KİŞİSEL BİLGİLER
İsmail Yüksel GENÇ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yüksel GENÇ
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146434
E-Posta ismailgenc@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 29.6.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VW İŞLEME TEKNOLOJİSİ 11.1.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ (DR) 26.2.2018
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
 • 1GENÇ İ. Y., Esteves E., DİLER A. (2016). Handbook of seafood quality maintenance and applications. Nova Science Publishers.
  • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1Eduardo E., DİLER A., GENÇ İ. Y. (2016). Handbook of Seafood Quality and Safety Maintenance and Applications. New York, (pp. 1-12). Nova Science Publishers.
  • 2GENÇ İ. Y., Esteves E. (2016). Handbook of Seafood Quality and Safety Maintenance and Applications. New York, (pp. 223-246). Nova Science Publishers.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1GENÇ İ. Y., DİLER A. (2020). Görüntü İşleme ve Enstrümental Metot Kullanarak Carassius gibelio’da Meydana Gelen Fiziksel Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17, 145-150.
   • 2GENÇ İ. Y., DİLER A. (2017). Matematiksel Modelleme ve Su Ürünlerinde Kullanılan Raf Ömrü TahminModelleri. yalvaç akademi dergisi, 2, 13-18.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1GENÇ İ. Y., DİLER A. (2019). Development of Shelf Life Prediction Model in Rainbow Trout Stored at Different Temperatures. Journal of Aquatic Food Product Technology, .
    • 2BOLAT Y., GENÇ İ. Y., Tunca Y., Demirayak M. (2019). Effect of laurel (Laurus nobilis) and curcuma (Curcuma longa) on microbiological,chemical and sensory changes in vacuum packed sous-vide european sea bass(Dicentrarchus labrax) under chilled conditions. Food Science and Technology, 39, 159-165.
    • 3DİLER A., GENÇ İ. Y. (2018). A practical quality index method (QIM) developedfor aquacultured rainbow trout (Oncorhynchusmykiss). International Journal of Food Properties, 21, 857-866.
    • 4DİLER İ., GENÇ İ. Y., DİLER A. (2017). Effects of Different Treatments on the Quality and Safety of Crayfish (Astacus leptodactylus). JOURNAL OF FOOD QUALITY, 2017, 1-7.https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2017/2904706
    • 5BİLGİN Ş., İZCİ L., GÜNLÜ A., DİKEN G., GENÇ İ. Y. (2016). Effects of gutting process on the shelf life of cultured meagre Argyrosomus regius ASSO 1801 stored at 4 1 C. Food Science and Technology, 36, 344-350.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/1678-457X.0102.
    • 6İZCİ L., BİLGİN Ş., GÜNLÜ A., Çetinkaya S., DİLER A., GENÇ İ. Y., BOLAT Y. (2016). Quality Changes of Anchovy Engraulis encrasicolus Döner During Cold Storage. Tarım Bilimleri Dergisi, 22, 360-369.
    • 7GENÇ İ. Y., Eduardo E., Jaime A., DİLER A. (2015). Effects of different thawing methods on the quality of meagre fillets. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 62, 153-159.https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002673
    • 8GENÇ İ. Y., Eduardo E., Jaime A., DİLER A. (2013). Effects of chilled storage on quality of vacuum packed meagre fillets. Journal of Food Engineering, 115, 486-494.https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.09.007
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1GENÇ İ. Y., DİLER A. (2019). Soğuk şartlarda (4±1ᵒC) Depolanan Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio)’nda Meydana Gelen Kalite Değişimleri ve Aşamalı Çoklu Regresyon Yöntemine Göre Raf Ömrü Tahmin Modelinin Geliştirilmesi. acta aquatica turcica, 15, 365-377.
     • 2ERKAN Ö. N., DOĞRUYOL H., GÜNLÜ A., GENÇ İ. Y. (2015). USE OF NATURAL PRESERVATIVES IN SEAFOOD PLANT EXTRACTS EDIBLE FILM AND COATING. Journal of Food and Health Science, .https://doi.org/10.3153/JFHS15004
     • 3ERKAN Ö. N., GÜNLÜ A., GENÇ İ. Y. (2014). Alternative seafood preservation technologies: ionizing radiation and high pressure processing. Journal of FisheriesScience.com, .
