KİŞİSEL BİLGİLER
Hanife ÇİVRİL
Adı Soyadı Doç. Dr. Hanife ÇİVRİL
Birimi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Telefon 2462147003
E-Posta hanifecivril@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 8.7.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ (YL) 8.7.2009
Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM (DR) 18.5.2017
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2023). Eğitim Bilimlerinde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler. Ankara, (pp. 315-332). Serüven Yayınevi.
 • 2ÇİVRİL H. (2023). Eğitim Bilimleri Araştırmaları-I. Gaziantep, (pp. 101-119). Özgür Yayınları.
 • 3ÇİVRİL H. (2023). Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XVII. Ankara, (pp. 29-45). Eğitim Yayınevi.
 • 4ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2022). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2022. Ankara, (pp. 463-477). Pegem Akademi.
 • 5ÇİVRİL H. (2022). Eğitim Bilimlerinde Güncel Problemler. Ankara, (pp. 147-168). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • 6ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2021). Evde Eğitim ve Öğretim İçin Teknoloji Kullanımı Teori, Uygulamalar ve Geleceğe Bakış. Ankara, (pp. 45-58). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • 7ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2021). Current Debates on Social Sciences 7 Human Studies. Ankara, (pp. 21-28). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • 8ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2021). Egitim Teknolojileri Okumaları 2021. Ankara, (pp. 323-338). Pegem Akademi.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2023). A Study on Face-to-Face Exam Experiences of Distance Education Students. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 8, 117-157.https://doi.org/10.29250/sead.1247453
  • 2ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2022). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Hayat Boyu Öğrenme Çerçevesinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 7, 335-344.https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1158390
  • 3ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2021). Türkiye’de eğitim alanında yapılan veri madenciliği ve yapay zekâ çalışmaları. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 13, 81-89.
  • 4ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E., YAKUT G. (2013). Uzaktan Eğitim Ders İçeriklerinde Bilişsel Ergonomi ve Kullanılabilirlik. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 233-246.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2023). Öğrenme Ortamı Olarak YouTube’un Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 9, 356-375.https://doi.org/10.51948/auad.1193826
   • 2ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2023). Uzaktan Eğitim ve Örgün Eğitim Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyon ve Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, 4, 136-152.https://doi.org/10.54637/ebad.1258005
   • 3ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2022). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öz-düzenleme becerilerinin incelenmesi: ISUBÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu örneği. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 8, 55-73.https://doi.org/10.51948/auad.1076895
   • 4ÖZAYDIN Ö. B., ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimi Kullanım Niyetlerinin UTAUT Bağlamında İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 132-153.https://doi.org/10.17860/mersinefd.991686
   • 5ARUĞASLAN E., ÖZAYDIN Ö. B., ÇİVRİL H. (2022). Pandemi Döneminde İlkokul Birinci Sınıf Öğrenci Velilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1419-1446.https://doi.org/10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1003537
   • 6ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E., ÖZAYDIN Ö. B. (2018). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8, 39-59.https://doi.org/10.17943/etku.310168
   • 7ÇİVRİL H. (2018). Açık ve Uzaktan Öğrenmede Laboratuvar Uygulamaları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8, 41-50.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ÇİVRİL H., ÖZKUL A. E. (2021). Investigation of the Factors Affecting Open and Distance Education Learners’ Intentions to Use a Virtual Laboratory. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 22, 143-165.https://doi.org/10.19173/irrodl.v22i2.5076
     • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ÇİVRİL H. (2023). Uzaktan Eğitim ve Geleneksel Eğitim Öğrencilerinin Klavye Kullanımında On Parmak Metoduyla Hız Uygulaması Sonuçlarının Karşılaştırılması. 3. Uluslararası Ege Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 2023, Mart 11-12, 37-37.
     • 2ÖZAYDIN Ö. B., ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2022). Pandemi Döneminde Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Metafor Çalışması. 10. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), Kasım 28-30, Elazığ, 43-44.
     • 3ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2021). The Importance of Self-Regulated Learning In Distance Education. 4th International Congress of Human Studies (ICHUS 2021), Aralık 10-11, Ankara, 21-21.
     • 4ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2020). Türkiye’de Eğitim Alanında Yapılan Veri Madenciliği ve Yapay Zekâ Çalışmaları. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2020), Ekim 9-11, Antalya.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2023). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yeterlik İnançlarının Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Algıladıkları Engellere Etkisinin İncelenmesi. lnternational Teacher Education Conference 2023, Şubat 2-3, Dubai, 939-946.
      • 2ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2022). YouTube’un Öğrenme Ortamı Olarak Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. 5th International Open and Distance Learning Conference, Eylül 28-30, Eskişehir, 1013-1026.
      • 3ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2021). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler Hakkındaki Görüşleri. International Educational Technology Conference 2021 (IETC 2021), Eylül 2-3, Lefkoşa, 784-788.
      • 4ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H., BABAOĞLU P. (2021). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim, LMS, Eğitim İşleyişi ve Kurumsal İletişim Hakkındaki Görüşleri. VIIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2021), Temmuz 7-10, Aksaray, 401-413.
      • 5ÇİVRİL H., YİĞİT T., ARUĞASLAN E. (2017). Tablet Bilgisayarlar İçin Geliştirilen Bir Sanal Laboratuvar Örneği. 3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Kasım 24-25, Antalya, 237-244.
      • 6YİĞİT T., BİNGÖL O., ALBAYRAK M., ARMAĞAN H., ARUĞASLAN E., ÇOLAK R., ÇİVRİL H., YAKUT G., TONGUÇ G. (2010). e-Stüdyo Teknik Altyapısı ve Uzaktan Eğitime Katkısı. IODL & ICEM 2010 International Joint Conference and Media Days, Ekim 6-8, Eskişehir, 933-942.
       • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H., YAKUT G. (2012). Uzaktan Eğitim Ders İçeriklerinin Bilişsel Ergonomi Boyutu. 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (BüroKon2012), Ekim 4-6, Isparta, 22-22.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1YİĞİT T., BİNGÖL O., ARMAĞAN H., ARUĞASLAN E., ÇOLAK R., YAKUT G., ÇİVRİL H. (2010). Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: e-stüdyo. Akademik Bilişim 2010, Şubat 10-12, Muğla, 97-103.
        • 2YİĞİT T., BİNGÖL O., ARMAĞAN H., ÇOLAK R., ARUĞASLAN E., YAKUT G., ÇİVRİL H. (2010). Öğrenci ve Öğretim Elemanının Uzaktan Eğitime Bakış Açısı. Akademik Bilişim 2010, Şubat 10-12, Muğla, 27-32.
         • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
         • 1The International Review of Research in Open and Distributed Learning, SSCI, 2018.
         • 2The International Review of Research in Open and Distributed Learning, SSCI, 2017.
          • Akademik Görevler
          • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
          • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Öğretim Görevlisi (2018-2019)
          • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Öğretim Görevlisi (2018-2018)
          • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Öğretim Görevlisi (2008-2018)
           • İdari Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-...)
           • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2018-...)
            • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
            • 1European Distance And E-Learning Network (Eden) (Üye) (2011-2019)
             • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
             • 1Hakemlik (2023-2023) ,"Eğitimde Yapay Zeka" Hakkında Bir Makale,
             • 2Hakemlik (2022-2022) ,"Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim" Hakkında Bir Makale,
             • 3Hakemlik (2022-2022) ,"Eğitimde Metaverse" Hakkında Bir Makale,
             • 4Hakemlik (2022-2022) ,"E-Tutors" Hakkında Bir Makale,
             • 5Hakemlik (2022-2022) ,"Online Laboratories" Hakkında Bir Makale,
             • 6Hakemlik (2022-2022) ,"Virtual And Real Laboratories" Hakkında Bir Makale,
             • 7Hakemlik (2021-2021) ,"Online Laboratories" Hakkında Bir Makale,
             • 8Hakemlik (2021-2021) ,"Uzaktan Eğitimle Öğretmen Eğitimi" Hakkında Bir Makale,
             • 9Hakemlik (2021-2021) ,"Web 2.0 Araçları" Hakkında Bir Makale,
             • 10Hakemlik (2021-2021) ,"Online Learning Engagement" Hakkında Bir Makale,
             • 11Hakemlik (2021-2021) ,"Smart Laboratories" Hakkında Bir Makale,
             • 12Hakemlik (2021-2021) ,"Utaut İn Online Learning Context" Hakkında Bir Makale,
             • 13Hakemlik (2021-2021) ,"Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Algısı" Hakkında Bir Makale,
             • 14Hakemlik (2020-2020) ,"Veri Madenciliği" Hakkında Bir Makale,
             • 15Hakemlik (2020-2020) ,"3D Hologram İn Distance Education" Hakkında Bir Makale,
             • 16Hakemlik (2019-2019) ,"Eğitsel Robotik Eğitimi" Hakkında Bir Makale,
             • 17Kongre Bilim Kurulu (2019-2019) ,The International Virtual Symposium Of Innovations İn Education And Social Sciences 2019 (Ivsess 2019),
             • 18Hakemlik (2018-2018) ,"Participation İn Online Courses" Hakkında Bir Makale,
             • 19Hakemlik (2017-2017) ,"Open Educational Resources" Hakkında Bir Makale,
             • 20Açık Ve Uzaktan Öğrenmede Güncel Eğilimler (2016-2016) ,Çivril, H. "Açık Ve Uzaktan Öğrenmede Güncel Eğilimler", Akademik Bilişim 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, 4-5 Şubat, Aydın, Türkiye, 2016,
             • 21Bideb 2211 Tübitak Doktora Bursiyeri (2012) (2012-2015) ,Bideb 2211 Tübitak Doktora Bursiyeri (2012),
             • 22Kongre Düzenleme Kurulu (2012-2012) ,11. Ulusal Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi (Bürokon2012),
             • 23Bideb 2210 Tübitak Yüksek Lisans Bursiyeri (2007) (2007-2009) ,Bideb 2210 Tübitak Yüksek Lisans Bursiyeri (2007),
              • Verdiği Dersler
              • 1Görsel Programlama I
              • 2Görsel Programlama I (Uzaktan Eğitim Myo)
              • 3Görsel Programlama I (Yalvaç Teknik Bilimler Myo)
              • 4Görsel Programlama Iı
              • 5İleri Programlama
              • 6Programlama Temelleri
              • 7Programlama Temelleri (Bilgisayar Programcılığı Programı)
              • 8Programlama Temelleri (Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı)