KİŞİSEL BİLGİLER
Seda TÖZÜM AKGÜL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Seda TÖZÜM AKGÜL
Birimi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çevre Koruma Ve Kontrol
Telefon
E-Posta sedatozum@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 3.7.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 24.6.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 8.7.2015
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1TÖZÜM A. S. (2021). "Yalvaç Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Performans Değerlendirmesi". Yol Gösteren Şehir: Yalvaç -Kent Araştırmaları II-. Konya, (pp. 311-322). Çizgi Kitabevi.
 • 2TÖZÜM A. S. (2020). "Yalvaç'ın Su Kaynakları Üzerine Bazı Tespit ve Öneriler". Yalvaç Kent Araştırmaları. Konya, (pp. 235-244). Çizgi Kitabevi.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1TÖZÜM A. S. (2023). Assessment of the Role of Photovoltaic Systems in Reducing the Carbon Footprint of Wastewater Treatment Plants. Global Nest Journal, .
  • 2TÖZÜM A. S. (2022). Investigation of the treatability of essential oil industry wastewater using Fenton oxidation process. Desalination and Water Treatment, 263, 1-10.https://doi.org/10.5004/dwt.2022.28663
  • 3TÖZÜM A. S., YİĞİT N. Ö. (2017). Natural organic matter removal by catalytic ozonation using original and surface-modified waste and natural materials. Desalination and Water Treatment, 67, 117-124.https://doi.org/10.5004/dwt.2017.20452
  • 4YİĞİT N. Ö., TÖZÜM A. S. (2012). Removal of Selenium Species from Waters Using Various Surface-Modified Natural Particles and Waste Materials. CLEAN - Soil, Air, Water, 40, 735-745.https://doi.org/10.1002/clen.201100740
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1TÖZÜM A. S., YILDIRAN İ., ERDEM T., ATEŞ N., KAPLAN B. Ş. Ş. (2023). A systematic study on adsorptive removal of arsenic using low cost adsorbents with or without the presence of NOM. International Journal of Energy Studies, 8, 117-130.https://doi.org/10.58559/ijes.1205280
   • 2TÖZÜM A. S., KAPLAN B. Ş. Ş. (2022). Düşük Maliyetli ve Çevre Dostu Adsorbentler ile Sulardan Arsenik Giderimi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12, 1395-1404.https://doi.org/10.21597/jist.1081668
   • 3Seda T. A., Cahit S. (2010). Pomza Tası ile Zeytin Endüstrisi Atıksularından Karasu Adsorpsiyonla KOİ Giderimi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 104-110.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1TÖZÜM A. S., KAPLAN B. Ş. Ş., YİĞİT N. Ö. (2020). Zenginleştirilmiş koagülasyon prosesiyle içme sularından doğal organik madde giderimi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26, 1138-1147.https://doi.org/10.5505/pajes.2019.48265
    • 2TÖZÜM A. S., KAPLAN B. Ş. Ş., YİĞİT N. Ö. (2019). Adsorpsiyon ve İyon Değişimi Prosesleriyle İçme Sularından Doğal Organik Madde Giderimi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24, 549-573.https://doi.org/10.17482/uumfd.58415
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1TÖZÜM A. S. (2023). Atık su Arıtma Tesislerinde Enerji Nötrlüğünü Sağlamak için Uygulanan Yaklaşımlar. 11. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Haziran 10, 110-119.
     • 2TÖZÜM A. S., KAPLAN B. Ş. Ş., ATEŞ N., ERDEM T., YILDIRAN İ. (2022). EFFECT OF NATURAL ORGANIC MATTER (NOM) ON ADSORPTIVE REMOVAL OF ARSENIC BY LOW COST ADSORBENTS. ICEESEN2022, Eylül 1, Kayseri.
     • 3TÖZÜM A. S. (2021). Üniversite Kampüslerinin Çevresel Sürdürülebilirliği Kapsamında Bir Durum Tespiti. III. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, Nisan 16, Ankara, 376-383.
     • 4TÖZÜM A. S. (2020). Su ve Atıksu Arıtımında Doğal Koagülantların Kullanımı. 3. Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi, Aralık 11-12, İstanbul, 65-74.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1TÖZÜM A. S., KAPLAN B. Ş. Ş., KİTİŞ M., YİĞİT N. Ö. (2017). The effect of particle size on the catalytic ozonation of natural organic matter by using iron coated pumice. 1. International Water Congress, October 26-29, 2017, Afyon, Turkey., Ekim 26-29, Afyon.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1YİĞİT N. Ö., TÖZÜM A. S., HARMAN B. İ., KAPLAN B. Ş. Ş., KİTİŞ M. (2017). Selenium uptake from waters using natural and waste materials. The 16th International Clay Conference, July 17-21, Granada, Spain., Temmuz 17-21, Granada, 814-814.
       • 2TÖZÜM A. S., YİĞİT N. Ö. (2015). The Adsorptive Removal of Natural Organic Matter from Waters Using Various Original/Modified Natural Particles and Waste Materials.. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015), Ekim 9-13.
        • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
        • 1Sulardan Selenyum ve Doğal Organik Meddenin Çeşitli Doğal ve Endüstriyel Atık Malzemeler Kullanılarak Giderilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
        • 2Zeytin Endüstrisi Atıksularından Karasu Adsorpsiyonla Kirleticilerin Giderimi , DİĞER, Tamamlandı.
         • Akademik Görevler
         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü/Çevre Koruma Ve Kontrol Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
         • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2009-2019)
          • İdari Görevler
          • 1Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2011-2012)
           • Verdiği Dersler
           • 1Atıkların Geri Kazanımı
           • 2Atıksuların Arıtılması
           • 3Biyoloji
           • 4Çevre Esasları
           • 5Çevre Hukuku
           • 6Çevre Kimyası
           • 7Çevre Kimyası Ve Laboratuar Teknikleri
           • 8Ekoloji
           • 9Endüstriyel Kirlilik Ve Kontrolü
           • 10Genel Mikrobiyoloji
           • 11Hava Kirliliği Ve Denetimi
           • 12Hava Kirliliği Ve Kontrolü
           • 13Katı Atıklar
           • 14Seminer
           • 15Su Kirliliği Ve Kontrolü
           • 16Su Temini Ve İçme Suyu Arıtımı
           • 17Temel İşlemler
           • 18Yönlendirilmiş Çalışma