KİŞİSEL BİLGİLER
Betül ÖZAYDIN ÖZKARA
Adı Soyadı Doç. Dr. Betül ÖZAYDIN ÖZKARA
Birimi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Telefon 2462147007
E-Posta betulozaydin@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 27.6.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ (YL) 17.3.2010
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR) 30.6.2016
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ÖZAYDIN Ö. B. (2023). Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 12. Ankara, (pp. 249-254). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • 2ÖZAYDIN Ö. B., TONGUÇ G. (2022). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2022. Ankara, (pp. 99-110). Pegem Akademi.
 • 3ÖZAYDIN Ö. B. (2021). Current Debates on Social Sciences Human Studies 7. Ankara, (pp. 55-61). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • 4ÖZAYDIN Ö. B., TONGUÇ G. (2018). Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar İnsan Çalışmaları 1. Ankara, (pp. 122-131). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • 5ÖZAYDIN Ö. B. (2018). Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar İnsan Çalışmaları 1. Ankara, (pp. 132-140). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ÖZAYDIN Ö. B., TONGUÇ G. (2023). Çevrimiçi ortamda öğrencilerin derse katılımlarını ve derste geçirdikleri süreyi etkileyen faktörlerin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 13, 254-271.https://doi.org/10.17943/etku.1161508
  • 2ÖZAYDIN Ö. B. (2023). Öğrencilerin uzaktan eğitim hizmet kalitesi hakkındaki görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 9, 376-385.https://doi.org/10.51948/auad.1193820
  • 3ÖZAYDIN Ö. B., ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimi Kullanım Niyetlerinin UTAUT Bağlamında İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 132-153.https://doi.org/10.17860/mersinefd.991686
  • 4ARUĞASLAN E., ÖZAYDIN Ö. B., ÇİVRİL H. (2022). Pandemi Döneminde İlkokul Birinci Sınıf Öğrenci Velilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1419-1446.https://doi.org/10.17240/aibuefd.2022.22.74506-1003537
  • 5ÖZAYDIN Ö. B. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin beyin temelli öğrenmeye yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28, 2136-2147.https://doi.org/10.24106/kefdergi.726634
  • 6ÖZAYDIN Ö. B. (2019). Ulakbim’de dizinlenen eğitim bilimleri dergilerinde 2017 yılında yayımlanan makalelerin çözümlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52, 469-494.https://doi.org/10.30964/auebfd.424104
  • 7ÖZAYDIN Ö. B. (2018). Uzaktan eğitim ortamındaki öğrencilerin yapılandırmacı öğrenmeye yönelik tercihlerinin araştırılması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 8, 378-387.https://doi.org/10.5961/jhes.2018.279
  • 8ÇİVRİL H., ARUĞASLAN E., ÖZAYDIN Ö. B. (2018). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8, 39-59.https://doi.org/10.17943/etku.310168
  • 9ÖZAYDIN Ö. B. (2017). Öğretim elemanlarının yapılandırmacı öğrenmeye yönelik inançları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6, 70-76.
  • 10ÖZAYDIN Ö. B. (2017). Üniversite öğrencilerinin eğitim ortamlarını yapılandırmacılık açısından değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 441-453.
  • 11ÖZAYDIN Ö. B., ÇAKIR H. (2017). Öğrencilerin çevrimiçi problem temelli işbirliğine dayalı-çevrimiçi problem temelli bireysel öğrenmeyi değerlendirmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 37, 559-591.
  • 12ÖZAYDIN Ö. B., TONGUÇ G., ÖZKARA O. (2013). Uzaktan eğitim öğrencilerinin ergonomik profilleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 221-232.
  • 13EROL O., ÖZAYDIN Ö. B., KOÇ M. (2010). Sınıf yönetiminde karşılaşılan olaylar öğretmen tepkileri ve öğrenciler üzerindeki etkileri unutulmayan sınıf anılarının analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16, 25-47.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÖZAYDIN Ö. B. (2023). The Relationship BetweenThe Perception of Transactional Distance, Perceived Learning and Course Attendance. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 75-91.https://doi.org/10.38151/akef.2023.45
   • 2ÖZAYDIN Ö. B., ÖZKARA O. (2022). Pandemi Sürecinin Öğrencilerin Üniversiteye Uyum Durumlarına Etkisi. Türkiye Eğitim Dergisi, 7, 517-527.https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1198269
   • 3ÖZAYDIN Ö. B. (2021). Determining the optimal duration of a single lecture in distance education using facial analysis of instructors. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 20, 35-43.
