KİŞİSEL BİLGİLER
İsmail Yüksel GENÇ
Adı Soyadı Doç. Dr. İsmail Yüksel GENÇ
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146434
E-Posta ismailgenc@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 29.6.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VW İŞLEME TEKNOLOJİSİ 11.1.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ (DR) 26.2.2018
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1GENÇ İ. Y. (2023). Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler. (pp. 39-50). Serüven Yayınevi.
 • 2GENÇ İ. Y. (2023). Pioneer and Contemporary Studies in Agriculture, Forest and Water Issues. (pp. 83-92). Duvar Yayınevi.
 • 3GENÇ İ. Y., Esteves E., DİLER A. (2016). Handbook of seafood quality maintenance and applications. Nova Science Publishers.
 • 4Eduardo E., DİLER A., GENÇ İ. Y. (2016). Handbook of Seafood Quality and Safety Maintenance and Applications. New York, (pp. 1-12). Nova Science Publishers.
 • 5GENÇ İ. Y., Esteves E. (2016). Handbook of Seafood Quality and Safety Maintenance and Applications. New York, (pp. 223-246). Nova Science Publishers.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1DİLER A., GENÇ İ. Y. (2012). Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti. (pp. 38-47). Isparta Ticaret ve Sanayi Odası.
  • 2DİLER A., İZCİ L., GENÇ İ. Y. (2012). Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti. (pp. 74-80). Isparta Ticaret ve Sanayi Odası.
  • 3DİLER A., GENÇ İ. Y. (2012). Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti. (pp. 56-61). Isparta Ticaret ve Sanayi Odası.
  • 4DİLER İ., GENÇ İ. Y. (2012). Türk Sularından Avrupa Pazarlarına Türk Kereviti. (pp. 2-7). Isparta Ticaret ve Sanayi Odası.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1GÜRFİDAN R., GENÇ İ. Y., ARMAĞAN H., ÇOLAK R. (2024). Hyperparameter Optimized Rapid Prediction of Sea Bass Shelf Life with Machine Learning. Food Analytical Methods, .https://doi.org/10.1007/s12161-024-02635-4
   • 2GENÇ İ. Y. (2023). Prediction of the Growth Rates of Pseudomonas sp. in Seafood Based on Artificial Neural Network (ANN) Model. Journal of Aquatic Food Product Technology, 32, 359-371.https://doi.org/10.1080/10498850.2023.2219675
   • 3GENÇ İ. Y. (2023). Application of fuzzy model for the shelf-life determination of whole sea bass (Dicentrarchus labrax) under refrigerated temperatures. Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 75, 1-8.https://doi.org/10.46989/001c.88490
   • 4GENÇ İ. Y., KAYHAN M. H. (2023). Effect of aqueous ozone treatment on some quality changes of vacuum-packed meagre (Argyrosomus regius) fillets. Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 75, 1-15.https://doi.org/10.46989/001c.83904
   • 5GENÇ İ. Y. (2022). Prediction of storage time in different seafood based on color values with artificial neural network modeling. Journal of Food Science and Technology, 59, 2501-2509.https://doi.org/10.1007/s13197-021-05269-0
   • 6GENÇ İ. Y., DİLER A. (2019). Development of Shelf Life Prediction Model in Rainbow Trout Stored at Different Temperatures. Journal of Aquatic Food Product Technology, 28, 1027-1036.https://doi.org/10.1080/10498850.2019.1682734
   • 7BOLAT Y., GENÇ İ. Y., Tunca Y., Demirayak M. (2019). Effect of laurel (Laurus nobilis) and curcuma (Curcuma longa ) on microbiological, chemical and sensory changes in vacuum packed sous-vide european sea bass (Dicentrarchus labrax) under chilled conditions. Food Science and Technoloy (SciELO), 39, 159-165.https://doi.org/10.1590/fst.41217
   • 8DİLER A., GENÇ İ. Y. (2018). A practical quality index method (QIM) developedfor aquacultured rainbow trout (Oncorhynchusmykiss). International Journal of Food Properties, 21, 857-866.https://doi.org/10.1080/10942912.2018.1466326
   • 9DİLER İ., GENÇ İ. Y., DİLER A. (2017). Effects of Different Treatments on the Quality and Safety of Crayfish (Astacus leptodactylus). JOURNAL OF FOOD QUALITY, 2017, 1-7.https://doi.org/10.1155/2017/2904706
   • 10İZCİ L., BİLGİN Ş., GÜNLÜ A., Çetinkaya S., DİLER A., GENÇ İ. Y., BOLAT Y. (2016). Hamsi balığı (engraulis encrasicolus) dönerinin soğuk depolama sırasındaki kalite değişimleri. Ankara University Faculty of Agriculture, 22, 360-369.https://doi.org/10.1501/Tarimbil_0000001394
   • 11BİLGİN Ş., İZCİ L., GÜNLÜ A., DİKEN G., GENÇ İ. Y. (2016). Effects of gutting process on the shelf life of cultured meagre Argyrosomus regius ASSO 1801 stored at 4 1 C. Food Science and Technology, 36, 344-350.https://doi.org/10.1590/1678-457X.0102
   • 12GENÇ İ. Y., Esteves E., Anibal J., DİLER A. (2015). Effects of different thawing methods on the quality of meagre fillets. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 62, 153-159.https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002673
   • 13GENÇ İ. Y., Eduardo E., Jaime A., DİLER A. (2013). Effects of chilled storage on quality of vacuum packed meagre fillets. Journal of Food Engineering, 115, 486-494.https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.09.007
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1GENÇ İ. Y., BAHRİOĞLU E. (2023). Quality Changes of European Eel (Anguilla anguilla) Stored Under Refrigerated Conditions at 2±1°C. Marine Science and Technology Bulletin, 12, 70-79.https://doi.org/10.33714/masteb.1217900
    • 2GENÇ İ. Y., SÜRENGİL G., ATSATAN K. (2022). Yıkama Suyuna Organik Asit İlavesinin Taze Soğutulmuş Çipura (Sparus aurata) Balıklarının Kalitesine Etkisi. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 4, 35-41.https://doi.org/10.55979/tjse.1131323
    • 3GENÇ İ. Y., DİLER A. (2020). Görüntü İşleme ve Enstrümental Metot Kullanarak Carassius gibelio’da Meydana Gelen Fiziksel Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17, 153-158.https://doi.org/10.25308/aduziraat.651606
    • 4GENÇ İ. Y., DİLER A. (2019). Soğuk şartlarda (4±1ᵒC) Depolanan Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio)’nda Meydana Gelen Kalite Değişimleri ve Aşamalı Çoklu Regresyon Yöntemine Göre Raf Ömrü Tahmin Modelinin Geliştirilmesi. Acta Aquatica Turcica, 15, 365-377.https://doi.org/10.22392/actaquatr.535446
    • 5GENÇ İ. Y., DİLER A. (2017). Matematiksel Modelleme ve Su Ürünlerinde Kullanılan Raf Ömrü TahminModelleri. yalvaç akademi dergisi, 2, 13-18.
    • 6DİLER A., GENÇ İ. Y. (2014). Isparta Gülünün (Rosa damascena Mill.) Su Ürünlerinde Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanımı: Antimikrobiyel ve Antioksidan Özellikleri Açısından Genel Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17, 4-6.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ERKAN Ö. N., DOĞRUYOL H., GÜNLÜ A., GENÇ İ. Y. (2015). USE OF NATURAL PRESERVATIVES IN SEAFOOD PLANT EXTRACTS EDIBLE FILM AND COATING. Journal of Food and Health Science, 1, 33-49.https://doi.org/10.3153/JFHS15004
     • 2ERKAN Ö. N., GÜNLÜ A., GENÇ İ. Y. (2014). Alternative seafood preservation technologies: ionizing radiation and high pressure processing. Journal of FisheriesScience.com, 8, 238-251.
