KİŞİSEL BİLGİLER
Umut Can ÖZTÜRK
Adı Soyadı Doç. Dr. Umut Can ÖZTÜRK
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Telefon 2462146695
E-Posta ozturkumut@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 13.6.2009
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 25.7.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 20.8.2014
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ÖZTÜRK U. C., DEMİRKIRAN M. (2022). Çeşitli Sektörler Bağlamında Davranışsal Finans Uygulamalar. Ankara, (pp. 43-61). Gazi Kitapevi.
 • 2ÖZTÜRK U. C. (2021). Academic Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences . İzmir, (pp. 17-34). Serüven Publishing.
 • 3DEMİRKIRAN M., ÖZTÜRK U. C. (2021). Yönetim ve İşletme Çalışmaları. Ankara, (pp. 151-168). İksad Publishing House.
 • 4ÖZTÜRK U. C. (2021). Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences - I. Ankara, (pp. 257-272). Gece Publishing.
 • 5ÖZTÜRK U. C. (2020). COVID-19 Studies Concerning Health, Social and Economic Aspects. Berlin, (pp. 99-116). Peter Lang.
 • 6ÖZTÜRK U. C. (2020). Current Researches in Economics and Administrative Sciences. Cetinje, (pp. 680-693). IVPE Yayınevi.
 • 7ÖZTÜRK U. C. (2020). Current Researches in Humanities and Social Sciences. Cetinje,, (pp. 347-366). IVPE Yayınevi.
 • 8DEMİR C., ÖZTÜRK U. C., ERKAL H. (2010). Contemporary Issues In Management And Organızatıons Prıncıples And Implıcatıons. Bursa, (pp. 249-268). Ekin Yayınevi.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1ŞALVARCI T. N., ÖZTÜRK U. C. (2020). Sosyal ve Beşerı Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II. Ankara, (pp. 163-196). Gece Kitaplığı.
  • 2ÖZTÜRK U. C., ŞALVARCI T. N. (2020). İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II (Cilt 3). Ankara, (pp. 173-198). Gece Kitaplığı.
  • 3ADIGÜZEL O., ÖZTÜRK U. C., TATAR T. (2011). İşletme Ve Toplum. Bursa, (pp. 75-95). Ekin Yayınevi.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÖZTÜRK U. C., ÖNEM H. B. (2022). Does Pain that Doesn't Kill Strengthen or Bankrupt? The Effect of Psychological Resilience Factors on Financial Attitude. Ekonomi Politika ve Finanas Arastirmalari Dergisi, 7, 608-625.https://doi.org/10.30784/epfad.1089145
   • 2ÖZTÜRK U. C., CEVHER E. (2016). Sessizlikteki Mobbing Mobbing ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki ilişki. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18, 71-80.
   • 3ÖZTÜRK U. C., CEVHER E. (2015). Yeşil İşletmeler Gerçek Mi Çevre Duyarlılığı ve Etiği Kapsamında Etik Kodların İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10, 125-141.https://doi.org/10.19129/sbad.35
   • 4ÖZTÜRK U. C., CEVHER E. (2015). Mobbing Sendromunda Örgüt Kültürü Virüs Mü Aşımı Örgüt Kültürü Ve Mobbing İlişkisi. Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4, 37-65.
   • 5ÖZTÜRK U. C. (2015). Örgüt Kültürü Algısında Demografik Özelliklerin Rolü: Meta Tiyatro Ve Oratoryo Metaforu. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 187-209.
   • 6ÖZTÜRK U. C., CEVHER E. (2015). İşyerinde Tacizin Pembe Hali Kadınların Kadınlara Uyguladığı Mobbing. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34, 151-174.
   • 7ÖZTÜRK U. C., CEVHER E. (2015). 10 Kaplan Gücünde Kobiler Mi Soyu Tehlikede İşletmeler Mi Anadolu Kaplanlarının Dünü ve Bugünü. Business & Management Studies: An International Journal, 3, 190-202.https://doi.org/10.15295/bmij.v3i2.111
   • 8CEVHER E., ÖZTÜRK U. C. (2015). İş Yaşamında Kadınların Kadınlara Yaptığı Mobbing Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4, 860-876.
   • 9KARABEKİR M., ÖZTÜRK U. C. (2013). Yetkinlik Bazlı Personel Seçme Faaliyetleri Ve Türkiye deki Büyük Ölçekli İşletmelerin İşgören Seçme Modeli Tercihlerindeki Eğilimler. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13, 146-172.
   • 10DEMİR C., ÖZTÜRK U. C. (2011). Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26, 17-41.
   • 11ADIGÜZEL O., ÖZTÜRK U. C. (2011). Örgütsel Değişim Sürecindeki İki Reformsal Kavramın Melezlenmesi Süreç Danışmanlığında Olumlu Sorgulama Yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 119-144.
   • 12EROĞLU A. H., ADIGÜZEL O., ÖZTÜRK U. C. (2011). Sessizlik Girdabı ve Bağlılık İkilemi İşgören Sessizliği İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi ve Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16, 97-124.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ÖZTÜRK U. C. (2020). İşe Alımda İdeal Uygulamaya Karşı: Davranışsal Boyutta Ege Bölgesi İk Uzmanlarının İşe Alım Terndleri. Social Sciences Studies Journal, 6, 2935-2947.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26449/sssj.245
    • 2ÖZTÜRK U. C. (2020). Öğrenilmiş Çaresizlik Sarmalı: Kız Öğrencilerin Olası Cam Tavan Algısı. SMART-Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 6, 845-854.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31576/smryj.526
    • 3ÖZTÜRK U. C. (2017). Kariyerde Kuşak vs Toprak: Kariyer Algısında Doğulan Coğrafi Konum ve Kuşağın Etkisi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5, 155-165.https://doi.org/10.25272/j.2147-7035.2017.5.5.13
    • 4ÖZTÜRK U. C. (2017). Akademideki Topuk Sesleri: Cam Tavan Perspektifinde Göller Bölgesi Üniversitelerinin Betimsel Analizi. PESA International Journal of Social Studies, 3, 202-213.https://doi.org/10.25272/j.2149-8385.2017.3.4.17
    • 5KARABEKİR M., ÖZTÜRK U. C., BÜYÜKER İ. D. (2015). Art Of Learning to Learning: Appreciative Inquiry Approach in Creating Learning Organizations. International Journal of Multidisciplinary Thought, 5, 279-288.
    • 6CEVHER E., ÖZTÜRK U. C. (2015). Üniversitelerin Ar -Ge ve Teknolojik Altyapı Değerlendirmelerine Yönelik Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 106-127.https://doi.org/10.16992/ASOS.901
    • 7ÖZTÜRK U. C. (2015). Örgüt Kültürü Algısında Cinsiyet Faktörünün Etkisi Ve Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6, 62-86.
    • 8ÖZTÜRK U. C. (2015). Bağlantıda Kalmak ya da Kalmamak İşte Bütün Korku Bu İnternetsiz Kalma Korkusu ve Örgütsel Yansımaları. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, 8, 629-638.https://doi.org/10.17719/jisr.20153710629
    • 9KARABEKİR M., ÖZTÜRK U. C. (2014). Kollektif Bilgi Üretiminde Reformsal Bir Yaklaşım Olarak World Cafe Tekniği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6, 45-53.
    • 10İBİCİOĞLU H., ÖZTÜRK U. C. (2012). 3 D Performance Evaluation System As An Alternative Hybrid Model. African Journal Of Business Management, 6, 9549-9556.https://doi.org/10.5897/AJBM11.2292
    • 11ADIGÜZEL O., ÖZTÜRK U. C. (2011). Örgütsel Düzlemde Hayatboyu Ve Ortaklaşa Öğrenme Öğrenen Organizasyonlara Bakış Ve Bir Uygulama. Nwsa E-Journal Of New World Sciences Academy, 6, 292-308.
     • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1DEMİRKIRAN M., ÖZTÜRK U. C. (2021). Sağlık Turizmi Algısında Para Odaklılık vs Altyapı Odaklılık: Sağlık Turizmi Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Trend Bağlamında Bibliyometrik Analizi. Taras Shevchenko 7th International Conference On Social Sciences, Kasım 24, Ankara, 350-351.
     • 2ÖZTÜRK U. C., DEMİRKIRAN M. (2021). Ethical Values of Health Tourism in Tourism and Health Dilemma. 10th International Conference on Social Sciences, Kasım 16, Malatya, 319-320.
     • 3ÖZTÜRK U. C. (2021). Face Reading From Mysticism to Human Resources: Perceptions of HRM Professionals Against Face Analysis In The Recruitment Process. Online International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’21), Temmuz 3, Antalya, 90-91.
     • 4ŞALVARCI T. N., ÖZTÜRK U. C. (2020). Negative Karma in the Organization: Evaluating the Relationship between Organizational Opposition and Cynicism Through Student Perceptions. 1. Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi, İstanbul., Kasım 27-28, İstanbul, 120-121.
     • 5ÖZTÜRK U. C., ŞALVARCI T. N. (2020). Are Young People Those We Cannot Globalize?: Comparative Global Business Literacy Level of University Students. 1. Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi, İstanbul., Kasım 27-28, İstanbul, 114-115.
     • 6ÖZTÜRK U. C. (2018). L for Leadership: An Analysis of Leadership and Management Compared with Movie Analysis Method. 5th International Congress of Social Sciences, Mayıs 3-5, Antalya.
     • 7ÖZTÜRK U. C. (2018). Problem-orientation vs Solution-orientation on Glass Ceiling Syndrome: Trend-Related Bibliometric Analysis of Graduate Studies on Glass Ceiling. 5th International Congress of Social Sciences, Mayıs 3-5, Antalya.
     • 8ÖZTÜRK U. C. (2018). Organizational Dementia: A Qualitative Study On The Organizational Amnesia Of Academy. 2nd International Congress Of Eurasıan Social Sciences, Nisan 4-7, Antalya.
     • 9ÖZTÜRK U. C. (2018). Learned Helplessness Spiral: Possible Glass Ceiling Perception Of Female Students. 2nd International Congress Of Eurasıan Social Sciences, Nisan 4-7, Antalya.
     • 10ÖZTÜRK U. C. (2018). Survival In The Workplace: Qualitatıve Analysis On The Way Of Being Succesful In Turkey’s Business Life As Employee. 2nd International Congress Of Eurasıan Social Sciences, Nisan 4-7, Antalya.
     • 11ÖZTÜRK U. C. (2017). Heels’ Voice in the Academy: Descriptive Analysis of the Lakes Region Universities in Glass Ceiling Perspective. ICPESS 2017, Kasım 9-11, Ankara, 23-23.
     • 12ÖZTÜRK U. C. (2017). Generation vs Homeland in Career: Effect of Geostated Position and Generation in perception of Career. ICPESS 2017, Kasım 9-11, Ankara, 246-246.
     • 13ÖZTÜRK U. C. (2017). Digital Swamp in Organizations: A study on Relationship between Netlessphobia and Performance. ECLSS 2017b, Eylül 29-1, Antalya, 75-76.
     • 14ÖZTÜRK U. C. (2017). Sopranoes and Tenors in Organizational Dissent: Effects of the Gender Factor in Organizational Dissent. ECLSS 2017b, Eylül 29-1, Antalya, 74-74.
     • 15ÖZTÜRK U. C. (2017). Is it Superhero or Companion? A qualitative Study on Leadership Perception of Generation Y. ECLSS 2017b, Eylül 29-1, Antalya, 77-77.
