KİŞİSEL BİLGİLER
Mahmut DEMİR
Adı Soyadı Prof. Dr. Mahmut DEMİR
Birimi Turizm Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2463133447/1208
E-Posta mahmutdemir@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİSİ 6.5.1995
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 6.8.2002
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 6.8.2009
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1DALGIÇ A., DEMİR M., ERGEN F. D. (2021). Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry. (pp. 664-682). IGI-Global.
 • 2DEMİR M. (2019). Turizmde Ürün Çeşitlendirme. Detay Yayıncılık.
 • 3DEMİR M. (2017). GENEL TURİZM: Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme / Bölüm: TARİHSEL BOYUTU İLE TURİZM. Detay Yayınevi.
 • 4DEMİR M. (2017). GENEL TURİZM: Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme / Bölüm:ÖRGÜTSEL BOYUTU İLE TURİZM. Detay Yayıncılık.
 • 5DEMİR M. (2013). Sürdürülebilir Turizm. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1DEMİR M. (2020). Tur Planlaması ve Yönetimi. Eskişehir, (pp. 162-184). Anadolu Üniversitesi.
  • 2DEMİR M. (2020). Tur Planlaması ve Yönetimi. Eskişehir, (pp. 2-21). Anadolu Üniversitesi.
   • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
   • 1DEMİR M. (2017). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü: İlkeler ve Yönetim. Detay Yayıncılık.
   • 2DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2015). Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi İlkeler ve Örnekler. ANKARA, DETAY YAYINCILIK.
   • 3TÜTÜNCÜ Ö., DEMİR M. (2002). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşgücü Hareketlerinin Analizi. ANKARA, Turhan Kitabevi.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1DALGIÇ A., YAŞAR E., DEMİR M. (2024). ChatGPT and learning outcomes in tourism education: The role of digital literacy and individualized learning. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 34, 1-13.https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2024.100481
    • 2DEMİR M., ŞEN D. Ş., AKTÜRK O. (2023). The Effects of Distance Education Capabilities and Competencies on Learning Outcomes During COVID-19 in Higher Education Institutions. Journal of Hospitality & Tourism Education, , 1-12.https://doi.org/10.1080/10963758.2023.2191966
    • 3DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2023). Is ChatGPT the right technology for service individualization and value co-creation? evidence from the travel industry. Journal of Travel & Tourism Marketing, 40, 383-398.https://doi.org/10.1080/10548408.2023.2255884
    • 4YAŞAR E., DEMİR M., Taşdemir T. (2023). Embedded big data in packaged foods: examining consumer sentiment during the purchasing process post-COVID-19. British Food Journal, 125, 3623-3639.https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2022-1124
    • 5DEMİR M., YAŞAR E., ŞEN D. Ş. (2022). Digital transformation and human resources planning: the mediating role of innovation. Journal of Hospitality and Tourism Technology, .https://doi.org/10.1108/JHTT-04-2021-0105
    • 6DEMİR M., DALGIÇ A., YAŞAR E. (2022). How perceived overqualification affects task performance and proactive behavior: The role of digital competencies and job crafting. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, .https://doi.org/10.1080/15256480.2022.2135665
    • 7DEMİR M., GÜNAYDIN Y. (2022). A digital job application reference: how do social media posts affect the recruitment process?. Employee Relations, .https://doi.org/10.1108/ER-05-2022-0232
    • 8DEMİR M., ŞEN D. Ş., YAŞAR E. (2022). Big data and innovative organizational performance: Evidence from a moderated-mediated model. Creativity and Innovation Management, .https://doi.org/10.1111/caim.12525
    • 9DEMİR M., DALGIÇ A. (2022). Examining gastronomy festivals as the attractiveness factor for tourism destinations: The case of Turkey. Journal of Convention & Event Tourism, 23, 412-434.https://doi.org/10.1080/15470148.2022.2089797
    • 10DEMİR M., Alper P. (2021). G20 summit menus as a means of gastrodiplomacy: Messages to the world via menus. International Journal of Gastronomy and Food Science, 25.https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2021.100368
    • 11DEMİR M., ŞEN D. Ş., NIELD K. (2015). The relationship between person organization fit organizational identification and work outcomes. Journal of Business Economics and Management, 16, 369-386.https://doi.org/10.3846/16111699.2013.785975
    • 12DEMİR M. (2011). The Analysis of the Relationship among Emotional Intelligence Organizational Deviance Quality of Work Life and Turnover Intentions in Hospitality Business. European Journal of Tourism Research, 4, 214-216.https://doi.org/10.54055/ejtr.v4i2.76
    • 13DEMİR M. (2011). Effects of organizational justice trust and commitment on employees deviant behavior. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22, 204-221.https://doi.org/10.1080/13032917.2011.597934
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2023). Professionals' perspectives on ChatGPT in the tourism industry: Does it inspire awe or concern?. Journal of Tourism Theory and Research, 9, 61-76.https://doi.org/10.24288/jttr.1313481
     • 2DALGIÇ A., DEMİR M., ERGEN F. D. (2023). Does Perceived Vulnerability Mediate the Effect of Hotel Employees Resilience on Mental Health Perceptions?. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 71, 77-97.https://doi.org/10.37741/t.71.1.5
     • 3DEMİR M., Aracı S. (2022). Eleştirel Bir Bakış Açısıyla Kırsal Turizm İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Journal of Applied Tourism Research, 3, 25-36.
     • 4DEMİR M., ŞEN D. Ş., ERGEN F. D., DALGIÇ A. (2021). The factors affecting hotel choice of consumers during the Covid-19 process. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7, 82-94.https://doi.org/10.24289/ijsser.857679
     • 5DEMİR M., ŞEN D. Ş., DALGIÇ A., ERGEN F. D. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on the tourism industry: An evaluation from the hotel managers' perspective. Journal of Tourism Theory and Research, 7, 44-57.https://doi.org/10.24288/jttr.857610
     • 6KARA S., DEMİR M. (2021). PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN DAVRANIŞ VE MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN TUR KALİTESİNE ETKİSİ. International Journal of Contemporary Tourism Research, 5, 35-52.https://doi.org/10.30625/ijctr.827449
     • 7DEMİR M., GÜNAYDIN Y., ŞEN D. Ş. (2020). Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye’de turizm üzerindeki öncülleri, etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6, 80-107.https://doi.org/https://doi.org/10.24289/ijsser.734263
     • 8DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). The effects of psychological capital on employees’ organizational identification in hotels. Journal of Tourism Theory and Research, 5, 355-369.
     • 9YAŞAR E., DEMİR M. (2019). İşgörenlerin kariyer planlamasında işveren markasının rolü: Otel işletmeleri örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5, 502-514.https://doi.org/10.24289/ijsser.659515
     • 10DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). The effects of psychological capital on employees' organizational identification in hotels. Journal of Tourism Theory and Research, 5, 355-369.https://doi.org/10.24288/jttr.573851
     • 11Tan M., DEMİR M. (2018). İşgörenlerin kişilik özelliklerinin sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4, 49-60.
     • 12DEMİR M., Tan M. (2018). İşgörenlerin demografik özellikleri ve sanal kaytarma davranışı arasındaki ilişki. Journal of Tourism Theory and Research, 4, 40-56.
     • 13DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). The Evaluation of Hotel Animation Services from Managers and Tourist Perspective. International Journal of Social Science and Educarion Research, 1, 44-61.
     • 14DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). Akademik beklenti akademik memnuniyet ve kariyer planlaması ilişkisi Turizm lisans öğrencileri örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13, 46-59.
     • 15DEMİR M. (2015). Konaklama işletmelerinde birey-örgüt uyumunun iş performansı ve işte kalma niyeti üzerine etkisi. Journal of Tourism Theory and Research, 1, 78-97.https://doi.org/10.24288/jttr
     • 16DEMİR M. (2014). İşgörenlerin adalet algılamaları kapsamında sessizlik davranışının kariyer beklentisi ile ilişkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 11, 1095-1113.
     • 17ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2014). Kamu Kesimindeki Yöneticilerin Serbest Zaman Etkinliklerini Algılaması ve Değerlendirmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 61-76.
     • 18ŞEN D. Ş., YEŞİLTEPE B., DEMİR M. (2013). Kamu Kurumu ile Otel Yöneticilerinin Serbest Zaman Algılaması ve Değerlendirmesine Yönelik Bir Karşılaştırma. Akademik Bakış Dergisi, 39, 1-17.
     • 19ŞEN D. Ş., DEMİR M., NIELD K. (2013). The effects of customer focused selling on destination choice and decision of purchasing An empirical study on British tourists travelling to Turkey. International Journal of Human Sciences, 10, 443-461.
     • 20DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2012). Yükseköğretim Kurumlarında Örgütsel Sessizlik Turizm Lisans Eğitimi Kurumları Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 41, 184-199.
     • 21DEMİR M. (2012). Örgütsel Destek Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi Havalimanı Yer Hizmetleri İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. ISGUC.ORG Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14, 49-64.
     • 22DEMİR M. (2011). İş Yaşamında Ayrımcılık Turizm Sektörü Örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8, 760-784.
     • 23DEMİR M. (2010). Örgütsel Çatışma Yönetiminde Duygusal Zekanın Etkisi Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11, 199-211.
     • 24DEMİR M., TÜTÜNCÜ Ö. (2010). Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21, 64-74.
     • 25DEMİR M. (2010). Duygusal zekanın insan kaynakları seçimindeki etkisi konaklama işletmelerinde yöneticiler üzerine bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7, 1066-1081.
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1YAŞAR E., DEMİR M. (2021). Z Kuşağının İşyeri Seçiminde İşveren Markasının Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 46, 181-195.https://doi.org/10.30794/pausbed.874189
      • 2GÖNÜL B. K., DEMİR M. (2020). Otel İşletmelerinde Öğrenilmiş Çaresizlik ve Kariyer Planlaması Arasındaki İlişkinin Analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9, 1648-1662.https://doi.org/https://doi.org/10.33206/mjss.519882
      • 3BAYINDIR M. S., DEMİR M. (2019). Otel İşletmelerinde Mutfak Şeflerinin Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Antalya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, 1689-1710.https://doi.org/10.21325/jotags.2019.443
      • 4DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında futbol turizmi: Antalya Bölgesinde bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 94-116.
      • 5DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). HALAL CERTIFICATION PRACTICES IN TOURISM BUSINESSES. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, .
      • 6DEMİR M., ALTUNTEPE N. (2015). Turizm İşletmelerinde Algılanan Ücretin İşgörenlerin Davranışsal Niyetlerine Etkisi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3, 129-142.
      • 7DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2015). The Evaluation of Hotel Animation Services from Managers and Tourists Perspective. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1, 44-61.
      • 8DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2014). A comparison the factors affected on academic satisfaction of students between traditional learning and distance learning models. International Journal of innovative Research in Education, 1, 1-9.
      • 9ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2014). Öğrencilerin Okul Seçiminde Kurumsal Internet Sitelerinin Rolü Turizmde Yükseköğrenim Düzeylerine Göre Bir Karşılaştırma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7, 529-549.
      • 10DEMİR M. (2014). Otel İşletmelerinde Etik İklimi İş Performansı İlişkisi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9, 375-393.
      • 11DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2014). Turizm İşletmelerinde Yöneticilerin Mesleki Staj ve Stajyerleri Değerlendirmesi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6, 18-33.
      • 12ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2014). İşgörenlerin Serbest Zaman Gereksinimi ve Serbest Zaman Doyumunu Etkileyen Faktörler. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2, 74-84.
      • 13DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2014). İşgörenlerin serbest zaman gereksinimi ve serbest zaman doyumunu etkileyen faktörler. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2, 74-84.
      • 14ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2013). Futbol ve Turizm Futbol Takımlarının Kamp Yeri Seçiminin Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 17, 361-374.
      • 15DEMİR M. (2011). İşgörenlerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Algılamalarının İşte Kalma Niyeti ve İşe Devamsızlık ile İlişkisi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11, 453-464.
      • 16DEMİR M. (2010). Örgütsel Sapma Davranışının Kontrolünde Duygusal Zekânın Rolü Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Dumlupınar Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, 62, 196-207.
      • 17ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2009). Örgütsel İletişimde Duygusal Zekanın Rolü Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Selçuk İletişim Dergisi, 6, 67-77.
      • 18GAVCAR E., DEMİR M., AVCI N. (2005). Yabancı Turistlerin Muğla İlinin Bazı İlçelerindeki Turizm Faaliyetleri Konusundaki Düşüncelerinin Araştırılması. Mevzuat Dergisi, 90.
      • 19DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2004). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Futbol Turizmi Antalya Bölgesinde Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 6, 94-116.
      • 20TÜTÜNCÜ Ö., DEMİR M. (2003). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi nde Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 5, 146-169.
      • 21DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2003). Konaklama İşletmelerinde Elektronik Bilgi Sisteminin EBS İşgörenler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Anatolia; Turizm Araştırmaları Dergisi, 14, 56-64.
      • 22DEMİR M. (2003). Konaklama İşletmelerinde Ergonominin İşgören Verimliliği Üzerine Etkileri. ISGUC.ORG Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5.
      • 23DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2001). Herşey Dahil All Inclusive Pansiyon Türü Uygulamasının Konaklama İşletmeleri Personel Müşteriler Seyahat Acentaları ve Bölgedeki Diğer İşletmeler Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Analizi. Maltepe Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, 1, 67-100.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2023). Do students consider academics’ qualifications when choosing a postgraduate tourism program?. 3rd International Scientific and Practical Conference «Science and Education in Progress», Aralık 26-28, Dublin.
       • 2DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2023). Reflection of artificial intelligence applications on students' critical and analytical abilities. 3rd International Scientific and Practical Conference «Science and Education in Progress», Aralık 26-28, Dublin.
       • 3ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2023). Bibliometric Analysis Of Studies On Food Waste In Hotels. The 2nd International Scientific and Practical Conference «Modern Knowledge: Research and Discoveries», Aralık 19-20, Vancouver.
       • 4ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2023). Exploring digital audio tour guides from visitors’ perspective: benefits and challenges. 12th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays», Aralık 6-8, Washington.
       • 5DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2023). Incorporating artificial intelligence into tourism education at universities: opportunities and challenges. 12th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays», Aralık 6-8, Washington.
       • 6ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2022). Evaluation of digital tour guide technology and applications by professional tourist guides. XIII International Scientific and Practical Conference Scientific Research in XXI Century, Aralık 6-7.
       • 7DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2022). The effect of employees' work alienation on cyberloafing behavior in hospitality businesses. XIII International Scientific and Practical Conference Scientific Research in XXI Century, Aralık 6-7.
       • 8ÇELEBİ H. E., DEMİR M. (2022). Effect Of Digital Transformation On Human Resources Planning In Hotel Businesses. 4th International Scientific and Practical Conference Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization, Ağustos 19-20.
       • 9ŞEN D. Ş., DEMİR M., AKTÜRK O. (2021). The Effects of Students’ Self-Learning Capability and Teaching Styles of Lecturers on Learning Outcomes in Tourism. TOURMAN 2021: 4th International Scientific Conference “Restarting tourism, travel and hospitality: The day after”, Mayıs 21-23.
       • 10ŞEN D. Ş., DEMİR M., AKTÜRK O. (2021). Comparison of the Effects of Different Teaching Techniques on Learning in Tourism Distance Education during the COVID‐19. The International Conference Modern Trends in Business, Hospitality and Tourism, Mayıs 13-14.
       • 11DALGIÇ A., GÜVENÇ A., DEMİR M. (2021). Preferences and Experiences of Bicycle Festival Participants:A Study on Çanakkale Bicycle Festival (Turkey) Participants. The International Conference Modern Trends in Business, Hospitality and Tourism, Mayıs 13-14.
       • 12DEMİR M., DALGIÇ A., ÇELEBİ H. E. (2021). The Impact of the Innovations on Human Resources Planning in Hotels: The Mediating Role of COVID‐19 Measures. The International Conference Modern Trends in Business, Hospitality and Tourism, Mayıs 13-14.
       • 13ŞEN O., DEMİR M. (2019). A critical review of the literature on why states consult IOs in security matters?. ICSSER: 6th International Conference on Social Sciences and Education Research, Eylül 5-7.
       • 14DEMİR M., ŞEN D. Ş., ŞEN O. (2019). The place and importance of the international tourism organizations in the sustainable tourism. 6th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Eylül 5-7, Kiev, 58-64.
       • 15DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). Innovative practices and samples in hotel businesses. 6th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Eylül 5-7, Kiev, 65-68.
       • 16ŞEN O., DEMİR M. (2019). Does FDI in Tourism Industry Cause a Race to the Bottom?. 6th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Eylül 5-7, Kiev, 69-72.
       • 17DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). Health tourism worldwide: Featured destinations with various health tourism. ICONASH: 3rd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, Eylül 5-7, Kiev, 85-89.
       • 18DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). The evaluation of eco-label in sustainable tourism. ICONASH: 3rd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, Eylül 5-7, Kiev, 108-115.
       • 19DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). Cooperative Education in Tourism Faculty: 83 Education model. EDUREST: 2nd International Conference on Education Research and Technologies, Eylül 5-5, Kiev, 134-136.
       • 20DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). How to build an effective on-the-job training program in tourism?. EDUREST: 2nd International Conference on Education Research and Technologies, Eylül 5-5, Kiev, 137-140.
       • 21DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Derslerde Sanal Kaytarma Davranışı: Öğrenim Türü, Sınıf Düzeyi Ve Cinsiyete Göre Bir Karşılaştırma. EDUREST 2018 Istanbul: International Conference on Education Research and Technologies, Ekim 26-28.
       • 22DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Tourism-travel relationship: a brief evaluation from different perspectives. ICONASH – 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, Ekim 26-28.
       • 23GÖNÜL B. K., DEMİR M. (2018). The relationship between learned helplessness and career decision: The case of Ankara tourism businesses. ICONASH – 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, Ekim 26-28.
       • 24DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Historical background of tourism from Ottoman period to today. EDUREST 2018 Istanbul: International Conference on Education Research and Technologies, Ekim 26-28.
       • 25ERGE T., ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2018). Çekici Faktörler Açısından Otel Web Sayfalarının Değerlendirilmesi. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), Eylül 27-29.
       • 26ŞEN D. Ş., DEMİR M., YAŞAR E. (2018). The Form of Discrimination in Tourism Job Advertisements. 1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, Nisan 20-22.
       • 27DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Can the academic expectation and satisfaction of student effect on their career planning? A sample of tourism undergraduate students. 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, Nisan 20-22.
       • 28DEMİR M. (2018). The New Technologies For The Convenience Of Tourists In The Hotel Industry. 1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, Nisan 20-22.
       • 29DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Otel İşletmelerinde Yenilikçi Uygulamalar Ve Örnekler. The Place And Importance Of The International Tourism Organizations In The Sustainable Tourism, Nisan 20-22.
       • 30ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2018). Sürdürülebilir Turizmde Uluslararası Turizm Örgütlerinin Yeri Ve Önemi. 5th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Nisan 20-22.
       • 31ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2018). Somut Olmayan Kültürel Miras olarak Türk Kahvesi ve Geleneği. 5th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Nisan 20-22.
       • 32ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2018). The effects of salespersons on the consumers’ holiday package tour choice and decision. 5th International Conference on Social Sciences Education Research, Nisan 20-22.
       • 33DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). Revenue Management Practices in Travel Agencies and Tour Operators. 3rd.International Conference on Tourism:Theory, Current Issues and Research, Nisan 27-29, roma, 52-53.
       • 34ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). An Evaluation of the Green Star Certificate at the hotels. 3rd International Conferans on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Nisan 27-29, Roma, 32-35.
       • 35DEMİR M., BAYINDIR M. S. (2015). Otel İşletmelerinde Psikolojik Sermaye Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi The Relationship between Psychological Capital and Organizational Identification in Hotels. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC), Mayıs 28-30.
       • 36DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2015). A Comparison the Factors Affected on Academic Satisfaction of Students between Traditional Learning and Distance Learning Models. 7th World Conference on Educational Sciences, Şubat 5-7.
       • 37DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2014). The effects of organizational silence on the job performance in hotel businesses. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Eylül 11-13, PETERSBURG.
       • 38DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2014). Osmanlıda Turizme Dair. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nisan 15-17.
       • 39ŞEN D. Ş., DEMİR M., DEMİRCİ Ç. (2014). Medikal Turizm Gelişimi ve Turizmin Yeri. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nisan 15-17.
       • 40ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2011). Turizm Lisans Öğrencilerinin Akademik Beklenti Memnuniyet Düzeyinin Kariyer Planlamasına Etkisi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, Ocak 28-30.
       • 41DEMİR M., Ekiztepe B. (2011). Konaklama İşletmelerinde Etik İklimi Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansı İlişkisi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, Ocak 28-30.
       • 42BABAT D., DEMİR M., GÖKÇE F. (2011). AB Fonlu Hibe Projelerinin Turizm Sektörüne Ara Eleman Yetiştirilmesinde Önemi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, Ocak 28-30.
       • 43DEMİR M. (2010). Konaklama İşletmelerinde Duygusal Zeka Örgütsel Sapma Çalışma Yaşamı Kalitesi ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkinin Analizi. V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Mayıs 19-21.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ERGE T., ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2019). The Effects of Career Opportunities on Individual Creativity in Hotels. “The Third InternationalCongress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability”., Eylül 26-28, Mersin, 500-510.
        • 2YAŞAR E., DEMİR M. (2019). The Effect of Career Variables That Form the Employer Brand on Individuals’xx Career Planning: The Case of Hotel Businesses. “The Third InternationalCongress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability”., Eylül 26-28, Mersin, 518-523.
        • 3Küçükyaman M. A., ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2019). Design and Layout in Hotel Cuisine: Assessment of Atmosphere Conditions. “The Third InternationalCongress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability”., Eylül 26-28, Mersin, 729-738.
        • 4ŞEN D. Ş., DEMİR M., YEŞİLTEPE E. B. (2013). Kamu Kurumunda Çalışanların Serbest Zaman Etkinliklerine Katılma Eğilimi Algılamaları Belirleyicileri ve Cinsiyete Göre Bir Karşılaştırma. II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Kasım 22-24.
        • 5ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2013). Otel Animasyon Faaliyetlerinin Yönetici ve Turistlerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Kasım 22-24.
        • 6ŞEN D. Ş., DEMİR M., BABAT D. (2012). Turizm Bölümü Öğrencilerinin Serbest Zaman Gereksinimi Serbest Zaman Doyumu İlişkisi Algılamaları. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Kasım 23-25.
        • 7DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2012). Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin Staj ve Stajyerlere Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Turizm Eğitimi Konferans / Workshop, Ekim 26-28.
        • 8ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2012). Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Web Sayfasında Yer Alan Bilgilerin Öğrencilerin Okul Seçim Kararlarına Etkisi. Turizm Eğitimi Konferans / Workshop, Ekim 26-28.
        • 9DEMİR M. (2010). Algılanan Adalette Örgütsel Sessizlik Davranışının Kariyer Beklentisine Etkisi. 11. Ulusal Turizm Kongresi, Kasım 12-14.
        • 10DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2008). Turizmin Sosyal Yapıya ve Sosyal Değişime Etkileri Dalyan Beldesine Yönelik Bir İnceleme. III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Mayıs 16-18.
        • 11DEMİR M. (2002). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi nde Bir Uygulama. I. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Eylül 20-22.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). WHY DO EMPLOYEES REMAIN SILENT INHOSPITALITY BUSINESSES? INTENTIONALLY ORUNINTENTIONALLY?. 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition, Ekim 5-7, Isparta, 128-130.
         • 2DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION:A RESEARCH IN GROUND HANDLING BUSINESSES. 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Eylül 8-10, Ankara, 157-158.
         • 3DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). EVALUATION OF TOURISM BUSINESSES’ WEB SITES THROUGH CONTENTANALYSIS. 4th International Conference on Social Sciences Education Research, Eylül 8-10, Ankara, 136-136.
         • 4ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). THE RELATIONSHIP BETWEEN THE WAGE AND EMPLOYEES’ BEHAVIORAT HOTELS. 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Eylül 8-10, Ankara, 147-147.
         • 5ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). THE ANALYSE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM GOODS AND SERVICESPROVIDERS’ SALES STRATEGIES AND TOURISTS’ PURCHASING BEHAVIOUR. 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Eylül 8-10, Ankara, 160-160.
         • 6DEMİR M. (2017). WHY MANAGERS IN PUBLIC INSTITUTIONS DO NOT PARTICIPATE IN LEISURE TIME ACTIVITIES. 4th International Conference on Social Sciences Education Research, Eylül 8-10.
         • 7DEMİR M., Tan M. (2017). Does Personality Traits of Employee effect on Cyberloafing Behavior?. 3rd International Conference on Social Sciences Education Research, Nisan 27-29.
         • 8ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). Effects of Body Language on Communication with Guests in HospitalityBusinesses. 3rd International Conference on SocialSciences and Education Research, Nisan 27-29, Roma, 9-10.
         • 9DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). Halal Certification Practices in Tourism. 3rd International Conference on Tourism: Theory, Current Issuesand Research, Nisan 27-29.
         • 10DEMİR M., TAN M. (2016). The Determinants Dimensions and Consequences of Loneliness Perception of Employees on Organizational Deviant Behaviour in Hospitality Businesses. 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Kasım 4-6.
         • 11DEMİR M., ŞEN D. Ş., ÖZTÜRK İ. (2016). The Increase in Minimum Wage 2016 In Tourism Industry An Evaluation from Managers Perspective. 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Kasım 4-6.
         • 12DEMİR M. (2016). The Relationship Between Loneliness Perception Of Employees And Intent To Leave Work In Hotels. 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Kasım 4-6.
         • 13DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). Using Emotional Intelligence To Improve Organizational Performance In Hospitality Business. 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Kasım 4-6.
         • 14DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). The Investigation the Effects of The Brand Competition of Universities on Student Candidates School Choice. 2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, Kasım 4-6.
         • 15DEMİR M. (2016). The Investigation of Determinants Dimensions and Consequences of Discrimination in Tourism Sector. 2nd International Conference on Social Sciences & EducationResearch, Kasım 4-6.
         • 16ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2016). Organizational Silence at the Institutions of Tourism Bachelor's Degree Granting. 2nd International Conference on Social Science and Education Research, Kasım 4-6.
         • 17ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2016). The Factors Affecting Leisure Time Satisfaction of Employees in Tourism Sector. 2nd International Conference on Social Sciences & EducationResearch, Kasım 4-6.
         • 18DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). Rusya Kaynaklı Gelişmelerin Türkiye Turizmine Yansımaları. Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, Eylül 28-30.
         • 19DEMİR M. (2016). The Effects of Internal Factors on Turnover at Hospitality Business A Comparison of Hotels in Antalya and Muğla. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France – February 3-6, 2016, Şubat 3-6.
         • 20DEMİR M. (2015). The Relationship Between Organizational Deviance And Turnover Intentions In Hotels. International Conference on Social Science and Education Research, Ekim 29-31.
         • 21DEMİR M. (2015). The Analysis Of The Relationship Between Emotional Intelligence And Turnover Intention In Hospitality Business. International Conference on Social Sciences and Education Research, Ekim 29-31.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
          • 1DEMİR M. (2023). Journal of Tourism Theory and Research. Dergipark.
          • 2DEMİR M. (2023). Journal of Tourism Theory and Research. Dergipark.
          • 3DEMİR M. (2023). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
          • 4DEMİR M. (2023). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
          • 5DEMİR M. (2023). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
          • 6DEMİR M. (2023). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
          • 7DEMİR M. (2022). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
          • 8DEMİR M. (2022). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
          • 9DEMİR M. (2022). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
          • 10DEMİR M. (2022). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
          • 11DEMİR M. (2022). Journal of Tourism Theory and Research. DERGİPARK.
          • 12DEMİR M. (2021). Journal of Tourism Theory and Research. DERGİPARK.
          • 13DEMİR M. (2021). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
          • 14DEMİR M. (2021). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
          • 15DEMİR M. (2021). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
          • 16DEMİR M. (2021). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
          • 17DEMİR M. (2020). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
          • 18DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2020). Journal of Tourism Theory and Research. Dergipark.
          • 19DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2020). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
          • 20DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2020). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
          • 21DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2020). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
          • 22DEMİR M. (2019). International Journal of Social Sciences and Education Research. TÜBİTAK Dergipark.
          • 23DEMİR M. (2018). Journal of Tourism Theory and Research. Dergipark.
          • 24DEMİR M. (2018). International Journal of Social Sciences and Education Research. TÜBİTAK Dergipark.
          • 25DEMİR M. (2018). International Journal of Social Sciences and Education Research. TÜBİTAK Dergipark.
          • 26DEMİR M. (2018). International Journal of Social Sciences and Education Research. TÜBİTAK Dergipark.
          • 27DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Journal of Tourism Theory and Research. TÜBİTAK Dergipark.
          • 28DEMİR M. (2018). International Journal of Social Sciences and Education Research. TÜBİTAK Dergipark.
