KİŞİSEL BİLGİLER
Emine ARUĞASLAN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Emine ARUĞASLAN
Birimi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Programcılığı
Telefon 2462147000
E-Posta eminearugaslan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 10.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ (YL) 9.4.2008
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ YETİŞKİN EĞİTİMİ (DR) 20.6.2017
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2023). Eğitim Bilimlerinde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler. Ankara, (pp. 315-332). Serüven Yayınevi.
 • 2ARUĞASLAN E. (2023). Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XVII. Ankara, (pp. 225-241). Eğitim Yayınevi.
 • 3ARUĞASLAN E. (2023). Eğitim Bilimleri Araştırmaları - I. Gaziantep, (pp. 121-149). Özgür Yayınları.
 • 4ARUĞASLAN E. (2022). Eğitim Bilimlerinde Güncel Problemler. Ankara, (pp. 117-146). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • 5ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2022). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2022. Ankara, (pp. 463-477). Pegem Akademi.
 • 6ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2021). Evde Eğitim ve Öğretim İçin Teknoloji Kullanımı Teori, Uygulamalar ve Geleceğe Bakış. Ankara, (pp. 45-58). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • 7ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2021). Current Debates on Social Sciences 7 Human Studies. Ankara, (pp. 21-28). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • 8ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2021). Egitim Teknolojileri Okumaları 2021. Ankara, (pp. 323-338). Pegem Akademi.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1ARUĞASLAN E., EBY G. (2012). TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar-III. Eskişehir, (pp. 71-85). Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:1415.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2023). A Study on Face-to-Face Exam Experiences of Distance Education Students. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 8, 117-157.https://doi.org/10.29250/sead.1247453
   • 2ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2022). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Hayat Boyu Öğrenme Çerçevesinde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 7, 335-344.https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1158390
   • 3ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2021). Türkiye’de eğitim alanında yapılan veri madenciliği ve yapay zekâ çalışmaları. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 13, 81-89.
   • 4ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E., YAKUT G. (2013). Uzaktan Eğitim Ders İçeriklerinde Bilişsel Ergonomi ve Kullanılabilirlik. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 233-246.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2023). Öğrenme Ortamı Olarak YouTube’un Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 9, 356-375.https://doi.org/10.51948/auad.1193826
    • 2ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2023). Uzaktan Eğitim ve Örgün Eğitim Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyon ve Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, 4, 136-152.https://doi.org/10.54637/ebad.1258005
    • 3ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2022). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öz-düzenleme becerilerinin incelenmesi: ISUBÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu örneği. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 8, 55-73.https://doi.org/10.51948/auad.1076895
    • 4ÖZAYDIN Ö. B., ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimi Kullanım Niyetlerinin UTAUT Bağlamında İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 132-153.https://doi.org/10.17860/mersinefd.991686
    • 5ARUĞASLAN E., ÖZAYDIN Ö. B., ÇİVRİL H. (2022). Pandemi Döneminde İlkokul Birinci Sınıf Öğrenci Velilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1419-1446.https://doi.org/10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1003537
    • 6ARUĞASLAN E., UYSAL M. (2021). Participation Profiles of Adult Undergraduate Students in Turkey. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11, 313-327.https://doi.org/10.5961/jhes.2021.451
    • 7ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E., ÖZAYDIN Ö. B. (2018). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8, 39-59.https://doi.org/10.17943/etku.310168
    • 8ARUĞASLAN E., UYSAL M. (2017). Yükseköğretim’de Yetişkin Öğrencilere Yönelik Politikalar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6, 1-13.
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ARUĞASLAN E. (2024). Açık ve Uzaktan Öğrenmede Sorgulama Topluluğu Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. 4th International Conference on Educational Technology and Online Learning - ICETOL 2024, Mayıs 15-17, Eskişehir, 557-565.
     • 2ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2023). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öz-Yeterlik İnançlarının Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Algıladıkları Engellere Etkisinin İncelenmesi. lnternational Teacher Education Conference 2023, Şubat 2-3, Dubai, 939-946.
