KİŞİSEL BİLGİLER
Emine ARUĞASLAN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Emine ARUĞASLAN
Birimi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Programcılığı
Telefon 2462147000
E-Posta eminearugaslan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 10.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ (YL) 9.4.2008
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ YETİŞKİN EĞİTİMİ (DR) 20.6.2017
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2021). Egitim Teknolojileri Okumaları 2021. Ankara, (pp. 323-338). Pegem Akademi.
 • 2ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2021). Current Debates on Social Sciences 7 Human Studies. Ankara, (pp. 21-28). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • 3ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2021). Evde Eğitim ve Öğretim İçin Teknoloji Kullanımı Teori, Uygulamalar ve Geleceğe Bakış. Ankara, (pp. 45-58). Pegem Akademi Yayıncılık.
  • Alanında, ulusal yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1ARUĞASLAN E., EBY G. (2012). TÜRKİYE DE E ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar III. Eskişehir, (pp. 71-85). Açıköğretim Fakültesi Yayınları no:1415.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÖZAYDIN Ö. B., ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimi Kullanım Niyetlerinin UTAUT Bağlamında İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 132-153.https://doi.org/10.17860/mersinefd.991686
   • 2ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2022). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öz-düzenleme becerilerinin incelenmesi: ISUBÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu örneği. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 8, 55-73.
   • 3ARUĞASLAN E., UYSAL M. (2021). Participation Profiles of Adult Undergraduate Students in Turkey. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11, 313-327.
   • 4ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E., ÖZAYDIN Ö. B. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıları: bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8, 39-59.https://doi.org/10.17943/etku.310168
   • 5ARUĞASLAN E., UYSAL M. (2017). Yükseköğretim’de Yetişkin Öğrencilere Yönelik Politikalar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6, 1-13.
   • 6YİĞİT T., ARUĞASLAN E., ÖZAYDIN Ö. B., TONGUÇ G., ÖZKANAN A. (2012). Geleneksel Eğitim ve Uzaktan Eğitimle Öğrenen Başarılarının Karşılaştırılması Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Örneği. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, .
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2021). Türkiye’de eğitim alanında yapılan veri madenciliği ve yapay zeka çalışmaları. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 13, 81-89.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E., YAKUT G. (2013). Uzaktan Eğitim Ders İçeriklerinde Bilişsel Ergonomi ve Kullanılabilirlik. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 233-246.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2021). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler Hakkındaki Görüşleri. International Educational Technology Conference 2021 (IETC 2021), Eylül 2-3, Lefkoşa, 784-788.
      • 2ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H., BABAOĞLU P. (2021). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim, LMS, Eğitim İşleyişi ve Kurumsal İletişim Hakkındaki Görüşleri. VIIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2021), Temmuz 7-10, Aksaray, 401-413.
      • 3ÇİVRİL H., YİĞİT T., ARUĞASLAN E. (2017). Tablet Bilgisayarlar İçin Geliştirilen Bir Sanal Laboratuvar Örneği. 3rd International Congress On Education, Distance Education And Educational Technology-ICDET, Kasım 24-25, Antalya, 237-244.
      • 4ÇİVRİL H., YİĞİT T., ARUĞASLAN E. (2017). Tablet Bilgisayarlar İçin Geliştirilen Bir Sanal Laboratuvar Örneği. 3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Kasım 24-25, Antalya.
      • 5YİĞİT T., ARUĞASLAN E., ÖZAYDIN Ö. B., TONGUÇ G., ÖZKANAN A. (2011). Geleneksel Eğitim ve Uzaktan Eğitimde Öğrenen Başarılarının Karşılaştırılması: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Örneği.. 11. International Educational Technology Conference,, Mayıs 25-27, 1529-1545.
      • 6YİĞİT T., BİNGÖL O., ALBAYRAK M., ARMAĞAN H., ARUĞASLAN E., ÇOLAK R., ÇİVRİL H., YAKUT G., TONGUÇ G. (2010). e Stüdyo Teknik Altyapısı ve Uzaktan Eğitime Katkısı. IODL & ICEM 2010 Joint Conference and Media Days, Ekim 6-8, Eskişehir, 933-942.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ERSOY M., ARUĞASLAN E. (2018). Sınıf Ortamlarında Algılayıcıların Kullanımına Yönelik Bir Öneri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Nisan 18-22, Antalya, 1123-1125.
        • 1ARUĞASLAN E. (2017). Yetişkinlerin Dijital Yeterlilikleri. Yetişkin Eğitiminde Yeni Beceriler Konferansı, Kasım 2-3, İzmir.
         • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
         • 1YİĞİT T., BİNGÖL O., ARMAĞAN H., ÇOLAK R., ARUĞASLAN E., YAKUT G., ÇİVRİL H. (2010). Öğrenci ve Öğretim Elemanının Uzaktan Eğitime Bakış Açısı. Akademik Bilişim 2010, Şubat 10-12, Muğla, 27-32.
         • 2YİĞİT T., BİNGÖL O., ARMAĞAN H., ARUĞASLAN E., ÇOLAK R., YAKUT G., ÇİVRİL H. (2010). Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım e stüdyo. Akademik Bilişim 2010, Şubat 10-12, Muğla, 97-103.
         • 3ARUĞASLAN E., KÜÇÜKKÖMÜRLER A. (2007). Termoelektrik Kaynaklı Kablosuz Yüksek Sıcaklık Duyum Devresi. 15.Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyum, Kasım 14-16.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
          • 1Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2018.
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
           • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Öğretim Görevlisi (2018-2019)
           • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2009-2018)
            • İdari Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2020-...)
            • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2020-...)
            • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2019-...)
            • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2018-2021)
            • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2013-2014)
            • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2013-2014)
            • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2009-2013)
            • 8Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2009-2010)
            • 9Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2009-2009)
             • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
             • 1European Distance And E-Learning Network (Eden) (Üye) (2011-...)
              • Verdiği Dersler
              • 1Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
              • 2Bilgisayar
              • 3Bilgisayar I
              • 4Bilgisayar Paket Programlar Iı
              • 5Bilgisayar Paket Programları I
              • 6Bilişim Teknolojileri Ve Uygulamaları
              • 7Bürolarda Teknoloji Kullanımı
              • 8Eğitimde İnternet Uygulamaları
              • 9Grafik Tasarım
              • 10Grafik Ve Animasyon
              • 11İnternet Programcılığı I
              • 12İnternet Programcılığı Iı
              • 13Kurumsal İletişim Ve Birlikte Çalışma
              • 14Mesleki Yabancı Dil
              • 15Mesleki Yabancı Dil I
              • 16Mesleki Yabancı Dil Iı
              • 17Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı