KİŞİSEL BİLGİLER
Derya ERBAŞ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Derya ERBAŞ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146365
E-Posta deryaerbas@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 5.8.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 13.7.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ (DR) 7.2.2019
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1ERBAŞ D. (2023). Derim Öncesi Salisilik Asit ve Kalsiyum Klorür Uygulamalarının ‘J.H. Hale’ Şeftali Çeşidinin Derim Zamanında Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 5, 36-41.https://doi.org/10.55979/tjse.1314331
 • 2Güneyli A., Onursal C. E., Seçmen T., Sevinç Ü. S., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2022). The Use of Controlled Atmosphere Box in Sweet Cherry Storage. Horticultural Studies, 39, 33-40.https://doi.org/10.16882/hortis.1119743
 • 3ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2021). Effects of Calcium Treatment on Physical and Biochemical Changes of Cold-Stored Sweet Cherry Fruit. Horticultural Studies, 38, 15-22.https://doi.org/10.16882/hortis.841633
 • 4ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2020). Granny Smith Elma Çeşidinin Depolama Performansı Üzerine Farklı 1-MCP Dozlarının Etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10, 2301-2314.https://doi.org/10.21597/jist.773411
 • 5Sevinç Ü. S., KOYUNCU M. A., Onursal C. E., Güneyli A., ERBAŞ D. (2020). Effect of Pre-Harvest Oxalic Acid Treatment on shelf-life of Apricot cv. ‘Roxana’. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9, 73-80.
 • 6Bolel H., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2019). Ozon ve Fungusit Uygulamalarının Narda Soğukta Depolama Boyunca Meyve Kalitesi Değişimi Üzerine Etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), 9, 1841-1850.https://doi.org/10.21597/jist.551675
 • 7ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2019). Farklı Uygulamaların Black Diamond Erik Çeşidinde Soğukta Depolama Boyunca Üşüme Zararı, İç Kararması ve Çürüme Oranı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 5, 212-222.https://doi.org/10.24180/ijaws.572986
 • 8Davras İ., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2019). Domateste Salisilik Asit Uygulamasıyla Soğukta Depolama Süresince Kalite Kayıplarının Azaltılması. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 5, 176-186.https://doi.org/10.24180/ijaws.536754
 • 9ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2019). Derim Sonrası Putresin, Nitrik Oksit, Oksalik ve Salisilik Asit, Uygulamaların Black Diamond Erik Çeşidinde Depolama Süresince Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9, 1830-1840.https://doi.org/10.21597/jist.547181
 • 10BOLEL H., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2019). The combined effect of controlled atmosphere with ozone and prochloraz treatment on storage life and quality of pomegranate cv. Hicaznar. Akademik Ziraat Dergisi, 8, 195-202.https://doi.org/10.29278/azd.555195
 • 11ERBAŞ D., KOYUNCU M. A., ÖZÜSOY F., Onursal C. E. (2018). Derim öncesi putresin uygulamasının 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalitesi üzerine etkileri. Akademik Ziraat Dergisi, 7, 151-156.https://doi.org/10.29278/azd.476202
 • 12Altıkardeş E., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2018). Hıyarlarda salisilik asit uygulaması ile depolama süresinin uzatılması ve kalite kayıplarının azaltılması. Akademik Ziraat Dergisi, 7, 143-150.https://doi.org/10.29278/azd.476188
 • 13KOYUNCU M. A., ERBAŞ D., Onursal C. E., ÖZÜSOY F. (2018). Hasat Öncesi Farklı Dozlardaki Putresin Uygulamasının 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Soğukta Depolama Süre ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55, 271-279.https://doi.org/10.20289/zfdergi.357473
 • 14ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2016). 1-Metilsiklopropen Uygulamasının Angeleno Erik Çeşidinin Depolanma Süresi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53, 43-50.
 • 15Cemile E. O., ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2015). Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 179-183.
 • 16KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2013). Scarlet Spur elma çeşidinin normal ve kontrollü atmosfer koşullarında depolanması. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 28, 71-76.https://doi.org/10.7161/anajas.2013.282.71
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2023). The Effect of Pre- and Postharvest Calcium Gluconate Treatments on Physicochemical Characteristics and Bioactive Compounds of Sweet Cherry during Cold Storage. Food Science and Technology International, 29, 299-309.https://doi.org/10.1177/10820132221077515
  • 2KOYUNCU M. A., KULEAŞAN H., ERBAŞ D., Bodur E. (2023). Using low dose fungicide by combining with intermittent ozone treatment to reduce fungicide residue, microbial load and quality losses in orange fruit during long term storage. FOOD CONTROL, 144, 109363.https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.109363
  • 3ERBAŞ D. (2023). Effect of Oxalic Acid Treatments and Modified Atmosphere Packaging on the Quality Attributes of Rocket Leaves during Different Storage Temperatures. Horticulturae, 9, 718.https://doi.org/10.3390/horticulturae9060718
  • 4ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2022). Effect of Preharvest Calcium Chloride Treatment on Some Quality Characteristics and Bioactive Compounds of Sweet Cherry Cultivars. Tarım Bilimleri Dergisi, 28, 481-489.https://doi.org/10.15832/ankutbd.874567
  • 5Özen T., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2021). Effect of ozone treatments on the removal of pesticide residues and postharvest quality in green pepper. Journal of Food Science and Technology, .https://doi.org/10.1007/s13197-020-04729-3
  • 6Mersinli E., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2021). Quality retention of minimally processed spinach using low-dose ozonated water during storage. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 45, 133-143.https://doi.org/10.3906/tar-2004-75
  • 7BABALIK Z., Onursal C. E., ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2020). Use of Carvacrol Helps Maintain Postharvest Quality of Red Globe Table Grape. Journal of Animal and Plant Sciences, 30, 655-662.https://doi.org/10.36899/JAPS.2020.3.0078
  • 8KOYUNCU M. A., ERBAŞ D., Onursal C. E., Seçmen T., Güneyli A., Sevinç Ü. S. (2019). Postharvest treatments of salicylic acid, oxalic acid and putrescine influences bioactive compounds and quality of pomegranate during controlled atmosphere storage. Journal of Food Science and Technology, 56, 350-359.https://doi.org/10.1007/s13197-018-3495-1
  • 9KOYUNCU M. A., Seçmen T., Onursal C. E., ERBAŞ D., Güneyli A., Sevinç Ü. S., KOYUNCU F. (2018). Effect of postharvest oxalic acid treatment on cold storage of apricot cv. Aprikoz. Scientific Papers Series B. Horticulture, 62, 147-152.
  • 10ERBAŞ D., KOYUNCU M. A., KOYUNCU F. (2018). Improvement Storability of ‘Angeleno’ Plum with the Combination of 1-Methylcyclopropene Treatment and Controlled Atmosphere Storage. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 24, 501-509.
  • 11AKEV K., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2018). Quality of raisins under different packaging and storage conditions. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 93, 107-112.https://doi.org/10.1080/14620316.2017.1339364
  • 12Güneyli A., KOYUNCU M. A., Onursal C. E., ERBAŞ D., Çetinbaş M., Butar S., KOYUNCU F. (2018). Effects of pre-harvest Retaın treatments with MAP on cold storage quality of sweet cherry cv. 0900 Ziraat. Scientific Papers Series B. Horticulture, 62, 153-158.
  • 13KOYUNCU M. A., Güneyli A., ERBAŞ D., Onursal C. E., Seçmen T. (2018). Combined Effects of MAP and Postharvest Salicylic Acid Treatmenton Quality Attributes of Dill (Anethum graveolens L.) Bunches during Storage. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 24, 340-348.
  • 14DİLMAÇÜNAL T., ERBAŞ D., KOYUNCU M. A., Onursal C. E., KULEAŞAN H. (2014). Efficacy of some antimicrobial treatments compared to sodium hypochlorite on physical physiological and microbial quality of fresh cut melons Cucumis melo L. var inodorus. LWT - Food Science and Technology, 59, 1146-1151.https://doi.org/10.1016/j.lwt.2014.07.033
  • 15AKTAŞ H., ERBAŞ D., DİLMAÇÜNAL T., KOYUNCU M. A. (2012). The Effects of Minerals, Ascorbic Acid, and Salicylic Acid on the Bunch Quality of Tomatoes (Solanum lycopersicum) at High and Low Temperatures. HortScience, 47, 1478-1483.https://doi.org/10.21273/HORTSCI.47.10.1478
  • 16DİLMAÇÜNAL T., KOYUNCU M. A., AKTAŞ H., ERBAŞ D. (2011). The Effects of Several Postharvest Treatments on Shelf Life Quality of Bunch Tomatoes. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 39, 209-213.https://doi.org/10.15835/nbha3926070
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ERBAŞ D., KOYUNCU M. A., Atakan G. (2022). Effects of Different Storage Temperature on Fruit Quality of Pomegranate. Isparta Uygulamali Bilimler Universitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17, 26-33.https://doi.org/10.54975/isubuzfd.1086857
   • 2AKTAŞ H., DALER S., Özen Ö., Gencer K., ERBAŞ D., ERDAL İ. (2013). The Effect of Some Growing Substrate Media on Yield and Fruit Quality of Eggplant Solanum melongena L Grown and Irrigated by Drip Irrigation System in Green house. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 3, 5-11.
    • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1Bayar A. D., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2017). Ozon Uygulanmış Nar Tanelerinin Soğukta Depolanması. Meyve Bilimi/Fruit Science, 4, 26-32.
    • 2ERBAŞ D., Onursal C. E., KOYUNCU M. A. (2015). Derim Sonrası Salisilik Asit Uygulamalarının Aprikoz Kayısı Çeşidinin Soğukta Depolanması Üzerine Etkileri. Meyve Bilimi/Fruit Science, 2, 50-57.
     • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1KOYUNCU M. A., ERBAŞ D., ÖZÜSOY F. (2012). Vişnelerde Derim ve Soğukta Depolama. Tarım Türk Dergisi, 34, 106-108.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1Onursal C. E., Özdemir M., ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2023). Quality changes in shelf life conditions of purple passion fruit harvested at different maturity stage. ISPEC -12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE & RURAL DEVELOPMENT, Temmuz 6-8, Ordu, 1161-1171.
      • 2ERBAŞ D. (2022). IMPACT OF PRE-HARVEST AMINOETHOXYVINYLGLYCINE AND METHYL JASMONATE TREATMENTS ON THE ANTIOXIDANT CAPACITY AND ANTHOCYANIN CONTENT OF SOUR CHERRY AT HARVEST. ISPEC 9th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development, Mart 19-20, Burdur, 553-563.
      • 3ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2021). CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS OF SWEET RED PEPPERS AT DIFFERENT STORAGE TEMPERATURES. III. BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS (AGRIBALKAN 2021), Ağustos 29-1, EDİRNE, 1069-1075.
      • 4ERBAŞ D. (2021). PREHARVEST SALICYLIC ACID TREATMENT IMPACT ON THE FRUIT QUALITY PROPERTIES OF PEACH cv. MONREO. 3rd INTERNATİONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRİCULTURE AND VETERINARY, Haziran 19-20, İZMİR, 1048-1054.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1POLAT M., ESKİMEZ İ., MERTOĞLU K., ERBAŞ D., GÜLKAYA A. D. (2022). EFFECTS OF DIFFERENT APPLICATIONS ON SOME FRUIT QUALITY PARAMETERS IN JUMBO AND BURSA 1 BLACKBERRY CULTIVARS. Mediterranean International Conference on Research in Applied Sciences, Nisan 22-24, Antalya, 178-179.
       • 2ERBAŞ D. (2021). IMPACT OF OXALIC ACID TREATMENTS ON SOME BIOACTIVE COMPOUNDS AND POMOLOGICAL PROPERTIES OF PLUM CV. BLACK DIAMOND. 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, Mayıs 20-22, AYDIN, 255-255.
