KİŞİSEL BİLGİLER
Musa YAVUZ
Adı Soyadı Doç. Dr. Musa YAVUZ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Zootekni Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146350
E-Posta musayavuz@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 20.1.1993
Yüksek Lisans TUSKEGEE UNİVERSİTY 11.5.1997
Doktora THE UNİVERSİTY OF TENNESSEE ZOOTEKNİ 8.5.2004
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ŞANLI E. R., YAVUZ M. (2023). Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Uluslararası Araştırmalar. (pp. 204-217). platanus sağlık basım yayıncılık ltd şti.
 • 2ŞANLI E. R., YAVUZ M. (2022). ZİRAAT, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ ALANINDA GÜNCEL TARTIŞMALAR. (pp. 63-90). PLATANUS PUBLISHING.
  • Alanında, ulusal yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1İptaş S., GEREN H., YAVUZ M. (2009). YEMBİTKİLERİ CİLT I, Bölüm 4: YemBitkilerinde Hasat, Kuru Ot Üretimi , Depolama ve Slaj, 4.2 Silaj Yapım Tekniği. İzmir, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İzmir..
  • 2YAVUZ M., İptaş S., Ayhan V., KARADAĞ Y. (2009). YEMBİTKİLERİ CİLT I, Bölüm 5: Yembitkilerinde Kalite ve Yembitkilerinden Kaynaklanan Beslenme Bozuklukları, 5.1 Yem Bitkilerinde Kalitete Tayini ve Kullanım Alanları. İzmir, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İzmir..
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1SEVİM B., OLGUN O., KILINÇ G., YAVUZ M. (2023). Yumurtacı Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Karma Yemlerine Farklı Formlarda Biberiye Esansiyel Yağı İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Yumurta Antioksidan Özellikleri Üzerine Etkisi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 1579-1588.
   • 2Fatih Ş., YAVUZ M. (2020). Rumen Düzenleyicilerinin Tampon Özellikleri Kullanılarak İn Vitro Yöntemiyle Rumen Fermantasyonuna Etkisinin Belirlenmesi. European Journal of Science and Technology, , 431-444.https://doi.org/10.31590/ejosat.807578
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1KOCABIYIK A., Şahiner F., GÖKDERE D., ŞANLI E. R., YAVUZ M. (2021). Evaluation of the Situation of the People Received Service from Equine Facilities Before and During the Covid-19 Pandemic. Advances in Biological Sciences Research, , 11-14.
    • 2ŞANLI R. E., YAVUZ M., ÖZYILDIZ Z., UYGUR V. (2021). Effect of the Natural Cat and Dog Liquid Additives on 3% Salt Fed Rats. Advances in Biological Sciences Research, 12.
    • 3KARADAĞ Y., İPTAŞ S., YAVUZ M. (2009). Anadolu nun Orta Kuzey Geçit İklim Özelliğine Sahip Tokat ve Amasya İllerine Uyumlu Mürdümük Lathyrus sativus L Çeşit Adaylarının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1, 19-26.
     • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1DOĞAN H., BAŞYİĞİT İ. B., YAVUZ M., HELHEL S. (2019). Signal level performance variation of radio frequency identification tags used in cow body. International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 29, 1-9.https://doi.org/10.1002/mmce.21674
     • 2YAVUZ M., Şanlı E. R. (2018). INVESTIGATION OF THE NATURAL CAT AND DOG DETOX PRODUCTS ON RATS. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27, 2985-2991.
     • 3Doğan H., YAVUZ M. (2018). A New Wireless Bolus Sensor With Active RFID Tag To Measure Rumen pH. Fresenius Environmental Bulletin, 27, 1031-1037.
     • 4YAYLAK E., YAVUZ M., ÖZKAYA S. (2017). The effects of calving season and parity on colostrum quality of Holstein cows. Indian Journal of Animal Research, 51, 594-598.https://doi.org/10.18805/ijar.11470
     • 5KARAALP M., ELMASTAŞ M., GENÇ N., SEZER M., YAVUZ M., ÖZKAN M. (2011). Bay Laurel (Laurus nobilis L.) İn Japanese Quals Feeding 1. Performance and Egg Quality Parameters. Journal of Animal and Veterinary Advences, 10, 1883-1889.
     • 6KARADAĞ Y., IŞILDAK Ö., ELMASTAŞ M., YAVUZ M. (2010). Comparison of α, β and total ODAP (β-N-oxalyl-L-ά,β-diamino propionic acid) contents in winter- and spring-sown grasspea (Lathyrus sativus L.) genotypes. African Journal Of Biotechnology, 9, 8339-8342.https://doi.org/10.5897/AJB10.188
     • 7KARADAĞ Y., YAVUZ M. (2010). Seed yields and biochemical compounds of commonvetch (vicia sativa L.) lines grown in semi-arid regionsof Turkey. African Journal of Biotrchnology, 9, 8334-8338.https://doi.org/10.5897/AJB10.187
     • 8KARADAĞ Y., YAVUZ M. (2010). Seed yields and biochemical compounds of grasspea (Lathyrus sativus L.) lines grown in semi-arid regions of Turkey. African Journal of Biotechnology, 9, 8343-8348.https://doi.org/10.5897/AJB10.232
     • 9İptaş S., YAVUZ M. (2008). Effect of Pollination Levels on Yield and Quality of MaizeGrown for Silage. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 32, 41-48.
     • 10Bunting L. D., YAVUZ M., Fernandez J. M., Solaiman S. G. (2002). Growth and metabolic responses of Holstein calves fed broiler litter-based diets supplemented with l-carnitine. Animal Feed Science and Technology, 98, 61-71.https://doi.org/10.1016/S0377-8401(02)00016-0
      • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1Koçer B., YAVUZ M. (2017). Serbest Gezinmeli Sistemde Yem Formu ve Ot Varlığının Etlik Piliçlerde Performans Üzerine Etkileri. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 14, 34-40.
      • 2YAYLAK E., YAVUZ M. (2016). Sığırlarda İçme Suyu Kalitesi ve Suluk Yönetimi. Hayvansal Üretim, 57, 57-67.
      • 3Habip D., M. F. Ç., YAVUZ M., M. A. G. (2016). Use of radio frequency identification systems on animal monitoring. SDU International Journal of Technological Science, , 38-53.
      • 4YAVUZASLANOĞLU E., YAVUZ M. (2012). Karaman’ ın Tarım Turizmi Yönünden Potansiyeli. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14, 31-33.
      • 5Öz A., İptaş S., YAVUZ M., Kapar H. (2012). Silajlık Hibrit Mısır Islahına Uygun Kendilenmiş Hatların Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5, 12-46.
      • 6YAVUZ M. (2009). Bacterial Protein Correction on In situ Digested Samples with Purine or NDF Methods. Journal of Applied Biological Sciences, 2, 1-5.
      • 7KARADAĞ Y., İptaş S., YAVUZ M. (2008). Anadolu’nun Orta-Kuzey Geçit İklim Özelliğine Sahip Tokat ve Amasya İllerine Uyumlu Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşit Adaylarının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1, 19-26.
      • 8KARADAĞ Y., İptaş S., YAVUZ M. (2008). Anadolu’nun Orta-Kuzey Geçit İklim Özelliğine Sahip Tokat ve Amasya İllerine Uyumlu Adi Fiğ (Vicia sativa L) Çeşit Adaylarının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1, 11-18.
      • 9YAVUZ M. (2005). Bazı Ruminant Yemlerinin Nispi Yem Değeri ve İn vitro Sindirim Değerlerinin Belirlenmesi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22, 97-101.
      • 10YAVUZ M. (2005). Deterjan Lif Sistemi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22, 93-96.
       • Ulusal Hakemsiz bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
       • 1TOLUNAY A., BABALIK A. A., YAVUZ M., AKYOL A., kaşıkçı d., KARAYILANLI E. (2015). Keçi Orman Çelişkisinde Son Durum: Ne Yapıldı? Ne Yapılıyor? Ne Yapılmalı?. Orman ve Av, 93, 37-39.
        • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
        • 1KARADAĞ Y., İptaş S., YAVUZ M. (2004). Agronomic Potential of Grasspea (Lathyrus sativus L.) under Rainfed Condition in Semi-Arid Regions of Turkey. Asian Journal of Plant Sciences, 3, 151-155.https://doi.org/10.3923/ajps.2004.151.155
         • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1KOCABIYIK A., Şahiner F., GÖKDERE D., ŞANLI E. R., YAVUZ M. (2020). Evaluation of the Situation of the People Received Service from Equine Facilities Before and During the Covid-19 Pandemic. international Conference on Veterinary, Animal, and Environmental Sciences (İCVAES), Ekim 22-23, Banda Aceh.
         • 2ŞANLI E. R., YAVUZ M., ÖZYILDIZ Z., UYGUR V. (2020). Effect of the natural cat and dog liquid additives on 3% salt fed rats . International Conference on Veterinary, Animal, and Environmental Sciences (ICVAES 2020), Ekim 22-23, Banda Aceh.
         • 3Şahiner F., KOCABIYIK A., YAVUZ M. (2020). Çiftlik Atlarında Vücut Kondisyon Skoru; Isparta Örneği. International Marmara Sciences Congress, Haziran 19, KOCAELİ.
         • 4DOĞAN H., BAŞYİĞİT İ. B., YAVUZ M., HELHEL S. (2017). UHF Wave Attenuation throughout the Cow Body. 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2017), Kasım 30-2, BURSA, 1046-1049.
         • 5Öz A., İptaş S., YAVUZ M., Kapar H. (2013). Variation of some maize inbred lines for the whole-plant herbage traits. 48th CROATIAN AND8th INTERNATIONALSYMPOSIUM ONAGRICULTURE, Şubat 17-22, Dubrovnik, 303-37.
          • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1Demirelli G., YAVUZ M. (2018). Gebe Koyunlarda Mineral veya Vitamin ilaveli Melas Tercihlerinin Belirlenmesi. 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Ekim 22-24, İsparta, 18.
          • 2YAVUZ M., KARA B. (2018). Comparison of Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) Silage and Hay. 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Ekim 22-24, Isparta, 20.
          • 3Serin Y., KARADAĞ Y., İptaş S., YAVUZ M. (2009). Evaluation of Adaptivity of Common Vetch (Vicia sativa L.) Lines Under Rainy Conditions in Semi-Arid Regions of Turkey. ASA-CSSA-SSSA 2009 International Annual Meeting, Kasım 1-5, Pitsburgh, PA.
          • 4İptaş S., Öz A., YAVUZ M., Kapar H. (2009). Evaluation of Yield and Quality Characteristics of Selected Maize Inbreed Lines for Silage Purposes in Turkey. ASA-CSSA-SSA, Kasım 1-5, Pitsburgh, PA.
          • 5KARADAĞ Y., YAVUZ M., İptaş S., Serin Y. (2009). Evaluation of Adaptivity of Grasspea (Lathyrus sativus L.) Lines Under Rainy Conditions in Semi-Arid Regions of Turkey. ASA-CSSA-SSSA 2009 İnternational Annual Meeting, Kasım 1-5, Pitsburgh, PA.
          • 6YAVUZ M., Richards C., Saxton A., Klotz J., Waller J. (2003). Ruminal Dry Natter Disappearance Using Dacron or F57 Bags. American Society of Animal Science, Ocak 31-4, Mobile, Alabama, 19-20.
          • 7YAVUZ M., Bunting L., Fernandez J., Solaiman S., Maloney M., Blum S. (1997). Influence of L-carnitine on growth and metabolic criteria of calves fed rations containing broiler litter. Amarican Society Of Animal Science, Şubat 1-4, Birmingham, AL, 23.
           • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1ONUR B., YAVUZ M. (2018). Toplam Karma Rasyonlarda Melas İlavesinin Yemin Homojenizasyonuna ve Sindirimine Etkisinin Araştırılması. 13.ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Nisan 26-27, Antalya, 3.
           • 2ŞANLI E. R., YAVUZ M. (2018). Kedi ve Köpekler İçin Hazırlanmış Bitkisel Kökenli Detox Amaçlı Sıvı Katkı Maddelerinin 3 Tuzlu Yemle Beslenen Sıçanlardaki Etkisinin İncelenmesi. 13. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Nisan 26-27, Antalya, 7.
           • 3SEZER M., Tekelioğlu O., YAVUZ M., Yaşar E. (2007). Japon Bıldırcınlarında Yumurta Kabuk Renginin Görüntü İşleme Tekniği İle Ölçümü. 5. Ulusal Zootekni Kongresi, Ağustos 5-8, Van, 61.
            • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
            • 1YAYLAK E., YAVUZ M., Cüneyt Y. (2015). Balıkesir İli Gönen İlçesinde Süt Sığır Yetiştiriciliği. İÇ ANADOLU BÖLGESİ, 2. TARIM VE GIDA KONGRESİ, Nevşehir, Nisan 28-30, 420-420.
             • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
             • 1KARADAĞ Y., YAVUZ M., KARAALP M., AKBAY T. S., KIR H. (2011). BAZI MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) HATLARININ TOKAT-KAZOVA EKOLOJİK KOŞULLARINDA VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 9. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, Eylül 12, bursa.
             • 2KARADAĞ Y., YAVUZ M., KARAALP M., AKBAY S., KIR H. (2011). Bazı Mürdümük Lathyrus sativus L. Hatlarının Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 12-15, BURSA, 1625-1630.
             • 3KARADAĞ Y., İptaş S., YAVUZ M. (2009). TOKAT VE AMASYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZIADİ FİĞ (Vicia sativa L.) HATLARININ ADAPTASYONYETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 19-22, Hatay, 496-500.
