KİŞİSEL BİLGİLER
Esra BAYAR
Adı Soyadı Doç. Dr. Esra BAYAR
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Silvikültür Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146488
E-Posta esrabayar@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 11.6.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 26.12.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 18.4.2018
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1GENÇ M., DELİGÖZ A., YER Ç. E. N., BAYAR E., GÜLSEVEN O. (2023). İklim Değişikliği: Orman Ekosistemlerinde Etkileri ve Yönetimi.. Turkey, (pp. 95-118). PALME.
  • Alanında ulusal yayınlanan makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
  • 1BAYAR E. (2012). Süs Bitkisi Yetiştiriciliği (Temel Üretme Teknikleri). Isparta, (pp. 271-300). Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1BAYAR E., ALKAN O. (2023). Kızılçam (Pinus brutia Ten.) meşcerelerinde uygulanan ilk aralama çalışmalarının değerlendirilmesi: Sütçüler örneği. Turkish Journal of Forestry, 24, 11-17.https://doi.org/10.18182/tjf.1228928
   • 2DELİGÖZ A., BAYAR E., GENÇ M., KARATEPE Y. (2022). Response of Pinus nigra subsp. pallasiana to Precommercial Thinning in a Humid Region Under the Oro-Mediterranean Climatic Conditions. Forestist, 72, 175-182.https://doi.org/10.5152/forestist.2021.21022
   • 3DELİGÖZ A., BAYAR E. (2021). Makedonya meşesi (Quercus trojana P.B. Webb.) fidanlarında kuraklık stresinin su potansiyeli ve gaz değişim parametreleri üzerindeki etkisi. Turkish Journal of Forestry, 22, 366-370.https://doi.org/10.18182/tjf.1001789
   • 4BAYAR E., DELİGÖZ A. (2019). Cedrus libani ve Pinus nigra subsp. pallasiana ağaçlandırma alanında kurak dönemde ağaç-su ilişkisi değişimleri. Turkish Journal of Forestry, 20, 317-323.https://doi.org/10.18182/tjf.598303
   • 5BAYAR E., DELİGÖZ A. (2019). Burdur yöresi doğal Anadolu karaçamı meşceresinde sıklık bakımının üç yıllık sonuçları. Artvin Coruh Universitesi Orman Fakultesi Dergisi, 20, 18-27.https://doi.org/10.17474/artvinofd.476662
   • 6DELİGÖZ A., BAYAR E. (2017). Kuraklık stresli Quercus cerris fidanlarının fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerindeki değişimler. Turkish Journal of Forestry, 18, 269-274.https://doi.org/10.18182/tjf.318318
   • 7BAYAR E., DELİGÖZ A. (2016). Alıç (Crataegus monogyna Jacq.) fidanlarının morfolojisi ve kök gelişme potansiyeli üzerinde yetiştirme sıklığının etkisi. Turkish Journal of Forestry, 17, 7-11.https://doi.org/10.18182/tjf.45691
   • 8BAYAR E., Türker H., GENÇ M. (2012). Gölhisar Burdur Anıt Ağaçları Göller Bölgesi Anıt Ağaç Varlığına Yeni İlaveler. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14, 83-95.
   • 9GENÇ M., BAYAR E., KAYA C. (2012). Meşcere Kuruluşu Araştırmaları Üzerine Silvikültürel Bir Değerlendirme. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13, 291-303.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1DELİGÖZ A., BAYAR E. (2022). Differential of three fields grown Juniperus species summer drought and cold hardening. Cerne, 28, 1-8.https://doi.org/10.1590/01047760202228013090
    • 2BAYAR E. (2022). Influence of drought stress and N addition on the gas exchange, biochemical and growth traits in Quercus ithaburensis. Dendrobiology, 88, 94-104.https://doi.org/10.12657/denbio.088.007
    • 3BAYAR E., DELİGÖZ A. (2021). Ecophysiological behavior of Mediterranean woody species under summer drought. Bosque, 42, 311-321.https://doi.org/10.4067/S0717-92002021000300311
    • 4DELİGÖZ A., BAYAR E., GENÇ M., KARATEPE Y. (2021). Differences in water relations and total carbohydrate content between precommercially thinned and unthinned Pinus nigra subsp. pallasiana stands. Journal of Forest Science, 67, 125-133.https://doi.org/10.17221/132/2020-JFS
    • 5BAYAR E., DELİGÖZ A. (2020). Impacts of precommercial thinning on gas exchange, midday water potential, and chlorophyll content in Pinus nigra subsp. pallasiana stand from the semiarid region. Trees- Structure and Function, 34, 1169-1181.https://doi.org/10.1007/s00468-020-01989-6
    • 6BAYAR E., DELİGÖZ A. (2020). Effects of precommercial thinning on growth parameters in Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe stand. Journal of Forestry Research, 31, 1803-1811.https://doi.org/10.1007/s11676-019-00992-z