     • 3ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2022). YouTube’un Öğrenme Ortamı Olarak Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. 5th International Open and Distance Learning Conference, Eylül 28-30, Eskişehir, 1013-1026.
     • 4ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2021). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler Hakkındaki Görüşleri. International Educational Technology Conference 2021 (IETC 2021), Eylül 2-3, Lefkoşa, 784-788.
     • 5ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H., BABAOĞLU P. (2021). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim, LMS, Eğitim İşleyişi ve Kurumsal İletişim Hakkındaki Görüşleri. VIIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2021), Temmuz 7-10, Aksaray, 401-413.
     • 6ÇİVRİL H., YİĞİT T., ARUĞASLAN E. (2017). Tablet Bilgisayarlar İçin Geliştirilen Bir Sanal Laboratuvar Örneği. 3rd International Congress On Education, Distance Education And Educational Technology-ICDET, Kasım 24-25, Antalya, 237-244.
     • 7YİĞİT T., ARUĞASLAN E., ÖZAYDIN Ö. B., TONGUÇ G., ÖZKANAN A. (2011). Geleneksel Eğitim ve Uzaktan Eğitimde Öğrenen Başarılarının Karşılaştırılması: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Örneği.. 11. International Educational Technology Conference, Mayıs 25-27, İstanbul, 1539-1545.
     • 8YİĞİT T., BİNGÖL O., ALBAYRAK M., ARMAĞAN H., ARUĞASLAN E., ÇOLAK R., ÇİVRİL H., YAKUT G., TONGUÇ G. (2010). E-Stüdyo Teknik Altyapısı ve Uzaktan Eğitime Katkısı. IODL & ICEM 2010 International Joint Conference and Media Days, Ekim 6-8, Eskişehir, 933-942.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ARUĞASLAN E. (2023). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Becerilerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Ege Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 2023, Mart 11-12, 23-23.
      • 2ÖZAYDIN Ö. B., ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2022). Pandemi Döneminde Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Metafor Çalışması. 10. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), Kasım 28-30, Elazığ, 43-44.
      • 3ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2021). The Importance of Self-Regulated Learning In Distance Education. 4th International Congress of Human Studies (ICHUS 2021), Aralık 10-11, Ankara, 21-21.
      • 4ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2020). Türkiye’de Eğitim Alanında Yapılan Veri Madenciliği ve Yapay Zekâ Çalışmaları. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2020), Ekim 9-11, Antalya.
      • 5ERSOY M., ARUĞASLAN E. (2018). Sınıf Ortamlarında Algılayıcıların Kullanımına Yönelik Bir Öneri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Nisan 18-22, Antalya, 1122-1125.
       • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H., YAKUT G. (2012). Uzaktan Eğitim Ders İçeriklerinin Bilişsel Ergonomi Boyutu. 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ekim 4-6, Isparta, 22-22.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1YİĞİT T., BİNGÖL O., ARMAĞAN H., ÇOLAK R., ARUĞASLAN E., YAKUT G., ÇİVRİL H. (2010). Öğrenci ve Öğretim Elemanının Uzaktan Eğitime Bakış Açısı. Akademik Bilişim 2010, Şubat 10-12, Muğla, 27-32.
        • 2YİĞİT T., BİNGÖL O., ARMAĞAN H., ARUĞASLAN E., ÇOLAK R., YAKUT G., ÇİVRİL H. (2010). Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: e-stüdyo. Akademik Bilişim 2010, Şubat 10-12, Muğla, 97-103.
        • 3ARUĞASLAN E., KÜÇÜKKÖMÜRLER A. (2007). Termoelektrik Kaynaklı Kablosuz Yüksek Sıcaklık Duyum Devresi. 15.Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Kasım 14-16, Isparta.
         • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
         • 1Kapalı Alanlarda GSM Sinyallerinin Bloke Edilebilmesi İçin Elektronik Devre Tasarımı ve İmalatı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2009, Tamamlandı.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
          • 1Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2018.
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
           • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Öğretim Görevlisi (2018-2019)
           • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2009-2018)
            • İdari Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2020-...)
            • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2020-...)
            • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2018-...)
            • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2018-2021)
            • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2014-2014)
            • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2010-2014)
            • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2009-2010)
            • 8Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2009-2010)
             • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
             • 1European Distance And E-Learning Network (Eden) (Üye) (2011-2019)
              • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
              • 1Hakemlik (2023-2023) ,Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Deneyimi... Hakkında Makale,
              • 2Hakemlik (2023-2023) ,Yapay Zeka... Hakkında Makale,
              • 3Hakemlik (2023-2023) ,Uzaktan Eğitimde Veli Görüşleri... Hakkında Makale,
              • 4Hakemlik (2022-2022) ,Pandemide Üniversiteye Uyum... Hakkında Makale,
              • 5Hakemlik (2022-2022) ,Dijital Okuryazarlık... Hakkında Makale,
              • 6Hakemlik (2022-2022) ,Eğitimde Metaverse... Hakkında Makale,
              • 7Hakemlik (2022-2022) ,Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme... Hakkında Makale,
              • 8Hakemlik (2022-2022) ,Açık Ve Uzaktan Öğrenmede Dijital Dönüşüm... Hakkında Makale,
              • 9Hakemlik (2022-2022) ,Ert Tabanlı Dil Öğretimi... Hakkında Makale,
              • 10Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği (Asil) (2021-2021) ,Ankara Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Yaşam Boyu Öğrenme Ve Yetişkin Eğitimi Abd-Deniz Yalçınkaya (Online) ,
              • 11Hakemlik (2021-2021) ,Online Learner Satisfaction... Hakkında Makale,
              • 12Hakemlik (2021-2021) ,Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri... Hakkında Makale,
              • 13Hakemlik (2021-2021) ,E-Öğrenme Modellemesi... Hakkında Makale,
              • 14Hakemlik (2021-2021) ,Covid-19 Uzaktan Eğitim Değerlendirmesi... Hakkında Makale,
              • 15Hakemlik (2021-2021) ,Pandemide Uzaktan Eğitim... Hakkında Makale,
              • 16Hakemlik (2021-2021) ,İleri Yaş Yetişikinlik... Hakkında Makale,
              • 17Hakemlik (2021-2021) ,Yükseköğretimde E-Öğretim Stratejileri... Hakkında Makale,
              • 18Hakemlik (2021-2021) ,Mooc Ölçek Uyarlaması... Hakkında Makale,
              • 19Hakemlik (2021-2021) ,Challenges E-Learning During Covıd-19... Hakkında Makale,
              • 20Hakemlik (2021-2021) ,Petrol Fiyatlarını Tahminlenmesi... Hakkında Makale,
              • 21Yükseköğretimde Pandemi Sonrasına Yönelik Açık Ve Uzaktan Öğrenme Politikaları (2020-2020) ,Tübitak “1001 Sobag Covıd-19 Çağrısı” Kapsamında Desteklenen 120K270 Numaralı “Yükseköğretimde Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamalarının İncelenmesi Ve Deneyimler Üzerinden Açık Ve Uzaktan Öğrenme Politikası Önerilerinin Oluşturulması” İsimli Proje Kapsamında Katılımcı ,
              • 22Hakemlik (2020-2020) ,Teknoloji Bağımlılığı Ve Bulanık Mantık... Hakkında Makale,
              • 23Hakemlik (2020-2020) ,Beden Eğitimi Öğretmenleri İçin E-Öğrenme... Hakkında Makale,
              • 24Hakemlik (2020-2020) ,Conventional Distance Learning Mode During Covıd-19 Pandemic... Hakkında Makale,
              • 25Hakemlik (2020-2020) ,3D Hologram... Hakkında Makale,
              • 26Hakemlik (2020-2020) ,Eba Ve Eğitim Portalları... Hakkında Makale,
              • 27Hakemlik (2020-2020) ,E-Öğrenme İçin Kritik Başarı... Hakkında Makale,
              • 28Hakemlik (2020-2020) ,Postgraduate Students İn Open And Distance Education İnstitutions... Hakkında Makale,
