KİŞİSEL BİLGİLER
Adeviye ERDOĞAN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Adeviye ERDOĞAN
Birimi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Bölüm Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çağrı Merkezi Hizmetleri
Telefon 2462147002
E-Posta adeviyeerdogan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 9.1.2007
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ 30.9.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 10.2.2017
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ERDOĞAN A. (2023). Yönetim ve Organizasyon Alanında Uluslararası Araştırma ve Değerlendirmeler. Ankara, (pp. 75-92). Serüven Yayınevi.
 • 2ERDOĞAN A. (2023). Yönetim Düşüncesine Çağdaş Bir Bakış. Ankara, (pp. 174-185). Bidge Yayınları.
 • 3ERDOĞAN A. (2023). Yönetim Düşüncesine Çağdaş Bir Bakış. Ankara, (pp. 186-197). Bidge Yayınları.
 • 4ERDOĞAN A. (2022). Sosyal Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 10. Ankara, (pp. 581-594). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • 5ERDOĞAN A. (2022). Bilimsel Açıdan Yönetim- Strateji- Organizasyon Konuları. Ankara, (pp. 321-336). Gazi Kitabevi.
 • 6ERDOĞAN A. (2022). Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XIV. Konya, (pp. 79-94). Eğitim Yayınevi.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ERDOĞAN A. (2023). İşyerinde Mutluluk Salgını: Çalışma Arkadaşları ile Sosyalleşme ve İşyerinde Kutlamaların Aracılık Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2023, 7-15.https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.1253470
  • 2ERDOĞAN A. (2022). Sıkıntıya Dayanma Düzeyi ve Tolerans İlişkisi: Çağrı Merkezi Çalışanları Üzerine Kesitsel Bir Araştırma. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 242-258.https://doi.org/10.52122/nisantasisbd.1127433
  • 3Adıgüzel O., ERDOĞAN A. (2014). Çağdaş Bakış Açısıyla İş Gören Devamsızlığı, Nedenleri, Örgüte Etkileri ve Çözüm Önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5, 1-25.
  • 4ÖZKANAN A., ERDOĞAN A. (2013). UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENME ORTAMININ KABULÜ İLE BİRLİKTELİK DUYGUSUNUN ÖĞRENEN MEMNUNİYETİNE ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 209-220.
  • 5Adeviye K., Eriman T. (2010). Özel İşletmelerde Halkla İlişkiler Uygulamalarının Marka Yönetim Sürecindeki Rolü Tepe Home Örneği. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 45, 1-37.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ERDOĞAN A. (2018). E-Marketing Relationships with E-MailElektronik Posta ile E-Pazarlama İlişkisi. Akademia Sosyal Bilimler DergisiAcademia Journal of Social Sciences, .
   • 2ERDOĞAN A. (2018). A Qualitative Research Related to the Occupation of Medical Secretary Tıbbi Sekreterlik Mesleği ile İlgili Nitel Bir Araştırma. Akademia Sosyal Bilimler DergisiAcademia Journal of Social Sciences, .
   • 3ERDOĞAN A., TÜFEKCİ Ö. K. (2017). A Research on HR Managers’ Attitudes Towards Horoscopes. Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML), 4, 40-58.https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.378
   • 4ERDOĞAN A., TÜFEKCİ Ö. K. (2017). İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİ VE UZMANLARININÇALIŞANLARININ ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN İFADELERİNİNYETKİNLİK BAZLI DEĞERLENDİRİLMESİ. The Journal of Academic Social Science, 5, 519-536.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12154
   • 5TÜFEKCİ Ö. K., ERDOĞAN A., TÜFEKCİ N. (2017). İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BURÇLARA YÖNELİK TUTUMUN ÖLÇÜLMESİ. Electronic Journal Of Vocational Colleges, 7, 28-34.
   • 6Adıgüzel O., ERDOĞAN A. (2015). Anne Roe ve Holland’ın Kişilik Kuramları ile Shein’in Kariyer Değerlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6, 15-25.
   • 7ALAN H., ERDOĞAN A. (2014). The effect of workplace romance of organizational socialization and the brokerage role of organizational commitment. Research Journal of Business and Management (RJBM), 1, 408-418.
   • 8Adıgüzel O., ERDOĞAN A., Edinsel S. (2014). The relationship between humor in the work and organizational commitment. Research Journal of Business and Management, 1, 389-407.
   • 9Eroğlu A., ERDOĞAN A. (2014). Examinatıon of E-Marketing By Brand Loyalty. Journal of Management, Marketing and Logistics, 1, 16-36.
    • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1Adıgüzel O., ALAN H., ERDOĞAN A. (2014). Kurumsal Mantıkların İnovasyon Sürecine Etkisi: Kamusal ve Piyasacı Mantıklar Açısından Bir İnceleme. Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 17, 10-24.
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ERDOĞAN A. (2022). İŞ HAYATINDA STRES, KAYGI, DEPRESYON BULAŞICI MI? NİTEL BİR ARAŞTIRMA. AKDENIZ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Kasım 19, Girne, 130-143.
     • 2AĞRALI H., PAZARCIKCI F., ERDOĞAN A. (2022). Hemşı̇relı̇k Öğrencı̇lerı̇nı̇n Karı̇yer İyı̇mserlı̇ğı̇ ve Karı̇yer Uyumu İlı̇şkı̇sı̇nı̇n İncelenmesı̇ . 10th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ağustos 27, Ankara, 229-237.
     • 3ERDOĞAN A. (2022). DETERMINING THE OPINIONS AND EXPECTATIONS OF DISTANCE EDUCATION VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ON WORKING LIFESTYLE: A QUALITATIVE STUDY. INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-V February 25-26, 2022 / Izmir, Turkey, Şubat 25, İzmir, 322-331.
     • 4ERDOĞAN A. (2021). GİRİŞİMCİLİK, EKONOMİK KRİZ VE İŞSİZLİKTEN KAYNAKLANAN SORUNLARI ÇÖZEBİLİR Mİ? CAN IT SOLVE ENTREPRENEURSHIP THE PROBLEMS ARISING FROM ECONOMIC CRISIS AND UNEMPLOYMENT?. 6. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, Haziran 26, Şanlıurfa, 17-37.
     • 5ERDOĞAN A. (2021). MESLEKİ KİŞİLİK KURAMI PERSPEKTİFİYLE SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF CAREER PREFERENCES OF HEALTH MANAGEMENT STUDENTS WITH THE PERSPECTIVE OF THE PROFESSIONAL PERSONALITY THEORY. 6. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, Haziran 26, Şanlıurfa, 38-51.
     • 6ÇETİN C., ERDOĞAN A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Geleceği ile İlgili Algılarının Değerlendirilmesi: Yalova Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. IMCOFE, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odessa, Temmuz 11-13, 430-434.
     • 7Adıgüzel O., Batur Z., ERDOĞAN A. (2015). Process Consultancy Role In Organızatıonal Communıcatıon: A Theoretıcal Framework. 8. International Conference of Asian Philosophical Association, Nisan 30-3, Isparta, 167-173.
     • 8Adıgüzel O., ERDOĞAN A., Batur Z. (2015). The Examination of Knowledge from the Philosophical Perspective. 8. International Conference of Asian Philosophical Association, Nisan 30-3, Isparta, 87-93.
     • 9Adıgüzel O., Batur Z., ERDOĞAN A., Özkan D. (2014). In the Health Sector Relationship Between Organizational Climate and Job Satisfaction. International Conference on Economics, Eylül 3-5, Prague.
     • 10ALAN H., ERDOĞAN A. (2014). İşgörenlerde Duygusal Uyumsuzluk, Kendine Yabancılaşma ve Öz Gözlemci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 2. Uluslararası Davraz Kongresi, Mayıs 29-31, Isparta, 1107-1132.
     • 11Adıgüzel O., ERDOĞAN A., Özkan D., Batur Z., EKŞİLİ N. (2014). Gamification Apps in the Business Life and the Research of Business Firm’s Opinion Towards Games Application. International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS), Nisan 24-25, Sarajevo, 577-581.
     • 12Adıgüzel O., Batur Z., Özkan D., ERDOĞAN A., EKŞİLİ N. (2014). Holland’s Theory of Careers and Vocational Choice. International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS), Nisan 24-25, Sarajevo, 566-575.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ERDOĞAN A. (2018). A Qualitative Research Related to the Occupation of Medical Secretary Tıbbi Sekreterlik Mesleği ile İlgili Nitel Bir Araştırma. 5th ASM Intarnational Congress of Social Science, Mayıs 3-5.
      • 2ERDOĞAN A. (2018). E-Marketing Relationships with Electronic Mail. 5. ASM Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mayıs 3-5.
      • 3ERDOĞAN A., Adıgüzel O. (2015). Human Resources Management and Relationship Horoscope. 1 st International Congress on Engineering and Natural Sciences,ICENS 2015, Mayıs 15-19, Skopje, 346.
       • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1Adıgüzel O., ERDOĞAN A., YALÇIN B. (2015). İşyerinde Yapılan Sosyal Kutlamalar ve Örgütsel Çekicilik İlişkisi. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 14-16, Muğla, 952-958.
       • 2Adıgüzel O., ERDOĞAN A., Batur Z., Oğlakkaya D., YALÇIN B. (2014). Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi ve Örgütsel Çekicilik. 2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 6-8, Kayseri, 623-632.
       • 3ÇETİN C., ERDOĞAN A., AKTAŞ T., GÜRCÜ Ö. D., ALAN H. (2014). Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin John Holland’ın Mesleki Kişilik Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Yalova İli Örneği. 13.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Pamukkale Ünv. Honaz MYO, Ekim 23-25.
       • 4Adıgüzel O., ALAN H., ERDOĞAN A. (2014). Örgütlerdeki İletişim Ağlarının Örgütsel Yenilikçilik Üzerine Etkileri. 13.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Pamukkale Ünv. Honaz MYO, Ekim 23-25.
       • 5ALAN H., ERDOĞAN A. (2014). Örgütsel Sosyalleşme ve İşyeri Romantizmi İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Etkisi: Bir Kamu Kurumu Örneği. 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Mayıs 22-24, Konya, 625-632.
       • 6Adıgüzel O., ERDOĞAN A., Edinsel S. (2014). İş Yerinde Mizah ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Kemer- Antalya, Mayıs 8-10, 1177-1184.
       • 7Eroğlu A. H., ERDOĞAN A. (2014). E-pazarlamanın Marka Sadakati Açısından İncelenmesi. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Kemer- Antalya, Mayıs 8-10, Antalya, 715-722.
        • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
        • 1ÖZKANAN A., ERDOĞAN A. (2012). UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENME ORTAMININ KABULÜ İLE BİRLİKTELİK DUYGUSUNUN ÖĞRENEN MEMNUNİYETİNE ETKİSİ. 11. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ, Ekim 4-6, 150-157.
        • 2ÖZKANAN A., ERDOĞAN A. (2011). GELENEKSEL EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ İLE KLAVYE TEKNİKLERİ DERSLERİ ÖRNEĞİ. 10. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ, Ekim 6-8.
        • 3ERDOĞAN A., ÖZKANAN A. (2011). ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SEKRETERLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARI İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. 10. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ, Ekim 6-8.
        • 4KARAKÖSE A., ÖZKANAN A. (2010). ETİK UYGULAMALARIN ÇALIŞAN MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ. IX. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ, Ekim 7-9.
        • 5TOPBAŞ E., ERDOĞAN A. (2009). TÜRKİYE VE FRANSA DA HUKUK SEKRETERİ YETİŞTİREN EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. VIII. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ, Ekim 14-16.
         • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
         • 1İnsan Kaynakları Yönetimi ve Burçlar İlişkisi: İnsan Kaynakları Yöneticileri Tarafından Burçların Yeniden Tanımlanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
          • 1The Journal of Academic Social Science, SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ, Cite Factor, Asos, İsam, TÜRKİYE, 2017.
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Doktor Öğretim Üyesi (2020-...)
           • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr. (Uzaktan Öğretim)/ Öğretim Görevlisi (2018-...)
           • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2010-2018)
            • İdari Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2023-...)
            • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2019-...)
            • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2012-2012)
            • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2011-2012)
             • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
             • 1Aday Memurlara Yönelik Hazırlayıcı Egitim (2018-2018) ,Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik, Isparta
             • 2Aday Memurlara Yönelik Hazırlayıcı Eğitim (2017-2017) ,Büro Hizmetleri Ve Dosyalama, Isparta
              • Verdiği Dersler
              • 1Bilgi Ve Belge Yönetimi
              • 2Büro Yönetimi
              • 3Büro Yönetimi Ve Sekreterlik
              • 4Bürolarda Teknoloji Kullanımı
              • 5Çağrı Merkezi İleri Satış Teknikleri
              • 6Çağrı Merkezi Yönetimi I
              • 7Çağrı Merkezlerinde Bireysel İlişkiler
              • 8Çağrı Merkezlerinde Çatışma Yönetimi
              • 9Çağrı Merkezlerinde Stratejik Düşünme
              • 10Çalışma Psikolojisi
              • 11Davranış Bilimleri
              • 12Dosyalama Ve Arşivleme
              • 13Etkili Ve Güzel Konuşma
              • 14Etkili Ve Güzel Konuşma Teknikleri
              • 15Etkin Tele Satış Yönetimi
              • 16Genel Hukuk Bilgisi
              • 17Halkla İlişkiler
              • 18Hizmet Pazarlaması
              • 19İleri Satış Teknikleri
              • 20Klavye Teknikleri
              • 21Mesleki Yazışmalar
              • 22Örgütsel Davranış
              • 23Pazarlama
              • 24Reklamcılık
              • 25Sosyal Medya
              • 26Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
              • 27Tıbbi Dokümantasyon Iı
              • 28Tüketici Davranışları
              • 29Yönetici Asistanlığı
              • 30Yönetim Organizasyon