KİŞİSEL BİLGİLER
Emrah ÖZTÜRK
Adı Soyadı Doç. Dr. Emrah ÖZTÜRK
Birimi Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
Bölüm Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çevre Koruma Ve Kontrol
Telefon 2462111697
E-Posta emrahozturk@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 2.7.2008
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM) 31.5.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 28.7.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 23.7.2014
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında ulusal yayınlanan diğer türlerde kitap
 • 1KİTİŞ M., ŞAHİNKAYA E., KÖSEOĞLU H., ÖZTÜRK E., Öztaş T. (2019). Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Uygulamalarına İlişkin Rehber Doküman. Ankara, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü.
 • 2Dağlı S., Duhbacı T. B., ŞIK E., Uyuşur B., Partal R., ÖZTÜRK E. (2018). TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN BİTİRİLMESİ KAYNAK VERİMLİLİĞİ REHBERİ. ANKARA, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1SİMSEK E., DEMİREL Y. E., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2022). Use of multi-criteria decision models for optimization of selecting the most appropriate best available techniques in cleaner production applications: A case study in a textile industry. Journal of Cleaner Production, 335.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130311
  • 2ÖZTÜRK E. (2022). Improving water-use efficiency and environmental performances in an integrated woven-knitted fabric printing-dyeing textile mill. Journal of Cleaner Production, 2022, 1-16.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134805
  • 3Balkan M., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2022). Economic and Cross-Media Effect Analyses of Best Available Techniques for Caustic Recovery from Mercerization Textile Wastewater. Clean Technologies and Environmental Policy, .https://doi.org/10.1007/s10098-022-02424-9
  • 4Demirel Y. E., ŞİMŞEK E., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2021). Selection of priority energy efficiency practices for industrial steam boilers by PROMETHEE decision model. Energy Efficiency, 14.https://doi.org/10.1007/s12053-021-10007-8
  • 5ÖZTÜRK E., Cinperi N. C., KİTİŞ M. (2020). Green textile production: a chemical minimization and substitution study in a woolen fabric production. Environmental Science and Pollution Research, 27, 45358-45373.https://doi.org/10.1007/s11356-020-10433-8
  • 6ÖZTÜRK E., Cinperi N. C., KİTİŞ M. (2020). Improving energy efficiency using the most appropriate techniques in an integrated woolen textile facility. Journal of Cleaner Production, 254.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120145
  • 7ÇAĞLAR C. N., ÖZTÜRK E., YİĞİT N. Ö., KİTİŞ M. (2019). Treatment of woolen textile wastewaters using membrane bioreactor, nanofiltration and reverse osmosis for reuse in production processes. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 223, 837-848.
  • 8ÖZTÜRK E., ÇAĞLAR C. N. (2018). Water efficiency and wastewater reduction in an integrated woolen textile mill. Journal of Cleaner Production, 201, 686-696.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.021
  • 9ÖZTÜRK E. (2018). Applying analytical decision methods for determination of the best treatment alternative to remove emerging micropollutants from drinking water and wastewater: triclosan example. Environmental Science and Pollution Research, 25, 30517-30546.https://doi.org/10.1007/s11356-018-3036-5
  • 10ÖZTÜRK E. (2018). Determination of best treatment alternatives for di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in drinking water and wastewater employing multiple criteria decision making methods. Fresenius Environmental Bulletin, 27, 2456-2467.
  • 11ÖZTÜRK E., KÖSEOĞLU H., KARABOYACI M., YİĞİT N. Ö., YETİŞ Ü., KİTİŞ M. (2016). Minimization of water and chemical use in a cotton/polyester fabric dyeing textile mill. Journal of Cleaner Production, 130, 92-102.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.080
  • 12ÖZTÜRK E., KÖSEOĞLU H., KARABOYACI M., YİĞİT N. Ö., YETİŞ Ü., KİTİŞ M. (2016). Sustainable textile production: cleaner production assessment eco-efficiency analysis study in a textile mill. Journal of Cleaner Production, 138, 248-263.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.071
  • 13ÖZTÜRK E., KARABOYACI M., YETİŞ Ü., YİĞİT N. Ö., KİTİŞ M. (2015). Evaluation of Integrated Pollution Prevention Control in a textile fiber production and dyeing mill. Journal of Cleaner Production, 88, 116-124.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.04.064
  • 14ÖZTÜRK E., BAL N. (2015). Evaluation of ammonia–nitrogen removal efficiency from aqueous solutions by ultrasonic irradiation in short sonication periods. Ultrasonics Sonochemistry, 26, 422-427.https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2015.02.012
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÖZGÜR C., ÖZTÜRK E. (2022). Gökkuşağı alabalığı tesislerinden kaynaklanan tat ve koku sorununun çok kriterli karar verme metotları ile değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28, 888-900.https://doi.org/10.5505/pajes.2022.26098
   • 2KIR A., ŞİMŞEK E., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2022). İyon Değiştirme Prosesi Kullanan Su Yumuşatma Sistemlerinde TOPSIS Karar Verme Modeliyle Mevcut En İyi Tekniklerin Seçimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26, 141-152.https://doi.org/10.19113/sdufenbed.992894
   • 3ÖZTÜRK E. (2022). Entegre bir tekstil işletmesinde kimyasal azaltımı ve kimyasal değişimi uygulaması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, .
   • 4ÖZTÜRK E. (2018). Çevre mühendisliği lisans eğitiminde kirlilik önleme odaklılığının değerlendirilmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8, 552-566.https://doi.org/10.5961/jhes.2018.296
   • 5ÖZTÜRK E. (2018). İçme sularından pentaklorofenol (PCP) giderimi için en iyi arıtma alternatiflerinin çok ölçütlü karar verme metotları (MCDM) kullanılarak belirlenmesi. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 8, 373-382.https://doi.org/10.72122Fzkufbd.v8i1.1196
    • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1Demirel Y. E., HASANOĞLU Ö. P., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2019). Su ve Atıksu Arıtımında Kullanılan İleri Dezenfeksiyon Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4, 144-162.
    • 2BITRAK N. B., ÖZTÜRK E. (2019). Dünyada ve Türkiye’de Biyosidal Ürün Kullanımı ve Olası Çevresel Etkileri. Çevre Bilim ve Teknoloji, 4, 13-23.
    • 3DEMİREL Y. E., HASANOĞLU Ö. P., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2019). Yaşam Döngüsü Analizi ve Endüstriyel Uygulama Örnekleri. Çevre Bilim ve Teknoloji, 4, 33-48.
    • 4ÖZTÜRK E., TANAÇAN E., ÖZGÜR C., HASANOĞLU Ö. P., KİTİŞ M. (2019). Sürdürülebilir Kalkınmada Proaktif Bir Yaklaşım: Temiz Üretim ya da Eko-verimlilik. Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4, 113-162.
    • 5ÖZTÜRK E., HASANOĞLU P., TANAÇAN E., ÖZGÜR C., KARABOYACI M., KİTİŞ M. (2018). Tekstil sektöründe temiz üretim potansiyelinin değerlendirilmesi. Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3, 79-107.
    • 6ÇAĞLAR C. N., ÖZTÜRK E., YİĞİT N. Ö., KİTİŞ M. (2018). Yünlü tekstil atıksularından pilot ölçekli aerobik membran biyoreaktör sistemiyle su geri kazanımı. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, , 24-29.
    • 7ÖZGÜR C., TANAÇAN E., GÜNCAN A., ÖZTÜRK E., COŞKUN S., CİVELEKOĞLU G. (2016). Atık floresan lambalardan nadir toprak elementlerinin ekstraksiyon potansiyelinin araştırılması. Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1, 92-98.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ÖZTÜRK E., KARABOYACI M., KÖSEOĞLU H., YİĞİT N. Ö., YETİŞ Ü., KİTİŞ M. (2014). Water and chemical management studies for cleaner production in a textile industry. Chemical Engineering Transactions, 39, 493-498.https://doi.org/10.3303/CET1439083
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1Balkan M., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2022). Alternatif lamba türlerinin çapraz medya etki analizi ile karşılaştırılması. The 14th International Scientific Research Congress - Science and Engineering, Ağustos 20, Ankara-Online, 278-285.
      • 2ŞİMŞEK E., ÖZTÜRK E. (2022). İçme suları ve atıksulardan benzotriazol giderim yöntemlerinin değerlendirilmesi. 9th International Academic Studies Conference, Ağustos 3-5, Online, 111-120.
      • 3ÖZGÜR C., ÖZTÜRK E. (2020). Pentaklorobenzen’in Kaynakları, Çevresel Taşınımı ve Risk Karakterizasyonu. 3rd International Conference on Resource Recovery in Environmental Engineering, Aralık 11-12, İstanbul.
      • 4Şimşek E., Dal A., DEMİREL Y. E., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2019). The Use of Multi-Criteria Decision Making Models for Selection of Best Available Techniques in Cleaner Production Applications. 1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM), Haziran 27-29, NİĞDE, 97-105.
      • 5ÖZTÜRK E., KARABOYACI M., KİTİŞ M. (2019). Sustainable and cleaner textile production: reducing consumptions and emissions in a textile mill by application of best available techniques. 5th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Haziran 12-16, Prague, 619-627.
      • 6BAYRAKTAR Ö., ÖZTÜRK E., Yıldırım M., KİTİŞ M. (2019). Development of a Sustainable Chemical Management Strategy Through Cleaner Production Techniques in an Integrated Home Textile Mill. 2nd International Congress of Innovative Textiles (ICONTEX2019), Nisan 17-18, Tekirdağ/Çorlu, 432-435.
      • 7BAYRAKTAR Ö., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M., YILDIRIM M. (2018). Development of best available techniques (BATs) for improving resource efficiency and environmental performance through cleaner production approach in an integrated textile mill. 18th AUTEX World Textile Conference, Haziran 20-22, İSTANBUL, 585-588.
      • 8ŞİMŞEK E., DAL A., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2018). İçme suları ve atıksulardan trifluralin giderim yöntemlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUÇEV-2018), Mart 22-24, BURSA, 1247-1255.
      • 9ÖZTÜRK E., KÖSEOĞLU H., YİĞİT N. Ö., YETİŞ Ü., KİTİŞ M. (2014). Optimization of water and chemical use in a cotton polyester fabric dyeing textile mill (Makale olarak seçilmiştir). 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Conf:), Eylül 20-27, Venice - Istanbul (Cruise Ship).
      • 10ÖZTÜRK E., KARABOYACI M., KÖSEOĞLU H., YİĞİT N. Ö., YETİŞ Ü., KİTİŞ M. (2014). Water and chemical management studies for cleaner production in a textile industry (Makale olarak seçilmiştir). 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2014, Ağustos 23-27, Prague.
      • 11ÖZTÜRK E., KİTİŞ M., YETİŞ Ü., YİĞİT N. Ö. (2013). Temiz üretim yaklaşımının çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecine adaptasyonu. Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kongresi, Kasım 8-10, İSTANBUL, 513-519.
      • 12ÖZTÜRK E., KARABOYACI M., YETİŞ Ü., KİTİŞ M. (2013). Evaluation of integrated pollution prevention control in a textile fiber production and dyeing mill (Makale olarak seçilmiştir). 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Conf.), Eylül 22-27, Dubrovnik.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1ÖZTÜRK E., ÇAĞLAR C. N., KİTİŞ M. (2021). Investigation of Nitric Acid Production from Steam Boiler Flue Gas Emissions Using Wet Scrubber. 4th IWA Resource Recovery Conference, Eylül 5, İstanbul, 237-238.
       • 2BITRAK N. B., ÖZTÜRK E. (2018). İçmesuları ve atıksulardan BPA giderim yöntemlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUÇEV-2018), Mart 22-24, BURSA, 2148-2148.
       • 3UZUN F. H., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2018). Süt ve süt ürünleri endüstrisinde yağ giderim yöntemlerinin incelenmesi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUÇEV-2018), Mart 22-24, BURSA, 2060-2060.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1Balkan M., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2021). Economic and cross-media effect analysis for caustic recovery methods from mercerization wastewater. 4th IWA Resource Recovery Conference, Eylül 5, İstanbul.
        • 2ÖZTÜRK E. (2018). Selection of Most Suitable Treatment Alternatives for Dichloromethane Removal from the Aquatic Environment Using TOPSIS Decision-Making Model. 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment (ICAE 2018), Ekim 11-13, ANTALYA, 58-59.
        • 3DEMİREL Y. E., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2018). Investigation of energy efficiency potentials in industrial steam boilers. 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS-2018), Mayıs 2-6, Kiev, 56-56.
         • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1BITRAK N. B., ÖZTÜRK E. (2017). Dünyada ve Türkiye’de biyosidal ürün kullanımı ve olası çevresel etkileri. 12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 5-7, ANKARA, 161-170.
         • 2DEMİREL Y. E., HASANOĞLU P., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2017). Yaşam döngüsü analizi ve endüstriyel uygulama örnekleri. 12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 5-7, ODTÜ, Ankara, Ekim 5-7, Ankara, 640-656.
         • 3ÖZTÜRK E., HASANOĞLU P., TANAÇAN E., ÖZGÜR C., KARABOYACI M., KİTİŞ M. (2015). Tekstil sektöründe temiz üretim potansiyelinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, BURSA, 235-254.
         • 4ÖZGÜR C., TANAÇAN E., GÜNCAN A., ÖZTÜRK E., CİVELEKOĞLU G. (2015). Atık floresan lambalardan nadir toprak elementlerinin ekstraksiyon potansiyelinin araştırılması (Makale olarak seçilmiştir). 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, BURSA, 121-129.
         • 5TANAÇAN E., ÖZGÜR C., ÖZTÜRK E., YETİŞ Ü., KİTİŞ M. (2015). Temiz üretim yaklaşımı kapsamında tekstil merserizasyon atıksularından kostik geri kazanım yöntemlerinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, BURSA, 267-276.
         • 6TANAÇAN E., ÖZGÜR C., ÖZTÜRK E., ÇELİK E., YİĞİT N. Ö., KİTİŞ M. (2015). Karbon nanotüp katkılı membranlar ile su desalinasyon sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, BURSA, 470-475.
         • 7ÖZTÜRK E., TANAÇAN E., ÖZGÜR C., HASANOĞLU P., KİTİŞ M. (2015). Sürdürülebilir kalkınmada proaktif bir yaklaşım: Temiz üretim ya da eko-verimlilik. 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, BURSA, 451-469.
          • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
          • 1DEMİREL Y. E., HASANOĞLU P., ÖZTÜRK E., KİTİŞ M. (2017). Su ve atıksu arıtımında kullanılan ileri dezenfeksiyon yöntemlerinin değerlendirilmesi. 12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 5-7, ODTÜ, Ankara, Ekim 5-7, Ankara, 460-481.
          • 2MAZLUM N., MAZLUM S., ÖZTÜRK E. (2009). Arıtma çamurlarının değerlendirilmesinde yeni gelişmeler. Türkiyede Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TUKAY 2009), Haziran 15-17, İSTANBUL, 545-552.
           • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1Cinperi N., KİTİŞ M., YİĞİT N. Ö., ÖZTÜRK E. (2017). Yünlü tekstil endüstrisinde ileri arıtma teknolojileriyle atıksuların geri kazanımı ve üretim proseslerinde geri kullanımının incelenmesi. Endüstriyel Atıksuların Membran Teknolojileri ile Arıtımı, Su/Ürün Geri Kazanımı ve Konsantre Yönetim Teknolojileri Çalıştayı (MEMTEK), Nisan 18-20, İstanbul, Nisan 18-20, İstanbul, 17-17.
           • 2ÖZGÜR C., TANAÇAN E., ÖZTÜRK E., KAPLAN B. Ş. Ş. (2015). İçme suyunda azot bazlı dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumu. 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, BURSA, 781-782.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Entegre tekstil işletmesinde temiz üretim yaklaşımıyla kaynak verimliğinin ve çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik mevcut en iyi tekniklerin-MET geliştirilmesi, TÜBİTAK Teydeb Projesi, Yürütücü Kuruluş: ZorluTeks Tekstil., Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer (Ulusal), 2020, Tamamlandı.
            • 2Belirli sektörlerde temiz üretim uygulamaları (BESTÜ), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2020, Tamamlandı.
            • 3Kullanılmış suların yeniden kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesi projesi, Proje Sahibi/Destekleyen kurum: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Yüklenici: MHW-STANTEC, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2019, Tamamlandı.
            • 4Sektörel Düzeyde Kaynak Verimliliği Fırsatlarını Ortaya Koyan Kaynak Verimliliği Rehberi Hazırlanması için Araştırma ve Geliştirme Projesi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) (Destekleyen Kuruluş), TUBİTAK MAM ÇTUE (Yürütücü Kuruluş), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2019, Tamamlandı.
            • 5Yünlü Tekstil Endüstrisinde Temiz Üretim Yaklaşımıyla Boyama ve Terbiye Proseslerinde Enerji ve Kimyasal Verimliliğinin Artırılması Projesi (TUBİTAK TEYDEB 1501 Proje no: 3150964) (Yürütücü Kuruluş: Yünsa Yünlü San. Tic. A.Ş.), Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2018, Tamamlandı.
            • 6Sanayide Verimlilik Potansiyelinin Belirlenmesi (SANVER) Projesi, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) (Destekleyen Kurum) ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTUE) (Yürütücü Kurum) (Proje no: 2013K100190), Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2017, Tamamlandı.
            • 7Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi Projesi (SANTEM), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Detekleyen Kuruluş) ve TÜBİTAK MAM ÇTÜE (Yürütücü Kuruluş) (Proje no: 5168B01), Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2017, Tamamlandı.
            • 8Ultrasonik Radyasyon ile Su Ortamından Amonyak Azotunun Uzaklaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (SDÜ BAP) (Proje No 2006-YL-09), Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2010, Tamamlandı.
            • 9NACE Kodlarına Göre Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Devam Ediyor.
             • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
             • 1Technical Assistance on Economic Analyses within River Basin Management Plans and Water Efficiency Aspects in 3 Pilot River Basins in Turkey (3RBMP), Avrupa Birliği, 2021, Tamamlandı.
             • 2Türkiye’deki içme suyu kaynaklarının ve arıtma tesislerinin değerlendirilmesi, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Projesi. (Yürütücü Kuruluşlar: MWH-Stantec, TÜMAŞ, Louis Berger) (AB IPA Projesi), ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, Avrupa Birliği, 2017, Tamamlandı.
              • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
              • 1Energy, SCI, İNGİLTERE, 2018.
              • 2Journal of Cleaner Production, SCI-Expanded, İNGİLTERE, 2017.
              • 3Ultrasonics Sonochemistry, SCI-Expanded, HOLLANDA, 2017.
              • 4Journal of Cleaner Production, SCI-Expanded, İNGİLTERE, 2016.
              • 5Journal of Cleaner Production, SCI-Expanded, İNGİLTERE, 2015.
              • 6Journal of the Chemical Society of Pakistan, SCI-Expanded, PAKİSTAN, 2015.
               • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
               • 1Jornal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, ESCI: Emerging Sources Citation Index, HIRVATİSTAN, 2018.
                • Akademik Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu/Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü/Çevre Koruma Ve Kontrol Pr./ Doçent (2019-...)
                • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu/Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2018-...)
                • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2014-2018)
                • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu/Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü/Çevre Koruma Ve Kontrol Pr./ Öğretim Görevlisi (2010-2014)
                • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü/Çevre Koruma Ve Kontrol Pr./ Öğretim Görevlisi (2009-2010)
                • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Yalvaç Meslek Yüksekokulu/Teknik Programlar Bölümü/Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü Pr./ Öğretim Görevlisi (2008-2010)
                 • İdari Görevler
                 • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2019-...)
                 • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2011-2014)
                 • 3Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2011-2012)
                  • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                  • 1I. Su Şurası, Su Verimliliği Çalışma Grubu: Endüstriyel Su Verimliliği Alt Çalışma Grubu (Alt Çalışma Grubu Başkanı), T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (Üye) (2021-2021)
                  • 2I. Su Şurası, Su Verimliliği Çalışma Grubu: Suyun Yeniden Kullanımı Ve Alternatif Su Kaynakları Alt Çalışma Grubu (Üye), T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (Üye) (2021-2021)
                  • 32015 Membran Teknolojileri Ve Uygulamaları Sempozyumu (Memtek-2015) (Düzenleme Kurulu Üyesi) (Üye) (2015-2015)
                   • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                   • 1Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları (Bestü) Projesi Çalıştayı (2019-2019) ,Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Sahibi Olduğu Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarafından Yürütülen Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları (Bestü) Projesi Kapsamında Hazırlanan Sektörel Tebliğlere Sektör Temsilcilerin Görüşlerinin Alınması İçin Düzenlenmiştir., Türkiye
                   • 2Öztürk E., Kitiş M., Kır A., Yaman M.E., 2019. Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları Projesi (Bestü): Tekstil Sektöründe Uygulanan İşlemler Ve Teknikler Eğitimi, 22-26 Temmuz, Ankara. (2019-2019) ,Eğitim Sunumu 1: Dokunmuş Kumaş Terbiyesi Ve Benzerleri Sektöründe Uygulanan İşlemler Ve Tekniklereğitim Sunumu 2: Pamuklu Tekstil Ve Benzerleri Sektöründe Uygulanan İşlemler Ve Tekniklereğitim Sunumu 3: Örgü Kumaş Terbiyesi Ve Benzerleri Sektöründe Uygulanan İşlemler Ve Tekniklereğitim Sunumu 4: Sentetik Tekstil Terbiyesi Ve Benzerleri Sektöründe Uygulanan İşlemler Ve Teknikler, Ankara
                   • 3Energy: Certificate Of Reviewing (2018-2018) ,Elsevier: Energy Dergisi Yayın Hakemliği Sertifikası, Hollanda
                   • 4Eğitim Semineri: Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanım Uygulamaları (Kitis M., Şahinkaya E., Yiğit N.Ö., Köseoğlu H., Öztürk E.) (2018-2018) ,Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanım Uygulamaları, Devlet Su İşleri (Dsi) İşletme Ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ve Bölgelere Eğitim Semineri Sunumu, Türkiye/Ankara
                   • 5Eğitim Semineri: Atıksuların Geri Kazanılması: Geri Kazanım Alanlarının Seçilmesi Ve Süreç Yönetimi (Şahinkaya E., Kitis M., Köseoğlu H., Öztürk E.) (2018-2018) ,Atıksuların Geri Kazanılması: Geri Kazanım Alanlarının Seçilmesi Ve Süreç Yönetimi, T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı (Osib), Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’Ne Eğitim Sunumu, Türkiye/Ankara
                   • 6Çalıştay: Arıtılmış Atıksuların Farklı Geri Kullanım Alanları (Kitis M., Şahinkaya E., Köseoğlu H., Öztürk E.) (2018-2018) ,Atıksu Arıtma Çalıştayı 81 İlin Su Ve Kanal İdareleri Yetkilileri Ve Deneyimli Akademisyenlerin Katılımıyla 7-8 Mayıs 2018 Tarihinde Malatya’Da Gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, Sunumların Ardından Soru-Cevap, Görüş Ve Öneriler Alınmış Ve Çalıştay Sonuç Bildirgesi Hazırlanmıştır. (Erişim Linki:Http://Www.Maski.Gov.Tr/Haber_Detay.Asp?İd=2750) (Erişim Linki:Http://Www.Maski.Gov.Tr/Atiksu_Calistayi.Pdf), Türkiye/Malatya
                   • 7Eğitim Semineri: Kullanılmış Suların Farklı Amaçlar İçin Geri Kazanımı (Kitis M., Şahinkaya E., Köseoğlu H., Öztürk E.) (2018-2018) ,Kullanılmış Suların Farklı Amaçlar İçin Geri Kazanımı Konusunda Eğitim Sunumu Gerçekleştirilmiştir., Türkiye/Ankara
                   • 8Journal Of Cleaner Production: Certificate Of Reviewing (2017-2017) ,Elsevier: Journal Of Cleaner Production Dergisi Yayın Hakemliği Sertifikası, Hollanda
                   • 9Journal Of Cleaner Production: Certificate Of Outstanding Contribution İn Reviewing (2017-2017) ,Elsevier: Journal Of Cleaner Production Dergisi Yayın Hakemliği Üstün Katkı Sertifikası, Hollanda
                   • 10Eğitim Semineri: Entegre Tekstil İşletmesinde Temiz Üretim Yaklaşımıyla Kaynak Verimliliğinin Ve Çevresel Performansın İyileştirilmesine Yönelik Mevcut En İyi Tekniklerin Geliştirilmesi:Temiz Üretim Semineri (Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Öztürk Ve Prof.Dr. Mehmet Kitiş) (2017-2017) ,Entegre Tekstil İşletmesinde Temiz Üretim Yaklaşımıyla Kaynak Verimliliğinin Ve Çevresel Performansın İyileştirilmesine Yönelik Mevcut En İyi Tekniklerin Geliştirilmesi Ve Temiz Üretim Temalı Bir Seminer Verilmiştir. Seminerde Katılımcılara Temiz Üretim Yaklaşımı, Temiz Üretim Uygulama Metodolojisi, Temiz Üretim Teknikleri, Tekstil Üretim Proseslerinde Kaynak Kullanımı Ve Çevresel Performansların Geliştirmesi, Temiz Üretimin Yapılandırılması, Uygulama Örnekleri Ve Potansiyel Kazanımlar/Tasarruflar Konularında Bir Seminer Verilmiştir. Katılımcılara Prof.Dr. Mehmet Kitiş, Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Öztürk Ve Ar-Ge Müdürü Murat Yıldırım Tarafından Katılım Sertifikası Verilmiştir., Türkiye/Kırklareli
                   • 11Ultrasonics-Sonochemistry: Certificate Of Reviewing (2017-2017) ,Elsevier: Ultrasonics-Sonochemistry Dergisi Yayın Hakemliği Sertifikası, Hollanda
                   • 12Toplantı/Sözlü Sunum: Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının Ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (Santem) Projesi Kapanış Toplantısı (Öztürk E., Kitiş M.) (2017-2017) ,Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının Ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (Santem) Projesi Kapanış Toplantısı, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı-Tübitak Mam (Erişim Linki:Http://Ctue.Mam.Tubitak.Gov.Tr/Tr/Haber/Sanayide-Temiz-Uretim-Olanaklarinin-Ve-Uygulanabilirliginin-Belirlenmesisantem-Projesi-Kapanis) (Erişim Linki: Http://Www.Temizuretimmerkezi.Com/Tamamlanan-Projelerimiz/Sanayide-Temiz-Uretim-Olanaklarinin-Ve-Uygulanabilirliginin-Belirlenmesi-Santem-Projesi_27) (Erişim Linki:Http://Www.Butekom.Org/_Ziyaretci/Sayfa.Aspx?Id=6508) (Erişim Linki:Http://Cygm.Csb.Gov.Tr/Santem-Projes-Kapans-Toplants-Ankara-Da-Gerceklestrlmstr.-Haber-158531), Türkiye/Ankara
                   • 13Eğitim Semineri: Yünlü Tekstil Endüstrisinde Temiz Üretim Yaklaşımıyla Boyama Ve Terbiye Proseslerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması: Temiz Üretim Semineri (Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Öztürk) (2017-2017) ,Yünlü Tekstil Endüstrisinde Temiz Üretim Yaklaşımıyla Boyama Ve Terbiye Proseslerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması Ve Temiz Üretim Uygulamaları Konusunda Eğitim Semineri Verilmiştir., Türkiye
                   • 14Toplantı/Sözlü Sunum: Türkiye’De Temiz Üretim Ve Çevresel Kazanımlar (Kitiş M., Öztürk E.) (2016-2016) ,Türkiye’De Temiz Üretim Ve Çevresel Kazanımlar, Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının Ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi Projesi (Santem) Açılış Toplantısı, T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı-Tübitak Mam (Erişim Linki:Http://Cygm.Csb.Gov.Tr/Quot-Sanayide-Temiz-Uretim-Olanaklarinin-Ve-Uygulanabilirliginin-Belirlenmesi-Projesi-Quot-Toplantisi-Gerceklestirilmistir.-Haber-62987) (Erişim Linki:Http://Ctue.Mam.Tubitak.Gov.Tr/Tr/Haber/Sanayide-Temiz-Uretim-Olanaklarinin-Ve-Uygulanabilirliginin-Belirlenmesi-Projesi-Acilis), Türkiye/Ankara
                   • 15En Iso 19011:2002 Internal Qms Audıtor (Certificate Of Training) (2011-2011) ,Kalite Yönetim Sisteminin Planlanmış Düzenlemelere, Standardın Şartlarına Ve Kuruluş Tarafından Oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Uyup Uymadığını Ve Etkin Olarak Uygulanıp Uygulanmadığını Ve Sürdürülüp Sürdürülmediğini Belirlemek İçin Planlı Aralıklarla Gerçekleştirilen Kuruluş İçi Tetkikler Ve Tedarikçi Tetkikleri İçin Tetkik Görevlilerinin Eğitilmesi Sertifikası (Sertifika No: 0232-B-2011), TÜRKİYE
                   • 16En Iso 22000:2005 Food Safety Management System (Certificate Of Training) (2011-2011) ,En Iso Gıda Güvenliği Sertifikası (Sertifika No: 0708-S-2011), TÜRKİYE
                   • 17En Iso 14001 Envıronmental Management System (Certificate Of Training) (2011-2011) ,En Iso Çevre Yönetim Sistemleri Sertifikası (Sertifika No: 0707-S-2011), TÜRKİYE
                   • 18En Iso 9001:2008 Qualıty Management System (Certificate Of Training) (2011-2011) ,En Iso 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi Ve Sertifikası (Sertifika No: 0709-S-2011), TÜRKİYE
                    • Verdiği Dersler
                    • 1Arıtma Ekipmanları
                    • 2Atıkların Geri Kazanımı
                    • 3Atıksuların Arıtılması
                    • 4Bilgisayar-1
                    • 5Bilgisayar-4
                    • 6Bilgisayara Giriş
                    • 7Bitirme Ödevi I
                    • 8Bitirme Ödevi-I
                    • 9Bitirme Ödevi-Iı
                    • 10Biyoloji
                    • 11Bürolarda Teknoloji Kullanımı
                    • 12Çevre Hukuku
                    • 13Çevresel Etki Değerlendirmesi
                    • 14Endüstrilerde Ekoverimlilik
                    • 15Endüstrilerde Temiz Üretim
                    • 16Endüstriyel Kirlilik Ve Kontrolü
                    • 17Entegre Kirlilik Önleme Ve Temiz Üretim
                    • 18Hava Kirliliği Ve Denetimi
                    • 19Hava Kirliliği Ve Kontrolü
                    • 20Hidroloji
                    • 21İş Sağlığı Ve Güveliği
                    • 22İşletme Yönetimi
                    • 23Kalite Yönetim Sistemleri Ve Iso 14001
                    • 24Proje Yönetimi
                    • 25Su Kirliliği Ve Kontrolü
                    • 26Su Temini Ve İçme Suyu Arıtımı
                    • 27Sürdürülebilir Kalkınma
                    • 28Tasarım Projesi
                    • 29Teknik Resim
                    • 30Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
                    • 31Temel İşlemler
                    • 32Temiz Enerji
                    • 33Yönlendirilmiş Çalışma