KİŞİSEL BİLGİLER
Musa YAVUZ
Adı Soyadı Doç. Dr. Musa YAVUZ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Zootekni Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146350
E-Posta musayavuz@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 20.1.1993
Yüksek Lisans TUSKEGEE UNİVERSİTY 11.5.1997
Doktora THE UNİVERSİTY OF TENNESSEE ZOOTEKNİ 8.5.2004
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1İptaş S., GEREN H., YAVUZ M. (2009). YEMBİTKİLERİ CİLT I, Bölüm 4: YemBitkilerinde Hasat, Kuru Ot Üretimi , Depolama ve Slaj, 4.2 Silaj Yapım Tekniği. İzmir, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İzmir..
 • 2YAVUZ M., İptaş S., Ayhan V., KARADAĞ Y. (2009). YEMBİTKİLERİ CİLT I, Bölüm 5: Yembitkilerinde Kalite ve Yembitkilerinden Kaynaklanan Beslenme Bozuklukları, 5.1 Yem Bitkilerinde Kalitete Tayini ve Kullanım Alanları. İzmir, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İzmir..
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1Doğan H., YAVUZ M. (2018). A New Wireless Bolus Sensor With Active RFID Tag To Measure Rumen pH. Fresenius Environmental Bulletin, 27, 1031-1037.
  • 2YAVUZ M., Şanlı E. R. (2018). INVESTIGATION OF THE NATURAL CAT AND DOG DETOX PRODUCTS ON RATS. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27, 2985-2991.
  • 3YAYLAK E., YAVUZ M., ÖZKAYA S. (2017). The effects of calving season and parity on colostrum quality of Holstein cows. Indian Journal of Animal Research, 51, 594-598.https://doi.org/10.18805/ijar.11470
  • 4KARAALP M., ELMASTAŞ M., GENÇ N., SEZER M., YAVUZ M., ÖZKAN M. (2011). Bay Laurel (Laurus nobilis L.) İn Japanese Quals Feeding 1. Performance and Egg Quality Parameters. Journal of Animal and Veterinary Advences, 10, 1883-1889.
  • 5KARADAĞ Y., IŞILDAK Ö., ELMASTAŞ M., YAVUZ M. (2010). Comparison of α, β and total ODAP (β-N-oxalyl-L-ά,β-diamino propionic acid) contents in winter- and spring-sown grasspea (Lathyrus sativus L.) genotypes. African Journal Of Biotechnology, 9, 8339-8342.https://doi.org/10.5897/AJB10.188
  • 6KARADAĞ Y., YAVUZ M. (2010). Seed yields and biochemical compounds of commonvetch (vicia sativa L.) lines grown in semi-arid regionsof Turkey. African Journal of Biotrchnology, 9, 8334-8338.https://doi.org/10.5897/AJB10.187
  • 7KARADAĞ Y., YAVUZ M. (2010). Seed yields and biochemical compounds of grasspea (Lathyrus sativus L.) lines grown in semi-arid regions of Turkey. African Journal of Biotechnology, 9, 8343-8348.https://doi.org/10.5897/AJB10.232
  • 8İptaş S., YAVUZ M. (2008). Effect of Pollination Levels on Yield and Quality of MaizeGrown for Silage. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 32, 41-48.
  • 9Bunting L. D., YAVUZ M., Fernandez J. M., Solaiman S. G. (2002). Growth and metabolic responses of Holstein calves fed broiler litter-based diets supplemented with l-carnitine. Animal Feed Science and Technology, 98, 61-71.https://doi.org/10.1016/S0377-8401(02)00016-0
   • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1Koçer B., YAVUZ M. (2017). Serbest Gezinmeli Sistemde Yem Formu ve Ot Varlığının Etlik Piliçlerde Performans Üzerine Etkileri. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 14, 34-40.
   • 2YAYLAK E., YAVUZ M. (2016). Sığırlarda İçme Suyu Kalitesi ve Suluk Yönetimi. Hayvansal Üretim, 57, 57-67.
   • 3Öz A., İptaş S., YAVUZ M., Kapar H. (2012). Silajlık Hibrit Mısır Islahına Uygun Kendilenmiş Hatların Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5, 12-46.
   • 4YAVUZASLANOĞLU E., YAVUZ M. (2012). Karaman’ ın Tarım Turizmi Yönünden Potansiyeli. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14, 31-33.
   • 5YAVUZ M. (2009). Bacterial Protein Correction on In situ Digested Samples with Purine or NDF Methods. Journal of Applied Biological Sciences, 2, 1-5.
   • 6KARADAĞ Y., İptaş S., YAVUZ M. (2008). Anadolu’nun Orta-Kuzey Geçit İklim Özelliğine Sahip Tokat ve Amasya İllerine Uyumlu Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşit Adaylarının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1, 19-26.
   • 7KARADAĞ Y., İptaş S., YAVUZ M. (2008). Anadolu’nun Orta-Kuzey Geçit İklim Özelliğine Sahip Tokat ve Amasya İllerine Uyumlu Adi Fiğ (Vicia sativa L) Çeşit Adaylarının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1, 11-18.
   • 8YAVUZ M. (2005). Bazı Ruminant Yemlerinin Nispi Yem Değeri ve İn vitro Sindirim Değerlerinin Belirlenmesi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22, 97-101.
   • 9YAVUZ M. (2005). Deterjan Lif Sistemi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22, 93-96.
    • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1KARADAĞ Y., İptaş S., YAVUZ M. (2004). Agronomic Potential of Grasspea (Lathyrus sativus L.) under Rainfed Condition in Semi-Arid Regions of Turkey. Asian Journal of Plant Sciences, 3, 151-155.https://doi.org/10.3923/ajps.2004.151.155
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1YAVUZ M., KARA B. (2018). COMPARISON OF BUCKWHEAT (FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH) SILAGE AND HAY. 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Ekim 22-24.
     • 2DOĞAN H., BAŞYİĞİT İ. B., YAVUZ M., HELHEL S. (2017). UHF Wave Attenuation throughout the Cow Body. ELECO 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Kasım 30-2, BURSA, 1046-1048.
     • 3Öz A., İptaş S., YAVUZ M., Kapar H. (2013). Variation of some maize inbred lines for the whole-plant herbage traits. 48th CROATIAN AND8th INTERNATIONALSYMPOSIUM ONAGRICULTURE, Şubat 17-22, Dubrovnik, 303-37.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1Demirelli G., YAVUZ M. (2018). Gebe Koyunlarda Mineral veya Vitamin ilaveli Melas Tercihlerinin Belirlenmesi. 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Ekim 22-24, İsparta, 18.
      • 2YAVUZ M., KARA B. (2018). Comparison of Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) Silage and Hay. 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Ekim 22-24, Isparta, 20.
      • 3Serin Y., KARADAĞ Y., İptaş S., YAVUZ M. (2009). Evaluation of Adaptivity of Common Vetch (Vicia sativa L.) Lines Under Rainy Conditions in Semi-Arid Regions of Turkey. ASA-CSSA-SSSA 2009 International Annual Meeting, Kasım 1-5, Pitsburgh, PA.
      • 4İptaş S., Öz A., YAVUZ M., Kapar H. (2009). Evaluation of Yield and Quality Characteristics of Selected Maize Inbreed Lines for Silage Purposes in Turkey. ASA-CSSA-SSA, Kasım 1-5, Pitsburgh, PA.
      • 5KARADAĞ Y., YAVUZ M., İptaş S., Serin Y. (2009). Evaluation of Adaptivity of Grasspea (Lathyrus sativus L.) Lines Under Rainy Conditions in Semi-Arid Regions of Turkey. ASA-CSSA-SSSA 2009 İnternational Annual Meeting, Kasım 1-5, Pitsburgh, PA.
      • 6YAVUZ M., Richards C., Saxton A., Klotz J., Waller J. (2003). Ruminal Dry Natter Disappearance Using Dacron or F57 Bags. American Society of Animal Science, Ocak 31-4, Mobile, Alabama, 19-20.
      • 7YAVUZ M., Bunting L., Fernandez J., Solaiman S., Maloney M., Blum S. (1997). Influence of L-carnitine on growth and metabolic criteria of calves fed rations containing broiler litter. Amarican Society Of Animal Science, Şubat 1-4, Birmingham, AL, 23.
       • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ONUR B., YAVUZ M. (2018). Toplam Karma Rasyonlarda Melas İlavesinin Yemin Homojenizasyonuna ve Sindirimine Etkisinin Araştırılması. 13.ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Nisan 26-27, Antalya, 3.
       • 2ŞANLI E. R., YAVUZ M. (2018). Kedi ve Köpekler İçin Hazırlanmış Bitkisel Kökenli Detox Amaçlı Sıvı Katkı Maddelerinin 3 Tuzlu Yemle Beslenen Sıçanlardaki Etkisinin İncelenmesi. 13. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Nisan 26-27, Antalya, 7.
       • 3SEZER M., Tekelioğlu O., YAVUZ M., Yaşar E. (2007). Japon Bıldırcınlarında Yumurta Kabuk Renginin Görüntü İşleme Tekniği İle Ölçümü. 5. Ulusal Zootekni Kongresi, Ağustos 5-8, Van, 61.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1KARADAĞ Y., İptaş S., YAVUZ M. (2009). TOKAT VE AMASYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZIADİ FİĞ (Vicia sativa L.) HATLARININ ADAPTASYONYETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 19-22, Hatay, 496-500.
        • 2KARADAĞ Y., İptaş S., YAVUZ M. (2009). TOKAT VE AMASYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZIMÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) HAT VE VARYETELERİNİNADAPTASYON YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 19-22, Hatay, 651-655.
        • 3YAVUZ M., İptaş S., KARADAĞ Y., Uzun B. (2009). TOKAT EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI BURÇAK HATLARININ VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 6. Zootekni Bilim Kongresi, Haziran 24-26, Erzurum.
        • 4İptaş S., KARADAĞ Y., YAVUZ M., Acar A. A. (2007). Tokat-Kazova şartlarında bazı çok yıllık buğdaygil yem bitkilerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Haziran 25-27, Erzurum, 66-69.
         • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
         • 1BAŞAYİĞİT L., ARICI Ş. E., KARA B., MÜJDECİ M., ŞAHİN Ç. M., TÜZÜN C. G., UÇAR Y., YAVUZ M., YILMAZ H. (2018). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. ISPARTA, SDÜ ZF.
         • 2BAŞAYİĞİT L., UÇAR Y., YAVUZ M., YILMAZ H., TÜZÜN C. G., KARA B., ŞAHİN Ç. M., ARICI Ş. E., MÜJDECİ M. (2018). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. SDÜ Ziraat Fakültesi.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
          • 1POLAT M., KARA B., TÜZÜN C. G., UÇAR Y., ARICI Ş. E., MÜJDECİ M., ŞAHİN Ç. M., YAVUZ M., YILMAZ H., KÜLCÜ R. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
          • 2POLAT M., YILMAZ H., ARICI Ş. E., KARA B., TÜZÜN C. G., UÇAR Y., MÜJDECİ M., ŞAHİN Ç. M., YAVUZ M., KÜLCÜ R. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. ISUBÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1“Fonksiyonel Yem”: Kanatlılar için Bazı Yem Maddeler ve Yan ürünlere Katı-Faz Fermentasyon ile Kimyasal, Enzimatik ve Probiyotik Fonksiyonlar Kazandırma İşlemleri, Iğdır Üniversitesi, -Tübitak 1001, 2018, Tamamlandı.
           • 2Bazı Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Verim Kalite ve Nörotoksik Aminoasit İçeriğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2010, Tamamlandı.
           • 3Kendilenmiş At Dişi Mısır Hatlarından Verim ve Kalitesi Yüksek Silajlık Mısır Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2009, Tamamlandı.
           • 4Farklı yerleşim sıklığında barındırılan etlik piliçlerin karma yemineprobiyotiklerle katı ürün fermentasyonuna tabii tutulmuş probiyotikli un kurdu larva ununun ilavesinin etkilerinin araştırılması, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
           • 5Modern Hayvancılık İşletmelerinde Hayvanların Sağlık Durumlarındaki Değişimlerin İzlenmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
           • 6Fonksiyonel Yem”: Kanatlılar Için Bazı Yem Maddeler Ve Yan Ürünlere Katı-Faz Fermentasyon Ile Kimyasal, Enzimatik ve Probiyotik Fonksiyonlar Kazandırma İşlemleri., Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
            • Akademik Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi/Zootekni Bölümü/Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2018-...)
            • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2012-2018)
            • 3Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü/ Yardımcı Doçent (2009-2012)
            • 4Zootekni Araştırma Görevlisi (1997-2004)
            • 5Zootekni Araştırma Görevlisi (1995-1997)
            • 6Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1993-2009)
             • İdari Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlük Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2018-...)
             • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı (2018-2018)
             • 3Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu MYO/Yüksekokul Müdürü (2012-2012)
             • 4Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu MYO/Yüksekokul Müdürü (2011-2012)
             • 5Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Meslek Yüksekokulu MYO/Yüksekokul Müdürü (2010-2011)
              • Yönetiminde tamamlanan Yükseklisans Tezi
              • 1Coşgun Serez, Bazı Yağlı Tohumlarda Otoklavlama Ve Mikrodalga Uygulaması Sonucu Korunmuş Protein Düzeylerinin İn Situ Yöntem Kullanılarak Belirlenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2019)
              • 2Mehmet Çiçek, Burdur İlinde Toplam Karma Yem Uygulayan Süt Sığırı İşletmelerinde Yem Ve Süt Besin Maddelerinin Belirlenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2019)
              • 3Elif Rabia Şanlı, Kedi Ve Köpekler İçin Hazırlanan Sıvı Katkı Maddelerinin Sıçanlar Üzerinde Değerlendirilmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2019)
              • 4Ramazan Tosun, Uşak İlinde Toplam Karma Rasyon Uygulayan Süt Sığırı İşletmelerinde Yem Partikül Büyüklüğünün Ve Süt Yağı İlişkisinin Araştırılması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2019)
              • 5Kasım Utku Aktürk, Kıvırcık Koyunların Beslenmesinde Kullanılan Korunmuş Yağların Süt Bileşenlerine Etkileri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2019)
              • 6Abdullah Metlek, Sütten Kesilmiş Saanen Erkek Oğlaklarının Besi Performansı Üzerine Canlı Maya Kültürünün Etkileri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2019)
              • 7Mustafa Çevikbaş, Ekmeklik Buğday Melezi Saplarında Fiziksel (Kesme-Kopma) Ve Sindirilebilirlik Düzeylerinin İn Situ Yöntem Kullanarak Belirlenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2019)
              • 8İsmail Aslan, Süt İneği İçin Korunmuş Yağ Üretimi Ve Süt Kompozisyonuna Etkileri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2019)
              • 9Fatih Şahiner, Rumen Düzenleyicilerinin Tampon Özellikleri Kullanılarak İn Vitro Yöntemiyle Rumen Fermantasyonuna Etkisinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2018)
              • 10Başak Onur, Toplam Karma Rasyonlarda Melas İlavesinin Yeminhomojenizasyonuna Ve Sindirimine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2018)
              • 11Bahattin Koçer, Serbest Otlaklı Sistemde Yem Formu Ve Ot Varlığının Etlik Piliçlerde Performans Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2017)
              • 12Ayşe Zengin, Denizli İlinde Özel Bir Sığırcılık İşletmesinde Yetiştirilen Angus Sığırlarına Ait Bazı Performans Değerleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2016)
              • 13Alı Hassan Al-Samarraıe, Determination Of Bumblebee Queen Body Weight And Nutrient Loss During Different Diapause Duration, Süleyman Demirel Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2016)
              • 14Mehmet İnan, Karaman İli Merkezinde Ekmek Tüketim Alışkanlıkları Ve Üretici-Tüketici Dinamiklerinin Belirlenmesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı (2013)
               • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
               • 1Habib Doğan, Sığırlarda Rfıd Ph Bolus Sistem Tasarımı Ve Performans Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı (2018)
                • Verdiği Dersler
                • 1Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Besleme
                • 2Rasyon Hazırlama Tekniği
                • 3Yemler Bilgisi Ve Teknolojisi