             • 4KARADAĞ Y., İptaş S., YAVUZ M. (2009). TOKAT VE AMASYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZIMÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) HAT VE VARYETELERİNİNADAPTASYON YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 19-22, Hatay, 651-655.
             • 5YAVUZ M., İptaş S., KARADAĞ Y., Uzun B. (2009). TOKAT EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI BURÇAK HATLARININ VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 6. Zootekni Bilim Kongresi, Haziran 24-26, Erzurum.
             • 6YAVUZ M., SEZER M., YAŞAR E. (2007). Merayı Kaplayan Bitki Örtüsü Oranının Fotoğraflama Tekniği ile Ölçümü. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül 5-8, 2001-2007.
             • 7İptaş S., KARADAĞ Y., YAVUZ M., Acar A. A. (2007). Tokat-Kazova şartlarında bazı çok yıllık buğdaygil yem bitkilerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Haziran 25-27, Erzurum, 66-69.
              • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
              • 1ŞAHİN Ç. M., BAŞAYİĞİT L., MÜJDECİ M., ARICI Ş. E., KARA B., TÜZÜN C. G., YAVUZ M., YILMAZ H. (2019). Ziraat Fakültesi Dergisi. DergiPark.
              • 2BAŞAYİĞİT L., ARICI Ş. E., KARA B., MÜJDECİ M., ŞAHİN Ç. M., TÜZÜN C. G., UÇAR Y., YAVUZ M., YILMAZ H. (2018). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. ISPARTA, SDÜ ZF.
              • 3BAŞAYİĞİT L., UÇAR Y., YAVUZ M., YILMAZ H., TÜZÜN C. G., KARA B., ŞAHİN Ç. M., ARICI Ş. E., MÜJDECİ M. (2018). SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. SDÜ Ziraat Fakültesi.
               • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
               • 1POLAT M., KARA B., TÜZÜN C. G., UÇAR Y., ARICI Ş. E., MÜJDECİ M., ŞAHİN Ç. M., YAVUZ M., YILMAZ H., KÜLCÜ R. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
               • 2POLAT M., YILMAZ H., ARICI Ş. E., KARA B., TÜZÜN C. G., UÇAR Y., MÜJDECİ M., ŞAHİN Ç. M., YAVUZ M., KÜLCÜ R. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. ISUBÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi.
                • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                • 1Sığırlarda Ruminal pH Bolus Sistem Tasarımı ve Performans Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
                 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                 • 1Modern Hayvancılık İşletmelerinde Hayvanların Sağlık Durumlarındaki Değişimlerin İzlenmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, -Tübitak 1001, 2020, Tamamlandı.
                 • 2Modern Hayvancılık İşletmelerinde Hayvanların Sağlık Durumlarındaki Değişimlerin İzlenmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2020, Tamamlandı.
                 • 3Farklı yerleşim sıklığında barındırılan etlik piliçlerin karma yemineprobiyotiklerle katı ürün fermentasyonuna tabii tutulmuş probiyotikli un kurdu larva ununun ilavesinin etkilerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2020, Tamamlandı.
                 • 4“Fonksiyonel Yem”: Kanatlılar için Bazı Yem Maddeler ve Yan ürünlere Katı-Faz Fermentasyon ile Kimyasal, Enzimatik ve Probiyotik Fonksiyonlar Kazandırma İşlemleri, -Tübitak 1001, 2018, Tamamlandı.
                 • 5Bazı Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Verim Kalite ve Nörotoksik Aminoasit İçeriğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK PROJESİ, 2010, Tamamlandı.
                 • 6Kendilenmiş At Dişi Mısır Hatlarından Verim ve Kalitesi Yüksek Silajlık Mısır Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2009, Tamamlandı.
                 • 7Mandalina Posası ve Üzüm Posası İlavesinin Yonca Silaj Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
                 • 8Eğirdir Gölünde Yetişen Bazı Makrofitlerin Hayvan Yemi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Devam Ediyor.
                  • Akademik Görevler
                  • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı/ Doçent (2020-...)
                  • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2018-2020)
                  • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2012-2018)
                  • 4Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü/ Yardımcı Doçent (2009-2012)
                  • 5Zootekni Araştırma Görevlisi (1997-2004)
                  • 6Zootekni Araştırma Görevlisi (1995-1997)
                  • 7Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1993-2009)
                   • İdari Görevler
                   • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2018-...)
                   • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Enstitü Müdür Yardımcısı (2018-2018)
                   • 3Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2012-2012)
                   • 4Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2011-2012)
                   • 5Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2010-2011)
                    • Verdiği Dersler
                    • 1Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Besleme
                    • 2Rasyon Hazırlama Tekniği
                    • 3Yemler Bilgisi Ve Teknolojisi

HABERLER