KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet AKGÜL
Adı Soyadı Doç. Dr. Ahmet AKGÜL
Birimi Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Bölüm Seyahat, Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turist Rehberliği
Telefon 2462147527
E-Posta ahmetakgul@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 16.6.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) 16.2.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) 22.6.2016
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1AKGÜL A. (2022). "Fuzûlî’de Cefayı Vefa Sayma". Vefa Cefa Vefasızlık Kitabı. İstanbul, (pp. 71-84). Kitabevi.
 • 2AKGÜL A. (2021). "Yalvaçlı İbrahim Efendi'nin (İhbâr Billezî) Muzariyye Kasidesi Tercümesi". Yol Gösteren Şehir: Yalvaç -Kent Araştırmaları II-. Konya, (pp. 323-335). Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • 3AKGÜL A. (2020). "Yalvaç Hakkındaki Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi". Yalvaç Kent Araştırmaları. Konya, (pp. 275-285). Çizgi Kitabevi Yayınları.
  • Alanında, uluslararası yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1AKGÜL A. (2022). "Divan (Sıdkî)". Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi). Türkistan/Kazakistan, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.
  • 2AKGÜL A. (2021). "Mecmû'a-i Eş'âr (Milli Kütüphane, 06 Mil Yz A 7131)". Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi). Türkistan/Kazakistan, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.
  • 3AKGÜL A., ÇETİN K. (2021). "Mecmû'a (Milli Kütüphane, 06 Mil Yz A 2713)". Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi). Türkistan/Kazakistan, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.
  • 4AKGÜL A. (2021). "Süleymaniyye (Senâyî)". Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi). Türkistan/Kazakistan, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.
   • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
   • 1AKGÜL A. (2019). XVI ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Şair Tezkirelerinde Anekdot-Zihniyet İlişkisi. Konya, Çizgi Kitabevi Yayınları.
   • 2DÜZENLİ M. B., AKGÜL A. (2018). Senâyî’nin Manzum Süleymaniyye’si. Konya, Çizgi Kitabevi Yayınları.
    • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusalarası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayın
    • 1AKGÜL A. (2023). Çukurlu, Talip (2023) Dîvânçe-i Erşed. İstanbul: Ihlamur Akademi Yayınları. Uluslararası Filoloji Bengü, 3, 64-66.https://doi.org/10.29228/filolojibengu.28
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1AKGÜL A. (2021). Şeyh Galip'in "Düştü" Redifli Gazelinin Ontolojik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 22, 540-555.https://doi.org/10.29000/rumelide.895967
     • 2AKGÜL A., AKÇAM H. (2021). Şeyhî’nin Hüsrev ü Şirin Mesnevisinin Axel Olrik’in Epik Yasalarına Göre İncelenmesi. International Journal of Language Academy, 36, 280-291.https://doi.org/10.29228/ijla.49555
     • 3AKGÜL A. (2021). Fuzûlî’de Cefa-Vefa Dilemması: Cefayı Vefa Sayma ve Aşkın Cevrine Razı Olma. Journal of International Social Research, 14, 5-11.https://doi.org/10.17719/jisr.11575
     • 4AKGÜL A. (2021). İbrahim Yalvacî’nin (İhbar Billezi) Manzum Kaside-i Muzariyye Tercümesi. EKEV Akademi Dergisi, 86, 21-36.
     • 5AKGÜL A. (2020). Millî Kütüphanede Kayıtlı Bir Şiir Mecmuasının (06 Mil Yz A 7131) MESTAP’a Göre Tasnifi. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 7, 177-201.https://doi.org/10.17822/omad.2020.153
     • 6AKGÜL A. (2018). 18. Yüzyıl Şairlerinden Abdullah Sıdkî ve Divan’ının Şekil Özellikleri. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 18, 211-228.https://doi.org/10.30767/diledeara.472600
     • 7AKGÜL A. (2016). Şuara Tezkirelerinde Anekdotlar Vasıtasıyla Bilinçaltına Telkin Edilen Olumsuz Mesajlar: Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı Örneği. Littera Turca - Journal of Turkish Language and Literature, 2, 13-34.https://doi.org/http://www.dergipark.org.tr/tr/pub/littera/issue/19389/205854
     • 8AKGÜL A., ÇETİN K. (2013). Milli Kütüphanede Kayıtlı Bulunan Bir Şiir Mecmuası Üzerine. Journal of Turkish Studies, 81, 99-126.https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.4452
     • 9TURAN S., AKGÜL A., ÇETİN K. (2013). Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisinde Gül ve Gül Bahçesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 75-94.
     • 10AKGÜL A. (2012). Nef’î’nin Sihâm-ı Kazâ’sı ile Türkçe Divan’ındaki İki Farklı Üslûp Üzerine Bazı Tespitler. Journal of Turkish Studies, 72, 47-57.https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.3318
     • 11AKGÜL A. (2011). Âşık Gamgüder’in Üslûbunda Klasik Türk Şiirinin Etkisi. Journal of Turkish Studies, 64, 1-13.https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.2848
     • 12TURAN S., AKGÜL A. (2008). XVII. Asrın Âlim ve Şairlerinden Ali Bin Muslihiddin Bozkırî ve Zemmu’l-Fenâ Adlı Eseri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 59-65.
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1DÜZENLİ M. B., AKGÜL A. (2018). Senâyî’nin Süleymaniyye Adlı Eseri. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 21, 147-160.https://doi.org/10.15247/dev.2529
       • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1TURAN S., AKGÜL A. (2012). Sâfî’nin Kerbelâ Mersiyesi Üzerine Bir Tahlil. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, 64, 31-42.
        • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1AKGÜL A. (2020). Osmanlı Şair Tezkirelerinde Bir Retorik Aracı Olarak Metin İçi Anlatım Teknikleri. 12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Haziran 5-7, Antalya, 1109-1117.
        • 2AKGÜL A. (2020). Türk Klasik ve Tasavvuf Edebiyatlarının Müşterekleri Bağlamında Elmalılı Ümmî Sinan’ın ‘Gerçek Âşık’ Tarifi. 12. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Haziran 5-7, Antalya, 1102-1108.
        • 3AKGÜL A. (2019). John A. Lee’nin Özgeci Aşk (Agape) Kuramına Göre Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun’unda Sevgili Uğruna Can Verme. 11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Ekim 28-30, Antalya, 224-233.
        • 4AKGÜL A. (2019). On Altıncı Yüzyıl Osmanlı Şair Tezkirelerinde Fatih Sultan Mehmet’i Değersizleştiren Anekdotlar. 9. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Mart 20-23, Antalya, 315-321.
        • 5AKGÜL A., DÜZENLİ M. B. (2019). Senâyî’nin Süleymaniyye’si Örneğinde Osmanlıda Zafer Şenlikleri. 9. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Mart 20-23, Antalya, 322-328.
        • 6DÜZENLİ M. B., AKGÜL A. (2019). Senâyî’nin Süleymaniyye’sinde Şia Algısı. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Şubat 15-17, MARDİN, 200-210.
        • 7ÇETİN K., AKGÜL A. (2012). Âşık Ömer’in Şairnâme’si ve Şuara Tezkirelerinin İçerdikleri Biyografik Bilgiler Yönünden Mukayesesi. Uluslararası III. Türkoloji Sempozyumu - Kırım Tatarlarının Dünü-Bugünü-Yarını, Ekim 15-17, Simferopol - Kırım, 117-125.
        • 8AKGÜL A., ÇETİN K. (2012). On Altıncı Yüzyıl Şuara Tezkirelerinde Balkan Tasvirleri. Balkan Savaşlarının 100. Yılında Uluslararası Balkan Sempozyumu, Ekim 5-7, Isparta-Burdur, 621-632.
        • 9ÇETİN K., AKGÜL A. (2012). Peşteli (Budinli) Hisâlî’nin Kaleminden Divan Şiirinin Coğrafyasına Bakış. Balkan Harbinin 100. Yılı Hâtırâsına III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Mayıs 10-12, Manisa, 321-343.
        • 10AKGÜL A. (2011). Nefî’nin Sihâm-ı Kazâ’sı ile Türkçe Divan’ını Üslûp Bakımından Mukayese Denemesi. 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp İncelemeleri), Ekim 19-21, Isparta, 23-31.
         • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
         • 1AKGÜL A. (2022). Hakan Acar, Kültürel ve Sosyal Bağlamda Burdur Törenleri. Palet Yayınları.
         • 2AKGÜL A. (2021). Yol Gösteren Şehir: Yalvaç -Kent Araştırmaları II-. Çizgi Kitabevi Yayınları.
         • 3AKGÜL A. (2020). Yalvaç Kent Araştırmaları. Çizgi Kitabevi Yayınları.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
          • 1AKGÜL A. (2013). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Gül Özel Sayısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
           • Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
           • 1GİRAY F. H., AKGÜL A., ÇETİN K. (2012). Her Yönüyle Gül Sempozyumu Özet Kitabı. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Osmanlı Şuara Tezkirelerindeki Anekdotların İçerik Bakımından Tasnif ve Tenkidi (16-17. Yüzyıllar), Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
            • 2Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2014, Tamamlandı.
            • 3Abdullah Sıdki Divanı (İnceleme, Metin, Dizin), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2011, Tamamlandı.
             • Akademik Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yalvaç Meslek Yüksekokulu/ Doçent (2021-...)
             • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yalvaç Meslek Yüksekokulu/ Öğretim Görevlisi (2018-2021)
             • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Yalvaç Meslek Yüksekokulu/ Okutman (2015-2018)
             • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Rektörlük/Türk Dili Bölümü/ Okutman (2011-2015)
             • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Yalvaç Meslek Yüksekokulu/ Okutman (2009-2011)
              • İdari Görevler
              • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdürü (2015-2015)
              • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı (2011-2015)
               • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
               • 1Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Çalıştayı-2 (2014-2014) ,Türkçe Öğretimi,
                • Verdiği Dersler
                • 1Etkili Ve Güzel Konuşma
                • 2Etkinlik Yönetimi
                • 3Konuşma Eğitimi
                • 4Türk Dili
                • 5Türk Dili I
                • 6Türk Dili Iı
                • 7Türkçenin Sorunları