       • 3Seçmen T., Onursal C. E., Güneyli A., ERBAŞ D. (2019). Farklı Sıcaklık Koşullarında Muhafaza Edilen Tere (Lepidium sativum) Bitkisinin Fiziksel ve Biyokimyasal Değişimleri. International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Nisan 8-10, Muğla/Marmaris, 42.
       • 4Sevinç Ü. S., KOYUNCU M. A., Onursal C. E., Güneyli A., ERBAŞ D. (2019). Effect of Pre-Harvest Oxalic Acid Treatment on shelf-life of Apricot cv. ‘Roxana’. International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Nisan 8-10, Muğla/Marmaris, 34.
       • 5Onursal C. E., Sevinç Ü. S., Güneyli A., Seçmen T., ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2018). The New Box System Janny MT Effects Fruit Quality and Some Biochemical Properties of Pomegranate After Harvest. 30th Horticultural Congress, Ağustos 12-16, İstanbul.
       • 6Güneyli A., KOYUNCU M. A., Onursal C. E., ERBAŞ D., Çetinbaş M., Butar S., KOYUNCU F. (2018). Effects of Pre-Harvest Retain Treatments with MAP on Cold Storage Quality of Sweet Cherry cv. 0900 Ziraat. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ‘Agriculture for Life, Life for Agriculture’xx, Haziran 7-9, Bucharest, 43-43.
       • 7KOYUNCU M. A., Seçmen T., Onursal C. E., ERBAŞ D., Güneyli A., Sevinç Ü. S., KOYUNCU F. (2018). Effect of Postharvest Oxalic Acid Treatment on Cold Storage of Apricot cv. Aprikoz. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ‘Agriculture for Life, Life for Agriculture’, Haziran 7-9, Bucharest, 42-42.
       • 8ERBAŞ D., KOYUNCU M. A., ÖZÜSOY F., Onursal C. E. (2018). Effects of Putrescine Treatment on Fruıt Quality of Sweet Cherry cv. 0900 Ziraat.. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Educations (ICosReSSE), Mayıs 11-13, Viyana, 100-100.
       • 9ERBAŞ D., Onursal C. E., Seçmen T., Güneyli A., Sevinç Ü. S., KOYUNCU M. A. (2018). The Effect of Oxalic Acid on the Quality Change of Freshcut Broccoli (Brassica oleracea L.) during Cold Storage. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Educations (ICosReSSE), Mayıs 11-13, Viyana, 86-86.
       • 10Seçmen T., Onursal C. E., Güneyli A., Sevinç Ü. S., ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2018). Effect of Postharvest Oxalic Acid Treatments on Some Biochemical Properties of Apricot cv. Aprikoz During Cold Storage. International Conference of Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Nisan 2-5, Çeşme-İzmir, 168-168.
       • 11Onursal C. E., Seçmen T., Sevinç Ü. S., ERBAŞ D., Güneyli A., KOYUNCU M. A. (2018). Prolonging Postharvest Life of Apricots By Preharvest PolyamineTreatments. International Conference on Agriculture, Forest, Food Scinces and Technologies (ICAFOF), Nisan 2-5, Çeşme/İzmir, 129-129.
       • 12Bolel H., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2018). Combined effects of Postharvest Ozone Treatment and Controlled Atmosphere Storage Life and Quality of Pomegranate. 11th International Frutic Symposium (Optimizing Water Use in the Supply Chain of Fresh Produce), Şubat 7-9, Berlin, 15-15.
       • 13KOYUNCU M. A., ERBAŞ D., Onursal C. E., Seçmen T., Güneyli A., Sevinç Ü. S. (2017). Postharvest Treatments of Salicylic Acid, Oxalic Acid and Putrescine Influences Bioactive Compounds and Quality of Hicaznar Pomegranate during Controlled Atmosphere Storage. XII International Controlled Modified Atmosphere Research Conference, Haziran 18-22, Warsaw, 34-34.