     • 3GENÇ İ. Y., DİLER A. (2013). Elimination of foodborne pathogens in seafoods by irradiation: Effects on the quality and shelf-life. journal of food science and engineering, 3, 99-106.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1GENÇ İ. Y. (2023). Biogenic Amines Indexes Used to Determine the Quality of Seafood. 6th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ekim 11-13.
      • 2GENÇ İ. Y. (2021). Prediction the Growth Rate of Listeria monocytogenes Based on fuzzy Logic. 2nd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Ekim 25-29, Gazimağusa.
      • 3GENÇ İ. Y., DİLER A., ÖKSÜZ A. (2018). K value: as a quality determination index for fresh fish. 3rd International Conference on Food Properties (ICFP 2018), Ocak 22-24.
      • 4DİLER A., GENÇ İ. Y., ÖKSÜZ A. (2018). Effects of modified atmosphere packaging (MAP) on the quality of rainbow trout. 3rd International Conference on Food Properties (ICFP 2018), Ocak 22-24.
      • 5GENÇ İ. Y., ÇOLAK R., YİĞİT T., DİLER A. (2017). Development of A Software to Determine the Shelf Life of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Under Different Temperatures. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Mayıs 3-7.
      • 6GENÇ İ. Y., DİLER A. (2014). Determination of protein denaturation in whole sea bream under refrigerated conditions by sds-page. the first international conference on food properties, Ocak 24-26.
      • 7GENÇ İ. Y., ŞAHİNER A., DİLER A., Gökkaya H. (2013). Shelf life modeling of fresh meagre fillets under chilled conditions: Application of fuzzy logic in seafood systems. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Mart 24-27.
      • 8GENÇ İ. Y., DİLER A. (2013). Microbiological quality of some seafood products commercially marketed in Turkey: a case study. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Mart 24-27.
      • 9DİLER A., GENÇ İ. Y. (2012). Yetiştiricilikte balık refahının önemi ve refahı etkileyen faktörler. Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, Eylül 11-13.
      • 10GENÇ İ. Y., DİLER A. (2012). Use of gamma irradition for the specific inhibition of some food pathogens in seafood. International Congree Advanced Nonthermal Processing in Food Technology: Effects on Quality and Shelf Life of Food and Beverages, Mayıs 7-10.
      • 11ERKAN Ö. N., GÜNLÜ A., GENÇ İ. Y. (2012). Application of Irradiation, Edible Film and High Pressure in Fish Preservation. International Congree Advanced Nonthermal Processing in Food Technology: Effects on Quality and Shelf Life of Food and Beverages, Mayıs 7-10.
      • 12DİLER A., GENÇ İ. Y. (2011). Importance of prediction and elimination of Listeria monocytogenes in seafoods. 4th International Congress on Food and Nutrition together with 3rd Safe Consortium Interntional Congress on Food Safety, Ekim 12-14.
      • 13GENÇ İ. Y., DİLER A. (2011). Effect of processing and packaging techniques on the quality and shelf life of meagre fillets. 4th International Congress on Food and Nutrition together with 3rd Safe Consortium Interntional Congress on Food Safety, Ekim 12-14.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1GENÇ İ. Y. (2022). Artificial Neural Network Applications in Seafood. 6th International Anatolian Agriculture Food, Environment and Biology Congress, Ekim 7-9.
        • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1DİLER A., GENÇ İ. Y. (2019). SU ÜRÜNLERİNDE İYONİZE RADYASYON KULLANIMI VE DOZ OPTİMİZASYONU. 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 24-26.