     • 16ÖZTÜRK U. C. (2016). Is Mobbing Rising Organizational Disease in Turkey?: Bibliometricanalysis Of Post Graduate Studies On Mobbing in The Context Oftrends in Turkey Between 2010 and 2016. MIRDEC 2016-2, Social Science Conference, Temmuz 19-21, Prag, 76-77.
     • 17ÖZTÜRK U. C. (2016). Are Some People More Equel Than Equels?: Qualitative Study On favoritism in Turkey. MIRDEC 2016-2, Social Science Conference, Temmuz 19-21, Prag, 77-78.
      • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÖZTÜRK U. C. (2019). Örgütsel Davranışın Karanlık Tarafından Akademik Personel Örneklemine Bakış. 27.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nisan 18, Antalya, 236-246.
      • 2ÖZTÜRK U. C. (2019). Yaşayan Ölülerin Şafağında Türk Akademisi: İşyeri maneviyatı (Spırıtualıty) Bağlamında Bir Uygulama. 27.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nisan 18, Antalya, 888-899.
      • 3ÖZTÜRK U. C. (2016). Mobbingin Şafağında Yakaların Savaşı Pembe ve Gökkuşağı Yakalıların Mobbing Algıları. 24.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 29-31, İstanbul.
      • 4CEVHER E., ÖZTÜRK U. C. (2015). Tavuk Yumurta Paradoksu Metaforunda Örgüt Kültürü Ve Sessizlik Denklemi. 3. Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 6-7, Tokat.
      • 5ÖZTÜRK U. C. (2015). 3 D Performans Değerlendirme Sistemi Kültür Beklentilerini Karşılayan Melez Bir Performans Değerlendirme Modeli Önerisi. 23.Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 14-16, Muğla.
      • 6CEVHER E., ÖZTÜRK U. C. (2015). Pembe Topuklu Şövalyeler Cam Tavanı Kırabilmiş Türk Kadın Yöneticilerin Ortak Özellikleri Ve Stratejileri. 23.Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 14-16, Muğla.
      • 7CEVHER E., ÖZTÜRK U. C. (2015). İş Yaşamında Kadınların Kadınlara Yaptığı Mobbıng Üzerine Bir Araştırma. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Mayıs 7-9, Aksaray.
      • 8ÖZTÜRK U. C., KARABEKİR M., BÜYÜKER İ. D., ATİLLA G. G. (2012). Sağlık Kuruluşları Perspektifinde Bütüncül Yönetim Metodolojisi Olarak Balanced Scorecard. 6. Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Eylül 13-15, Isparta.
      • 9KEKLİK B., DERYA K. S., ÖZTÜRK U. C. (2012). Türkiye de 2000 2010 Yılları Arasında Örgüt Kültürü Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Bibliyometrik Bir Analiz Çalışması. 20. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 24-26, İzmir.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ÖZTÜRK U. C. (2015). Girişimciliğe Olan İlgi Azalıyor Mu Türkiye de 1989 2015 Yılları Arasında Girişimcilik Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalarının Trend Bağlamında Bibliyometrik Analizi. 2. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Ekim 9-11, Muğla, 548-553.
       • 2KARABEKİR M., ÖZTÜRK U. C. (2012). Next Step Of Corporate Governance Apprecıatıve Inquıry In Corporate Governance. 3rd International Symposium On Sustainable Development (Issd2012), Mayıs 31-1.
       • 3İBİCİOĞLU H., ADIGÜZEL O., ÖZTÜRK U. C. (2011). Kariyer Danışmanlığını Bir Sonraki Adıma Taşımak Süreç Danışmanlığı Perspektifinde Kariyer Çapaları Kullanımı Ve Bir Uygulama. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), Mayıs 27-29, İstanbul.
       • 4ADIGÜZEL O., ÖZTÜRK U. C. (2011). Ortalama İnsanlardan Ortalama Üstü Fikirler Yaratma Üniversitelerde World Cafe Reformu. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar” (UYK-2011), Mayıs 27-29, İstanbul.