          • 29DEMİR M. (2017). INTERNATIONAL JOURNAL HUMAN SCIENCES. IJHS.
          • 30DEMİR M. (2017). INTERNATIONAL JOURNAL HUMAN SCIENCES. IJHS.
          • 31DEMİR M. (2017). INTERNATIONAL JOURNAL HUMAN SCIENCES. IJHS.
          • 32ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
          • 33ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
          • 34ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
          • 35ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). Journal of Tourism Theory and Research. Dergipark.
          • 36ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). Journal of Tourism Theory and Research. Dergipark.
          • 37ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
          • 38DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
          • 39ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2016). Journal of Tourism Theory and Research 2 2. TÜBİTAK.
          • 40ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2016). Journal of Tourism Theory and Research 2 1. Tübitak.
          • 41DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). International Journal of Social Sciences and Education Research 2 4. TÜBİTAK.
          • 42DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). International Journal of Social Sciences and Education Research 2 3. TÜBİTAK.
          • 43DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). International Journal of Social Sciences and Education Research 2 2. TÜBİTAK.
          • 44DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). International Journal of Social Sciences and Education Research 2 1. Tübitak.
          • 45DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2015). Journal of Tourism Theory and Research. DERGİPARK.
          • 46DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2015). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
           • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
           • 1DEMİR M., DALGIÇ A., ERGEN F. D. (2021). Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry. IGI-Global.
           • 2DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). The Book of ICSSER ICTTR Abstracts. ICSER.
           • 3DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). The Proceedings Abstracts of ICSSER. ICSER.
           • 4DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). The Proceedings Abstracts of ICTTR. ICSER.
           • 5DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). The Book of ICSSER Abstracts. ICSER.
           • 6DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). The Book of ICTTR Abstracts. ICSER.
            • Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
            • 1DEMİR M. (2017). GENEL TURİZM Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme. Detay Yayınevi.
             • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
             • 1Mahmut D. (2019). EĞİRDİR TANITIMI VE AFİŞ ÇALIŞMALARI. TURİZM FAKÜLTESİ, Nisan 19-Nisan 19.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
              • 1Covid-19 ve Turizm: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik etkileri, sorunlar ve çözümleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
              • 2SDÜ BAP-4859-Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Kişilik Özellikleri İle Sanal Kaytarma Davranışı Arasındaki İlişkinin Analizi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
               • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
               • 1Economic Research-Ekonomska Istraživanja, SSCI, 2016.
               • 2Journal of Business Economic and Management, SSCI, 2016.
                • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                • 1International Journal of Social Sciences and Education Research, ISI, 2016.
                • 2Finans Poltik ve Ekonomik Yorumlar, EBSCO, 2016.
                • 3Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, EBSCO, 2016.
                • 4Journal of Tourism Theory and Research, OAJI, 2016.
                 • Akademik Görevler
                 • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği Bölümü/Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Profesör (2019-...)
                 • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Bölümü/Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Profesör (2018-2019)
                 • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Bölümü/Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Doçent (2018-2018)
                 • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu/Konaklama İşletmeciliği Bölümü/Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Doçent (2012-2018)
                 • 5Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu/Seyahat İşletmeciliği Bölümü/ Yardımcı Doçent (2009-2012)
                 • 6Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Ortaca Meslek Yüksekokulu/Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü/ Öğretim Görevlisi (1997-2009)
                  • İdari Görevler
                  • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekan (2019-...)
                  • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2018-2019)
                  • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2015-2018)
                  • 4Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2012-2015)
                  • 5Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2009-2012)
                  • 6Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (1999-2009)
                   • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                   • 1En İyi Doktora Tezi (2010) Anatolia - Erciyes Ün.
                   • 2Barlas Küntay Turizm Araştırmacısı (2005) TYDD
                    • Verdiği Dersler
                    • 1Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği
                    • 2Bilimsel Araştırma Yöntemleri
                    • 3İnsan Kaynakları Yönetimi
                    • 4Seyahat Acentacılığı Ve Tur Operatörlüğü
                    • 5Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
                    • 6Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi
                    • 7Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi
                    • 8Turizmde Dijital Dönüşüm Ve İnovasyon
                    • 9Turizmde Proje Yönetimi
                    • 10Uluslararası Otel İşletmeciliği