       • 14Bolel H., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2017). The Use of Ozone in Cold Storage of Pomegranate cv. ‘Hicaznar’. 2nd International Balkan Agriculture Congress, Mayıs 16-18, Tekirdağ, 273-273.
       • 15Seçmen T., Onursal C. E., Güneyli A., ERBAŞ D. (2017). Physical and Biochemical Changes of Sorrel (Rumex acetosella L.) Stored under Different Temperature. International Symposium on Biodıversıty and Edible Wild Species, Nisan 3-5, Antalya, 90-90.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1KOYUNCU M. A., ERBAŞ D., Onursal C. E., ÖZÜSOY F. (2018). Pre-harvest Putrescine Treatment can be a Promising Tool for Postharvest Quality of Sweet Cherry cv. 0900 Ziraat. 30th Horticultural Congress, Ağustos 12-16, İstanbul.
        • 2Seçmen T., Onursal C. E., Güneyli A., ERBAŞ D., Sevinç Ü. S., KOYUNCU M. A. (2018). Salicylic Acid Effects Main Quality Component of Pear cv. Dr. Jules Guyot. 30th Horticultural Congress, Ağustos 12-16, İstanbul.
        • 3Seçmen T., Güneyli A., Onursal C. E., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D., Sevinç Ü. S. (2018). The Effects of Controlled Atmosphere (CA), Dynamic Controlled Atmosphere (DCA) and 1-Methylcyclopropene (1-MCP) Treatments on Phenolic Compounds of Abbe Fetel Pear Cultivars during Cold Storage. I. International Agricultural Science Congress, Mayıs 9-12, VAN, 363-363.
        • 4Altıkardeş E., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2018). Postharvest Salicylic Acid Treatment Improve Storage Quality and Life of Cucumber. 11th International Frutic Symposium (Optimizing Water Use in the Supply Chain of Fresh Produce), Şubat 7-9, Berlin, 34-34.
        • 5Onursal C. E., Küçükyumuk C., Seçmen T., Güneyli A., ERBAŞ D., Sevinç Ü. S., KOYUNCU M. A. (2018). Effects of different Deficit Irrigation Strategies on Postharvest Quality of Apple Braeburn. 11th International Frutic Symposium (Optimizing Water Use in the Supply Chain of Fresh Produce), Şubat 7-9, Berlin, 33-33.
        • 6SEÇMEN T., GÜNEYLİ A., ONURSAL C. E., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D., SEVİNÇ Ü. S. (2017). The Use of Different Controlled Atmosphere and 1-Methylcyclopropene Combinations in Pear Storage. VI Postharvest Unlimited ISHS International Conference, Ekim 17-20, MADRİD, 266-266.
        • 7Seçmen T., Güneyli A., Onursal C. E., ERBAŞ D., KOYUNCU M. A. (2017). The Effect of Controlled and Dynamic Controlled Atmosphere Storage on the Ascorbic Acid Content and Sugar Profile of Abbe Fetel Pear. XII International Controlled Modified Atmosphere Research Conference, Haziran 18-22, Warsaw, 82-82.
        • 8Onursal C. E., ERBAŞ D., Seçmen T., Güneyli A. (2017). Effects of Pre- and Post-harvest 1-Methylcyclopropene (1-MCP) Treatments on Storage and Shelf Life of Starkrimson Delicious Apple Variety. 2nd International Balkan Agriculture Congress, Mayıs 16-18, Tekirdağ, 299-299.
        • 9Seçmen T., Onursal C. E., Güneyli A., ERBAŞ D. (2017). Biochemical Changes of Mint (Mentha piperita L.) during postharvest storage at different temperatures. International Symposium on Advances in Lamiaceae Science, Nisan 26-29, Antalya, 76-76.
        • 10KOYUNCU M. A., Güneyli A., ERBAŞ D., Onursal C. E., Seçmen T. (2017). Combined Effects of MAP and Postharvest Salicylic Acid Treatment on Quality Attributes of Dill (Anethum graveolens) Bunches during Storage. 10th International FRUTIC Symposium Quality and Safety of Fresh Horticultural Commodities, Şubat 7-9, Berlin, 62-62.
