KİŞİSEL BİLGİLER
Sema KALE ÇELİK
Adı Soyadı Prof. Dr. Sema KALE ÇELİK
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146293
E-Posta semakale@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ 30.6.1987
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA (YL) (TEZLİ) 8.1.1998
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA (DR) 1.7.2004
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
 • 1KALE Ç. S. (2023). DRAINAGE SYSTEMS MODELLING DRAINMOD; Calibration and Validation (Drenaj Sistemlerinin Modellenmesi DRAINMOD; Kalibrasyon Ve Validasyon). LAP LAMBERT Academic Publishing.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1KALE Ç. S. (2003). Sulama ve Drenaj Mühendisliği. Ankara, (pp. 77-100). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, APK Dairesi Başkanlığı, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü Yayını.
  • 2KALE Ç. S. (2003). Sulama ve Drenaj Mühendisliği. Ankara, (pp. 203-214). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, APK Dairesi Başkanlığı, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü.
  • 3KALE Ç. S. (2003). Sulama ve Drenaj Mühendisliği. Ankara, (pp. 216-234). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, APK Dairesi Başkanlığı, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1Raes D., Fereres E., Vila M. G., Curnel Y., Knoded D., Kale Ç. S., Uçar Y., Türk M., Wellens J. (2023). Simulation of alfalfa yield with AquaCrop. Agricultural Water Management, 284, 1-10.https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108341
   • 2KALE Ç. S., Madenoğlu S., TÜRKER U. (2022). Partitioning evapotranspiration of winter wheat based on oxygen isotope approach under different irrigation regimes. Irrigation and Drainage, , 1-15.https://doi.org/10.1002/ird.2701
   • 3KALE Ç. S., Madenoğlu S., Sönmez B. (2018). Evaluating AquaCrop Model for Winter Wheat under Various Irrigation Conditions in Turkey. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, , 205-217.
   • 4KALE Ç. S., Madenoğlu S., Sönmez B., TÜRKER U., ÇAYCI G., KÜTÜK A. C., Heng L. (2018). Oxygen isotope discrimination of wheat and its relationship with yield and stomatal conductance under irrigated conditions.. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 42, 22-28.
   • 5KALE Ç. S., madenoğlu S., Sönmez B., Avağ K., TÜRKER U., ÇAYCI G., KÜTÜK A. C., lee h. (2017). Effect of irrigation regimes on carbon isotope discrimination, yield and irrigation water productivity of wheat. Turkish Journal of Agricultur urkish Journal of Agriculture and F e and Forestry, , 50-58.https://doi.org/10.3906/tar-1604-47
   • 6KALE Ç. S., Sönmez B., Madenoğlu S., Avag K., TÜRKER U., ÇAYCI G., KÜTÜK A. C. (2017). Effect of irrigation regimes on carbon isotope discrimination, yield and irrigation water productivity of wheat. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 41, 50-58.https://doi.org/10.3906/tar-1604-47
   • 7KALE Ç. S., Karabulut A., Ergül F. (2012). Predicting and Mapping of Groundwater Salinity Potential in Irrigated Agricultural land. Journal of Food Agriculture and Environment, 1, 555-562.
   • 8KALE Ç. S., Karabulut A., Fakı E. (2012). Assessment of Non Point Source Pollutant Using GIS Based Trace Element Transfer Model in a Semi Arid Region of Turkey. Journal of Food, Agriculture and Environment, 8, 1092-2012.
   • 9KALE S. (2011). Field-evaluation of DRAINMOD-S for predicting soil and drainage water salinity under semi-arid conditions in Turkey. Spanish Journal of Agricultural Research, 2, 1142-1155.https://doi.org/10.5424/sjar/20110904-395-10
   • 10KALE Ç. S. (2011). Estimating Effects of Drainage Design Parameters on Crop Yields under Irrigated Lands Using Drainmod. Scientific Research and Essays, 1, 2955-2963.
   • 11KALE Ç. S., Karabulut A., Ergül F. (2011). Evaluation of Boron Loading to Soil Profile for Basin Scale by Using TETrans in Irrigated Areas. Scientific Research and Essays, 1, 5197-5205.
   • 12Luo W., Skaggs W., Mandani A., KALE Ç. S., Mavi A. (2001). Predicting Field Hydrology in Cold Conditions with Drainmod. Transactions of American Society of Agricultural Engineers ASAE, 44, 825-834.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1SIRLI B., KALE Ç. S., YILDIZ H., AYDOĞDU M. (2023). Yield prediction of wheat at different sowing dates and irrigation regimes using the Aquacrop model. International Journal of Agriculture, Environment and Food Science, 7, 874-886.https://doi.org/10.31015/jaefs.2023.4.18
    • 2KALE Ç. S. (2022). Deficit Irrigation under Water Stress and Salinity Conditions: FAO-Aquacrop Model. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 1, 96-106.
    • 3KALE Ç. S. (2022). Estimating crop yield under conditions of soil water deficit and salinity stress with crop water productivity model. International Journal of Agricultural Environmental Food Science, 6, 254-262.https://doi.org/10.31015/jaefs.2022.2.8
    • 4KALE Ç. S., Demirbaş B. (2021). Assessing Growth Performance and Yields of Spinach (Spinacia Oleracea L.) Irrigated with Sea Water. Soil Water Journal, 10, 127-133.https://doi.org/10.21657/topraksu.984152
    • 5KALE Ç. S., HENG L. (2018). Water - Grain And Biomass Yield Relations Of Winter Wheat İn A Semi-Arid Conditions of Turkey. Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, , 1-7.
    • 6Erdem F., KALE Ç. S. (2018). Effects of Irrigation Water with Different Salinity and Leaching Fraction On Spinach (Spinacia Oleracea L.) Growth, Yield and Drainage Water Quality. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, , 73-82.
    • 7KALE Ç. S., TÜRKER U., Madenoğlu S., Sönmez B. (2018). Buğdayda Farklı Sulama Koşulları Altında Kararlı İzotop Karşılaştırma Metodu Kullanılarak Bitki Su Kullanım (Transpirasyon) Oranının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, , 62-72.
    • 8KALE Ç. S., Arıcan B. (2018). Salinity Effects on Sweet Corn Yield and Water Use Efficiency under Different Hydrogel Doses. Scientific Papers Series A. Agronomy, 61, 263-268.
    • 9Tekeli G., KALE Ç. S. (2017). Impacts of irrigation water salinity on leaf carbon isotope discrimination, stomatal conductance and yields of sweet corn (Zea mays saccharata). Scientific Papers. Series A. Agronomy, 9, 407-412.
    • 10Aysun C., KALE Ç. S. (2017). Farklı Toprak Bünyelerinde Sulama Suyu Bor Düzeylerinin Fasulye Bitkisi Verimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21, 323-331.
    • 11KALE Ç. S., Madenoğlu S., Sönmez B., Avag K., TÜRKER U., ÇAYCI G., KÜTÜK A. C., Heng L. (2017). Assessment of effects of different irrigation water regime on winter wheat yield and water use efficiency. Land Reclamation, Earth Observation Surveying, Environmental Engineering, 6, 93-97.
    • 12KALE Ç. S. (2016). Assessment Of Aquacrop Model In The Simulation Of Wheat Growth Under Different Water Regimes. Publications of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 9, 308-314.
    • 13ARICAN B., KALE Ç. S. (2016). Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu Koşullarında Değişik Hidrojel Dozlarının Şeker Mısır Zea mays Verimine Olan Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, 8-16.
    • 14KARAKOÇ B., KALE Ç. S. (2016). Farklı Erirlikteki Tuz Cinslerine Sahip Sulama Suyu Tuz Düzeylerinin Marul Lactuca Sativa Verimi Üzerine Etkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, 1-7.
    • 15KALE S., Armagan K. (2015). Mapping of Soil Salinity Predicted by Drainmod for Drained and Undrained Conditions in Irrigated Lands. Research for Rural Develoment, 1, 7-12.
    • 16KALE S., TARI A. F. (2012). Sulu ve Kuru Koşullar Altında Kışlık Buğday İçin FAO AQUACROP Modelinin Performansının Değerlendirilmesi. Toprak Su Dergisi, 1, 119-131.
    • 17KALE Ç. S. (2012). Impact of Drained and Un Drained Soil Conditions on Water Table Depths Soil Salinity and Crop Yields. African Journal of Agricultural Research, 1, 2935-2945.https://doi.org/10.5897/AJAR
    • 18KALE Ç. S., Mavi A., Sönmez B., Özer N., Ersöz İ., Avcı K. (2004). Field Evaluation and Testing of Drainmod in Turkey. Drainage VIII, Proceedings of the Eighth International Drainage Symposium, 1, 302-310.
     • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1KALE Ç. S., Aras İ. (2014). Sulama Sistemleri. Türk Tarım Dergisi, 1, 100-101.
     • 2KALE Ç. S. (2012). Carbon Isotope Discrimination in Wheat under Water Stress Conditions and Relations with Crop Physological Indices. FAO/IAEA Annual book, 1, 100-110.
     • 3KALE Ç. S., Sönmez B. (2008). Türkiye de Su Yönetimi. Türk Tarım Dergisi, 1, 96-99.
     • 4KALE Ç. S., Karabulut A., Ergül F. (2006). Kesikköprü Köprüköy Ovasında TETransGeo Modeli Kullanılarak Toprak Profilinde Biriken ve Yeraltısuyu Kirliliğine Neden Olan Tuz ve Bor Kapsamının Tahmini. Tarım ve Köy İŞleri Bakanlığı Yayını, 1, 1-120.
     • 5KALE Ç. S. (2005). DRAINMOD S Simülasyon Modeli ile Sulanan Alanlarda Toprak ve Drenaj Suyu Tuzluluğunun ve Tuzluluktan Kaynaklanan Verim Azalmasının Tahmini. Tarım Bakanlığı Yayını, 1, 1-115.
     • 6KALE Ç. S. (2001). DRAINMOD Simülasyon Modeli ile Drenaj Sistemlerinin Planlanması. Tarım Bakanlığı Yayını, 1, 1-115.
     • 7KALE Ç. S. (1997). Sabit Dozda Tekrarlamalı Jips Uygulaması ile Tuzlu Sodyumlu ve Borlu Toprakların Islahı. Tarım Bakanlığı, 1, 194-250.
     • 8KALE Ç. S. (1997). Değişik Tuzluluk SAR ve Ca Mg Oranlarına sahip Sulama Sularının Ispanağın Çimlenme ve Verimine Olan Etkileri. Tarım Bakanlığı, 1, 200-225.
      • Ulusal toplantıda Davelli Konuşmacı Olarak yapılan Sunum
      • 1KALE Ç. S. (2022). Sulama Suyu Kalitesinin Tarımsal Üretime Etkisi. Tarımda Etkin Su Kullanımı Çalıştayı, Aralık 1, Isparta.
       • Uluslararası toplantıda Davelli Konuşmacı Olarak yapılan Sunum
       • 1KALE Ç. S. (2022). Drainage and Salinity Management in Irrigated Areas. International Congress and Workshop on Agricultural Structures and Irrigation, Mayıs 12, Diyarbakır, 215-216.
       • 2KALE Ç. S., Tekeli G. (2017). Salinity effects on carbon isotope discrimination of leaf and stomatal conductance of corn. 72th International Conferance on Agricultural and Biological Sciences, Ağustos 20-22.
        • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1UÇAR Y., TÜRK M., KALE Ç. S., ALAGÖZ M., TOPÇU E. (2019). Field Use and Calibration of Two Different Time Domain Reflectometry Sensors. 4th International Symposium Agricultural Engineering, Ekim 31-2, Belgrad.
        • 2UÇAR Y., TÜRK M., KALE Ç. S., ALAGÖZ M., TOPÇU E. (2019). FIELD USE AND CALIBRATION OF TWO DIFFERENT TIME DOMAIN REFLECTOMETRY SENSORS. 4.International Symposium Agricultural Engineering, Ekim 31-2, belgrad.
        • 3TARI A. F., KALE Ç. S., ÇETİN Ö. (2018). Potential Impact of Controlled Drainage in Arid Regions and Effects on Wheat Yield in The Central Anatolia. 2nd International Conference on Innovationsin Natural Science and Engineering, Eylül 7-10, Kiev.
        • 4KALE Ç. S., Madenoğlu S., Sönmez B., Avag K., TÜRKER U., ÇAYCI G., KÜTÜK A. C., Heng L. (2017). Assessment of effects of different irrigation water regime on winter wheat yield and water use efficiency. The International Conferance Agriculture for Life, Life for Agriculture, Haziran 8-10, 93-97.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1KALE Ç. S., Heng L. (2017). Water - grain and biomass yield relations of winter wheat in a semi-arid conditions of Turkey. 3rdInternational Symposium For Agriculture And Food, Ekim 18-20.
         • 2TARI A. F., KALE Ç. S., ÇETİN Ö. (2017). Potential impact of controlled drainage in arid regions under irrigated conditions Konya basin sample in Turkey. 3rd International Symposium For Agriculture And Food, Ekim 18-20.
          • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
          • 1Tekeli G., KALE Ç. S. (2017). Impacts of irrigation water salinity on leaf carbon isotope discrimination, stomatal conductance and yields of sweet corn (zea mays saccharata). The International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture, Haziran 8-10, 407-412.
          • 2KALE Ç. S. (2016). ASSESSMENT OF AQUACROP MODEL IN THE SIMULATION OF WHEAT GROWTH UNDER DIFFERENT WATER REGIMES. International conferance "Agricultural for life life for agricultureé, Haziran 8-10.
          • 3KALE S.Evaluation of Water Management Model for Irrigated Cotton Lands. International Training Workshop on Irrigation and Fertilization Management for Cotton Growth, Diyarbakır, 30.
          • 4S K., B S., S M., K A., U T., G Ç., C K.Carbon Isotope Discrimination in Wheat under Water Stress Conditions and Relations with Crop Physological Indices. FAO/IAEA International Symposium on Managing Soils for Food Security and Climate Change Adaptation and Mitigation, Viyana, 215-220.
          • 5KALE S.Water Demand Management and Pollution Control in Turkey. Second Regional Conference on Water Demand Management and Pollution Control, Sarm El Shake, 112-124.
          • 6KALE S.Irrigation Water Management in Turkey Related Problems and Solutions. Regional Meeting on Water in Mediterranean Basin, Lefkoşa, 96-96.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1S K., AF T. (2013). Farklı Su Koşullarında AQUACROP Modeli ile Kışlık Buğday Veriminin Tahmin Edilmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Mayıs 5-9, Bornova, İzmir, 23.
           • 2S K., AF T.Kale S Tarı A F ve Dinç N 2009 Kurak Koşullarda Sulanan Alanlarda Kontrollü Drenajın Rolü. I. Ulusal Çölleşme ve Kuraklık Sempozyumu, Konya, 465-471.
           • 3Halitligil M., Onaran H., Sönmez B., Kışlal H., Nam M., Kale S. v. E. F.Halitligil M B Onaran H Sönmez B Kışlal H Nam M Kale S ve Ergül F 2006 Hafif Bünyeli Topraklarda Değişik Münavebe Sistemlerinde Organik Madde Azot Gübrelemesi ve Damla Sulama Fertigasyon Planlamasının Nükleer ve İlgili teknikler Kullanılarak Araştırılması. IV. Ulusal Patates Kongresi, Niğde, 227-231.
           • 4KALE S.Sulama Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi. Orta Asya Cumhuriyetleri Sulama Suyu Yönetimi Çalıştayı, Ankara, 36-47.
           • 5Çizikci S., Erözel A.Kontrollü Drenaj Sistemlerinin Planlanması İşletilmesi ve Yönetimi. 2. Ulusal Sulama Kongresi, Kuşadası, Aydın, 112-124.
           • 6Çizikci S., Sönmez B., Ersöz İ. K., Avcı K. v. Ö. N.Drainmod Modeli ile Drenaj Sistemlerinin Planlanması. Su Havzalarında Toprak Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, Hatay, 515-521.
           • 7B s., E G., S ç., Ağar A., Bahçeci İ.2001 Drenaj ve Arazi Islahı Çalışmalarında Toprak Tuzluluğu ile Halofit Vejetasyonu İlişkileri ve Önemi Sayfa 196 202. 1. Sulama Kongresi, Belek, Antalya., 196-202.
           • 8S Ç., Z E.Sulama Suyu Kalitesinin Ispanak Bitkisinin Çimlenme ve Verimine Etkisi. VII. Kültürteknik Kongresi, Kapadokya, Nevşehir, 181-188.
           • 9S Ç., Z E., A Ö.1997 Drenaj sistemlerinin Planlanmasında Drainmod Modelinin Kullanımı. VI. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Uludağ, Bursa, 522-527.
           • 10KALE S.Geotekstillerin Topraksu Yapılarında Kullanım Olanakları ve Özellikleri. VI. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Uludağ, Bursa, 641-646.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
            • 1NEMLİOĞLU S., AKTAŞ H., BAYHAN Y., ÇETİN Ö., DAŞGAN H. Y., KalnaDubinyuk T., ERCİŞLİ S., KARACA İ., KÜDEN A., MATTHEWS M., YALÇIN M. N. Y., ORTAŞ İ., ÖZÇATALBAŞ O., SARI N., ŞEKEROĞLU N., SESSİZ A., TANGOLAR S., TANGOLAR S., ATAY E., Bakhsh K., KALE Ç. S., KRAVCHENKO Y., Szilagyi R., Tozanlı S., CASTELLARIN S., LOPEZ J., Wang X. (2021). International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences. Dergipark.
             • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
             • 1KALE Ç. S. (2021). International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi.
             • 2KALE Ç. S. (2018). International Journal of Agriculture, Environment and Food Science. Dergipark.
              • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
              • 1KALE Ç. S. (2018). International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences. Dergipark.
              • 2KALE Ç. S. (2018). International Journal of Agriculture, Environment and Food Science. Dergipark.
              • 3KALE Ç. S. (2018). International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences. Dergipark.
               • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
               • 1Farklı tuzluluk ve yıkama suyu oranlarına sahip sulama sularının ıspanak Spinacia oleracea L gelişimi verimi ve drenaj suyu kalitesine etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
               • 2Farklı toprak bünyelerinde sulama suyu bor düzeylerinin fasulye bitkisi verimi üzerine etkilerininBelirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
               • 3Farklı Erirlikteki Tuz Cinslerine Sahip Sulama Suyu Tuz Düzeylerinin Marul Lactuca Sativa Verimi Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
               • 4Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu Koşullarında Değişik Hidrojel Dozlarının Mısır Zea Mays Verimine Olan Etkilerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
               • 5Mısırda Farklı Kalitedeki Sulama Sularının Karbon 13C 12C İzotopik Değişimine ve Stoma İletkenliğine Olan Etkilerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2012, Tamamlandı.
               • 6Buğdayda kısıtlı su koşullarında oksijen ve karbon izotop oranlarından 18O 16O ve 13C 12C yaralanılarak bitki su kullanım transpirasyon etkinliğinin belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2012, Tamamlandı.
                • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                • 1Toprak Altı Damla Sulama Yöntemi İle Sulanan Yoncanın Verim, Kalite ve Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2020, Tamamlandı.
                • 2İç Anadolu bölgesi koşullarında Aquacrop modeli kullanılarak farklı sulama ve ekim zamanlarında buğdayın verim tahmini, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2019, Tamamlandı.
                • 3Ereğli Demir Çelik İşletmeleri Proses Soğutma Suyu Çamurunun Tarımda Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2008, Tamamlandı.
                • 4Türkiye Büyük Millet Meclisi Peysaj Alanı Verimlilik Durumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2005, Tamamlandı.
                • 5Kesikköprü Köprüköy Ovasında TETransGeo Modeli Kullanılarak Toprak Profilinde Biriken ve Yeraltısuyu Kirliliğine Neden Olan Tuz ve Bor Kapsamının Tahmini, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2005, Tamamlandı.
                • 6DRAINMOD S Simülasyon Modeli ile Sulanan Alanlarda Toprak ve Drenaj Suyu Tuzluluğunun ve Tuzluluktan Kaynaklanan Verim Azalmasının Tahmini, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2004, Tamamlandı.
                • 7DRAINMOD Simülasyon Modeli ile Drenaj Sistemlerinin Planlanması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2001, Tamamlandı.
                • 8İç Anadolu Bölgesi Halofitik Vejetasyonunun Ekolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 1999, Tamamlandı.
                • 9Değişik Tuzluluk SAR ve Ca Mg Oranlarına Sahip Sulama Sularının Ispanağın Çimlenme ve Verimine Olan Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 1997, Tamamlandı.
                • 10Sabit Dozda Tekrarlamalı Jips Uygulaması ile Tuzlu Sodyumlu ve Borlu Toprakların Islahı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 1997, Tamamlandı.
                • 11Sodyumlu Topraklarda Gidya ve Zeolitin Islah Materyali Olarak Kullanılma İmkanlarının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 1997, Tamamlandı.
                • 12Batı Akdeniz Havzası Eşen Çayı Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Tarımsal Sulama Açısından Değerlendirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Devam Ediyor.
                 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                 • 1Evaluation of Carbon 13C 12C and Oxygen 18O 16O isotopic discrimination in wheat under water and N stress conditions and their relation with spectral reflectance and crop temperature indexes, Diğer (Uluslararası), 2012, Tamamlandı.
                  • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                  • 1Improving Crop Productivity through Nuclear and Related Techniques, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, 2007, Tamamlandı.
                   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                   • 1Turkish Journal of Agriculture and Forestry, SCI-Expanded, TÜRKİYE,
                   • 2Journal of Agricultural Sciences, SCI-Expanded, TÜRKİYE,
                    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                    • 1Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Google scholar, TÜRKİYE, 2016.
                    • 2Journal of Scientific Reserach and Report, Google Scholar, NİJERYA, 2016.
                    • 3International Journal of Plant &Soil Science, Google Scholar, NİJERYA, 2016.
                     • Akademik Görevler
                     • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı/ Profesör (2019-...)
                     • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı/ Doçent (2013-2019)
                     • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2010-2013)
                      • İdari Görevler
                      • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2022-...)
                      • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2022-...)
                      • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2022-...)
                      • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2022-...)
                      • 5Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2019-2022)
                       • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                       • 1Fakülte Kurulu (Üye) (2022-...)
                       • 2Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yönetim Kurulu Üyesi) (2022-...)
                       • 3Kültürteknik Derneği (Üye) (2020-2022)
                       • 4Toprak İlmi Derneği Üyesi (Üye) (2020-2022)
                       • 5Member Of International Society For Halophyte Utilization (Üye) (2020-2022)
                       • 6Member Of American Society Of Agricultural Engineers (Asae) (Üye) (2020-2022)
                       • 7Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Yönetim Kurulu Üyesi) (2020-2022)
                       • 8Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurulu Üyeliği (Yönetim Kurulu Üyesi) (2020-2022)
                        • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                        • 1Proje Teşvik Ödülü (2009) TÜBİTAK
                        • 2Proje Teşvik Ödülü (2010) TÜBİTAK
                        • 3Proje Teşvik Ödülü (2011) TÜBİTAK
                        • 4Proje Teşvik Ödülü (2012) TÜBİTAK
                         • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                         • 1İrrigation (2018-2018) ,Sulama, türkiye
                          • Verdiği Dersler
                          • 1Atık Su Yönetimi
                          • 2Drenaj Ve Arazi Islahı
                          • 3İklim Değişikliği Ve Kuraklık
                          • 4Kuraklık Ve Etkileri
                          • 5Kültürteknik Proje Uygulama
                          • 6Meteoroloji
                          • 7Ölçme Bilgisi
                          • 8Sulama Suyu Kalitesi Ve Marjinal Suların Sulamada Kullanım Olanakları
                          • 9Sulama Suyu Kalitesi Ve Tuzluluk
                          • 10Sulama Ve Drenajda Bilgisayar Tahmin Modelleri
                          • 11Tarımsal Yapılar Ve Sulama
                          • 12Tuzlu Alkali Topraklar Ve Islahı