 231-241.https://doi.org/https://doi.org/10.30976/susead.408330
    • 6KAYGISIZ E. G., ÇELİK A., KAPLAN M. (2019). Aile İşletmelerinde Bilgi İfşası: Kavramsal Bir Değerlendirme. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 6, 580-586.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1102
    • 7DOĞANER S., KAPLAN M. (2019). Serbest Zaman Aktiviteleri Sektörü ve Spor Oyunları Ekonomisi: Spor Markaları Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6, 221-232.
    • 8ÇELİK A., KAPLAN M., TURAK K. B. (2018). A General Evaluation of Theory of Organizational Ecology. The Journal of Academic Social Science, 6, 583-594.https://doi.org/Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14012
    • 9KAPLAN M., TURAK K. B. (2018). Strateji Okullarından Çevre Okulu: Anlamı, Kapsamı ve Katkıları Bağlamında Bir Değerlendirme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6, 447-459.
    • 10KAYGISIZ E. G., ÇELİK A., KAPLAN M. (2018). Aile İşletmelerinde Kayırmacılığın Bilgi İfşa Üzerine Etkisi: Konya İlinde Bir Araştırma. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5, 2997-3005.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.701
    • 11KAPLAN M., BEDÜK A. (2018). Stratejik Yönetimin Kurumsallaşma Üzerine Etkisi: Bankacılık Alanında Bir Araştırma. Journal of Social Humanities Sciences Research, 5, 2441-2447.
    • 12KAPLAN M., BEDÜK A. (2018). İşletme Bilgi Sistemlerinin Yenilikçi Davranış Üzerine Etkisi: Hizmet İşletmelerinde Bir Araştırma. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5, 1323-1328.
    • 13KAPLAN M. (2018). Kadın Çalışanların Psikolojik Sermayelerinin İş-Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisi: Tarihi İşhanlarında Bir Araştırma. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 29-36.
    • 14ÇELİK A., KAPLAN M., Yılmaz R., SEZAL N. (2018). Stractural Condition Dependency Theory: A General Evaluation. Social Sciences Studies Journal, 4, 2394-2401.https://doi.org/Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.643
    • 15ÖĞE H. S., KAPLAN M. (2017). Girişimcilik Eğitiminde Pozitif Psikolojik Sermayenin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 28-33.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1KAPLAN M. (2020). Dinamik Yetenekler Nasıl Çalışılıyor? Araştırma Yoğunluğu Dönemine (2010-2014) Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz. RS - Research Studies Anatolia Journal, 3, 168-174.https://doi.org/https://doi.org/10.33723/rs.714690
     • 2DOĞANER S., KAPLAN M., ÖZBEK O. (2018). Fitness Markezlerinin İşletmecilik Sorunları ve Geleceğe Yönelik Planları: Ankara İlinde Nitel Bir Araştırma. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16, 246-255.
      • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1AKGEMCİ T., KAPLAN M., TURAK K. B. (2018). Örgütsel Maneviyatın İş Stresi Üzerine Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü: Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Araştırma. International Journal of Academic Value Studies(Javstudies), 4, 311-319.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23929/javs.734
       • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayın
       • 1KAPLAN M. (2010). Köfte Üstü Krem Şanti Pazarlamanız Çağa Ayak Uyduramıyor mu?. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5, 201-206.
        • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1KAPLAN M., ÇELİK A. (2020). Dinamik Yeteneklerin Rekabet Avantajı Üzerine Etkisi: Konya Ayakkabıcılık İş Kümesi Araştırması. 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eylül 3-5, Ankara, 1064-1073.
        • 2KAPLAN M., TURAK K. B. (2019). Amme İdaresi Dergisinde Örgütsel Davranış Alanının İzini Sürmek: Yazın Ölçme ve Değerlendirme Çalışması (2008-2018). 7. Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 1-2, Burdur, 1229-1241.
        • 3KAPLAN M., BEDÜK A. (2019). LİOS’ta Yönetim ve Organizasyon Alanında Neler Oluyor? Bibliyometrik Bir Analiz. 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Nisan 18-20, İzmir, 371-383.
        • 4KAPLAN M., BEDÜK A. (2018). İşletme Bilgi Sistemlerinin Yenilikçi Davranış Üzerine Etkisi: Hizmet İşletmelerinde Bir Araştırma. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Nisan 12-14, Tokat.
        • 5KAPLAN M., ÇETİNKAYA A. Ş. (2017). Sosyal Sermayenin İç-Girişimcilik Üzerine Etkisi: Isparta Şehir Hastanesi Araştırması. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 25-27, Ankara, 939-941.