        • 11ERBAŞ D., KOYUNCU M. A., Onursal C. E. (2016). Effects of pre- and postharvest spermidine treatments on storage life and quality of ‘Aprikoz’ apricot . VIII International Postharvest Symposium: Enhancing Supply Chain and Consumer Benefits - Ethical and Technological Issues, Haziran 21-24, Cartagena, Murcia, 785-792.
        • 12KOYUNCU M. A., Onursal C. E., Çetinbaş M., Butar S., ERBAŞ D. (2016). Effects of preharvest aminoethoxyvinylglycine (AVG) treatment on storage life and quality of 'Golden Delicious' apple. VIII International Postharvest Symposium: Enhancing Supply Chain and Consumer Benefits - Ethical and Technological Issues, Haziran 21-24, Cartagena, Murcia, 59-66.
        • 13Onursal C. E., ERBAŞ D., ÖZÜSOY F., KOYUNCU M. A. (2013). COMBINED EFFECTS OF MAP AND POSTHARVEST PUTRESCINE TREATMENT ON STORAGE LIFE AND QUALITY OF 'ALYANAK' APRICOT. XI International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference, Haziran 3-7, Trani, 165-172.
        • 14Onursal C. E., EREN İ., Güneyli A., Seçmen T., Çalhan Ö., ERBAŞ D. (2013). EFFECT OF CARVACROL ON MICROBIAL ACTIVITY AND STORAGE QUALITY OF FRESH-CUT 'BRAEBURN' APPLE. II International Symposium on Discovery and Development of Innovative Strategies for Postharvest Disease Management, Nisan 28-2, Kuşadası, 215-221.
        • 15KOYUNCU M. A., DİLMAÇÜNAL T., ERBAŞ D., ERBAŞ S. (2012). THE ROLE OF ETHYLENE IN DETERMINING OIL ROSE ROSA DAMASCENE MILL STORAGE LIFE. VII International Postharvest Symposium, Haziran 25-29, Kuala Lumpur, 987-993.
        • 16ERBAŞ D., DİLMAÇÜNAL T., KOYUNCU M. A., Onursal C. E. (2012). EFFECTS OF DIPPING TREATMENTS ON THE QUALITY OF FRESH CUT PINK LADY APPLES DURING COLD STORAGE. VII International Postharvest Symposium, Haziran 25-29, Kuala Lumpur, 1057-1063.
         • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1Onursal C. E., Güneyli A., Seçmen T., Eren İ., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2015). Hasat Sonrası Salisilik Asit Uygulamasının Dr Jules Guyot Armut Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Kalitesi Üzerine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ağustos 25-29, Çanakkale, 188-193.
         • 2Çakır İ. O., KOYUNCU M. A., ERBAŞ D. (2014). Ozon Uygulamasının Red Globe Üzüm Çeşidinin Soğukta Depolanması Üzerine Etkisi. VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Eylül 22-25, Bursa, 32-38.
         • 3ERBAŞ D., Onursal C. E., BABALIK Z., KOYUNCU M. A. (2014). Üzüm Muhafazasında Salisilik Asit Kullanımı. VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Eylül 22-25, Bursa, 22-31.
         • 4ERBAŞ D., Onursal C. E., ÖZÜSOY F., KOYUNCU M. A., KOYUNCU F. (2012). Hasat Sonrası Farklı Dozlardaki Putresin Uygulamasının Şalak Kayısı Çeşidinin Depolama Süre ve Kalitesi Üzerine Etkileri. 5.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Eylül 18-21, İZMİR, 107-114.
          • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
          • 1ERBAŞ D., Onursal C. E., KOYUNCU M. A. (2015). Salisilik Asit Uygulamasının Aprikoz Kayısı Çeşidinin Manav Koşullarındaki Kalite Değişimlerine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ağustos 25-29, Çanakkale.
          • 2KOYUNCU M. A., ERBAŞ D., ÖZÜSOY F., Kara N. (2012). Farklı ambalajların dilimlenmiş Pink Lady elma çeşidinin soğukta depolanması üzerine etkileri. 5. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Eylül 18-21, İZMİR, 351-357.
           • Ulusal Hakemsiz bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
           • 1Onursal C. E., Sevinç Ü. S., Güneyli A., ERBAŞ D. (2017). Meyve Bilimi. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir/Isparta.
           • 2Sevinç Ü. S., Onursal C. E., Güneyli A., ERBAŞ D. (2016). Meyve Bilimi. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir/Isparta.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
            • 1ERBAŞ D. (2011). Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - Yayın Koordinatörlüğü; Cilt 15 (1-2-3), Cilt 16 (1,2,3), Cilt 17 (1,2,3) ve Cilt 18 (1). Teknik Yardımcı; Cilt 18(2,3), Cilt 19 (1,2,3), Cilt 20 (1,2). Süleyman Demirel Üniversitesi.
             • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
             • 1FARKLI KAPSAİSİN UYGULAMALARININ KAPYA TİPİ “BELLİSA RZ F1” BİBER ÇEŞİDİNDE DEPOLAMA BOYUNCA KALİTE DEĞİŞİMİNE ETKİSİ (Proje No: 2020-BTAP1-0066), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
              • 1Soğukta Depolama Altındakı Elmada Hormon Etkileşimlerinin Fizyoloji ve Transkriptom Seviyesinde Karşılaştırılmalı Analizleri (TÜBİTAK 1001 - Proje No: 120O285), -Tübitak 1001, 2023, Tamamlandı.
              • 2Farklı Ozon Uygulamalarının Kuru İncirde Soğukta Depolama Boyunca Kalite Kayıpları Üzerine Etkisi (TÜBİTAK 1002 - Proje No: 221O067), -Tübitak 1002, 2023, Tamamlandı.
              • 3Kombineli Olarak Kullanılan Ozon ve Düşük Doz Fungusit Uygulamalarının Washington Navel Portakal Çeşidinin Depolanma Süre ve Kalitesi Üzerine Etkisi (Proje No: 2020-BTAP1-0067), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2022, Tamamlandı.
              • 44007 – TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bilim Şenlikleri (TÜBİTAK 4007 Proje No: 119B360), TÜBİTAK PROJESİ, 2021, Tamamlandı.
              • 5FARKLI ZAMANLARDA HASAT EDİLEN HASS AVOKADO ÇEŞİDİNDE PUTRESİN VE SALİSİLİK ASİT UYGULAMALARININ HASAT SONRASI FİZYOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ (TAGEM/BBAD/B/19/A1/P5/932), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2021, Tamamlandı.
              • 6Derim Sonrası Bazı Uygulamaların Eriklerde Soğukta Muhafaza Süre ve Kalitesi Üzerine Etkileri (SDÜ BAP: Proje No: 4333-D2-15), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
              • 7Hasat Öncesi Poliamin Uygulamalarının Aprikoz Kayısı Çeşidinde Meyve Kalitesi ve Derim Sonrası Fizyolojisi Üzerine Etkileri (TÜBİTAK 3001 - Proje No: 114O016), -Tübitak 3001, 2017, Tamamlandı.
              • 8Aspirde (Carthamus Tinctorius L.) Verim, Yağ Ve Oleik Asit İçeriği Yüksek Hat Geliştirme Islahı (TÜBİTAK 1001 Proje No: 111O380), -Tübitak 1001, 2014, Tamamlandı.
              • 9Angeleno Erik Çeşidinin Normal Modifiye Ve Kontrollü Atmosfer Koşullarında Depolanması (SDÜ BAP Proje No: 1900-YL-09), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2011, Tamamlandı.
              • 10Pink Lady Elma Çeşidinde Derim Sonrası Suda Ozon Uygulamalarıyla Kimyasal Kalıntıların Azaltılması (TÜBİTAK 2209 A - Proje No: 1919B012221275), TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
              • 11Eşme Ayva Çeşidinde Melatonin Ve Gamma-Aminobütirik Asit Uygulamalarının Depolama Boyunca Meyve Kalitesi Ve Gen İfadeleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi (TÜBİTAK 1001 Proje No: 122O797 ), -Tübitak 1001, Devam Ediyor.
              • 12Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinin Depolanmasında Atmosfer Kontrollü Kasa Teknolojisinin Kullanımı (TAGEM/BBAD/B/20/A1/P3/1535), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Devam Ediyor.
               • Akademik Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2021-...)
               • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-2021)
               • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2016-2018)
               • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ Araştırma Görevlisi (2009-2016)
                • İdari Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Birim Kalite Komisyonu (2023-...)
                • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğrenci Sınıf Danışmanlığı (2022-...)
                • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2022-...)
                • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Staj Komisyonu Üyeliği (2021-...)
                • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Ders ve Sınav Programı Koordinatörlüğü (2017-2018)
                • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Danışman (Tarım Kulubü) (2016-2016)
                • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal İşler ve Sportif Faaliyetler Komisyonu Üyeliği (2011-2014)
                 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                 • 1Hakemlikler (2023-2023) ,Makale Değerlendirme,
                 • 2Hakemlikler (2023-2023) ,Makale Değerlendirme,
                 • 3Hakemlikler (2023-2023) ,Makale Değerlendirme,
                 • 4Hakemlikler (2023-2023) ,Makale Değerlendirme,
                 • 5Hakemlikler (2023-2023) ,Makale Değerlendirme,
                 • 6Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (2022-2022) ,Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği,
                 • 7Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (2022-2022) ,Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği,
                 • 8Hakemlikler (2022-2022) ,Makale Değerlendirme,
                 • 9Hakemlikler (2022-2022) ,Makale Değerlendirme,
                 • 10Hakemlikler (2022-2022) ,Makale Değerlendirme,
                 • 11Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (2022-2022) ,Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği,
                 • 12Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği (2022-2022) ,Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği,
                 • 13Hakemlikler (2020-2020) ,Makale Değerlendirme,
                 • 14Hakemlikler (2020-2020) ,Makale Değerlendirme,
                 • 15Hakemlikler (2020-2020) ,Makale Değerlendirme,
                 • 16Vıı. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza Ve Pazarlama Sempozyumu (2016-2016) ,Vıı. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza Ve Pazarlama Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği,
                 • 17Öğrenci-2014 Proje Pazarı (2014-2014) ,17. Bilim Ve Bahar Şenlikleri, Öğrenci Proje Pazarı Organizasyonu,
                 • 18Ispartek-2013 Proje Pazarı (2013-2013) ,Sdü Uluslararası 6. Bahar Şenliği Ve Sdü Uluslararası 2. Bilim Şöleni Bilim Ve Teknoloji Faaliyetleri Lspartek Proje Pazarı Yarışması,
                 • 19Ispartek-2012 Proje Pazarı (2012-2012) ,Sdü 15. Bilim Ve Bahar Şenliği, Ispartek-2012 Proje Pazarı,
                  • Verdiği Dersler
                  • 1Bahçe Bitkileri
                  • 2Derim Sonrası Dönemde Bitki Büyüme Düzenleyicilerin Kullanımı
                  • 3İşletmede Mesleki Eğitim
                  • 4Mesleki Uygulama I
                  • 5Mesleki Uygulama Iı
                  • 6Mesleki Uygulama Lll
                  • 7Mesleki Uygulama Lv
                  • 8Mezuniyet Tez Çalışması I
                  • 9Mezuniyet Tez Çalışması Iı
                  • 10Peyzaj Mimarlığı
                  • 11Subtropik Meyveler
                  • 12Taze Dilimlenmiş Bahçe Ürünlerinde Derim Sonrası Teknolojileri
                  • 13Turunçgiller
                  • 14Ürünlerde Kalite Kriterleri Ve Standardizasyon

HABERLER