     • 4GENÇ İ. Y., DİLER A. (2013). Elimination of foodborne pathogens in seafoods by irradiation: Effects on the quality and shelf-life. journal of food science and engineering, 3, 99-106.
      • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1DİLER A., GENÇ İ. Y. (2019). SU ÜRÜNLERİNDE İYONİZE RADYASYON KULLANIMI VE DOZ OPTİMİZASYONU. 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 24-26.
      • 2GENÇ İ. Y. (2019). SU ÜRÜNLERİNDE DEPOLAMA ZAMANININ TOPLAM UÇUCU BAZİK AZOT (TVBN)VERİLERİ İLE EĞRİ UYDURMA VE YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK MODELLENMESİ. 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eylül 24-26.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1DİLER A., GENÇ İ. Y. (2017). Suggested Processıng Methods For Lowerıng The Rısk Of Intoxıcatıon By Tetradotoxın (Ttx) In Puffer Fıshes. International Symposium on Puffer Fish, Ekim 13-14.
       • 2ÇETİNKAYA S., GENÇ İ. Y. (2017). Antimicrobial Effects of Sage, Thyme and Rosemary on the Sous Vide Cooked Rainbow Trout. 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Ekim 4-6.
       • 3GENÇ İ. Y., DİLER A. (2015). Development of mathematical model for the shelf life prediction of aquacultured rainbow trout Oncorhynchus mykiss. International Conference on Predictive Modelling in Food (ICPMF 9). Rio de Janeiro, Brazil., Eylül 8-12.
       • 4GENÇ İ. Y., DİLER A. (2015). Estimation the risk of salmonella with different quantitative risk assessment models in seafood. International Conference on Predictive Modelling in Food (ICPMF 9). Rio de Janeiro, Brazil., Eylül 8-12.
       • 5DİLER A., GENÇ İ. Y. (2015). Shelf life prediction of whole and gutted rainbow trout Oncorhynchus mykiss under different temperatures. International Conference on Predictive Modelling in Food (ICPMF 9). Rio de Janeiro, Brazil., Eylül 8-12.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1GENÇ İ. Y., ÇOLAK R., YİĞİT T., DİLER A. (2017). Development of A Software to Determine the Shelf Life of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Under Different Temperatures. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Mayıs 3-7.
         • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
         • 1GENÇ İ. Y. (2019). Journal of Aquatic Research and Marine Sciences. Journal of Aquatic Research and Marine Sciences.
          • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
          • 1GENÇ İ. Y., Esteves E., DİLER A. (2016). Handbook of Seafood Quality and Safety Maintenance and Applications. New York, Nova Science Publishers.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1Taze ve yarı korunmuş su ürünlerinde mikrobiyal ve kimyasal kalite değişiminin tahmini ve değerlendirilmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
           • 2Taze ve modifiye atmosfer paketlenen gökkuşağı alabalıklarında Oncorhynchus mykiss W 1792 mikrobiyal gelişimin matematiksel olarak modellenmesi ve raf ömrü tahmin modelinin geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
           • 3Kültürü Yapılan Sarıağız Balığı Argyrosomus regius Asso 1801 nın 40C deki Raf Ömrünün Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
           • 4Yetiştiriciliği yapılan sarıağız Argyrosomus regius Asso 1801 balıklarının 4C deki raf ömrünün belirlenmesi SDÜ 2628 M 10 , BAP, Tamamlandı.
           • 5Hamsi Balığı Engraulis engrasicolus L 1758 ndan Döner Yapımı 2624 M 10 nolu proje , BAP, Tamamlandı.
            • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Türkiye de Kerevit Üretim ve Pazarlanmasının Geliştirilmesi TR0703 01 02 366 nolu Avrupa Birliği Projesi , Avrupa Birliği, Tamamlandı.
             • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
             • 1Journal of Food Engineering, SCI, 2016.
             • 2Journal of Food Quality, SCI-Expanded,
              • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
              • 1Yalvaç Akademi Dergisi, ASOS, TÜRKİYE, 2017.
               • Akademik Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü/İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı/İşleme Teknolojisi Bilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2020-...)
                • İdari Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2018-...)
                 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                 • 1International Association For Food Protection (Üye) (2013-...)
                 • 2Isekı-Food Association (Üye) (2013-...)
                  • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                  • 1Elsevier Reviewer Recognition Award (2016) Journal of Food Engineering