KİŞİSEL BİLGİLER
Ayhan GÖSTERİT
Adı Soyadı Prof. Dr. Ayhan GÖSTERİT
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Zootekni Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146345
E-Posta ayhangosterit@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 2.6.2000
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 14.1.2003
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 14.2.2009
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1ERKAN C., BULUŞ İ. Y., GÖSTERİT A. (2024). Sexual selection against inbred mates and inbreeding effects on some mating properties in Bombus terrestris. Bulletin of Insectology, 77, 1-5.
 • 2DEMİRÖZER O., UZUN Y. A., YANIK G., BULUŞ İ. Y., GÖSTERİT A. (2023). Investigation of the efficacy of some biopesticides by food exposure on Bombus terrestris L. (Hymenoptera: Apidae). Journal of Apicultural Research, 62, 1153-1157.https://doi.org/10.1080/00218839.2022.2054538
 • 3ÇAKICI Ö., UYSAL M., DEMİRÖZER O., GÖSTERİT A. (2023). Effects of thiamethoxam on brain structure of Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae) workers. Chemosphere, 338, 139595.https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139595
 • 4ÇAKICI Ö., UYSAL M., DEMİRÖZER O., GÖSTERİT A. (2023). Sublethal effects of thiamethoxam on immune system cells in the workers of Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae). Environmental Science and Pollution Research, .https://doi.org/10.1007/s11356-023-28654-y
 • 5UZUN Y. A., BULUŞ İ. Y., YANIK G., GÖZE Ö. F. G., NAYİR T., GÖSTERİT A., DEMİRÖZER O. (2023). Assessment of the effects of biopesticides of different origins on bumblebee with two exposure scenarios. Bulletin of Insectology, 76, 133-139.
 • 6DEMİRÖZER O., UZUN Y. A., GÖSTERİT A. (2022). Lethal and sublethal effects of different biopesticides on Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae). Apidologie, 53, 24.
 • 7ERKAN C., KARA Y., KESKİN M., ERTÜRK Ö., GÖSTERİT A., KOLAYLI S. (2022). Determination of bioactivity and antimicrobial activity of bumblebee (Bombus terrestris L.) brood cover wax material. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 73, 4485-4492.
 • 8AKTÜRK S., GÖSTERİT A., AKDENİZ G., OKUYAN S., ŞAHİN A. E. (2022). Determination of colony characteristics and suitability for mass production of native Bombus terrestris L. population in the Central Black Sea coast region. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 46, 820-825.https://doi.org/10.55730/1300-0128.4258
 • 9DEMİRÖZER O., BULUŞ İ. Y., YANIK G., UZUN Y. A., GÖSTERİT A. (2022). Does diatomaceous earth (DE) cause mortality on Apis mellifera and Bombus terrestris?. Journal of Apicultural Research, .https://doi.org/10.1080/00218839.2022.2146343
 • 10ÖZŞAHİN R., GÖSTERİT A. (2018). Comparison of Some Properties of Different Super SisterQueen Groups In Bumblebee. Scientific Papers. Series D. Animal Science, 61, 169-172.
 • 11GÖSTERİT A., Oytun C. G. (2017). EFFECTS OF VITAMIN ADDITIVE DIETS ON COLONY FOUNDATION SUCCESS IN BUMBLEBEE, Bombus terrestris. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES D-ANIMAL SCIENCE, 60, 240-243.
 • 12GÖSTERİT A., GÜREL F. (2016). Male remating and its influences on queen colony foundation success in the bumblebee Bombus terrestris. Apidologie, 47, 828-834.https://doi.org/10.1007/s13592-016-0438-6
 • 13GÖSTERİT A., BAŞKAR V. C. (2016). Impacts of commercialization on the developmental characteristics of native Bombus terrestris L colonies. Insectes Sociaux, 63, 609-614.https://doi.org/10.1007/s00040-016-0507-x
 • 14GÖSTERİT A. (2016). Adverse effects of inbreeding on colony foundation success in bumblebees Bombus terrestris Hymenoptera Apidae. Applied Entomology and Zoology, 51, 521-526.https://doi.org/10.1007/s13355-016-0427-2
 • 15GÖSTERİT A., ÇIKILI Y., KEKEÇOĞLU M. (2016). Determination of Annual Colony Development of the Yığılca Local Honeybee in Turkey and Comparison with Apis mellifera caucasica and A m anatoliaca Hybrids. Pakistan Journal of Zoology, 48, 195-199.
 • 16GÖSTERİT A., KOŞKAN Ö., GÜREL F. (2016). The Relationship of Weight and Ovarian Development in Bombus terrestris L Workers under Different Social Conditions. Journal of Apicultural Science, 60, 51-57.https://doi.org/10.1515/JAS-2016-0016
 • 17GÖSTERİT A., ÇIKILI Y., KEKEÇOĞLU M. (2012). Comparison of swarming tendency and defensive behavior of Yığılca local and other commonly used honeybee genotypes in Turkey. Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi, 18, 595-598.
