KİŞİSEL BİLGİLER
Hacer ÇELİK ATEŞ
Adı Soyadı Prof. Dr. Hacer ÇELİK ATEŞ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146238
E-Posta hacerates@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ 1.6.1989
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ) 29.9.1994
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ (DR) 29.6.2000
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1ÇELIK A. H. (2022). Evaluation of Rural Tourism in Terms of Rural Development with The Covid-19 Pandemic. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 22, 157-168.
 • 2Doğutaş A. U., ÇELİK A. H. (2020). Gül Yetiştiricilerinin Sosyo-ekonomik Nitelikleri ve Kullandıkları Bilgi Kaynakları: Isparta İli Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 57, 323-331.
 • 3SARICA D., DEMİRCAN V., ÇELİK A. H., Turan B., Çetinkaya S. (2018). STATUS OF WOMAN IN ROSE FARMING IN ISPARTA-TURKEY. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 18, 391-396.
 • 4ÇELİK A. H., Akbaş A. (2018). The Use of Natural Resources in Sustainable Agriculture. Academia Journal of Social Sciences, , 398-407.
 • 5DEMİRCAN V., ÇELİK A. H., SARICA D., Çavdar N. (2018). DETERMINATION OF CONSUMERS’ CONSCIOUSNESS LEVEL ONFOOD SAFETY: CASE OF ISPARTA, TURKEY. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 18, 164-170.
 • 6ÇELİK A. H. (2017). Kırsal Yoksulluk ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Politikaları. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel araştırmalar Dergisi, 3, 1-9.
 • 7TERİN M., ÇELİK A. H. (2016). Tarımda Örgütlenmeye Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Van İli Örneği. Turkish Journal of Agriculture and Natural Sciences (TURKJANS), 3, 38-44.
 • 8DEMİRCAN V., YILMAZ H., ÇELİK A. H., ÖRMECİ K. M. Ç. (2013). The Development, Problems And Solutıon Proposals Of Layıng Hen Sector In Turkey,. Macedonian Journal of Animal Science,, 3, 199-206.
 • 9TERİN M., ÇELİK A. H. (2010). Çiftçilerin Örgütlenme Düzeyi ve Örgütlerden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Van İli Örneği. Ege Üni, 47, 265-274.
 • 10ÇELİK A. H., TERİN M. (2007). KIRSAL VE KENTSEL KÖKENLİ YAYIM ELEMANLARININ YAYIMCI NİTELİKLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Tarım Ekonomisi Dergisi, 13, 31-38.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ÇELİK A. H., Doğruöz Ş., Belen S. (2020). Producers’ Behaviours and Their Information Source in Pesticide Use. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37, 175-184.
  • 2ÇELİK A. H., Ateş Y. (2019). Geotourism and Rural Tourism Synergy for Sustainable Development—Marçik Valley Case—Tunceli, Turkey. Geoheritage, 11, 207-2015.https://doi.org/10.1007/s12371-018-0312-1
  • 3ÇELİK A. H., YILMAZ H., DEMİRCAN V., GÜL M., ÖZTÜRK E., ÖRMECİ K. M. Ç. (2017). How did post-2000 agricultural policy changes in Turkey affect farmers? – A focus group evaluation. LAND USE POLICY, 69, 298-306.
  • 4ÇELİK A. H., Zeliha G. Ç. (2014). Views of Extension Personnel on Extension Methods andTransition to Private Extension The Case of Isparta Province. J. Agr. Sci. Tech., 16, 1529-1541.
  • 5ÇELİK A. H., Ender Ş. (2013). The advisory system for the transition from public extension to private extension in Turkey and the perspectives of advisers on the relevant changes. Food, Agriculture and Environment, 11, 1203-1210.
  • 6TÜZÜN R. S., ÇELİK A. H., DELİOĞLAN Ş., Polatöz S., Özçömlekçi G. (2012). Participation of Rural Women in Sustainable Development Demographical and Socio Economic Determinants. Sustainable Development, 20, 71-84.https://doi.org/10.1002/sd.451
  • 7ÇELİK A. H., TERİN M. (2011). Farmers perceptions of farmer organizations in ruralareas. African Journal of Business Management, 5, 179-186.https://doi.org/10.5897/AJBM10.950
  • 8TÜZÜN R. S., BOZ İ., Sefa P., ÇELİK A. H. (2011). Women s literacy and extension education in ruraleastern Mediterranean Turkey. African Journal of Agricultural Research, 6, 2807-2819.https://doi.org/10.5897/AJAR10.1122
  • 9ÇELİK A. H., CEYLAN M. (2010). Effects of socio economic factors on the consumption of milk yoghurt and cheese Insights from Turkey. British Food Journal, 112.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/00070701011029110
   • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusalarası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayın
   • 1ÇELİK A. H. (2015). Extension and advisory services for organic agriculture in the European Union and Turkey. Anadolu journal of Agricultural Sciences, .