        • 6KAPLAN M., ÇETİNKAYA A. Ş. (2017). Bilgi Sistemlerinin Kurumsal Girişimcilik Üzerine Etkisi: Isparta Sağlık İşletmeleri Araştırması. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Mayıs 4-6, Aydın.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1KAPLAN M., TURAK K. B. (2020). Girişimcilik Temalı Çalışmalar: Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi Örneği. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Haziran 29-30, Gostivar, 69.
         • 2KAPLAN M., TURAK K. B. (2020). Motivasyonları ve İş Fikirleri Kaynağı Bağlamında Hibrit Girişimcilik. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Haziran 29-30, Gostivar, 85.
         • 3DOĞANER S., KAPLAN M., ÖZBEK O. (2018). Fitness Merkezlerinin İşletmecilik Sorunları ve Geleceğe Yönelik Planları: Ankara İlinde Nitel Bir Araştırma. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Mayıs 10-13, Muğla, 129.
         • 4KAPLAN M. (2018). Yeni Bir Örgütsel Form Olarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi. Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, Mayıs 2-4, Ankara, 96-97.
         • 5ÇELİK A., KAPLAN M., TURAK K. B. (2018). Benlik Saygısının Duygu Düzenleme Üzerine Etkisi: Uzman Doktorlar Odaklı Bir Araştırma. VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Mart 24-25, Tekirdağ, 517.
         • 6TÜRKOĞLU Ç., TURAK K. B., KAPLAN M. (2017). A Research on Job Security of Nurses: A University Hospital Sample. 6. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES 2017), Aralık 14-16, İstanbul, 432.
         • 7KAPLAN M., TURAK K. B. (2017). Manisa İşletmeleri Açısından Rekabetçi Repartuarların Belirlenmesi ve Bir Öneri Değerlendirme. Uluslararası Manisa Sempozyumu, Ekim 26-28, Manisa, 33-34.
         • 8KAPLAN M., TURAK K. B. (2017). Benlik Saygısı ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Girişimcilik Eğitimi Alanlar Üzerine Bir Araştırma. 5. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Ekim 26-28, Konya, 49.
         • 9KAPLAN M., TURAK K. B. (2017). The Influence of Female Employees’ Self-Respect on Overcoming Glass CeilingSyndrome: A Shopping Center Survey. 1st International Women Research Symposium, Ekim 13-14, Eskişehir, 146-147.
         • 10ÖĞE H. S., KAPLAN M., TURAK K. B. (2017). Deneyim Tabanlı Şehir Yönetimi: Beyşehir Ekolojik Köy Turizm Potansiyeline Yönelik Bir Değerlendirme. 2. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi, Ekim 6-8, Beyşehir/Konya, 440-440.
         • 11ÖĞE H. S., KAPLAN M. (2017). Psikolojik Sermayenin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: Girişimcilik Eğitimi Alanlar Üzerine Bir Araştırma. 5. Uluslararası Yakın Doğu ve Balkanlar Sosyal Bilimler Kongresi, Eylül 23-24, Kırklareli, 682.
         • 12BEDÜK A., KAPLAN M. (2017). Stratejik Yönetimin Kurumsallaşma Üzerine Etkisi: Isparta Bankacılık Sektörü Araştırması. 5. Uluslararası Yakın Doğu ve Balkanlar Sosyal Bilimler Kongresi, Eylül 23-24, Kırklareli, 606.
         • 13KAPLAN M., TURAK K. B. (2017). Globalleşmenin İş/İşletmecilik Dünyasına Etkileri: Globafili ve Globafobi Odaklı Bir Değerlendirme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Eylül 7-9, Zonguldak, 166.
         • 14KAPLAN M., ÇETİNKAYA A. Ş. (2017). The Effect of Social Capital on Information Systems: Investigation of Service Businesses. International Congress on Cultural Heritage and Tourism, Mayıs 19-21, Konya, 927.
         • 15KAPLAN M., ÖZYÜCEL M., TURAK K. B. (2017). Kırsal Turizmde Kadın Girişimciliğin Yeri ve Önemi. 1. International Rural Tourism and Development Congress, Mayıs 4-6, Bursa, 89.
         • 16KAPLAN M., ÇETİNKAYA A. Ş. (2017). Sosyal Sermayenin İç Girişimcilik Üzerine Etkisinde Bilgi Sistemlerinin Rolü: Isparta Sağlık İşletmeleri Araştırması. 3. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Kongreler Serisi, Mart 4-5, Edirne, 1807.
          • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1KAPLAN M., TURAK K. B., DOĞANER S. (2019). Animatörlerin Mizah Tarzlarının İş Performansı Üzerine Etkisi. 1. Uluslararası UMAY İnovatif Araştırmalar Kongresi, Haziran 28-29, Konya, 266-272.
          • 2KAPLAN M., TURAK K. B., DOĞANER S. (2019). Duygusal Manipülasyonun İş Performansı Üzerine Etkisi:Spor İşletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. 1. Uluslararası UMAY İnovatif Araştırmalar Kongresi, Haziran 28-29, Konya, 257-265.
          • 3KAPLAN M., ÇELİK A., TURAK K. B. (2019). Özümseme Kapasitesinin Yenilik Performansı Üzerine Etkisi: Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi Üzerine Bir Araştırma. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Mayıs 2-4, Osmaniye, 443-454.
          • 4KAPLAN M., TURAK K. B., Polat A. S. (2019). Turizm İşletmelerindeki Kadın Çalışanların Umut Düzeylerinin İş-Yaşam Dengesi Üzerine Etkisi: Isparta İli Araştırması. 8. Ulusal 4. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Nisan 19-20, Anamur/Mersin, 1040-1046.
          • 5KAPLAN M., TURAK K. B., TÜRKOĞLU Ç. (2019). Genç Bireylerde Finansal İyilik Hali. 3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Mart 21-24, Afyonkarahisar, 1088-1091.
          • 6TÜRKOĞLU Ç., KAPLAN M., TURAK K. B. (2019). Ön Lisans Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. 3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Mart 21-24, Afyonkarahisar, 1084-1087.
          • 7TÜRKOĞLU Ç., KAPLAN M., TURAK K. B. (2019). Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri ve Beklentileri. 3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Mart 21-24, Afyonkarahisar, 1257-1260.
          • 8KAPLAN M., TURAK K. B., TÜRKOĞLU Ç. (2019). İşletmelerde Kariyer Gelişiminin Performansa Dayalı Olmayacak Şekli: Kariyerizm. 3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Mart 21-24, Afyonkarahisar, 1080-1083.
          • 9KAPLAN M., TURAK K. B. (2018). Stratejik Karar Verme Hızının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Üst Düzey Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Kasım 23-25, Afyonkarahisar, 597-602.
          • 10KAPLAN M., TURAK K. B. (2018). Bir Pozitif Örgütsel Davranış Konusu: İş Akış Deneyimi. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Kasım 23-25, Afyonkarahisar, 551-557.
          • 11KAPLAN M., TURAK K. B. (2018). Deontolojik Adalet Algısının İşletme Kültürü Üzerine Etkisi: Hizmet İşletmelerinde Bir Araştırma. 6. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Ekim 26-28, Konya, 302-309.
          • 12KAPLAN M., TURAK K. B. (2018). Örgütsel Erdemliliğin İşgören Yaratıcılığı Üzerine Etkisi: Reklamcılık İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. 6.Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Ekim 26-28, Konya, 310-316.
          • 13TURAK K. B., KAPLAN M. (2018). Sanal Kaytarmanın İş Performansı Üzerine Etkisi: Kamu Örgütlerine Yönelik Bir Araştırma. 6. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Ekim 26-28, Konya, 642-650.
          • 14KAPLAN M., TURAK K. B. (2018). Duygusal Bulaşmanın İş Performansı Üzerine Etkisi: Hukuk Sekreterleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Ekim 5-7, Samsun, 297-304.
          • 15KAPLAN M., TURAK K. B. (2018). İşletme Maneviyatının İş Kültürü Üzerine Etkisi: Konya’da Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, Ekim 5-7, Samsun, 305-312.
          • 16ÖZYÜCEL M., KAPLAN M., TURAK K. B. (2018). Kırsal Kalkınmada Girişimciliğin Rolü ve Önemi. International Conference on Social Science Resarch, Eylül 5-9, Prizren, 103-106.
          • 17KAYGISIZ E. G., ÇELİK A., KAPLAN M. (2018). Tepe Yönetimde Kadın Yönetici Sayıları. International Conference on Empirical Economics Social Science (ICEESS’xx2018), Haziran 27-28, Bandırma/Balıkesir, 1017-1030.
          • 18AKGEMCİ T., ÇELİK A., KAPLAN M., TURAK K. B. (2018). Örgütsel Maneviyatın İş Stresi Üzerine Etkisi: Konya İlinde Bir Araştırma. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, Nisan 26-28, İzmir, 1984-1987.
          • 19KAPLAN M., TURAK K. B. (2017). İş Arama Davranışı: Psiko-Sosyal Bir Bakış Açısıyla Kavramsal Bir İnceleme. I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Ekim 12-13, Konya, 615-622.
          • 20AKGEMCİ T., ÇELİK A., KAPLAN M. (2017). Intermediatory Role of Work-Life Balance in the Effect of Women Employees’ Psychological Capital Levels on Overcoming the Glass Ceiling Syndrome. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIV. IBANESS Congress Series-Russe / BULGARIA, Nisan 8-9, Russe, 395-405.
