bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Önder UYSAL
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Önder UYSAL
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118539
E-Posta onderuysal@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ (TARIM MAKİNALARI) BÖLÜMÜ 10.9.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNALARI 18.5.2011
Doktora ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25.1.2019
İLGİ ALANLARI
Tarımsal Aydınlatma Biyokütle Mikroalg yetiştiriciliği Fotobiyoreaktör
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Uysal Ö., 2013. Tarımda Doğru Aydınlatmanın Önemi. Tarım Türk Dergisi, Sayı: 5, S. 17-20
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 K. Ekinci, İ. Erdal, Ö. Uysal, F. Ö. Uysal, H. Tunce, A. Doğan. 2018. Anaerobic Digestion of Three Microalgae Biomasses and Assessment of Digestates as Biofertilizer for Plant Growth: Utilization of microalgae biomasses for biogas. Environmental Progress & Sustainable Energy.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akman, H E., Uysal, Ö., Yılmaz, D., 2010. Isparta Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinin Su ile Taşınmasında Önemli Bazı Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi, 22-23 Eylül 2010, S. 153-159, Hatay.
 • 2 Koç, C., Koç, A B., Uysal, Ö., Vatandaş, M., 2010. LED Lambalarının Mikroalg Üretimi İçin Fotobiyoreaktörlerde Işık Kaynağı Olarak Kullanımı. Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi, 22-23 Eylül 2010, S. 363-369, Hatay.
 • 3 Vatandaş, M., Koç, A B., Koç, C., Uysal, Ö., 2010. Bitkisel Üretimde ışık Ölçümü. Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi, 22-23 Eylül 2010, S. 393-399, Hatay.
 • 4 Yılmaz, D., Uysal, Ö., Akman, H E., 2010. Isparta İlindeki Bazı Soğuk Hava Depolama ve Paketleme İşletmelerinin Mekanziasyon Düzeyinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi, 22-23 Eylül 2010, S. 153-159, Hatay.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ö. UYSAL, F.Ö. UYSAL, N.B. BITRAK, B.S. KUMBUL and K. EKİNCİ, 2018. Purification of Biogas Using Chlorella sp.ICRST (2018) VIIIth International Conference on Researches in Science & Technology. Rome/Italy
 • 2 Tunhan Demirci, Önder Uysal, Kamil Ekinci, Nilgün Göktürk Baydar. THE EFFECTS OF LEDS WITH DIFFERENT COLOURS ON THE GROWTH, NICOTINE AND PHENOLIC PRODUCTION IN IN VITRO PLANTS OF NICOTIANA TABACUM L. MESMAP-4 ABSTRACT BOOK.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tarımsal Aydınlatmada LED Işık Kaynaklarının Kullanım Olanakları, Danışman Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
 • Doktora Tezi
 • 1 Gül İşleme Atıksuyunun Chlorella sp. ile Arıtımı ve Sonrasında Biyogübre ve Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi, Danışman Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Tam Otomatik Fonksiyonel Fotobiyoreaktör Tasarımı" Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teknogirişim Sermaye Desteği 2015-2016
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Arazi Tanımlamalı Optimum Sulama Sistemleri Tasarımı" Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği. 2014-2015
 • 2 Tarımsal Aydınlatmada LED Işık Kaynaklarının Kullanım Olanakları
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Universita Degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Agraria - “Centro interdipartimentale di ricerca per la gestione delle risorse idrobiologiche e per l'acquacoltura CRIAcq
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Kanal Tipi Reaktörlerde Farklı Mikroalglerin Yetiştirilmesi ve Elde Edilen Mikroalg Biyokütlesinin Kurutulması (Doktora Semineri)
 • 2 Fotobiyoreaktör kullanarak tarımsal atıkların bertarafında mikroalg yetiştiriciliği ve enerji üretimi (Doktora semineri)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Ziraat Mühendisleri Odası
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Üniversite Araştırma Görevlileri Konsey Başkanı
 • 2 Fakülte Sınav ve Ders Programı Koordinatörü
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 GPA Mühendislik Ltd. Şti. (Ar-Ge)
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 ANSİAD Girişimcilik Ödülü (Birincilik)
VERDİĞİ DERSLER
Mesleki Uygulama
Temel Elektrik ve Elektronik
Yukarı çık