bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
İpek ÜNAL
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi İpek ÜNAL
Birimi Yalvaç Meslek Yüksekokulu
Bölüm Seyahat, Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turist Rehberliği
Telefon 4414334
E-Posta ipekdogan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ 15.6.2009
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURUİZM İŞLETMECİLİĞİ VE EĞİTİMİ AD. 5.11.2014
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Turizm ve Kadın, Bölüm Adı:(Turizm Sektöründe Şiddet ve Kadın) (2018)., ÜNAL İPEK, Detay yayıncılık, Editör: Dr. Öğr. Üy. Gül Erkol BAYRAM, Dr. Öğr. Üy. Ali Turan BAYRAM, Doç. Dr. Özlem ALTUNÖZ SÜRÜCÜ, Basım sayısı:1, Türkçe(Genel Turizm Kitabı).
 • 2 Özel İlgi Turizmi, Bölüm adı:(Özel İlgi Turizminin Pazarlanması) (2016)., ÜNAL İPEK, Detay yayıncılık, Editör: Doç.Dr.Ali YAYLI, Yrd.Doç.Dr. Özlem SÜRÜCÜ, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2904487)
 • 3 Özel İlgi Turizmi, Bölüm adı:(Gastronomi Turizmi) (2016)., ÜNAL İPEK, Detay Yayıncılık, Editör: Doç.Dr.Ali YAYLI, Yrd.Doç.Dr. Özlem SÜRÜCÜ, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3039885)
 • 4 Özel İlgi Turizmi, Bölüm adı:(Özel İlgi Turizm Çeşitleri) (2016)., ÜNAL İPEK, Detay Yayıncılık, Editör: Doç.Dr.Ali YAYLI, Yrd.Doç.Dr. Özlem SÜRÜCÜ, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3039777)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 BAYRAM ALİ TURAN, ÜNAL İPEK (2017). Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Türkiye’de Hizmet Veren Helal Otel Konseptli İşletmeler Üzerine Bir Çalışma. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-7. (Kontrol No: 3536588)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇUHADAR MURAT, ÜNAL İPEK (2017). Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2), 4-17., Doi: 10.26449/sssj.115 (Yayın No: 3972616)
 • 2 ÜNAL İPEK, ERKOL BAYRAM GÜL (2017). Assessment of Sütçüler District of Isparta Province in Terms of Rural Tourism. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(5), 190-206., Doi: 10.21325/jotags.2017.90 (Yayın No: 3789474)
 • 3 ÜNAL İPEK, BAYRAM ALİ TURAN (2015). Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Asos Journal, 3(10) (Yayın No: 1555767)
 • 4 HARBALIOĞLU MELDA, ÜNAL İPEK (2014). Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi Ön Lisans Düzeyinde Bir Uygulama. Turizm Akademik Dergisi, 1(1), 55-65. (Yayın No: 1555784)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÜNAL İPEK, ÖZIŞIK YAPICI OLCAY (2017). Yalvaç Mutfak Kültürü ve Yemekleri. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3633837)
 • 2 ÜNAL İPEK, ÖZIŞIK YAPICI OLCAY (2017). Semavi Dinlerin Mutfak Kültürü Üzerindeki Etkisi. 2. Uluslararası Doğu akdeniz Turizm Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3633842)
 • 3 BAYRAM ALİ TURAN, ÜNAL İPEK (2017). Otel İşletmeleri Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Türkiye’de Hizmet Veren Helal Otel Konseptli İşletmeler Üzerine Bir Çalışma. 1.Uluslararası Helal Turizm Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3520815)
 • 4 SARI GÖK HATİCE, ÜNAL İPEK (2017). 2009-2016 Yılları Arasında Terörün Turizm Sektörüne Etkileri. II. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3851924)
 • 5 ÜNAL İPEK, YAYLI ALİ (2016). Analyses of About the Evalution of the Potentials in Rural Tourism EducationSütçüler as an Example. 3rd Belgrade International Tourism Conference Tourism Education 21.Century: Policies, Practices, Internationalization (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3069793)
 • 6 ERKOL GÜL, BAYRAM ALİ TURAN, ÜNAL İPEK (2015).Residents Perception on Rural Tourism İmpact a case Study of Şanlıurfa Province Turkey. Romanian Rural Tourism in the Context of Sustainable Development, 70-83. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1555854)
 • 7 ÜNAL İPEK, BAYRAM ALİ TURAN, ERKOL GÜL (2015). Rural Tourism in the Context of Sustainable Development. Romanian Rural Tourism, 149-158. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1555859)
 • 8 ÜNAL İPEK, AKÇA RAMAZAN (2015). Türk Mutfak Kültüründe İslamın Etkisi. 1.Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, 288-293. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1555841)
 • 9 HARBALIOĞLU MELDA, ÜNAL İPEK (2013). Yalvaç ta İnanç Turizmi ve Sosyo Ekonomik Etkileri. International Conference on Religious Tourism and Tolarence (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1555815)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÜNAL İPEK, ÖZCAN HALİL İBRAHİM (2015). Tourism Experienced in Teaching Foreign Language Problem and the Effects of the Tourism Industry. Erpa International Congresses on Education (Özet Bildiri/)(Yayın No:1555884)
 • 2 ÜNAL İPEK, ÖZCAN HALİL İBRAHİM (2015). Assesments and Solutions for Internship Process of the Tourism Education. Erpa International Congresses on Education (Özet Bildiri/)(Yayın No:1555882)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi – Ankara EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ISPARTA İLİ SÜTÇÜLER İLÇESİ TURİZM POTANSİYELİNİN KIRSAL KALKINMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YEREL HALKIN ROLÜ 2011-2014. Tez Danışmanı:(Doç.Dr. Ali YAYLI)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Gastronomi Zirvesi (22-25 Mart 2018) Yürütme Kurulu Sekretarya
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 2015- 2016 Öğretim Görevlisi- Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 2015- 2016 Öğretim Görevlisi- Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkan Yardımcısı.
 • 2 2012-2015 Öğretim Görevlisi-Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Aşçılık Programı Başkanı.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 2015- 2016 Öğretim Görevlisi- Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 2016-Halen Öğretim Görevlisi-Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksekokulu, Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri.
 • 2 2015- 2016 Öğretim Görevlisi- Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu.
 • 3 2012-2015 Öğretim Görevlisi-Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Aşçılık Programı Başkanı.
 • 4 06/10.2009 Satış ve Pazarlama Direktörü-Otel Rezervasyonları vb.
 • 5 2009-2011 Öğretmen-Eğirdir Nafiz Yürekli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi- Türk Mutfağı Yemekleri, Tatlı yapım Teknikleri, Yiyecek ve İçecek Servisi vb. dersler.
 • 6 2009-2011 Öğretmen-Isparta Hem ve Akşam Sanat Okulu- Kırsal Turizm Etkinlikleri, Ev, Büro ve Kurum Temizliği Kursları.
 • 7 2007-2009 Satış Danışmanı- Hipokrat Tur (ETS-DİDİM TUR), Yurt İçi-Dışı Otel Rezervasyonları, Araç Kiralama, Havayolu ve Demiryolu Bilet Satışı vb.
VERDİĞİ DERSLER
Dünya Mutfakları
Genel Hukuk Bilgisi
Halkla İlişkiler
İçki ve Bar Teknolojisi
Konuk Giriş ve Çıkış İşlemleri
Mutfak Çeşitleri
Mutfak Planlama
Mutfak Sanatları ve Yönetim
Mutfak Uygulamaları
Mutfak Ürünleri
Mutfakta Kalite Yönetimi
Odalar Bölümü Yönetimi
Otel İşletmeciliği
Otelcilik Otamasyon Sistemleri
Önbüro Hizmetleri
Seyahat Acentacılığı
Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri
Turizm Tesisinde Uygulamalar
Turizmde İnsan Kaynakları
Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü
Yiyecek-İçecek Uygulaması ve Yönetimi
Yukarı çık