bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Emine ARUĞASLAN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Emine ARUĞASLAN
Birimi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Programcılığı
Telefon 2462113500
E-Posta eminearugaslan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 10.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 9.4.2008
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ YETİŞKİN EĞİTİMİ (DR) 20.6.2017
İLGİ ALANLARI
Uzaktan Eğitim, E-Öğrenme, Eğitim Teknolojileri Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi, Yükseköğretimde Yetişkinler, Yetişkin Okuryazarlığı, Yetişkin Psikolojisi, Dijital Okuryazarlık Web Tasarımı, İnternet Programcılığı Grafik Animasyon
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Aruğaslan, E. ve G. Eby, "Uzaktan Eğitimde Evrensel Tasarım". İçinde G. eby, G. T. Yamamoto ve U. Demiray (Editörs). TÜRKİYE’DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar-III (ss.69-84). Eskişehir, 01/03/2012
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çivril, H., Aruğaslan, E. ve Özaydın Özkara, B. (2018). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8 (1), 39-59.
 • 2 Aruğaslan E., ve Uysal M. (2017). Yükseköğretim’de Yetişkin Öğrencilere Yönelik Politikalar, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.1-13.
 • 3 Çivril, H., Aruğaslan, E., Yakut, G. (2013).Uzaktan Eğitim Ders İçeriklerinde Bilişsel Ergonomi Ve Kullanılabilirlik. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Büro Yönetimi I Özel Sayısı (233-246).
 • 4 Yiğit T., Aruğaslan E., Özaydın B., Tonguç G., Özkanan A., 2012. Geleneksel Eğitim Ve Uzaktan Eğitimde Öğrenen Başarılarının Karşılaştırılması: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Örneği. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yiğit, T., Bingöl, O., Armağan, H., Çolak, R., Aruğaslan, E., Yakut, G., Çivril, H., (2010). Öğrenci ve Öğretim Elemanının Uzaktan Eğitime Bakış Açısı, Muğla Üniversitesi, Akademik Bilişim. 1, 21-27.
 • 2 Yiğit, T., Bingöl, O., Armağan, H., Aruğaslan, E., Çolak, R., Yakut, G., Çivril, H.,(2010). Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: e-stüdyo, Muğla Üniversitesi, Akademik Bilişim, 1,97-105.
 • 3 Küçükkömürler, A., Aruğaslan, E. (2007).Termoelektrik Kaynaklı Kablosuz Yüksek Sıcaklık Duyum Devresi, SDU 15. YIL MUH MIM Sempozyumu.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çivril, H., Aruğaslan, E.,Yakut, G. (2012)."Uzaktan Eğitim Ders İçeriklerinde Bilişsel Ergonomi ve Kullanılabilirlik", 11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 4-6 Ekim 2011,Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çivril, H., Yiğit, T., ve Aruğaslan, E. (2017). Tablet Bilgisayarlar İçin Geliştirilen Bir Sanal Laboratuvar Örneği, 3rd International Congress On Education, Distance Education And Educational Technology-ICDET, Antalya/Türkiye.
 • 2 Yiğit, T., Bingöl, O., Albayrak, M., Armağan, H., Aruğaslan, E., Çolak, R., Çivril, H., Yakut, G., Tonguç, G.,(2010). e-Stüdyo Teknik Altyapısı ve Uzaktan Eğitime Katkısı. IODL & ICEM 2010 Joint Conference and Media Days, Eskisehir/TURKEY
 • 3 TASSA 2008 Annual Confrenece Harward Medical School Boston, MA-USA Thermoelectric Powered High Temperature Wireless Sensing and Telemetry Ahmet Kucukkomurler, Emine Aruğaslan
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aruğaslan E., Uysal, M. (2017). "Yükseköğretim’de Yetişkin Öğrencilere Yönelik Politikalar", 2nd World Congress on LifelongEducation, 14-15 Nisan 2017, Antalya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Thermoelektrik Kaynaklı Kablosuz Yüksek Sıcaklık Duyum Devresi
 • Doktora Tezi
 • 1 Lisans Eğitiminde Yetişkinlerin Katılım Örüntüleri
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 4-6 Ekim 2012 (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Yetişkinleri Dijital Okuryazarlığı, EPALE-Yetişkin Eğitiminde Yeni Beceriler Konferansı”, Avrupa Birliği ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen“EPALE NSS Projesi", 02-03.11.2017, İzmir, 2-3 Kasım 2017
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Web Tasarımının Temelleri, SDÜ, Uzaktan Eğitim MYO
 • 2 İnternet Programcılığı I, SDÜ, Uzaktan Eğitim MYO
 • 3 İnternet Programcılığı II, SDÜ, Uzaktan Eğitim MYO
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 European Distance and E-Learning Network (EDEN)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ, Uzaktan Eğitim MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
 • 2 SDÜ, Uzaktan Eğitim MYO, Bilgisayar Kullanımı Bölüm Başkanlığı
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ, Uzaktan Eğitim MYO, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Eğitimde İnternet Uygulamaları
İnternet Programcılığı I
İnternet Programcılığı II
Temel Bilgi Teknolojileri
Web Tasarımının Temelleri

HABERLER

Yukarı çık