       • 5ADIGÜZEL O., DERYA K. S., ÖZTÜRK U. C. (2011). A Research Of Examining The Executive Behavior Of SME Managers İn Turkey and Balkan Countries. International Balkan Annual Conference, Mayıs 9-13, Skopje.
       • 6ADIGÜZEL O., ÖZTÜRK U. C., YÜKSEL H. (2011). From Human Tafficking To Human Resources Acquistion Of Victims Of Human Trafficking İn Terms Of Human Resources. The Third International Conference On European Studies, Nisan 9-9, Warsaw.
        • Ulusal toplantıda Davelli Konuşmacı Olarak yapılan Sunum
        • 1ÖZTÜRK U. C. (2013). World Cafe Tekniği. World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik, Nisan 3-4, Isparta.
         • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
         • 1Salgın ve Benzeri Krizlere Karşı KOBİ’lerin Örgütsel Bağışıklılığının Artırılması : Isparta Örneklemi ve Küresel Karşılaştırma, BAP- Güdümlü Proje, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1SDU BAP 3586D1 13 nolu proje 350 Derece Ve Yetkinlik Bazh PerformansDelerlendirme Sistemlerinin Tiirk Kiiltiirii Beklentileri Ekseninde Melezlenmesl 3 D Performans Değerlendlrme Slstemi ve Bir Turizm işletmesinde Uygulama , ARAŞTIRMA PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
           • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1Avrupa Birliği Bakanlığı Gençlik Programı Alt Eylem 1 1 Gençlik Değişimleri Esc Netlessfobia Live ur Teenage Utopia proje no TR 11 E163 2013 R1, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, 2013, Tamamlandı.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
            • 1Journal of Yaşar University, EBSCO, TÜRKİYE,
            • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, EBSCO, TÜRKİYE,
             • Akademik Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü/ Doçent (2022-...)
             • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/İnsan Kaynakları Yönetimi Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2019-2022)
             • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/İnsan Kaynakları Yönetimi Pr./ Öğretim Görevlisi (2018-2019)
             • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/İnsan Kaynakları Yönetimi Pr./ Öğretim Görevlisi (2015-2018)
             • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Araştırma Görevlisi (2011-2014)
              • İdari Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Komisyon Üyeliği (2022-...)
              • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kalite Kurulu Üyeliği (2022-...)
              • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2022-...)
              • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2022-...)
              • 5Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2021-2022)
              • 6Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2021-...)
              • 7Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Komisyon Üyeliği (2021-...)
              • 8Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2021-...)
              • 9Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-...)
              • 10Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2019-2021)
               • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
               • 1Kalder (Üye) (2010- )
                • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                • 1Başarı Belgesi (2017) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
                • 2Yüksek Onur Belgesi (2017) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
                • 3Akademik Teşvik (2012) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
                • 4Onur Belgesi (2011) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
                • 5Onur Belgesi (2016) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Entellektüel Sermaye Yönetimi
                 • 2Genel İşletme 2
                 • 3Genel İşletme I
                 • 4İnsan Kaynakları Yönetimi
                 • 5İnsan Kaynakları Yönetimi 2
                 • 6İnsan Kaynakları Yönetiminde Seçme Ve Yerleştirme
                 • 7İşe Alım Ve Eğitim Süreçleri
                 • 8İşletmelerde Psikolojik Sorun Ve Şikayetler
                 • 9Kamu Yönetimi
                 • 10Kariyer Planlama
                 • 11Kariyer Yönetimi
                 • 12Kriz Ve Stres Yönetimi
                 • 13Örgütsel Davranış
                 • 14Psikolojiye Giriş
                 • 15Toplam Kalite Yönetimi
                 • 16Yönetim Organizasyon
                 • 17Yönetim Psikolojisi Ve Örgütsel Davranış