KİŞİSEL BİLGİLER
Hatice SARI GÖK
Adı Soyadı Doç. Dr. Hatice SARI GÖK
Birimi Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Bölüm Seyahat, Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turist Rehberliği
Telefon 2464414334
E-Posta haticesarigok@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLĞİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 7.6.2004
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 8.10.2007
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) (GAZİ ÜN.ORTAK) 15.3.2019
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1SARI G. H. (2022). Aşırı Turizm. Konya, (pp. 27-40). Eğitim Yayınevi.
 • 2ŞALVARCI S., AYLAN F. K., SARI G. H. (2021). ECOTOURISM AND RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT. (pp. 126-146). Universiti Malaysia Kelantan Penerbit UMK.
 • 3SARI G. H. (2021). Temel Bilgilerle Yöresel Mutfaklar Örnek Menü ve Reçeteler. Ankara, (pp. 149-203). Nobel Yayınevi.
 • 4SARI G. H. (2021). Yalvaç Kent Araştırmaları. (pp. 131-159). Çizgi Yayınevi.
 • 5SARI G. H. (2021). Erişilebilir Turizm Post Modern Bir Sentez. Ankara, (pp. 139-165). Nobel Yayınevi.
 • 6ÖZEN M., SARI G. H. (2021). Temel Bilgilerle Yöresel Mutfaklar Örnek Menü ve Reçeteler. Ankara, (pp. 203-226). Nobel Yayınevi.
 • 7SARI G. H. (2020). Türkiye’nin Kış Turizm Merkezleri ve Potansiyeli. Konya, (pp. 299-311). Eğitim Yayınevi.
 • 8SARI G. H., PELİT M. (2020). Temel Bilgilerle Mutfak Ürünleri (Örnek Reçeteler). Ankara, (pp. 1-34). Nobel Yayınevi.
 • 9SARI G. H., PELİT M. (2020). Temel Ürünlerle Mutfak Ürünleri (Örnek Reçeteler). Ankara, (pp. 133-167). Nobel Yayınevi.
 • 10SARI G. H., PELİT M. (2020). Temel Bilgilerle Mutfak Ürünleri (Örnek Reçeteler). Ankara, (pp. 168-211). Nobel Yayınevi.
  • Alanında, ulusal yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1SARI G. H. (2022). Türkiye Turizm Ansiklopedisi. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 2SARI G. H. (2022). Türkiye Turizm Ansiklopedisi. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 3SARI G. H. (2022). Türkiye Turizm Ansiklopedisi. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 4SARI G. H. (2022). Türkiye Turizm Ansiklopedisi. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 5SARI G. H. (2022). Türkiye Turizm Ansiklopedisi. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 6SARI G. H. (2022). Türkiye Turizm Ansiklopedisi. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • 7SARI G. H. (2022). Türkiye Turizm Ansiklopedisi. ANTALYA, Detay Yayıncılık.
   • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1SARI G. H. (2020). Turizm Türlerine Profesyonel Bir Yaklaşım. Ankara, (pp. 247-284). Sage Yayınevi.
   • 2SARI G. H., ÜNÜVAR Ş. (2020). Anadolu Mutfak Kültüründen Esintiler. Konya, (pp. 63-73). Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
   • 3SARI G. H., AYLAN F. K. (2018). Turizmde Niş Pazarlar. KONYA, (pp. 117-150). Eğitim Yayınevi.
   • 4SARI G. H. (2017). Yerel Turistik Değer. Konya, (pp. 185-201). Eğitim Yayınevi.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ŞALVARCI S., SARI G. H., AYLAN F. K. (2022). Turizm Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Çevresel Farkındalık ve Çevresel Endişe Düzeylerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 5, 465-481.
    • 2AYDIN M., SARI G. H., ŞALVARCI S. (2022). Does Gastronomy Brand Image Affect the Perceived Emotional Value and Tour Satisfaction?. Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal, 12, 366-397.https://doi.org/10.33776/et.v12i1
    • 3SARI G. H. (2022). Kültürel Miras Turizmi Araştırmalarının Görsel Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. Journal of Humanities and Tourism Research, 12, 218-234.https://doi.org/10.14230/johut1090
    • 4AYLAN F. K., SARI G. H., ŞALVARCI S. (2020). Turizm Alanyazınında Kuşaklara Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik Analizi. Social Sciences Studies Journal (SSS Journal), 6, 4594-4605.https://doi.org/10.26449/sssj.2663
    • 5ŞALVARCI S., SARI G. H. (2020). Turizmde Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Gastronomi Turizmi: Samandağ Gastronomi Köyü Örneği. Journal of International Social Research/Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13, 1003-1010.https://doi.org/10.17719/jisr.11157
    • 6SARI G. H., ÜNÜVAR Ş. (2019). Toplum Temelli Turizm, Göller Bölgesi’nde Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, Sobider, 6, 303-321.https://doi.org/10.16990/SOBIDER.4915
     • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1SARI G. H., ŞALVARCI S. (2022). SMART DESTINATION APPLICATIONS ACCORDING TO COHEN'S SMART CITY WHEEL: THE EXAMPLE OF İZMİR, TURKEY. Rosa dos Ventos - Turismo e Hospitalidade, 14, 780-807.https://doi.org/10.18226/21789061.v14i3p807
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1SARI G. H. (2022). ECOTOURISM ROUTES OF ISPARTA AND THEIR INVESTIGATION WITH PESTE ANALYSIS. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 1247-1274.https://doi.org/10.16953/deusosbil.1102607
      • 2SARI G. H., ŞALVARCI S. (2021). Türkiye’deki Gastronomi Temalı Müzelere Yönelik Çevrimiçi Ziyaretçi Deneyimlerinin İncelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 18, 120-140.https://doi.org/10.24010/soid.810798
      • 3SARI G. H., AYLAN F. K., ŞALVARCI S. (2021). Yalnız Seyahat Eden Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Deneyimi: Z Kuşağı Örneği . Journal of Yasar University, 16, 698-717.https://doi.org/10.19168/jyasar.826883
      • 4SARI G. H. (2021). Gönüllü Turizm Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi: Scopus Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5, 1546-1567.https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.780
      • 5AKGÖZ E., ŞALVARCI S., AYLAN F. K., SARI G. H. (2021). Selection of Smart Museums According to Multi-Criteria DecisionMaking Technique: AHP Method. Manas Journal of Social Studies, 10, 2008-2025.https://doi.org/10.33206/mjss.875547
      • 6AYLAN F. K., SARI G. H. (2021). Panoramic Museum Visits as Cultural Recreation Activities: Panorama 1453 History Museum Example. Journal of Tourism Leisure and Hospitality, 3, 103-117.https://doi.org/10.48119/toleho.873719
      • 7SARI G. H., AYLAN F. K. (2021). ARE CHILD FRIENDLY CITIES READY FOR CHILD TOURISM? SWOT ANALYSIS OF ANTALYA SAMPLE. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 4, 509-525.https://doi.org/10.33083/joghat.2021.90
      • 8TUNA M., ÇELEN O., SARI G. H. (2019). Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkisi: Antalya’daki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11, 390-407.https://doi.org/DOI: 10.20491/isarder.2019.607
      • 9AYLAN F. K., SARI G. H., ŞALVARCI S. (2019). Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Kadın Girişimciliğin Rolü: Lavanta Kokulu Köy Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, 1271-1289.https://doi.org/10.21325/jotags.2019.420
      • 10SARI G. H., ÜNÜVAR Ş. (2019). Destinasyon Yönetiminde Toplum Temelli Turizm: Burdur ve Isparta Yöresinde Bir Araştırma. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 3, 1055-1073.https://doi.org/10.26677/TR1010.2019.228
      • 11ÜNÜVAR Ş., KILINÇ C. Ç., SARI G. H., ŞALVARCI S. (2018). Turizm Öğrencilerinin Yeşil Ürün Tercihinin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6, 20-40.https://doi.org/10.21325/jotags.2018.172
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1SARI G. H. (2022). Light Pollution and Astro-tourism: The Case of Melik Plateau.. TOURISM AND RURAL SPACE IN NATIONAL AND INTERNATIONAL CONTEXT, Mayıs 27-27, IAŞİ, 177-186.
       • 2SARI G. H. (2021). Yoksul Yanlısı Turizm Konulu Çalışmalar Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme. MTCON'21 Conference on Managing Tourism Across Continents, Nisan 7-9, 764-777.
       • 3AYLAN F. K., SARI G. H. (2020). Doğal ve Kültürel Bir Miras Olan Batık Kent Kekova’nın Ziyaretçi Bakış Açısı ile İncelenmesi. Managing Tourism across Continent-MTCON-2020, Eylül 2-4, Ankara, 1736-1746.
       • 4AYLAN F. K., SARI G. H. (2019). Kanyon Turizmi Kapsamında Rekreatif Faaliyetlerin Değerlendirilmesi: Mersin İli Kanyonları Örneği. The Third International Congress On Future Of Tourism: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability (Futourism 2019), Eylül 26-28, MERSİN, 231-238.
       • 5SARI G. H., ÜNAL İ. (2017). 2009-2016 Yılları Arasında Terörün Turizm Sektörüne Etkileri. II. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi, Ekim 6-8, Konya.
       • 6SARI G. H. (2017). Türkiye’deki Otel İşletmelerinde Yeşil Yıldız Uygulamaları: Isparta Örneği. II. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi, Ekim 6-8.
       • 7ÜNÜVAR Ş., SARI G. H. (2017). DESTINASYON MARKALAŞMASINDA LOGO VE AMBLEMLERİNÖNEMİ: ANTALYA ÖRNEĞİ. INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM (ICCHT - 2017), Mayıs 19-21, Konya, 1207-1220.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1SARI G. H., ŞALVARCI S. (2021). Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinde Gıda İsrafı. 21. Ulusal Turizm Kongresi, Ekim 15.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1SARI G. H. (2021). Scopus Veri Tabanında Kültürel Miras Turizmi ile İlgili Yayınların Bibliyometrik Analizi. ITCAC'21, 2. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi, Mayıs 24-27.
         • 2SARI G. H., ÜNÜVAR Ş. (2020). Antalya Yöresel Mutfağında Yörük ve Girit Mutfak Kültürünün Etkilerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz -ı Veli Sempozyumu, Eylül 17-19, Konya, 74-75.
         • 3AYLAN F. K., SARI G. H., ŞALVARCI S. (2018). Kırsal Yoksulluğun Önlenmesinde Turizm ve Kadın Girişimciliğin Rolü: Lavanta Kokulu Köy Örneği. 2nd International Rural Tourism And Development Congress, Mayıs 10-13, MUĞLA, 82-82.
          • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
          • 1SARI G. H., ÜNAL İ. (2021). Temel Bilgilerle Yöresel Mutfaklar, Örnek Menü ve Reçeteler. Nobel Yayınevi.
          • 2ÜNAL İ., SARI G. H. (2020). Temel Bilgilerle Mutfak Ürünleri (Örnek Reçeteler). Nobel Yayınevi.
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yalvaç Meslek Yüksekokulu/Seyahat-Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü/Turist Rehberliği Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2021-...)
           • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yalvaç Meslek Yüksekokulu/ Öğretim Görevlisi (2018-2021)
           • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Yalvaç Meslek Yüksekokulu/ Öğretim Görevlisi (2009-2018)
            • İdari Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2021-...)
            • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Program Başkanı (2018-2021)
            • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Program Başkanı (2015-2018)
            • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2012-2015)
            • 5Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2011-2013)
            • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Program Başkanı (2010-2012)
             • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
             • 1Sejour, Seyahat Acentası Programı (2016-2016) ,Seyahat Acentası Programı, Türkiye/Antalya
             • 2Suite 8 Pms (2013-2013) ,Operasyon Sertifikası/Önbüro Programı/Protel, Türkiye/Antalya
             • 3Opera Ve Suitsekiz Otelcilik Otomasyon (2013-2013) ,Otelcilik Önbüro Programları,
              • Verdiği Dersler
              • 1Anadolu Tarihi Ve Uyarlıkları 1
              • 2Anadolu Tarihi Ve Uygarlıkları I
              • 3Anadolu Tarihi Ve Uygarlıkları-I
              • 4Anadolu Tarihi Ve Uygarlıkları-Iı
              • 5Dinler Tarihi
              • 6Dünya Mutfakları-I
              • 7Dünya Mutfakları-Iı
              • 8Genel İşletme
              • 9Genel Turizm
              • 10Gönüllük Çalışmaları
              • 11İşletmelerde Mesleki Eğitim
              • 12İşyeri Eğitimi
              • 13İşyeri Eğitimi Uygulamaları
              • 14Kariyer Planlama
              • 15Kat Hizmetleri
              • 16Kat Hizmetleri Yönetimi
              • 17Kat Hizmetleri Yönetimi-2
              • 18Kongre Ve Fuar Yönetimi
              • 19Konuk Giriş Çıkış İşlemleri
              • 20Mitoloji
              • 21Mutfak Organizasyonu
              • 22Mutfak Sanatlarına Giriş
              • 23Otel İşletmeciliği
              • 24Otelcilik Otomasyon Sistemleri
              • 25Otelcilik Otomasyon Sistemleri-I
              • 26Otelcilik Otomasyon Sistemleri-Iı
              • 27Özel İlgi Turizmi
              • 28Pastacılık Ve Ekmekçilik
              • 29Proje Yönetimi
              • 30Sanat Tarihi-I
              • 31Sanat Tarihi-Iı
              • 32Seyahat Acentacılığı
              • 33Tur Yönetimi
              • 34Turizm Coğrafyas-I
              • 35Turizm Coğrafyas-Iı
              • 36Turizm Ekonomisi
              • 37Turizm Mevzuatı
              • 38Turizm Pazarlaması
              • 39Turizm Rehberliği Bilgisi
              • 40Turizmde Bilgi Teknolojileri
              • 41Türk Ve İslam Sanatı
              • 42Türkiye Turizm Coğrafyası
              • 43Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü
              • 44Yönetim Ve Organizasyon
              • 45Yöresel Mutfaklar
              • 46Yöresel Mutfaklar 2
              • 47Ziyafet Mutfağı