              • 29Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyeliği (Asil) (2019-2019) ,Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Bilgisayar Mühendislği Abd-Ömer Adıgüzel,
              • 30Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği (Asil) (2019-2019) ,Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Bilgisayar Mühendislği Abd-Ercüment Güvenç,
              • 31Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyeliği (Asil) (2019-2019) ,Ankara Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Yaşam Boyu Öğrenme Ve Yetişkin Eğitimi Abd-Nilgün Çelik,
              • 32Bilim Kurulu (2019-2019) ,The Internatıonal Vırtual Symposıum Of Innovatıons In Educatıon And Socıal Scıences,
              • 33Hakemlik (2019-2019) ,İşbirlikli E-Portfolyo Uygulamaları... Hakkında Makale,
              • 34Hakemlik (2018-2018) ,Maturity Levels Of Student Support E- Services... Hakkında Makale,
              • 35Grafik Tasarım (2018...) ,E-Ders İçeriği,
              • 36Yetişkin Eğitimi Ve Epale Platform Kullanımı (2018-2018) ,Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sorumluluğunda Yürütülen Epale National Support Services-Nss Projesi Kapsamında Yapılan Yuvarlak Masa Toplantısına Katılımı İçermektedir. ,
              • 37Hakemlik (2018-2018) ,Oer Mainstreaming... Hakkında Makale,
              • 38Hakemlik (2018-2018) ,Akıllı Telefon Bağımlılığı... Hakkında Makale,
              • 39"Yetişkinlerin Dijital Becerileri" Davetli Konuşmacı (2017-2017) ,Yetişkin Eğitiminde Yeni Beceriler Konferansında Yapılan "Yetişkinlerin Dijital Becerileri" Konusunda Yapılan Konuşma.,
              • 40Kongre Düzenleme Kurulu (2012-2012) ,11. Ulusal Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi,
              • 41Anadolu Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalında Alınan Yüksek Lisans Dersleri (2010-2012) ,2010-2011 Güz Dönemi Uze501- Uzaktan Öğretimin Kuramsal Temelleri (Aa) Uze502- Uzaktan Eğitim Teknolojileri (Aa) Uze521- Uzaktan Öğretim Çalışanlarının Yetiştirilmesi (Aa) 2010-2011 Bahar Dönemi Uze506- Uzaktan Öğretim Yöntemi (Ba) Uze524- Çevrimiçi(E) Öğrenme Tasarımı (Aa) Uze530- Uzaktan Öğretimde Araştırma (Aa) ,
              • 42İnternet Programcılığı Iı (2010...) ,E-Ders İçeriği,
              • 43İnternet Programcılığı I (2010...) ,E-Ders İçeriği,
              • 44Web Tasarımının Temelleri (2010...) ,E-Ders İçeriği,
               • Verdiği Dersler
               • 1Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
               • 2Bilgisayar
               • 3Bilgisayar I
               • 4Bilgisayar Paket Programlar Iı
               • 5Bilgisayar Paket Programlar L
               • 6Bilgisayar Paket Programlar Ll
               • 7Bilgisayar Paket Programları I
               • 8Bilişim Teknolojileri Ve Uygulamaları(2+0 Önlisans Öğrencileri İçin Seçmeli-Uzaktan Eğitim)
               • 9Bürolarda Teknoloji Kullanımı
               • 10Eğitimde İnternet Uygulamaları
               • 11Grafik Tasarım
               • 12Grafik Ve Animasyon
               • 13Grafik Ve Animasyon I
               • 14Grafik Ve Animasyon Iı
               • 15İnternet Programcılığı I
               • 16İnternet Programcılığı Iı
               • 17Kurumsal İletişim Ve Birlikte Çalışma
               • 18Mesleki Yabancı Dil
               • 19Mesleki Yabancı Dil I
               • 20Mesleki Yabancı Dil Iı
               • 21Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme
               • 22Seminer Ve Rapor Hazırlama
               • 23Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
               • 24Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Ön Lisans Öğrencileri İçin)
               • 25Web Tasarımının Temelleri