bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet AKGÜL
Adı Soyadı Dr. Ahmet AKGÜL
Birimi Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2464414334
E-Posta ahmetakgul@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 16.6.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) 16.2.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) 22.6.2016
İLGİ ALANLARI
Klasik Türk Edebiyatı/Classical Turkish Literature, Osmanlı Şair Tezkireleri/Ottoman poet tezkires (dictionaries of poet biographies), Biyografi/Biography, Metin Tenkidi/Text criticism, İçerik Analizi/Content analysis, Metin Neşri/Text publication.
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DAYANÇ, Muharrem; AKGÜL, Ahmet; PEHLİVAN, Sinem (2008), "Türk Edebiyatının Bilge Hocası Saadettin Yıldız'la", Edebiyat Otağı Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 2, Mayıs 2008, ss. 23-26.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 AKGÜL, Ahmet, Abdullah Sıdkî Divanı (İnceleme, Metin, Dizin) , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Isparta 2011.
 • Doktora Tezi
 • 1 AKGÜL, Ahmet, Osmanlı Şuara Tezkirelerindeki Anekdotların İçerik Bakımından Tasnif ve Tenkidi (16-17. Yüzyıllar) , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Isparta 2016.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 AKGÜL, Ahmet (Araştırmacı), "Osmanlı Şuara Tezkirelerindeki Anekdotların İçerik Bakımından Tasnif ve Tenkidi (16-17. Yüzyıllar)" , Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP), Proje No: 3523-D1-13.
 • 2 AKGÜL, Ahmet (Araştırmacı), "Abdullah Sıdkî Divanı (İnceleme, Metin, Dizin)" , Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP), Proje No: 2021-YL-09.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslararası Davraz Kongresi (2. International Davraz Congress) Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları (Building New Approaches to the Global Issues), "Sekreterya", Isparta 29-31 Mayıs 2014.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Arama Konferansı" Projesi (Kültür ve Turizm Bakanlığı-Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğiyle), "Düzenleme Kurulu" ve "Yürütme Kurulu" Üyelikleri, 17-19 Ekim 2014 Isparta.
 • 2 Her Yönüyle Gül Sempozyumu "Sekreterya", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 7-9 Haziran 2012.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 AKGÜL, Ahmet (2014), "Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Çalıştayı-II", İstanbul 16-18 Mayıs 2014.
 • 2 AKGÜL, Ahmet (2008), "Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lügati't-Türk", Kaşgarlı Mahmud Paneli (Doğumunun 1000. Yılı Dolayısıyla), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Prof.Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu, Eskişehir 8 Mayıs 2008.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 GİRAY, F., Handan; AKGÜL, Ahmet; ÇETİN, Kamile; BOYAR, Serkan (2012), Her Yönüyle Gül Sempozyumu Özet Kitabı (ISBN: 978-9944-452-59-5), Isparta, 63 s.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Gül Özel Sayısı, (Sayı Editörlüğü), 2003/1, Isparta.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Müdürlüğü (Şubat 2015 - Haziran 2015)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Müdür Yrd. (Mayıs 2011-Şubat 2015)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi "2014 Yılı Nevruz Bayramı Kutlama Programı", Yürütme Kurulu Üyeliği, Isparta 20-21 Mart 2014.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi 17. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" Üst Kurul Üyeliği, Isparta 14-16 Mayıs 2014.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" Üst Kurul Üyeliği, Isparta 15-17 Mayıs 2013.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği, Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması Yürütme Kurulu ve Jüri Üyeliği, Isparta 15-17 Mayıs 2013.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği, Yabancılar İçin Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması Yürütme Kurulu ve Jüri Üyeliği, Isparta 15-17 Mayıs 2013.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kolaylık Sağlayacak Bilgisayar veya Mobil Cihazlar için Oyun Yazılımı Yarışması Yürütme Kurulu ve Jüri Üyeliği, Isparta 15-17 Mayıs 2013.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" Komisyon Üyeliği, Isparta 16-18 Mayıs 2012.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Öğrenci Hizmetleri Koordinatörlüğü (Aralık 2011 - Haziran 2015)
 • 2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkoloji Kulübü Başkanlığı (2007-2008)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Kulübü Akademik Danışmanlığı (2014-2015)
VERDİĞİ DERSLER
Etkili ve Güzel Konuşma
Etkinlik Yönetimi
Konuşma Eğitimi
Türk Dili I
Türk Dili II
Türkçe (Yabancı Uyr. Öğr.)
Türkçenin Sorunları
Yukarı çık