        • 2GENÇ İ. Y. (2019). SU ÜRÜNLERİNDE DEPOLAMA ZAMANININ TOPLAM UÇUCU BAZİK AZOT (TVBN)VERİLERİ İLE EĞRİ UYDURMA VE YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK MODELLENMESİ. 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 24-26.
        • 3DİLER A., ÖKSÜZ A., GENÇ İ. Y. (2016). Bütün ve iç organları alınarak muhafaza edilen gökkuşağı alabalıklarındaki uçucu bileşiklerin belirlenmesi. 4. Ulusal Alabalık Kongresi, Ekim 27-30, Afyon.
        • 4DİLER A., GENÇ İ. Y., ÖKSÜZ A. (2015). Soğuk şartlar altında muhafaza edilen gökkuşağı alabalıklarının kalite indeks metodunun geliştirilmesi. 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Ekim 7-11.
        • 5DİLER A., METİN S., DİLER Ö., ALTUN S., GENÇ İ. Y. (2013). Akdeniz den Avlanan Su Ürünlerinde Vibrio Spp Varlığının Belirlenmesi. 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Nisan 3-6, ANTALYA.
        • 6DİLER A., GENÇ İ. Y. (2012). Isparta Gülünün (Rosa damascena) Su Ürünlerinde Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanımı: Antimikrobiyal ve Antioksidan Özellikleri Açısından Genel Değerlendirme. Her Yönüyle Gül Sempozyumu, Haziran 7.
         • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
         • 1DİLER A., GENÇ İ. Y. (2017). Suggested Processıng Methods For Lowerıng The Rısk Of Intoxıcatıon By Tetradotoxın (Ttx) In Puffer Fıshes. International Symposium on Puffer Fish, Ekim 13-14.
         • 2ÇETİNKAYA S., GENÇ İ. Y. (2017). Antimicrobial Effects of Sage, Thyme and Rosemary on the Sous Vide Cooked Rainbow Trout. 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Ekim 4-6.
         • 3DİLER A., GENÇ İ. Y. (2015). Shelf life prediction of whole and gutted rainbow trout Oncorhynchus mykiss under different temperatures. International Conference on Predictive Modelling in Food (ICPMF 9). Rio de Janeiro, Brazil., Eylül 8-12.
         • 4GENÇ İ. Y., DİLER A. (2015). Development of mathematical model for the shelf life prediction of aquacultured rainbow trout Oncorhynchus mykiss. International Conference on Predictive Modelling in Food (ICPMF 9). Rio de Janeiro, Brazil., Eylül 8-12.
         • 5GENÇ İ. Y., DİLER A. (2015). Estimation the risk of salmonella with different quantitative risk assessment models in seafood. International Conference on Predictive Modelling in Food (ICPMF 9). Rio de Janeiro, Brazil., Eylül 8-12.
         • 6GENÇ İ. Y., Esteves E., Anibal J., DİLER A. (2011). Effects of chilled storage, vacuum and modified atmosphere packaging on quality of meagre, (Argyrosomus regius Asso, 1801) fillets: a combined experimental and predictive approach. 2nd International Iseki Food Conference, Ağustos 31.
          • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1DİLER A., DİLER İ., GENÇ İ. Y. (2013). Su Ürünlerinde Muhtemel Risk Faktörleri. Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Kasım 7-10, 312-319.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1GÜNLÜ A., BİLGİN Ş., İZCİ L., BOLAT Y., GENÇ İ. Y. (2013). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhychus mykiss Walbaum 1792 nın Ölüm Sonrası Kas Proteinlerindeki Değişimlerin SDS PAGE Kullanılarak Belirlenmesi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 3-6, İstanbul, 257.
           • 2GENÇ İ. Y., DİLER A. (2012). Importance of E coli O157 H7 serotype in terms of seafoods. 3. Food Safety Congress,, Mayıs 3-4, İstanbul, 80-80.
           • 3DİLER A., GENÇ İ. Y. (2012). Histamine poisoning as a result of seafood consumption. 3. Food Safety Congress, Mayıs 3-4, İstanbul, 79-79.
           • 4DİLER A., GENÇ İ. Y. (2011). Su Ürünlerinde Kullanılan Gıda Katkı Maddeleri ve Halk Sağlığı İle İlişkisi. 1. Ulusal Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Kasım 19-20, 166-167.
           • 5DİLER A., GENÇ İ. Y. (2010). Isparta Bölgesindeki Balıkların Kalitatif ve Kantitatif Bakteriyel florası. Isparta'nın değerleri, Nisan 26-3, Isparta.
            • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
            • 1GENÇ İ. Y., Esteves E., DİLER A. (2016). Handbook of Seafood Quality and Safety Maintenance and Applications. New York, Nova Science Publishers.
             • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
             • 1Yıkama suyuna organik asit ilavesinin taze soğutulmuş çipura balıklarının kalitesine etkisi, Özel Kuruluşlar, 2022, Tamamlandı.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
              • 1Taze ve yarı korunmuş su ürünlerinde mikrobiyal ve kimyasal kalite değişiminin tahmini ve değerlendirilmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
              • 2Taze ve modifiye atmosfer paketlenen gökkuşağı alabalıklarında Oncorhynchus mykiss W 1792 mikrobiyal gelişimin matematiksel olarak modellenmesi ve raf ömrü tahmin modelinin geliştirilmesi, -Tübitak 1001, 2017, Tamamlandı.
              • 3Kültürü Yapılan Sarıağız Balığı (Argyrosomus regius (Asso, 1801)'nın +4C'deki Raf Ömrünün Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2013, Tamamlandı.
              • 4Hamsi Balığı Engraulis engrasicolus L 1758 ndan Döner Yapımı 2624 M 10 nolu proje , BAP, Tamamlandı.
               • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
               • 1Türkiye de Kerevit Üretim ve Pazarlanmasının Geliştirilmesi TR0703 01 02 366 nolu Avrupa Birliği Projesi , Avrupa Birliği, Tamamlandı.
                • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                • 1Journal of Food Engineering, SCI, 2016.
                • 2Journal of Food Quality, SCI-Expanded,
                 • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                 • 1Yalvaç Akademi Dergisi, ASOS, TÜRKİYE, 2017.
                  • Akademik Görevler
                  • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı/İşleme Teknolojisi Bilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2020-...)
                   • İdari Görevler
                   • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2022-...)
                   • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2021-...)
                   • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2018-2022)
                    • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
                    • 1International Center For Advanced Mediterranean Agronomic Studies / Predictive Microbiology (2015-2015) ,Predictive Microbiology,
                    • 22214-A Yurt Dısı Arastırma Burs Programı (Doktora Ögrencileri İçin) (2014-2014) ,Doktora Araştırma Bursu,
                    • 32224-A Yurt Dısı Bilimsel Etkinliklere Katılma Destegi Programı (2014-2014) ,Yurt Dısı Bilimsel Etkinliklere Katılma Destegi,
                     • Verdiği Dersler
                     • 1Besin Mikrobiyolojisi
                     • 2Deniz Hukuku
                     • 3Gıdalarda Duyusal Değerlendirme
                     • 4Hijyen
                     • 5İngilizce Çeviri I
                     • 6İngilizce Okuma Iı
                     • 7İngilizce Yazma Iı
                     • 8İstatistik
                     • 9Matematiksel Modelleme I
                     • 10Mesleki İngilizce Iı (Su Ürünleri Avlama Teknolojisi)
                     • 11Mesleki İngilizce Iv (Su Ürünleri İşleme Teknolojisi)
                     • 12Su Ürünleri Av Araçları Ve Avlanma Tekniği
                     • 13Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
                     • 14Su Ürünleri Kaynaklı Gıda Zehirlenmeleri
                     • 15Su Ürünlerinde Yan Ürün Teknolojisi