 • 18GÜREL F., ARGUN K. B., GÖSTERİT A. (2012). Effects of Three Kinds of Sugar Syrups on Colony Development of Bumble Bee (Bombus terrestris L.). Walter de Gruyter GmbH, 56, 13-18.https://doi.org/10.2478/v10289-012-0019-5
 • 19GÖSTERİT A. (2011). Effect of different reproductive strategies on colony development characteristics in Bombus terrrestris L. Journal of Apicultural Science,, 55, 45-51.
 • 20GÖSTERİT A., GÜREL F. (2009). Effect of different diapause regimes on survival and colony development in the bumble bee Bombus terrestris. Journal of Apicultural Research and Bee World, 48, 279-283.
 • 21GÖSTERİT A., GALİÇ A., GÜREL F. (2009). The effect of queen removal on sexual production in the bumble bee Bombus terrestris Hymenoptera Apidae. Turkish Journal of Zoology, 33, 403-407.
 • 22GÜREL F., GÖSTERİT A. (2009). The suitability of native Bombus terrestris dalmatinus Hymenoptera Apidae queen for mass rearing. Journal of Apicultural Science, 53, 67-73.
 • 23GÜREL F., GÖSTERİT A. (2008). The effects of feeding polen cake containing royal jelly on the colony development in Bombus terrestris L Hymenoptera Apidae. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 32, 145-149.
 • 24GÜREL F., GÖSTERİT A. (2008). Effects of different stimulation methods on colony initiation and development of Bombus terrestris L Hymenoptera Apidae queens. Applied Entomology and Zoology, 43, 113-117.
 • 25GÜREL F., GÖSTERİT A., EREN Ö. (2008). Life cycle and foraging patterns of native Bombus terrestris L Hymenoptera Apidae in the Mediterranean region. Insectes Sociaux, 55, 123-128.
 • 26ÇEÇEN S., GÖSTERİT A., GÜREL F. (2007). Pollination effects of the bumble bee and honey bee on white clover Trifolium repens L seed production. Journal of Apicultural Research, 46, 69-72.
 • 27GÖSTERİT A., GÜREL F. (2005). Comparison of Development Patterns of Imported and Native Bombus terresris L Hymenoptera Apidae Colonies in Mediterranean Coastal Region. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 29, 393-398.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1KORKMAZ A., YANIK G., GÖSTERİT A. (2022). Entomopatojen Fungusların Bombus terrestris Arılarının Besin Tercihi Üzerine Etkisi. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 4, 60-66.
  • 2ÇATAL E. B., BULUŞ İ. Y., GÖSTERİT A. (2022). Farklı Karbonhidrat Kaynaklarının Bombus (Bombus terrestris L.) Ana Arılarının Çiftleşme ve Diyapoz Performansına Etkisi. Hayvan Bilimleri ve Ürünleri Dergisi, 5, 62-70.
  • 3TİMUROĞLU S., BULUŞ İ. Y., GÖSTERİT A. (2022). The Effects of Sugar Syrup Enriched with Amino Acid Mixtures at Different Concentrations on Colony Population Dynamics and Development Characteristics of Bumble bee (Bombus terrestris). Bee Studies, 14, 35-39.
  • 4UZUN Y. A., YANIK G., BULUŞ İ. Y., GÖSTERİT A., DEMİRÖZER O., ARICI Ş. Ş. E. (2021). Entomopatojen Fungusların Açık Alan Koşullarında Bombus Arısı Üzerindeki Etkinliğinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 11, 92-98.
  • 5BULUŞ İ. Y., UZUN Y. A., DEMİRÖZER O., GÖSTERİT A. (2021). Farklı Yaşlardaki Bombus terrestris L. İşçi Arılarında Chlorantraniliprole ve Flubendiamide’nin Akut Toksisitesinin Değerlendirilmesi. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 3, 57-61.
  • 6GÖSTERİT A., ERKAN C. (2021). Growth Characteristics of Commercial Bumblebee Colonies in Open Field Conditions May Be Evidence for Their Invasion Potential. Bee Studies, 13, 5-8.
  • 7GÖSTERİT A., DEMİRÖZER O. (2021). Bombus Arılarında Tarlacı İşçi Arıların Entomopatojen Funguslara Maruz Kalması Kolonideki Diğer Bireyleri Nasıl Etkiler?. Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi, 4, 54-62.
  • 8SARI B., ÖZSOY A. N., GÖSTERİT A. (2021). Bombus (Bombus terrestris L.) Arısında Bazı Morfolojik Özelliklerin Kalıtım Derecelerinin Tahmini. Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 59-65.
  • 9ÖZŞAHİN R., GÖSTERİT A. (2020). Bombus Arılarında Koloni Gelişim Özellikleri Bakımından Varyasyonun Süper Kız Kardeş Ana Arıların Oluşturduğu Kolonilerde İncelenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, 117-121.
  • 10GÖSTERİT A., ERKAN C. (2020). Bombus Arılarında Şurup Şeker İçeriği ile Koloni Özellikleri ve Şurup Tüketimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 2, 1-4.
  • 11YANIK G., UZUN A., DEMİRÖZER O., GÖSTERİT A. (2020). Bombus terrestris Arısında Deltamethrin’in Olası Olumsuz Etkilerinin Laboratuvar Koşullarında Belirlenmesi. Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi, 3, 155-164.
  • 12BULUŞ İ. Y., UZUN A., DEMİRÖZER O., GÖSTERİT A. (2020). Acetamipridin Bombus (Bombus terrestris) Arılarında Kuluçka Gelişimi Üzerine Etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, 91-99.
  • 13OZANSOY A. A., GÖSTERİT A. (2020). Daraltılmış Yuva Alanı Bombus Arılarında Koloni Dinamiklerini Nasıl Etkiler?. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, 138-142.
  • 14GÖSTERİT A., BULUŞ İ. Y. (2019). Ana Arı ve İşçi Arıların Haploid Yumurtalarından Üretilen Erkek Arılar İle Çiftleşen Bombus terrestris Ana Arılarının Koloni Gelişim Özellikleri. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 104-111.
  • 15GÖKMEN Ö., GÖSTERİT A. (2019). Bombus terrestris L. İşçi Arılarının Bazı Morfolojik Özelliklerinin ve Morfolojik Özelliklerin Polen Yükü Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 212-218.
  • 16GÖSTERİT A., GÜREL F. (2018). Yıl boyu kitlesel bombus arısı (Bombus terrestris) yetiştiriciliğinde çiftleştirme aşaması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28, 112-116.
  • 17GÖSTERİT A., GÜREL F. (2018). The role of commercially produced bumblebees in Good Agricultural Practices. Scientific papers, Series D., Animal Science, 61, 201-204.
  • 18GÖSTERİT A. (2017). Colony traits of native Bombus terrestris dalmatinus from the Western Black Sea Region of Turkey: comparison with commercial colonies. Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), 30, 169-172.
  • 19TUNA B., GÖSTERİT A. (2017). Diyapoz Öncesi Beslemenin Bombus terrestris Ana Arılarının Diyapoz Sonrası Koloni Oluşturma Başarısı Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12, 49-55.
  • 20SAĞLAM Ş., GÖSTERİT A. (2015). Bombus arısında Bombus terrestris l soya unu ve süt tozu içeren polenin yarayışlılığının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10, 90-96.
  • 21GÖSTERİT A., GÜREL F. (2014). Bombus arısı Bombus terrestris L nın ticari yetiştiriciliği için temel gereklilikler. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, 102-111.
  • 22GÖSTERİT A., KEKEÇOĞLU M., ÇIKILI Y. (2012). Yığılca yerel bal arısının bazı performans özellikleri bakımından Kafkas ve Anadolu bal arısı ırkı melezleri ile karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7, 107-114.
  • 23GÜREL F., GÖSTERİT A. (2008). Effects of Temperature Treatments on the Bumblebee Bombus terrestris L Colony Development. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21, 75-78.
  • 24GÖSTERİT A., GÜREL F. (2007). Effects of weight of queens after diapause on colony development in the bumblebee Bombus terrestris L Hymenoptera Apidae. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20, 67-70.
  • 25GÜREL F., İLASLAN D., GÖSTERİT A., EFENDİ Y. (2001). Bombus Arılarında Diyapoz Evresi ve Kontrol Altına Alma Çabaları. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 181-188.
   • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ERKAN C., GÖSTERİT A., AYGÜN T. (2018). An important safety and productivity problem for beekeepers: The bears. Journal of Animal Science and Product, 1, 45-51.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
    • 1İVGİN T. R., OSKAY D., GÖSTERİT A., OLGAY K. T. (2016). Does Nosema ceranae wipe out Nosema apis in Turkey. Iranian Journal of Parasitology, 11, 259-264.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1GÖSTERİT A. (2012). Örtüaltı Yetiştiricilikte Bambus Arısı Kullanımı ve Türkiye deki Durum. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 601, 108-112.
     • 2GÜREL F., GÖSTERİT A., ARGUN K. B. (2011). Sera koşullarının Bombus terrestris L kolonilerinin tozlaşma performansına etkileri. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 28, 47-55.
     • 3GÖSTERİT A., GÜREL F. (2011). Orman arıcılık ilişkisi ve arıcılığın orman köylüleri ve kırsal kesimin kalkınmasındaki önemi. Orman ve Av, 2, 26-29.
     • 4GÖSTERİT A., GÜREL F. (2005). Bombus terrestris Hymenoptera Apıdae arılarının yayılmasının ekosistem üzerine etkileri. Uludağ Arıcılık Dergisi, 5, 115-121.
      • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1GÖSTERİT A., GÜREL F. (2010). Bombus Arıları ve Bitkisel Üretim Açısından Önemleri. Arıcılık Araştırma Dergisi, 4, 9-12.
      • 2GÖSTERİT A., GÜREL F. (2004). Bombus terrestris Arılarında İşçi Arı Ana Arı Farklılaşması ve Erkek Arı Üretimini Etkileyen Faktörler. Teknik Arıcılık, 85, 18-24.
      • 3GÖSTERİT A., GÜREL F. (2003). Bal Arılarında Koloni Yapısı ve Çiftleşme Davranışı. Teknik Arıcılık, 81, 6-11.
      • 4GÜREL F., GÖSTERİT A. (2001). Bombus Bombus terrestris Arisinda Koloni Gelisimi ve Ana Ari Erkek Ari Üretim Süreci. Teknik Arıcılık, , 22-29.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1BULUŞ İ. Y., YANIK G., GÖSTERİT A. (2021). Important Issues About Olfactory Conditioning of The Proboscis Extension Response (PER) Experiment in Bees. III International and XII National Animal Science Conference., Kasım 27.
       • 2BULUŞ İ. Y., GÖSTERİT A. (2019). Bombus terrestris arısında işçi arılar tarafindan üretilmiş erkek arılar ile çiftleşmenin cinsiyet üretimine etkisi. Muş Ovası Uluslararasi Tarım Kongresi, Eylül 24-27, 308-314.
       • 3BULUŞ İ. Y., GÜNEŞDOĞDU M., GÖSTERİT A. (2019). Bombus terrestris L. kolonileri örtü altı yetiştiricilikte neden önemlidir?. Muş Ovası Uluslararasi Tarım Kongresi, Eylül 24-27, 303-307.
       • 4ERKAN C., AYGÜN T., GÖSTERİT A. (2018). An important safety and productivity problem for beekeepers: The bears. 10th International Animal Science Conference, Ekim 25-27, ANTALYA, 549-554.
       • 5GÖSTERİT A., OYTUN Ç. G. (2018). Impact of honeybee vitamin mixtures on food consumption in Bombus terrestris. 10th International Animal Science Conference, Ekim 25-27, ANTALYA, 532-534.
       • 6GÖSTERİT A. (2018). Investigation of mating possibility of unmated Bombus terrestris queens after diapause. 10th International Animal Science Conference, Ekim 25-27, ANTALYA, 535-537.
       • 7GÖSTERİT A., ERKAN C., GÜREL F. (2018). Laboratuvar koşullarında bombus arısı yetiştirme yöntemi. 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Ekim 15-19, MUĞLA, 5-9.
       • 8GÜREL F., ARGUN K. B., GÖSTERİT A. (2018). Türkiye sera domates yetiştiriciliğinde bombus arısı tozlaşmasının önemi. 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Ekim 15-19, MUĞLA, 486-491.
       • 9GÖSTERİT A. (2018). Bitkilerin üremesi açısından böceklerin önemi ve polinasyon amacıyla kullanılan başlıca arı türleri. 6. ASM Uluslararası Tarım ve Çevre Kongresi, Ekim 11-13, ANTALYA, 192-198.
       • 10GÖSTERİT A. (2018). Bombus terrestis arısının koloni yaşamında belirleyici aşamalar: dönüşüm ve rekabet noktaları. 6. ASM Uluslararası Tarım ve Çevre Kongresi, Ekim 11-13, ANTALYA, 199-205.
       • 11GÖSTERİT A., GÜREL F., ERKAN C. (2018). Environmental risks of bumblebee commercialization and suggestions for prevention. The 4th International Conference on Environmental Science and Technology, Eylül 19-23, KİEV, 94-97.
       • 12ERKAN C., GÖSTERİT A. (2018). The effect of environmental pollutants on honeybees (Apis mellifera L.). The 4th International Conference on Environmental Science and Technology, Eylül 19-23, KİEV, 250-254.
       • 13KARABAĞ K., ALKAN S., GÖSTERİT A. (2010). Arı Sütünün Biyokimyasal Yapısı ve İnsan Sağlığı İçin Önemi. 2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 5-8 Ekim 2010, Muğla, Ekim 5-8, 210-214.
       • 14GÜREL F., GÖSTERİT A. (2005). Pollination of Greenhouse Crops with Bombus terrestris L in Turkey New Problems and Prospects. 39th Apimondia International Apicultural Congress, August 21st-26th, Dublin, Ireland, Ağustos 21-26, 1.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1YANIK G., BULUŞ İ. Y., UZUN Y. A., DEMİRÖZER O., GÖSTERİT A. (2021). Impact of Biopesticides on Pollen and Nectar Consumption Preferences in Bombus terrestris. III International and XII National Animal Science Conference., Kasım 27.
        • 2GÖSTERİT A., GÜREL F. (2018). The role of commercially produced bumblebees in Good Agricultural Practices. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ”Agriculture for Life, Life for Agriculture, Haziran 7-9, BUCHAREST, 104.
        • 3ÖZŞAHİN R., GÖSTERİT A. (2018). Comparison of some properties of different super sister queen groups in bumblebee. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ”Agriculture for Life, Life for Agriculture, Haziran 7-9, BUCHAREST, 103.
        • 4ERKAN C., GÖSTERİT A. (2018). The relationship between decline of pollinator bees and use of insecticides. International Agricultural Science Congress, Mayıs 9-12, VAN, 174-174.
        • 5GÖSTERİT A., GÜREL F. (2018). The outline and proposal of bumblebee researches in Turkey. International Agricultural Science Congress, Mayıs 9-12, VAN, 175-175.