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ÇELİK A. H., SARICA D., Kaan E. (2015). Isparta İli Yalvaç İlçesi nin Sosyo Demografik Yapısı. S.D.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 10, 80-93.
    • 2BAŞ K., ÇELİK A. H. (2010). Muş İli Tütün Ekicilerinin Yeni Tütün Yasası (4733 Sayılı Yasa)’nın Uygulanmasına İlişkin Sorunları ve Çözüm Önerileri”. SDU Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, 33-44.
    • 3ÇELİK A. H., TERİN M. (2008). Hayvancılığa Yönelik Yapılan Kalkınma Ve Yayım Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirmesi,Van İli Örneği. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online), 22, 7-16.
     • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ÇELİK A. H. (1999). Tarımsal Yayımın Bilgi Toplumuna Geçişteki İşlevi. Tarım ve Köy Dergisi, , 20-22.
     • 2ÇELİK A. H. (1993). Türkiye’de Arıcılığın Önemi, Yapısı ve Sorunları. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, , 11-13.
      • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1ÇELİK A. H. (1992). Gezginci Arıcıların Sorunları ve Arıcıların Bunların Çözümüne İlişkin Beklentileri. TAB, 37, 9-15.
       • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ÇELİK A. H., TÜZÜN R. S., SARICA D., ZEREYAK E., Ataseven Z., DEMİRCAN V., BOSTAN B. D. (2020). TARIMDA İSTİHDAM, KIRSALIN VE TARIMIN GELECEĞİNDE GENÇLİK VE KADIN. Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ocak 13-17, Ankara, 665-686.
       • 2BOSTAN B. D., ÖZÇATALBAŞ O., BOZ İ., DEMİRYÜREK K., ÇELİK A. H. (2015). Tarımsal Eğitim ve Yayım Hizmetlerinde Değişimler ve Arayışlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII:Teknik Kongresi, Ocak 12, Ankara, 1335-1345.
       • 3ÇELİK A. H., TÜZÜN R. S., GÜLÇUBUK B., KESKİN G., DEMİRCAN V. (2015). Tarımda İşgücü Kullanımı ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ocak 12, Ankara, 1383-1410.
       • 4ÇELİK A. H., İke N., Atayoğlu O. (2014). Aile İşletmelerinin Yayım Faaliyetlerine Bakışı-Isparta Deregümü Köyü Örneği. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ekim 30, Ankara.
       • 5ÇELİK A. H., Ermi T., ÖRMECİ K. M. Ç. (2014). Gülbirlik Ortaklarının Kooperatiften Beklentileri. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 3, Samsun.
       • 6ÇELİK A. H., Ermi T., ÖRMECİ K. M. Ç. (2014). Gülbirlik Ortaklarının Kooperatiften Beklentileri,. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 3-5.
       • 7ÇELİK A. H., YILMAZ H., ÖRMECİ K. M. Ç. (2012). Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Eğitim ve Yayımın Rolü. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 5, Konya, 1194-1200.
       • 8IŞIN F., KESKİN G., KILIÇ M., TÜRKEKUL B., ÇELİK A. H. (2010). Türkiye’de Tarımsal İşgücü Piyasası ve Sosyal Güvenlik Politikaları. Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi, Ocak 11, Ankara, 1283-1303.
       • 9TÜZÜN R. S., ÖZÇÖMLEKÇİ G., DELİOĞLAN Ş., POLATÖZ S., ÇELİK A. H. (2008). Mersin’de Kırsal Kadının İşgücüne Katılımı ve İstihdamı. Mersin Sempozyumu, Kasım 19, Mersin, 1936-1943.
       • 10ÇELİK A. H., TERİN M. (2006). Yayımcıların Mesleki Niteliklerinin Yayım Çalışmalarının Başarısındaki Önemi: Van İli Örneği,. Türkiye VII.Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 13, Antalya.
       • 11YURTTAŞ Z., ATSAN T., ÇELİK A. H. (2005). Tarımsal Nüfusun Eğitimi ve Tarımsal Nüfus İçinde Kadın. Türkiye Ziraat Mühendisliği Vİ. Teknik Kongresi, Ocak 3, Ankara, 1109-1122.
       • 12Ceylan C., ÇELİK A. H. (1999). Tarımsal Üretimde Bilgi Akışı. 1. Türkiye Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu, Aralık 2, İzmir, 178-185.
       • 13ÇELİK A. H., Ceylan C. (1997). Hayvancılıkta Örgütlenme Sorunlarının Çözümünde Yayımın Rolü. Hayvancılıkta Örgütlenme Sorunları Sempozyumu, Kasım 27, İzmir, 192-198.
       • 14ÇELİK A. H., TATLIDİL H. (1995). Türkiye’de Hayvancılık Sektörü İçinde Arıcılık Alt Sektörünün Yapısal Durumu ve Sorunları. Türkiye’de Hayvancılığın Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, Eylül 27, İzmir, 265-268.
       • 15YALÇIN Ö. F., Ceylan C., ÇELİK A. H. (1995). Tarım Kesiminde Sosyal Güvenlik. Türkiye Ziraat Mühendisliği 4. Teknik Kongresi, Ocak 9, Ankara, 193-210.
       • 16ÇELİK A. H., Ceylan C., OLHAN E. (1994). Çiftçilik Sistemleri Araştırması ve Türkiye’deki Uygulamaları. l.Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 8, İzmir, 359-369.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1DEMİRCAN V., ÇELİK A. H., SARICA D., Cavdar N. (2018). Determination of consumers’consciousness level on food safety: Case of Isparta, Turkey. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 7-9, Bucharest, 41.
        • 2SARICA D., DEMİRCAN V., ÇELİK A. H., Turan B., Cetinkaya S. (2018). Status of women in rose farming in Isparta-Turkey. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 7-9, Bucharest, 58.
        • 3DEMİRCAN V., ÇELİK A. H., SARICA D., Çavdar N. (2018). Determination Of Consumers’ Consciousness Level On Food Safety: Case Of Isparta, Turkey. The International Conference “ Agriculture for Life, Life for Agriculture,, Haziran 7, Bucharest.
        • 4ÇELİK A. H., Terzi S. N. (2018). Sustainable Food Policies in Turkey. 5th ASM International Congress of Social Science, Mayıs 3-5, Antalya, 162.
        • 5ÇELİK A. H., Akbaş A. (2018). The Use of Natural Resources in Sustainable Agriculture. 5th ASM International Congress of Social Science, Mayıs 3-5, Antalya, 161.
        • 6ÇELİK A. H., Akbaş A. (2018). The Use of Natural Resources in Sustainable Agriculture. 5th ASM International Congress of Social Science, Mayıs 3, Antalya, 161.
        • 7ÇELİK A. H., Terzi N. (2018). Sustainable Food Policies in Turkey,. 5th ASM International Congress of Social Science,, Mayıs 3, Antalya, 162.
        • 8ÇELİK A. H., Yasar K. (2017). RURAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTERS ANDTHEIR RELATIONSHIP WITH EXTENSIONORGANIZATIONS – CASE OF GAP INTERNATIONALAGRICULTURAL RESEARCH AND TRAININGCENTER. 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition,, Ekim 5-7, Isparta, 99-103.
        • 9ÇELİK A. H., Yasar K. (2017). “Rural Development Research Centers And Their Relationshıp With Extension Organizatıons – Case Of Gap International Agricultural Research And Training Center,. 2nd Congress On International Economic And Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition,, Ekim 5, Isparta.
        • 10ÇELİK A. H. (2017). Rural Poverty and Sustainable Rural Development Policies,. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Eylül 21-23, Isparta, 389.
        • 11ÇELİK A. H. (2017). Rural Poverty and Sustainable Rural Development Policies,. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Eylül 21, Isparta.
        • 12ÇELİK A. H. (2003). The Role of Agricultural Information Systems on the Transfer and Diffusion of Innovations to Farmers,. ,International Conference on Innovation Higher Education, Mayıs 16, Kiev.
         • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1ÇELİK A. H., Ateş Y. (2017). The Role of Rural Tourism and Geotourism in Sustainable Development – Harçik Valley Example - Tunceli, Turkey. 4 th. International Regional Development Conference,, Eylül 21, Tunceli.
         • 2ÇELİK A. H., Ateş Y. (2017). Celik Ates H.ve Ates,Y. 2017.The Role of Rural Tourism and Geotourism in Sustainable Development – Harçik Valley Example - Tunceli, Turkey, 4 th. International Regional Development Conference, 21-23 September 2017, Tunceli-Turkey. 4 th. International Regional Development Conference,, Eylül 21-23, Isparta, 676-683.
         • 3ÇELİK A. H. (2013). Views of Public Extension Personnel and Private Extension Advisers on the Privatization of Extension Services. 21 st ESEE( European Seminar on Extension Education,, Eylül 2, Antalya, 73-78.
         • 4DEMİRCAN V., YILMAZ H., ÇELİK A. H., ÖRMECİ K. M. Ç. (2012). The Development, Problems and Solutıon Proposals of Layıng Hen Sector in Turkey.. V International Symposium of Livestock Production,, Eylül 5, Skopje, 131.
         • 5Tatlıdil F., GÜLÇUBUK B., ÇELİK A. H. (1993). Turkish Poultry Policy on a Path to Development.. International Poultry Congress, Mayıs 13, İstanbul, 439-447.
         • 6Tatlıdil F., GÜLÇUBUK B., ÇELİK A. H. (1993). Poultry Consumption by Families with Different Income Levels and Factors Effecting the Results. International Poultry Congress, Mayıs 13, İstanbul, 448-458.
          • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1DEMİRCAN V., YILMAZ H., ÇELİK A. H., ÖRMECİ K. M. Ç. (2012). Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yoksulluk Profili ve Yoksulluğun Azaltılmasında Etkili Politikalar. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 5, Konya, 115.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1ÇELİK A. H., YILMAZ H., ÖRMECİ K. M. Ç. (2012). Kırsal Yoksulluùun Giderilmesinde Eùitim ve Yayımın Rolü. Ulusal 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül 5-7.
           • 2IŞIN F., Keskin G., KILIÇ M., TÜRKEKUL B., ÇELİK A. H. (2010). Türkiye de Tarımsal İşgücü Piyasası ve Sosyal Güvenlik Politikaları. Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi, Ocak 11-15, Ankara, 1283-1303.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
            • 1Van İlindeki Tarım Üreticilerinin Örgütlenmeye Bakışı ve Örgütlenmeye İlişkin Sorunları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2006, Tamamlandı.
            • 2Muş İli Tütün Ekicilerinin Yeni Tütün Yasası 4733 Sayılı Yasa nın Uygulanmasına İlişkin Sorunları ve Çözüm Onerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2004, Tamamlandı.
             • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
             • 1GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİNİN YAYIM KURULUŞU VE ÜRETİCİ İLİŞKİSİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
             • 2ANTALYA İLİ AKSU İLÇESİ NDE ÜRETİCİLERİN DOMATES SOFRALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİ VE KAYNAKLARI, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
             • 3Isparta İli Uluborlu İlçesinde Kiraz Üreticilerinin Sorunları ve Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
             • 42000 Yılı Sonrası Tarım Politikalarının Kırsal Kesim Ve Tarımsal Yapı Üzerine Sosyo Ekonomik Etkileri Batı Akdeniz Bölgesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
             • 5Mersin İli Kırsal Alanında Kadınların Eğitim Gereksinmelerinin Belirlenmesi , Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2008, Tamamlandı.
              • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
              • 1JAST (Journal of Agricultural Science and Technology, SCI-Expanded, İRAN, 2016.
               • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
               • 1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Ebsco, TÜRKİYE, 2017.
               • 2Tarım Ekonomisi Dergisi, Ebsco, TÜRKİYE, 2017.
               • 3Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, DOAJ, Tübitak Ulakbim, TÜRKİYE, 2017.
               • 4Premier Publishers, EBSCO, Copernicus,DOAJ, 2017.
               • 5Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2016.
               • 6Tarım Ekonomisi Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2016.
                • Akademik Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Profesör (2022-...)
                • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/ Doçent (2014-...)
                • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2009-2014)
                • 4Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2000-2009)
                • 5Ankara Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1992-2000)
                 • İdari Görevler
                 • 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Enstitü Müdür Yardımcısı (2001-2003)
                 • 2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2001-2004)
                  • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                  • 1Rplc Network (Rural Policy Learning Commons) (Üye) (2017-...)
                  • 2Tarım Ekonomisi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi) (2016-2017)
                  • 3Tarım Ekonomisi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi) (2015-2016)
                   • Verdiği Dersler
                   • 1 Kırsal Sosyoloji
                   • 2 Tarım Hukuku
                   • 3 Yayımda Grup Çalışmaları Ve Motivasyon Teknikleri
                   • 4Genel Ekonomi
                   • 5Kırsal Sosyoloji
                   • 6Köy Sosyolojisi
                   • 7Tarım Ekonomisi Ve İşletmeciliği
                   • 8Tarım Hukuku
                   • 9Tarım Tarihi Ve Deontolojisi
                   • 10Tarımsal Kooperatifçilik
                   • 11Tarımsal Kuruluş Ve Organizasyonlar
                   • 12Tarımsal Yayım Ve İletişim
                   • 13Tarımsal Yayım Ve İletişim Teknikleri
                   • 14Tarımsal Yayımda Eğitim Materyali Hazırlama Ve İletişim Becerileri
                   • 15Tarımsal Yayımda Eğitim Materyali Hazırlama Ve İletişim Becerileri
                   • 16Tarımsal Yayımda Eğitim Materyuali Hazırlama Ve İletişim
                   • 17Tarımsal Yayımda Grup Çalışmaları Ve Motivasyon Teknikleri
                   • 18Yayımda Grup Çalışmaları Ve Motivasyon Teknikleri