    • 7DELİGÖZ A., BAYAR E., KARATEPE Y., GENÇ M. (2019). Photosynthetic capacity, nutrient and water status following precommercial thinning in Anatolian black pine. Forest Ecology and Management, 451, 117533.https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117533
    • 8DELİGÖZ A., BAYAR E., GENÇ M., KARATEPE Y., KIRDAR E., CANKARA F. G. (2018). Seasonal and needle age-related variations in the biochemical characteristics of Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe. Journal of Forest Science, 64, 379-386.https://doi.org/10.17221/66/2018-JFS
    • 9DELİGÖZ A., BAYAR E. (2018). Drought stress responses of seedlings of two oak species (Quercus cerris and Quercus robur). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 42, 114-123.https://doi.org/10.3906/tar-1709-29
    • 10DELİGÖZ A., BAYAR E., YAZICI N. (2016). Responses of growth water relations and compatible solutes contents to repeated drought stress in Cedrus libani. Fresenius Environmental Bulletin, 25, 3760-3767.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1BAYAR E., GENÇ M. (2013). Stand Structure Characteristics of Natural Mixed Stands of Brutian Pine Anatolian Black Pine and Regeneration Suggestions in Isparta Turkey. American International Journal of Contemporary Research, 3, 135-143.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1BAYAR E., GÜRLEVİK N., DELİGÖZ A. (2021). Changes in plant water potential and stomatal conductance due to water stress in Quercus infectoria. 3rd International Symposium on Biodiversity Research, Ekim 20-22, Erzurum, 69.
      • 2BAYAR E. (2021). Effect of different container size on gas exchange parameters in Quercus ithaburensis in summer period. International Online Conferences on Engineering and Natural Sciences, Temmuz 5-7, Gümüşhane, 97.
      • 3BAYAR E., DELİGÖZ A. (2020). Changes in physiological and biochemical responses in Pinus brutia and Juniperus foetidissima seedlings in afforestation area. 10th International Ecology Symposium, Kasım 26-28, Bursa, 24-24.
      • 4BAYAR E., DELİGÖZ A. (2017). Variation of total soluble sugar content in Anatolian black pine stands applied precommercial thinning. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, Ağustos 14-16, Roma, 88.
      • 5DELİGÖZ A., BAYAR E., KARATEPE Y., GENÇ M., CANKARA F. G. (2017). Changes in the midday water potential in Anatolian black pine after the late precommercial thinning. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, Ağustos 14-16, ROMA, 87.
      • 6DELİGÖZ A., BAYAR E., Cankara F. G. (2017). Impact of dry periods on photosynthetic pigment and proline content of pinus nigra subsp. pallasiana trees in mixed afforestation area. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Mayıs 15-17, Nevşehir, 592.
      • 7BAYAR E., DELİGÖZ A. (2017). Effect of provenance on morphological properties of Anatolian black pine seedlings. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Mayıs 15-17, Nevşehir, 1002.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1BAYAR E., DELİGÖZ A. (2020). Precommercial thinning effects on tree water relations in Anatolian black pine stand. 1st International Forestry&Nature Tourism E-Congress "New Approaches and Trends in Forestry", Kasım 25-27, Kastamonu, 51-56.
       • 2DELİGÖZ A., BAYAR E. (2020). Evaluating of physiological and biochemical characteristics of different provenance in Pinus nigra seedlings. 1st International Forestry&Nature Tourism E-Congress "New Approaches and Trends in Forestry", Kasım 25-27, Kastamonu, 125-130.
       • 3DELİGÖZ A., BAYAR E., Cankara F. G. (2016). Effect of crown position on midday water potential of Cedrus libani trees. International Forestry Symposium (IFS 2016), Aralık 7-10, Kastamonu, 409-415.
       • 4BAYAR E., DELİGÖZ A. (2016). The responses of water potential total carbohydrate content and photosynthetic pigments of Kermes oak Quercus coccifera L. to summer drought. International Forestry Symposium (IFS 2016), Aralık 7-10, Kastamonu, 171-176.
       • 5BAYAR E., GENÇ M., ATAR F., TURNA İ. (2013). Modern approaches in context of nature conservatıon and that can be used silvicultural systems in Turkey. International Caucasian Forestry Symposium, Ekim 24-26, Artvin.