          • 21ÖĞE H. S., KAPLAN M. (2006). Küresel Ekonomi Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi. 3. Uluslararası STK Kongresi Bildiriler Kitabı, Aralık 9-10, Çanakkale, 451-457.
          • 22KAPLAN M. (2006). Küresel Vizyon: Hakimiyetlerin Üzerinde Sentezlenen Stratejik Okuma Çalışması. 1. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Eylül 18-21, Kocaeli, 196-216.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1KAPLAN M., TURAK K. B. (2017). Kadının Mesleki Sesleniş Unsuru Olarak Mikro Girişimcilik. Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu, Aralık 13, Ankara, 27.
            • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
            • 1KAPLAN M., Kaygısız H., TURAK K. B. (2010). Stajlara Tekno-Bakış: Öğrencileri Denetleyen Sistem Önerisi. 9. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ekim 7-9, Erzurum, 73-79.
            • 2KAPLAN M., Kaygısız H. (2010). Meslek Yüksek Okullarında Okuyan Öğrencilerin Staj Deneyimlerini Etkinleştirmeye Yönelik Bir Çalışma: Kablosuz Öğrenci Takip Sistemi. II. Ulusal Konya-Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri., Mayıs 13-14, Ereğli/Konya.
            • 3Kaygısız H., KAPLAN M. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Ders Devamlılığını Kontrol Etmeye Yönelik Bir Çalışma: Kablosuz Öğrenci Yoklama Kontrol Sistemi. II. Ulusal Konya-Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri., Mayıs 13-14, Ereğli/Konya.
            • 4KAPLAN M. (2010). Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Değer Olarak Helvacılık Mesleğinin İş Görme Anlayışı: Sözlü Tarih Çalışması. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Nisan 26-3, Isparta.
            • 5ÖZÜN S., KAPLAN M. (2010). Şarkîkaraağaç’ın Madeni Değeri Barit’in Geliştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme: Stratejik Sinerji Analizi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları. Süleyman Demirel Üniversitesi, Nisan 26-3, Isparta.
            • 6TURAK K. B., KAPLAN M., Aydın H. R., Dönertaş D. (2010). Şarkîkaraağaç’ın Değerlerinin Bütünleştirilmiş Değerlendirmesi: Stratejik Değer Üretme Potansiyeli. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Nisan 26-3, Isparta.
            • 7KAPLAN M. (2010). Geçmişten Günümüze Isparta Kebapçılarının Stratejik Analizi. 4. Aile İşletmeleri Kongresi, Nisan 16-17, İstanbul, 173-183.
            • 8KAPLAN M. (2005). Feminist İktisatın İş/İşletmecilik Dünyasına Yansımaları: AB Süresinde Türk İşletmeciliğinin Değişmesi mi Dönüşmesi mi Gerekir?. 8. Ulusal İktisat Öğrencileri Kongresi, Nisan 20-22, İzmir.
             • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
             • 1Çevrimiçi Öğrenme Becerimizi Geliştiriyoruz!, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Özel Kuruluşlar, Devam Ediyor.
              • Akademik Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/İşletme Yönetimi Pr./ Öğretim Görevlisi (2018-...)
              • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2008-2018)
               • İdari Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı (2019-...)
               • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2019-...)
               • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Yönetim Ve Organizasyon Bölümü Bölüm Başkanı (2016-2019)
               • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2011-2012)
                • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                • 1Akademik Başarı Ödülü (2018) GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
                • 2Küresel Ekonomi Yönetimi: Yeni Umutlar Ve Fırsatlara Bağlı Türkiye Öncelikli Bir Öneri Değerlendirme. (2004) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
                • 3Feminist İktisatın İş/İşletmecilik Dünyasına Yansımaları: Ab Süresinde Türk İşletmeciliğinin Değişmesi Mi Dönüşmesi Mi Gerekir? (2005) EGE ÜNİVERSİTESİ
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Genel İşletme
                 • 2Genel İşletme 1
                 • 3Genel İşletme 2
                 • 4Girişimcilik
                 • 5Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu 1
                 • 6Hastanelerde Yönetim Ve Organizasyon 1
                 • 7Hayvancılık Ekonomisi
                 • 8İnsan Kaynakları Yönetimi
                 • 9İşletme 1
                 • 10İşletme 2
                 • 11İşletme Yönetimi
                 • 12İşletmecilik Alan Okumaları
                 • 13İşletmelerde Psikolojik Sorun Ve Şikayetler
                 • 14Örgütsel Davranış
                 • 15Proje Yönetimi
                 • 16Sağlık Kurumlarında İletişim Ve Halkla İlişkiler
                 • 17Zaman Toplantı Yönetimi