KİŞİSEL BİLGİLER
Melda BAŞBUĞ ÇANCI
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Melda BAŞBUĞ ÇANCI
Birimi Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
Bölüm Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çevre Koruma Ve Kontrol
Telefon 2463412363
E-Posta meldacanci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1.7.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 7.8.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 21.12.2017
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1SAYILGAN E., BAYRAKTAR A., BAŞBUĞ Ç. M. (2022). A new and cost-effective approach for metals recovery from acidic leaching liquor with bacterial cellulose. Environmental Engineering and Management journal, 11, 1793-1806.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1BAŞBUĞ Ç. M., KILIÇ M. (2020). Treatment of Rose Processing Wastewater by Sunlight/TiO2 Photocatalysis Process. Bilge International Journal of Science and Technology Research, .
  • 2BAŞBUĞ Ç. M., KILIÇ M. (2018). Atık Plastik ile Sabitlenmiş Doğal ve Modifiye Edilmiş Ponzaların Boya Adsorpsiyonunda Kullanılması. Academia Journal of Engineering and Applied Sciences, , 260-268.
  • 3SAYILGAN E., Erdem T., Yıldızbaş B., BAŞBUĞ Ç. M. (2018). Sentetik Boya Solüsyonlarından Aktif Karbon ile Renk Gideriminin Araştırılması. Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, , 1-8.
   • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1BAŞBUĞ Ç. M., KILIÇ M. (2013). Adsorption of Dye from Aqueous Solution onto Original and Modified Pumice. Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, .
    • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1KİTİŞ M., Soroushian F., BAŞBUĞ Ç. M., KÖKSAL A., Ekinci F. Y. (2003). Arıtma süreçlerinde ultraviyole radyasyonu ile dezenfeksiyon. Çevre Bilim Teknoloji Dergisi, .
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1PORTAKAL E., BAŞBUĞ Ç. M., SAYILGAN E. (2022). Nar Kabuğu biyokütlesinin torefikasyon özelliklerinin incelenmesi. 5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, Kasım 23-25, Ankara, 1311-1317.
     • 2PORTAKAL E., BAŞBUĞ Ç. M., SAYILGAN E. (2022). Demir-Çelik Endüstrisi Cürufundan Demirin Asidik Liç ile Geri Kazanımı. 1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences, Mayıs 10, KONYA, 1074-1078.
     • 3BAŞBUĞ Ç. M., KILIÇ M. (2018). Sentetik Boya Çözeltisinden Bentonit ile Renk Gideriminin Kesikli ve Kolon Ç1alışması ile Araştırılması. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey, Proceeding Book, 1992-1997., Kasım 22-23, 1992-1997.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1BAŞBUĞ Ç. M., SAYILGAN E. (2021). Farklı Atıkların Torefikasyonu ve Kullanım Alanları. International Integrated Pollution Prevention and Control Symposium (EKOK’21), Nisan 1-3.
      • 2ÜGE C., KARACAN G., GENÇ M., BAŞBUĞ Ç. M., BAYRAKTAR A., SAYILGAN E. (2021). Maden Atığından Mg ve Ca Gideriminde Asidik Liç Yöntemlerinin Karşılaştırılması. International Integrated Pollution Prevention and Control Symposium (EKOK’21), Nisan 1-3.
       • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
       • 1İleri Oksidasyon Prosesi ile Gül İşleme Atıksularının Arıtılabilirliğinin Araştırılması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
       • 2Bentonit ve Ponza ile Sulu Çözeltiden ve Tekstil Atıksuyundan Boya Adsorpsiyonunun İncelenmesi, BAP, Tamamlandı.
        • Akademik Görevler
        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu/Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü/Çevre Koruma Ve Kontrol Pr./ Öğretim Görevlisi (2010-...)
         • Verdiği Dersler
         • 1Anaerobik Arıtımın Temel İlkeleri
         • 2Atıkların Geri Kazanımı
         • 3Çevre Hukuku
         • 4Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
         • 5Gürültü Kirliliği
         • 6İş Sağlığı Ve Güvenliği
         • 7Kalite Yönetim Sistemleri Ve Iso 14001
         • 8Teknik Resim