       • 6DELİGÖZ A., BAYAR E., Gür M., GENÇ M. (2013). An assessment of the important seedling properties for reforestation in Pinus nigra J F Arnold subsp nigra var caramanica Loudon Rehder from three provenances. International Caucasian Forestry Symposium, Ekim 24-26, Artvin.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1BAYAR E., DELİGÖZ A. (2015). Morphological characteristics and root growth potential of bare root and container Turkey oak (Quercus cerris L ) seedlings. Plant Biology Scandinavia 2015, Ağustos 9-13, Stockholm.
         • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
         • 1BAYAR E., DELİGÖZ A. (2014). Saçlı meşe türünde (Quercus cerris L.) tohum boyutunun fidecik yüzdesine etkisi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Ekim 22-24, Isparta.
         • 2BAYAR E., GENÇ M. (2013). Isparta kent merkezindeki tarihi mistik mekânlarda kullanılmış ağaç türleri mevcut durumları ve olası çoğaltma yöntemleri. V. Süs Bitkileri Kongresi, Mayıs 6-9, Yalova, 431-435.
          • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
          • 1BAYAR E., GÜLSOY S., KORKMAZ M., BABALIK A. A., YILMAZ A. T., ÇOBAN H. O., ALKAN O., DELİGÖZ A., TURNA İ., AVCI M., DÖNMEZ Ş. (2023). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 2BAYAR E., GÜLSOY S., KORKMAZ M., BABALIK A. A., YILMAZ A. T., ALKAN O., DÖNMEZ Ş., AVCI M. (2023). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 3BAYAR E., GÜLSOY S., ÖZÇELİK R., ALKAN O., ÇOBAN H. O., KORKMAZ M., DELİGÖZ A., BABALIK A. A., DÖNMEZ Ş. (2023). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 4BABALIK A. A., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., DOGMUS L. H. T., FAKİR H., ÇOBAN H. O., ÖZDEMİR İ., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., EKER M., ÖZÇELİK R., AVCI M., GÜLSOY S., ALKAN O., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T., ÇATAL Y. (2022). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 5BABALIK A. A., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., DOGMUS L. H. T., FAKİR H., ÇOBAN H. O., ÖZDEMİR İ., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., ÖZÇELİK R., EKER M., AVCI M., GÜLSOY S., ALKAN O., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T., ÇATAL Y. (2022). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 6BABALIK A. A., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., DOGMUS L. H. T., FAKİR H., ÇOBAN H. O., ÖZDEMİR İ., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., ÖZÇELİK R., EKER M., GÜLSOY S., ALKAN O., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T., ÇATAL Y. (2022). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 7BABALIK A. A., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., DOGMUS L. H. T., FAKİR H., ÇOBAN H. O., ÖZDEMİR İ., DÖNMEZ İ. E., EKER M., KORKMAZ M., ÖZÇELİK R., AVCI M., GÜLSOY S., ALKAN O., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T., ÇATAL Y. (2022). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 8BABALIK A. A., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., DOGMUS L. H. T., FAKİR H., ÇOBAN H. O., ÖZDEMİR İ., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., EKER M., ÖZÇELİK R., AVCI M., ALKAN O., GÜLSOY S., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T., ÇATAL Y. (2021). Turkis Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 9BABALIK A. A., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., GÜLSOY S., KORKMAZ M., DÖNMEZ İ. E., FAKİR H., ÇOBAN H. O., ALKAN O., EKER M., ÖZDEMİR İ., YILMAZ A. T., ÇATAL Y., AVCI M., DÖNMEZ Ş., DOGMUS L. H. T., ÖZÇELİK R. (2021). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 10BABALIK A. A., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., DOGMUS L. H. T., FAKİR H., ÇOBAN H. O., ÖZDEMİR İ., DÖNMEZ İ. E., EKER M., KORKMAZ M., ÇATAL Y., ALKAN O., AVCI M., GÜLSOY S., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T., ÖZÇELİK R. (2021). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 11BABALIK A. A., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., DOGMUS L. H. T., FAKİR H., ÇOBAN H. O., ÖZDEMİR İ., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., EKER M., GÜLSOY S., ALKAN O., YILMAZ A. T., DÖNMEZ Ş., ÇATAL Y., ÖZÇELİK R. (2021). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 12BABALIK A. A., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., DOGMUS L. H. T., FAKİR H., ÇOBAN H. O., ÖZDEMİR İ., DÖNMEZ İ. E., EKER M., KORKMAZ M., AVCI M., GÜRLEVİK N., ALKAN O., GÜLSOY S., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T., ÇATAL Y., ÖZÇELİK R. (2020). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 13BABALIK A. A., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., DOGMUS L. H. T., FAKİR H., ÇOBAN H. O., ÖZDEMİR İ., DÖNMEZ İ. E., EKER M., KORKMAZ M., AVCI M., GÜRLEVİK N., ALKAN O., GÜLSOY S., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T., ÇATAL Y., ÖZÇELİK R. (2020). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 14BABALIK A. A., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., DOGMUS L. H. T., FAKİR H., ÇOBAN H. O., ÖZDEMİR İ., DÖNMEZ İ. E., EKER M., KORKMAZ M., AVCI M., GÜRLEVİK N., ALKAN O., GÜLSOY S., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T., ÇATAL Y., ÖZÇELİK R. (2020). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 15BABALIK A. A., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., DOGMUS L. H. T., FAKİR H., ÇOBAN H. O., ÖZDEMİR İ., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., EKER M., AVCI M., ÖZÇELİK R., GÜRLEVİK N., ALKAN O., GÜLSOY S., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T., ÇATAL Y. (2020). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 16ÖZÇELİK R., BABALIK A. A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., DOGMUS L. H. T., FAKİR H., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., EKER M., AVCI M., GÜRLEVİK N., ALKAN O., GÜLSOY S., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T., ÇATAL Y., ÖZDEMİR İ. (2019). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 17ÖZÇELİK R., BABALIK A. A., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., ALKAN H., DOGMUS L. H. T., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., EKER M., KORKMAZ M., AVCI M., GÜRLEVİK N., ALKAN O., GÜLSOY S., YILMAZ A. T., ÇATAL Y., ÖZDEMİR İ. (2019). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 18BABALIK A. A., BAYAR E., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., SARIKAYA O., YILMAZ A. T., ÇATAL Y., GÜRLEVİK N. (2019). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
          • 19BABALIK A. A., BAYAR E., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., SARIKAYA O., YILMAZ A. T., ÇATAL Y., GÜRLEVİK N. (2019). Turkish Journal of Forestry. Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry – Isparta.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
           • 1Saçlı Meşe (Quercus cerris L.) Popülasyonlarında Kuraklığa Dayanıklılığın Karşılaştırılması, Diğer (Ulusal), Devam Ediyor.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Anadolu karaçamı [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] meşceresinde sıklık bakımının ekofizyolojik etkileri , Diğer (Ulusal), 2018, Tamamlandı.
            • 2Anadolu Karaçamının Pinus nigra Arn subsp pallasiana Lamb Holmboe Genç Meşcerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan Sıklık Bakımlarının Ekofizyolojik Etkileri TUBİTAK 114O659 nolu proje, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
            • 3Kızılçam (Pinus brutia Ten.)'ın Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Stres Faktörü Çam Kese Böceği (Thaumetopoea Wilkinsoni Tams.) Zararının Etkisi ve Bitki-Böcek Beslenme İlişkisi, -Tübitak 1001, Devam Ediyor.
             • Akademik Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Silvikültür Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2021-...)
             • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Silvikültür Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-2021)
             • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Silvikültür Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2011-2018)
              • İdari Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus Koordinatör Yardımcısı (2019-...)
               • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
               • 11St International Symposium On Silvopastoral Systems And Nomadic Societies İn Mediterranean Countries (2018-2018) ,1St International Symposium On Silvopastoral Systems And Nomadic Societies İn Mediterranean Countries Sempozyum Düzenleme Kurulu,
               • 2Analitik Doğa - Kümeleme Ve Ordinasyon Teknikleri (2018-2018) ,Analiz Ve Ordinasyon Teknikleri Proje Eğitimi,
               • 3Isfor 2017 (2017-2017) ,Isfor 2017- International Symposium On New Horizons İn Forestry Sempozyum Düzenleme Kurulu,
               • 4Silvikültürel Uygulamalar Semineri (2013-2013) ,Silvikültürel Uygulamalar,
                • Verdiği Dersler
                • 1Ağaç Fizyolojisi
                • 2Asli Ağaç Türlerimizin Silvikültürü
                • 3Bitirme Tezi 1
                • 4İşletmede Mesleki Eğitim
                • 5Proje 1
                • 6Proje 2
                • 7Silvikültürün Temel Esasları
                • 8Sürgün Ormanları Ve Koruya Dönüştürme