   • 4ÖZAYDIN Ö. B., İBİLİ E. (2021). Analysis of Students’ e-Learning Styles and their Attitudes and Self-Efficacy Perceptions towards Distance Education. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 5, 550-570.https://doi.org/10.46328/ijtes.200
   • 5ÖZAYDIN Ö. B. (2021). Instructors' Views on Distance Education during the Pandemic Period. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, , 58-69.
   • 6TONGUÇ G., ÖZAYDIN Ö. B. (2020). USING 3D HOLOGRAM IN DISTANCE EDUCATION. Türkiye Eğitim Dergisi, 5, 56-68.
   • 7ÖZAYDIN Ö. B., ÇAKIR H. (2020). Comparison of collaborative and individual learning in online learning. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 19, 66-74.
   • 8ÖZAYDIN Ö. B. (2020). Students perspectives of distance education. The Turkish Online Journal of Educational Technology, , 247-259.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1TONGUÇ G., ÖZAYDIN Ö. B. (2020). AUTOMATIC RECOGNITION OF STUDENT EMOTIONS FROM FACIAL EXPRESSIONS DURING A LECTURE. Computers & Education, 148, 103797.https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103797
    • 2ÖZAYDIN Ö. B., ÇAKIR H. (2018). Participation in online courses from the students’ perspective. Interactive Learning Environments, 26, 924-942.https://doi.org/10.1080/10494820.2017.1421562
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ÖZAYDIN Ö. B., GÜNBATAR M. S., ÖNAL N., ÇAKIR H. (2012). Öğretmen yetiştirme programlarının sistemik ve sistematik değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojileri Kuram ve Uygulama, 2, 54-71.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÖZAYDIN Ö. B. (2024). Ön Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Engel Algısı. AHİ EVRAN 4. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Nisan 26-28, Kırşehir, 565-570.
      • 2ÖZAYDIN Ö. B. (2024). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş Durumları Ve Motivasyon Düzeyleri. AHİ EVRAN 4. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Nisan 26-28, Kırşehir, 571-577.
      • 3ÖZAYDIN Ö. B. (2022). Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Hizmet Kalitesi Hakkındaki Görüşleri. 5th International Open & Distance Learning Conference, Eylül 28, Eskişehir.
      • 4ÖZAYDIN Ö. B. (2021). Uzaktan Eğitim Ortamında Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeyleri. VIII International Eurasian Educational Research Congress ONLINE (EJER), Temmuz 10, Aksaray, 228-233.
      • 5ÖZAYDIN Ö. B. (2020). Pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitime hazırbulunuşluk düzeyi. VII th International Eurasian Educational Research Congress ONLINE, Eylül 10-13, Eskişehir, 1035-1042.
      • 6ÖZAYDIN Ö. B., ÇAKIR H. (2020). Comparison of Collaborative and Individual Learning in Online Learning. International Educational Technology Conference, Eylül 2-4, Lefkoşa, 156-164.
      • 7ÖZAYDIN Ö. B. (2020). Students Perspectives of Distance Education. International Educational Technology Conference, Eylül 2-4, Lefkoşa, 674-686.
      • 8ÖZAYDIN Ö. B. (2019). Beyin baskınlıkları ile bilgisayar kaygıları arasında ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Eğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler Sanal Sempozyumu (IVSESS), Nisan 3-5, Ankara, 317-326.
      • 9ÖZAYDIN Ö. B. (2018). Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin Okulu Bırakma Nedenleri. 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), Kasım 22-25, Antalya, 246-256.
      • 10TONGUÇ G., ÖZAYDIN Ö. B. (2017). GÖRÜNTÜ İŞLEME TEMELLİ YÜZ İFADELERİ TANIMA YÖNTEMİ İLE İDEAL DERS SÜRESİ TESPİTİ. 3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology (ICDET), Kasım 24-25, Antalya, 181-192.
      • 11YİĞİT T., ARUĞASLAN E., ÖZAYDIN Ö. B., TONGUÇ G., ÖZKANAN A. (2011). Geleneksel Eğitim ile Uzaktan Eğitimdeki Öğrenen Başarılarının Karşılaştırılması Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Örneği. 11th International Educational Technology (IETC), Mayıs 25-27, İstanbul, 1539-1545.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ÖZAYDIN Ö. B. (2023). University Students' Perceptions of Being Social Online. 5.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi (ICMUSS), Mayıs 21-22, Ankara, 45-45.
       • 2ÖZAYDIN Ö. B., ARUĞASLAN E., ÇİVRİL H. (2022). Pandemi Döneminde Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Metafor Çalışması. 10. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), Kasım 28, Online.