        • 6GÜREL F., ÇAKAR E., ARGUN K. B., GÖSTERİT A. (2018). Assessment of antibiotic, naphthalene and pesticide residue problems in Turkish honeys. International Agricultural Science Congress, Mayıs 9-12, VAN.
        • 7ÖZŞAHİN R., ERKAN C., GÖSTERİT A. (2017). Investigation of importance of opium poppy (Papaver somniferum L.) for Beekeeping. 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi, Eylül 29-4.
        • 8GÖSTERİT A., GÜREL F., Alagöz M., TÜRK M. (2017). Determination of Pollination Effectiveness of Different Polinators on Alfalfa in Lakes Region of Turkey. 45th Apimondia International Apicultural Congress, Eylül 29-4, İstanbul, 125-125.
        • 9ERKAN C., AYGÜN T., GÖSTERİT A. (2017). Occupational Hazards and Risks on Apiary. International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10, Bükreş.
        • 10GÖSTERİT A., ERKAN C., GÜREL F. (2017). Worker Reproducion in Bumblebee (Bombus terrestris) and Its effects on Colony Life. International Conference Agriculture for Life Life for Agriculture, Haziran 8-10, Bükreş, 72-72.
        • 11GÖSTERİT A., OYTUN Ç. G. (2017). Effects of Vitamin Additive Diets on Colony Foundation Success in Bumblebee, Bombus terrestris.. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10.
        • 12TUNA B., GÖSTERİT A. (2017). Reproductive Properties of Bombus terrestris Colonies Founded by Queens Which Fed Before Diapause. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Mayıs 15-17.
        • 13GÖSTERİT A., GÜREL F. (2017). Importance Of Mating Stage For Sustainability Of Mass Rearing İn Bumblebees, Bombus Terrestris. International Conference on Agriculture Forest Food Science and Technologies, Mayıs 15-17, Nevşehir, 509-509.
        • 14GÜREL F., ARGUN K. B., GÖSTERİT A. (2017). The Role of Bumblebee (Bombus terrestris L.) in the Pollination of Greenhouse Crops and Its Commercial Use in Turkey. International Conference on Agriculture Forest Food Science and Technologies, Mayıs 15-17, Nevşehir, 420-420.
        • 15GÜREL F., ARGUN K. B., GÖSTERİT A. (2017). Invasion Potential of the Commercially Reared Bumble Bee, Bombus terrestris L. and Its Possible Impacts on Ecosystem. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Nisan 18-21, Antalya, 195-195.
        • 16ERKAN C., GÖSTERİT A. (2012). Bal Arılarında Stres. Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, Eylül 11-13.
         • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
         • 1TÜRK M., GÖSTERİT A., ALAGÖZ M., BULUŞ İ. Y. (2018). Korunga Tohum Üretiminde Balarıların Rolü. 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Ekim 15-19, MUĞLA, 698.
         • 2ERKAN C., AYGÜN T., GÖSTERİT A. (2018). Occupational health and safety on migratory beekeeping. nternational Agricultural Science Congress, Mayıs 9-12, VAN, 132-132.
         • 3GÖSTERİT A., ÖZSOY A. N., AKTAN S., GALİÇ A., GÜREL F. (2017). Genetic and Phynotypic Correlations Among Queen and Colony. 45 th Apimondia International Apicultural Congress, Eylül 29-4, İstanbul, 189-189.
         • 4TUNA B., GÖSTERİT A. (2016). Diyapoz Öncesi Beslemenin Bombus terrestris Ana Arılarının Diyapoz Performansı Üzerine Etkisi. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Kasım 1-5.
         • 5GÖSTERİT A. (2016). Batı Karadeniz Bölgesi Doğal Bombus terrestris Populasyonunun Kitlesel Üretim Açısından Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Kasım 1-5.
         • 6ÖZSOY A. N., AKTAN S., GALİÇ A., GÜREL F., GÖSTERİT A. (2016). Bombus Arısı Koloni Özelliklerine Ait Genetik Parametre Tahmininde Birey ve Familya Modelinin Karşılaştırılması. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Kasım 1-5.
         • 7GÖSTERİT A., ÇİÇEK A. (2016). Colony traits of native Bombus terrestris dalmatinus Hymenoptera Apidae from the Black Sea Region of Turkey Comparison with commercial colonies. 2 nd International Conference on Science, Ecology and Technology, Ekim 14-16.
         • 8GÖSTERİT A., ÖZSOY A. N., AKTAN S., GALİÇ A., GÜREL F. (2016). Comparison of total numbers of ındividual in commercial Bombus terrestris colonies produced by two different breeders. 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Eylül 26-28.
         • 9SAĞLAM Ş., GÖSTERİT A. (2016). Production time and number of sexuals in Bombus terrestris colonies which fed with diets including soya flour. 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Eylül 26-28.
         • 10GÖSTERİT A., BAŞKAR V. C. (2016). Effects of Hybridization of the native and commercial Bombus terrestris on colony development traits. International Conference on Conservation Agriculture and Sustainable Land Use, Mayıs 31-2.
         • 11ERKAN C., GÖSTERİT A. (2015). Occupational health and safety in beekeeping Steps in risk assesment. 44th Apimondia International Apicultural Concress, 15-20 September, Daejeon, Kore, Eylül 15-17.
         • 12GÖSTERİT A., ÇİÇEK H., ERKAN C. (2015). Determination of adaptation capacity of commercial Bombus terrestris L colonies to native ecosystems. 44th Apimondia International Apicultural Concress, 15-20 September, Daejeon, Korea, Eylül 15-17.
         • 13ÖZSOY A. N., GÖSTERİT A., BAŞKAR V. C., ERKAN C., AKTAN S. (2014). Bombus Arılarının Genetik Islahına Yönelik BLUP Hayvansal Model Yaklaşımı. 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi -eş zamanlı- 20. Apislava Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Muğla, Kasım 5-9.
         • 14İVGİN T. R., TEKİN O. K., SOĞANCI K., GÖSTERİT A. (2014). Türkiyede ki farklı Bombus terrestris L populasyonlarında Nosema bombi varlığının araştırılması. 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi -eş zamanlı- 20. Apislava Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Muğla, Kasım 5-9.
         • 15GÖSTERİT A., GÜLTAŞ H., BAŞKAR V. C. (2014). Isparta İli Doğal Koşullarındaki Polen Üretim Potansiyeli ve Polen Çeşitliliğinin Belirlenmesi. 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi -eş zamanlı- 20. Apislava Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Muğla, Kasım 5-9.
         • 16GÖSTERİT A., ERKAN C. (2012). Bombus Arısı Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Bazı Hastalık ve Zararlılar. 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Kasım 1-4, 335-346.
         • 17GÜREL F., GÖSTERİT A., ARGUN K. B. (2011). Effect of diapause duration on queen weight loss and survival in the Bombus terrestris. Society for Experimental Biology, Annual Main Meeting, Temmuz 1-4.
         • 18GÖSTERİT A., KARABAĞ K., GÜREL F. (2010). Bombus Arısı Yetiştiriciliğinde Polen Kullanımı ve Bal Arısı Yetiştiricileri Açısından Önemi. 2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 5-8 Ekim 2010, Muğla, Ekim 5-8, 246-252.
         • 19GÜREL F., GÖSTERİT A., ARGUN K. B. (2010). Seralarda Bombus terrestris L kolonilerinin tozlaşma etkinliğini etkileyen etmenler. International Conference on Organic Agriculture in Scope of environmental Problems, 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus Island, Şubat 3-7, 1.
         • 20GÜREL F., GÖSTERİT A. (2009). Relationships between colony development characteristics in Bombus terrestris. 41st Apimondia International Apicultural Congress, September 15th-20th, Montpellier, France, Eylül 15-20, 1.
         • 21GÜREL F., GÖSTERİT A. (2009). Importance of honeybee and bumblebee pollination in Turkey. 19th Eucarpia Conference, 26-29 May, Ljubljana, Slovenia, Mayıs 26-29, 1.
         • 22GÜREL F., GÖSTERİT A. (2008). Effects of different temperature conditions on the colony characteristics in the Bombus terrestris L. XXIII International Congress of Entomology, 6-12 July 2008, Durban, South Africa, Temmuz 6-12, 1.
         • 23GÜREL F., GÖSTERİT A. (2007). Colony development of native Bombus terrestris L Hymenoptera Apidae queens collected from Mediterranean Region of Turkey. IBRA International Conference on Recent Trends in Apicultural Science, 10-14 June, Mikkeli, Finland, Temmuz 10-14, 1.
         • 24GÜREL F., GÖSTERİT A. (2006). Effects of different starting methods on colony foundation of Bombus terrestris L queens. Second European Conference of Apidology. 10-14 September, Prague, Czech Republic, Eylül 10-14, 1.
         • 25GÖSTERİT A., GÜREL F. (2006). Effects of weight of queens after diapause on colony development in the bumblebee Bombus terrestris L Hymenoptera Apidae. Second European Conference of Apidology. 10-14 September, Prague, Czech Republic, Eylül 10-14, 1.
          • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
          • 1GÖKMEN Ö., GÖSTERİT A. (2016). Bombus terrestris işçi arılarında morfolojik özelliklerin tarlacılık performansına etkisi. 12. Ulusal Zootekni öğrenci Kongresi, Mayıs 9-11, ISPARTA.
          • 2GÖSTERİT A., OZANSOY A., AYDIN H. T. (2015). Bombus terrestris arısında yuva alanının koloni gelişim özellikleri ve cinsiyetlerin üretimi üzerine etkisi. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 03-05 Eylül 2015, Konya, Eylül 3-5.
          • 3GÖSTERİT A., ÇİÇEK H., ERKAN C. (2015). Şeker şurubu konsantrasyonu Brix Bombus terrestris arısında koloni gelişimini nasıl etkiler. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 03-05 Eylül 2015, Konya, Eylül 3-5.
          • 4ERKAN C., GÖSTERİT A. (2015). Bombus arılarının sınıflandırılması çalışmalarında kanat damar yapısının kullanımı. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 03-05 Eylül 2015, Konya, Eylül 3-5.
          • 5ERKAN C., GÖSTERİT A. (2013). SWOT Analizi Yardımıyla Türkiye Arıcılığının Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale,, Eylül 5-7, 262.
          • 6GÖSTERİT A., GÜREL F. (2013). Bombus terrestris L Arısının Ticari Yetiştiriciliği İçin Temel Gereklilikler. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale,, Eylül 5-7, 91.
          • 7ŞENOL N., YEŞİL Ö., GÖSTERİT A. (2013). Bombus Bombus terrestris Arısının Mide ve Bağırsak Mukosubstanslarının Histokimyasal Tekniklerle İncelenmesi. 1. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos, Nevşehir, Ağustos 28-31.
          • 8GÖSTERİT A., SANCAR K., ERKAN C. (2013). Bal Arılarında Ana Arıların Kalitesini ve Üretkenliğini Etkileyen Faktörler. V. Marmara Arıcılık Kongresi, 4-6 Nisan 2013, Bursa, Nisan 4-6, 46.
          • 9GÖSTERİT A., KARABAĞ K., GÜREL F. (2010). Arıcılığın orman köylüleri ve kırsal kesimin kalkınmasındaki önemi. Türkiye 1. Organik Hayvancılık Kongresi, 1-4 Temmuz 2010, Kelkit, Temmuz 1-4, 19.
          • 10GÜREL F., GÖSTERİT A., BALCIOĞLU M. S. (2009). Genetiği değiştirilmiş ürünlerin arılar üzerine olası etkileri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, Ekim 19-22, 1.
          • 11GÜREL F., GÖSTERİT A. (2008). Tozlaştırıcıların Önemi ve Azalış Nedenleri Türkiye III Tohumculuk Kongresi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 25-28 Haziran 2008 Kapadokya, Haziran 25-28, 170.
          • 12GÖSTERİT A., GÜREL F. (2004). Türkiye Arıcılığının Yapısı ve Sürdürülebilir Arıcılık Olanakları. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül 1-3, 24.
           • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1GÖSTERİT A. (2011). Orman gülü Rhododendron l bitkisinin arıcılıktaki yeri ve deli bal. I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Nisan 27-30, 1391-1397.
           • 2GÜREL F., GÖSTERİT A. (2005). Gap Bölgesi nde Arıcılık. GAP 4. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Eylül 21-23, 1178.
           • 3GÜREL F., GÖSTERİT A. (2004). Arıcılığın Etik Açıdan Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül 1-3, 228.
           • 4GÜREL F., GÖSTERİT A. (2001). Bombus Arısı Bombus terrestris nin Örtüaltı Yetiştiricilikte ve Ekolojik Tarımda Kullanımı. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, Kasım 14-16, Antalya, 245-245.
            • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
            • 1GÜREL F., GÖSTERİT A. (2007). Bombus terrestris L Hymenoptera Apidae Arısının Yıl Boyu Kitlesel Üretiminde Uygulanan Teknikler ve Karşılaşılan Sorunlar. V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Eylül 5-8, 63.
            • 2GÖSTERİT A. (2004). Makdimon F1 Kavun Çeşidinde Bombus Arısı Bombus terrestiris Kullanımının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül, Çanakkale, Eylül 21-24, 1.
             • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
             • 1Bombus (Bombus terrestris L.) Arısında Bazı Morfolojik Özelliklerin Kalıtım Derecelerinin Tahmini, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
             • 2Bombus Terrestris Arısında Ana Arı Ve İşçi Arıların Haploid Yumurtalarından Üretilen Erkek Arıların Bazı Özelliklerinin Ve Bu Erkek Arılar İle Çiftleşen Ana Arıların Oluşturduğu Kolonilerin Gelişim Özelliklerinin Belirlenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1002, 2019, Tamamlandı.
             • 3Farklı Süper Kızkardeş Bombus terrestris Ana Arı Gruplarında Koloni Oluşturma Başarısı ve Koloni Gelişim Özelliklerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
             • 4Diyapoz Öncesi Beslemenin Bombus Terrestris Ana Arılarının Diyapoz Performansı Ve Diyapoz Sonrası Koloni Gelişimleri Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
             • 5Bombus terrestris L Arılarında Koloni Gelişim Özelliklerine Ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Tahmin Edilmesi (114O64), TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
             • 6Batı Karadeniz Bölgesi Bombus terrestris Arılarının Ticari Firmalara Ait Damızlık Stoklar Ile Kontrollü Laboratuar Koşullarında Karşılaştırılarak Koloni Gelişim Özelliklerinin Belirlenmesi Benzerlik ve Farklılıklarının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
             • 7Bombus terrestris Arılarında Yağsız Soya Unu Ve Süt Tozu Katkılı Polen İle Beslemenin Koloni Gelişimi Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
             • 8Yığılca Bal Arısı Ekotipi ve Ticari Ana Arı Üretimi Yapan İşletmelerden Alınan Ana Arılarla Oluşturulan Kolonilerin Bazı Davranış Koloni Gelişimi ve Verim Özelliklerinin Batı Karadeniz Bölgesi Koşullarında Karşılaştırılması, Düzce Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2011, Tamamlandı.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
              • 1Bacillus thuringiensis var. kurstaki ve Bacillus subtilis Qst 713' in Bombus terrestris Arısında Lethal ve Sub-Lethal Etkilerinin Belirlenmesi, -Tübitak 1002, 2023, Tamamlandı.
              • 2Bombus Terrestris (Hymenoptera: Apidae) Arısında Thiamethoxam'ın (Neonikotinoid) Koloni Gelisimi, Beyin ve Immün Sistem Hücreleri Üzerine Etkilerinin Arastırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2022, Tamamlandı.
              • 3Bazı Entomopatojen Fungusların Bombus (Bombus terrestris L.) Arılarının Besin Tercihi Üzerine Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, 2022, Tamamlandı.
              • 4Farklı Şeker Şurubu İle Beslenen Bombus (Bombus terrestris L.) Ana Arılarının Çiftleşme ve Diyapoz Performanslarının Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2022, Tamamlandı.
              • 5Orta Karadeniz Sahil Bölgesi Bombus terrestris L. Populasyonunun Koloni Özelliklerinin ve Kitlesel Üretime Uygunluğunun Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2021, Tamamlandı.
              • 6Farklı Entomopatojen Fungusların Bombus Arısı (Bombus terrestris L.) Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, -Tübitak 1002, 2020, Tamamlandı.
              • 7BAL SÜT YUMURTANIN İZİNDE HAYVAN DOSTLARIMIZLA TANIŞIYORUZ. 117B089, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
              • 8Bombus terrestris Isçi Arılarında Bazı Morfolojik Özelliklerin Belirlenmesi ve Bu Morfolojik ÖzelliklerinTarlacılık Performansı Üzerine Etkisinin Arastırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
              • 9Bombus Arılarında Yuva Alanının Koloni Gelişim Özellikleri ve Cinsiyetlerin Üretimi Üzerine Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
              • 10Bombus Arısı Diyetlerine Vitamin İlavesinin Koloni Gelişim Özellikleri Üzerine Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
              • 11Bombus Arısı Yetiştiricilik Sektörü İçin Isparta İlinin Polen Üretim Potansiyelinin ve Polen Çeşitliliğinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
              • 12Bombus Arısı Bombus terrestris L Kolonilerinde Dönüşüm Noktasına Göre Yapılan İki Yönlü Seleksiyonun Koloni Gelişimi Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2008, Tamamlandı.
              • 13Farklı Diyapoz Sürelerinin Bombus terrestris L Hymenoptera Apidae Ana Arılarının Koloni Gelişim Özellikleri Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2008, Tamamlandı.
              • 14Bombus terrestris Hymenoptera Apidae Türünde Farklı Isıl Koşulların Koloni Gelişimi Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2007, Tamamlandı.
              • 15Akdeniz Sahil Kesimindeki Yerel Bombus terrestris L Hymenoptera Apidae Populasyonunun Koloni Özelliklerinin ve Damızlık Olarak Kullanılma Olanaklarının Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2007, Tamamlandı.
              • 16Bombus terrestris Arılarında Diyapoz Sonrası Ana Arı Ağırlığı ve Değişik Besleme Yöntemlerinin Koloni Gelişimi ve Üreme Özellikleri Üzerine Etkileri , Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2002, Tamamlandı.
               • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
               • 1Insectes Sociaux, SCI-Expanded, 2017.
               • 2Apidologie, SCI-Expanded, 2017.
                • Akademik Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı/ Profesör (2018-...)
                • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı/ Profesör (2018-2018)
                • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı/ Doçent (2013-2018)
                • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2012-2013)
                • 5Düzce Üniversitesi/Çilimli Meslek Yüksekokulu/Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü/ Yardımcı Doçent (2010-2012)
                • 6Akdeniz Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2001-2009)
                 • İdari Görevler
                 • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı (2022-...)
                 • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2018-2019)
                 • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdürü (2015-2017)
                 • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2015-2018)
                 • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2013-2015)
                 • 6Düzce Üniversitesi Bölüm Başkanı (2010-2012)
                  • Verdiği Dersler
                  • 1Arı Genetiği Ve Islahı
                  • 2Arı Ürünleri Ve Üretim Yöntemleri
                  • 3Arı Ve İpekböcekçiliği
                  • 4Arı Yetiştirme
                  • 5Arıcılığın Bilimsel Esasları
                  • 6Bitkisel Üretimde Arı Kullanımı
                  • 7Bombus Arısı Yetiştiriciliği
                  • 8Dönem İçi Staj I
                  • 9Dönem İçi Staj Iı
                  • 10Mesleki Uygulama I
                  • 11Mesleki Uygulama Iı
                  • 12Mesleki Uygulama Iıı
                  • 13Mesleki Uygulama Iv
                  • 14Mezuniyet Tez Çalışması I
                  • 15Mezuniyet Tez Çalışması Iı
                  • 16Organik Hayvansal Üretim
                  • 17Seminer
                  • 18Zootekni