KİŞİSEL BİLGİLER
Hüseyin YAZICI
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YAZICI
Birimi Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
Bölüm Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çevre Koruma Ve Kontrol
Telefon
E-Posta huseyinyazici@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 5.7.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 28.8.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 24.12.2014
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1USLU İ., YAZICI H. (2022). Investigation of the effect of nitrification inhibition on the performance and effluent quality of aerobic sequential batch reactors. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 194.https://doi.org/10.1007/s10661-022-10256-9
 • 2SÜRMELİ M., YAZICI H., KILIÇ M., KARABOYACI M. (2022). Screening of optimum composition of superparamagnetic nanocomposite microparticles modified with various layered double hydroxides for phosphorus removal. Journal of Water Process Engineering, 49.https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2022.103001
 • 3YAZICI H., KILIÇ M. (2016). Effect of the concentration balance in feeding solutions on EBPR performance of a sequencing batch reactor fed with sodium acetate or glucose. WATER AIR AND SOIL POLLUTION, 227, 1-19.https://doi.org/10.1007/s11270-016-3080-z
 • 4YILDIZ A. H., KARAŞAHİN M., KILIÇ M., YAZICI H. (2011). Assessment of short-term leach behavior of waste natural stone slurries mixed into soils in road and earth construction. SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, 6, 2904-2912.
 • 5YAZICI H., KILIÇ M., SOLAK M. (2009). Corrigendum to “Biosorption of copper(II) by Marrubium globosum subsp. globosum leaves powder: Effect of chemical pretreatment” [J. Hazard. Mater. 151 (2008) 669–675]. Journal of Hazardous Materials, 161, 1574-1575.https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.04.121
 • 6KILIÇ M., YAZICI H., SOLAK M. (2009). A comprehensive study on removal and recovery of copper(II) from aqueous solutions by NaOH-pretreated Marrubium globosum ssp. globosum leaves powder: Potential for utilizing the copper(II) condensed desorption solutions in agricultural applications. Bioresource Technology, 100, 2130-2137.https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.11.002
 • 7SOLAK M., KILIÇ M., YAZICI H., ŞENCAN A. (2009). Removal of suspended solids and turbidity from marble processing wastewaters by electrocoagulation Comparison of electrode materials and electrode connection systems. Journal of Hazardous Materials, 172, 345-352.https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.07.018
 • 8YAZICI H., KILIÇ M., SOLAK M. (2008). Biosorption of copper(II) by Marrubium globosum subsp. globosum leaves powder: Effect of chemical pretreatment. Journal of Hazardous Materials, 151, 669-675.https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.06.042
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1YAZICI H., USLU İ. (2020). Aerobik Ardışık Kesikli Reaktörde Nitrifikasyon İnhibisyonunun Reaktör Performansı ve Çıkış Suyu Kalitesi Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24, 375-386.
   • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
   • 1UÇMAN B., KANDEMİR H., YAZICI H. (2020). Legislation On Plastic Bag Charging in Turkey. International Conferences on Science and Technology Engineering Sciences and Technology ICONST EST 2020, Eylül 2, Budva, 9-9.
   • 2KILIÇ M., YAZICI H., KILIÇ S., KARABOYACI M., ŞENCAN A. (2017). Investigation of the Effect of Mono-and Divalent Cation Concentration on A Lab-Scale EBPR System. III International Conference on Engineering and Natural Sciences, Mayıs 3-7, Budapest, 294.
   • 3KILIÇ M., YAZICI H., KILIÇ S., KARABOYACI M., ŞENCAN A. (2017). Investigation of the Effect of Mono-and Divalent Cation Concentrationon A Lab-Scale EBPR System. III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Mayıs 3-7, Budapest, 294.
    • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1YAZICI H., KILIÇ M. (2018). An Explanation About Negative Absorbance Readings Performed for TheMeasurement of Low Concentration Chemical Oxygen Demand. International Conference on Science and Technology, Eylül 5-9, 345-352.
     • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1YILDIZ A. H., KARAŞAHİN M., KILIÇ M., SOLAK M., YAZICI H. (2008). Göller yöresi mermer işletmelerinden alınan toz atıkların yol inşaatında kullanılması sonucu oluşan kirleticilerin yer altı su haznelerine etkisi. MERSEM’xx2008 Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, Haziran 26-27, Afyon, 381-388.
     • 2MİNTA S., SOLAK M., YAZICI H. (2008). Türkiye de sera gazı emisyonlarının azaltımında uygulanabilecek alternatif yöntemler. Çevre Sorunları Sempozyumu, Mayıs 14-17, Kocaeli, 0.
     • 3SOLAK M., YAZICI H., KILIÇ M. (2007). Gül posasının Co2 biyoserbe etme kapasitesinin araştırılması. Ulusal Çevre Sempozyumu, Nisan 18-21, Mersin, 0.
     • 4YAZICI H., SOLAK M., KILIÇ M. (2007). Marrubium globosum ssp globosum yaprakları ile Cu2 biyosorpsiyona ön işlem uygulanmasının etkisi. Ulusal Çevre Sempozyumu, Nisan 18-21, Mersin, 0.
     • 5SOLAK M., YAZICI H., KILIÇ M. (2006). Maribium glabosum ile Cr6 İyonunun Sulu Çözeltiden Biyosorpsiyonunun İncelenmesi. Türkiye’xxde Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V, Mayıs 11-13, Gebze, 148-154.