       • 3ÖZAYDIN Ö. B., TONGUÇ G. (2018). DERS İÇERİĞİNİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYONUNA ETKİSİ. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi (ICHUS), Aralık 6-9, Ankara, 47-48.
       • 4ÖZAYDIN Ö. B. (2018). Türkiye’de okulu terki ile ilgili yapılan tezlerin incelenmesi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Aralık 6-9, Ankara, 49-50.
       • 5ÖZAYDIN Ö. B. (2018). 2017 Ulakbim Eğitim Bilimleri Dergilerinde Eğilimler. 27th Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Nisan 18-22, Antalya, 440-442.
       • 6ÖZAYDIN Ö. B. (2017). Öğretim Elemanlarının Yapılandırmacı Öğrenmeye Yönelik İnançları. 6th World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS), Ekim 26-28, Antalya, 55-55.
       • 7TONGUÇ G., ÖZAYDIN Ö. B. (2016). Uzaktan eğitimde hologram kullanımı. 6th International Conference on “Innovations in Learning for the Future” 2016: Next Generation (FL2016)., Ekim 24-26, İstanbul.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ÖZAYDIN Ö. B., TONGUÇ G., ÖZKARA O. (2012). Uzaktan eğitim öğrencilerinin ergonomik profilleri. 11. ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ, Ekim 4-6, Isparta.
         • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
         • 1The International Review of Research in Open and Distributed Learning, SSCI, 2017.
          • Akademik Görevler
          • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Doktor Öğretim Üyesi (2019-...)
          • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Kullanımı Bölümü/Bilgi Yönetimi Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Öğretim Görevlisi (2018-2019)
          • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Kullanımı Bölümü/Bilgi Yönetimi Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Öğretim Görevlisi (2018-2018)
          • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Kullanımı Bölümü/Bilgi Yönetimi Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Öğretim Görevlisi (2010-2018)
           • İdari Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları Dersleri Koordinatörü (2019-2021)
            • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
            • 1Hakemlik (2022-2022) ,Students’ Perceptions And Challenges İle İlgili Makale,
            • 2Hakemlik (2022-2022) ,Uzaktan Eğitimde Öz-Düzenleme İle İlgili Makale,
            • 3Hakemlik (2022-2022) ,Online Course Quality İle İlgili Makale,
            • 4Hakemlik (2020-2021) ,Community Of İnquiry İle İlgili Makale,
            • 5Hakemlik (2020-2020) ,Sorgulama Topluluğu İle İlgili Bir Makale,
            • 6Hakemlik (2020-2020) ,Uzaktan Eğitimde Sanal Laboratuvarlarla İlgili Bir Makale,
            • 7Hakemlik (2020-2020) ,Uzaktan Eğitim Ortamı İle İlgili Makale,
            • 8Hakemlik (2020-2020) ,Eğitim Ortamının Nitel Çalışma İle Değerlendirilmesi İle İlgili Makale,
            • 9Hakemlik (2020-2020) ,Teknoloji Öz Yeterliliği İle İlgili Makale,
            • 10Hakemlik (2020-2020) ,Öğretim Yöntemleri İle İlgili Makale,
            • 11Hakemlik (2020-2020) ,Online Ortamda Etkileşim İle İlgili Makale,
            • 12Hakemlik (2020-2020) ,Utaut Modeli İle Mobil Teknolojinin Kabulünün İncelemesi İle İlgili Bir Makale,
            • 13Hakemlik (2019-2019) ,İşbirliğine Dayalı Eğitim İle İlgili Makale,
            • 14Hakemlik (2019-2019) ,Eğitim Ortamları İle İlgili Makale,
            • 15Hakemlik (2018-2018) ,Online Ortamda Öğrenme İle İlgili Bir Makale,
            • 16Hakemlik (2018-2018) ,Öğretim Stratejileri İle İlgili Makale,
            • 17Hakemlik (2018-2018) ,Uzaktan Eğitimde Öz-Yerlilik Ve Motivasyon İle İlgili Bir Makale,
            • 18Hakemlik (2018-2018) ,Eğitim Yöntemleri İle İlgili Makale,
            • 19Hakemlik (2017-2018) ,Uzaktan Eğitim İle İlgili Bir Makale,
            • 20Hakemlik (2017-2017) ,Harmanlanmış Öğrenme İle İlgili Bir Makale,
            • 21Hakemlik (2017-2017) ,Mooc İle İlgili Bir Makale,
             • Verdiği Dersler
             • 1Ağ Temelleri
             • 2Bilişim Teknolojileri Ve Uygulamaları
             • 3Ofis Yazılımları Ve İleri Tablo Uygulamaları
             • 4Sağlıkta Web Tasarımı
             • 5Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı