KİŞİSEL BİLGİLER
Mahmut DEMİR
Adı Soyadı Prof. Dr. Mahmut DEMİR
Birimi Turizm Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2463133447/1208
E-Posta mahmutdemir@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİSİ 6.5.1995
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 6.8.2002
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 6.8.2009
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1DEMİR M. (2020). Tur Planlaması ve Yönetimi. Eskişehir, (pp. 162-184). Anadolu Üniversitesi.
 • 2DEMİR M. (2020). Tur Planlaması ve Yönetimi. Eskişehir, (pp. 2-21). Anadolu Üniversitesi.
 • 3DEMİR M. (2017). GENEL TURİZM Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme. Detay Yayınevi.
 • 4DEMİR. M. (2013). Sürdürülebilir Turizm. Ankara, Detay Yayıncılık.
  • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1DEMİR M. (2019). Turizmde Ürün Çeşitlendirme. Detay Yayıncılık.
   • Alanında, ulusal yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1DEMİR M. (2017). GENEL TURİZM. Detay Yayıncılık.
    • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
    • 1DEMİR M. (2017). SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ İlkeler ve Yönetim. Detay Yayıncılık.
    • 2TÜTÜNCÜ Ö., DEMİR M. (2002). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşgücü Hareketlerinin Analizi. ANKARA, Turhan Kitabevi.
     • Alanında, ulusal yayımlanan kitap
     • 1DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2015). Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi İlkeler ve Örnekler. ANKARA, DETAY YAYINCILIK.
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1DEMİR M., ŞEN D. Ş., ERGEN F. D., DALGIÇ A. (2021). The factors affecting hotel choice of consumers during the Covid-19 process. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7, 82-94.https://doi.org/10.24289/ijsser.857679
      • 2DEMİR M., ŞEN D. Ş., DALGIÇ A., ERGEN F. D. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on the tourism industry: An evaluation from the hotel managers' perspective. Journal of Tourism Theory and Research, 7, 44-57.https://doi.org/10.24288/jttr.857610
      • 3DEMİR M., GÜNAYDIN Y., ŞEN D. Ş. (2020). Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye’de turizm üzerindeki öncülleri, etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6, 80-107.https://doi.org/https://doi.org/10.24289/ijsser.734263
      • 4BAYINDIR M. S., DEMİR M. (2019). Otel İşletmelerinde Mutfak Şeflerinin Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Antalya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, 1689-1710.https://doi.org/10.21325/jotags.2019.443
      • 5DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). The effects of psychological capital on employees’ organizational identification in hotels. Journal of Tourism Theory and Research, 5, 355-369.
      • 6YAŞAR E., DEMİR M. (2019). İşgörenlerin kariyer planlamasında işveren markasının rolü: Otel işletmeleri örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5, 502-514.https://doi.org/10.24289/ijsser.659515
      • 7DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). The effects of psychological capital on employees\u2019 organizational identification in hotels. Journal of Tourism Theory and Research, 5, 355-369.https://doi.org/10.24288/jttr.573851
      • 8Tan M., DEMİR M. (2018). İşgörenlerin kişilik özelliklerinin sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4, 49-60.
      • 9DEMİR M., Tan M. (2018). İşgörenlerin demografik özellikleri ve sanal kaytarma davranışı arasındaki ilişki. Journal of Tourism Theory and Research, 4, 40-56.
      • 10DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). The Evaluation of Hotel Animation Services from Managers and Tourist Perspective. International Journal of Social Science and Educarion Research, 1, 44-61.
      • 11DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). Akademik beklenti akademik memnuniyet ve kariyer planlaması ilişkisi Turizm lisans öğrencileri örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13, 46-59.
      • 12DEMİR M. (2014). İşgörenlerin adalet algılamaları kapsamında sessizlik davranışının kariyer beklentisi ile ilişkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 11, 1095-1113.
      • 13ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2014). Kamu Kesimindeki Yöneticilerin Serbest Zaman Etkinliklerini Algılaması ve Değerlendirmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 61-76.
      • 14ŞEN D. Ş., YEŞİLTEPE B., DEMİR M. (2013). Kamu Kurumu ile Otel Yöneticilerinin Serbest Zaman Algılaması ve Değerlendirmesine Yönelik Bir Karşılaştırma. Akademik Bakış Dergisi, 39, 1-17.
      • 15ŞEN D. Ş., DEMİR M., NIELD K. (2013). The effects of customer focused selling on destination choice and decision of purchasing An empirical study on British tourists travelling to Turkey. International Journal of Human Sciences, 10, 443-461.
      • 16DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2012). Yükseköğretim Kurumlarında Örgütsel Sessizlik Turizm Lisans Eğitimi Kurumları Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 41, 184-199.
      • 17DEMİR M. (2012). Örgütsel Destek Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi Havalimanı Yer Hizmetleri İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. ISGUC.ORG Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14, 49-64.
      • 18DEMİR M. (2011). İş Yaşamında Ayrımcılık Turizm Sektörü Örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8, 760-784.
      • 19DEMİR M. (2011). Effects of organizational justice trust and commitment on employees deviant behavior. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22, 204-221.
      • 20DEMİR M. (2011). The Analysis of the Relationship among Emotional Intelligence Organizational Deviance Quality of Work Life and Turnover Intentions in Hospitality Business. European Journal of Tourism Research, 4, 214-216.
      • 21DEMİR M. (2010). Örgütsel Çatışma Yönetiminde Duygusal Zekanın Etkisi Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11, 199-211.
      • 22DEMİR M., TÜTÜNCÜ Ö. (2010). Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21, 64-74.
      • 23DEMİR M. (2010). Duygusal zekanın insan kaynakları seçimindeki etkisi konaklama işletmelerinde yöneticiler üzerine bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7, 1066-1081.
       • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1GÖNÜL B. K., DEMİR M. (2020). Otel İşletmelerinde Öğrenilmiş Çaresizlik ve Kariyer Planlaması Arasındaki İlişkinin Analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9, 1648-1662.https://doi.org/https://doi.org/10.33206/mjss.519882
       • 2DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). İşgörenlerin Serbest Zaman Gereksinimi ve Serbest zaman doyumunu etkileyen Faktöreler. İşletme ve iktisat çalışmaları Dergisi, 2, 74-84.
       • 3DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında futbol turizmi: Antalya Bölgesinde bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 94-116.
       • 4DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). HALAL CERTIFICATION PRACTICES IN TOURISM BUSINESSES. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, .
       • 5DEMİR M., ALTUNTEPE N. (2015). Turizm İşletmelerinde Algılanan Ücretin İşgörenlerin Davranışsal Niyetlerine Etkisi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3, 129-142.
       • 6DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2015). The Evaluation of Hotel Animation Services from Managers and Tourists Perspective. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1, 44-61.
       • 7DEMİR M. (2015). The effects of person organization fit on job performance and intention to remain in hospitality business. Journal of Tourism Theory and Research, 1, 78-97.
       • 8DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2014). A comparison the factors affected on academic satisfaction of students between traditional learning and distance learning models. International Journal of innovative Research in Education, 1, 1-9.
       • 9ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2014). Öğrencilerin Okul Seçiminde Kurumsal Internet Sitelerinin Rolü Turizmde Yükseköğrenim Düzeylerine Göre Bir Karşılaştırma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7, 529-549.
       • 10DEMİR M. (2014). Otel İşletmelerinde Etik İklimi İş Performansı İlişkisi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9, 375-393.
       • 11DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2014). Turizm İşletmelerinde Yöneticilerin Mesleki Staj ve Stajyerleri Değerlendirmesi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6, 18-33.
       • 12ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2014). İşgörenlerin Serbest Zaman Gereksinimi ve Serbest Zaman Doyumunu Etkileyen Faktörler. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2, 74-84.
       • 13ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2013). Futbol ve Turizm Futbol Takımlarının Kamp Yeri Seçiminin Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 17, 361-374.
       • 14DEMİR M. (2011). İşgörenlerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Algılamalarının İşte Kalma Niyeti ve İşe Devamsızlık ile İlişkisi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11, 453-464.
       • 15DEMİR M. (2010). Örgütsel Sapma Davranışının Kontrolünde Duygusal Zekânın Rolü Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Dumlupınar Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, 62, 196-207.
       • 16ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2009). Örgütsel İletişimde Duygusal Zekanın Rolü Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Selçuk İletişim Dergisi, 6, 67-77.
       • 17GAVCAR E., DEMİR M., AVCI N. (2005). Yabancı Turistlerin Muğla İlinin Bazı İlçelerindeki Turizm Faaliyetleri Konusundaki Düşüncelerinin Araştırılması. Mevzuat Dergisi, 90.
       • 18DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2004). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Futbol Turizmi Antalya Bölgesinde Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 6, 94-116.
       • 19TÜTÜNCÜ Ö., DEMİR M. (2003). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi nde Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 5, 146-169.
       • 20DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2003). Konaklama İşletmelerinde Elektronik Bilgi Sisteminin EBS İşgörenler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Anatolia; Turizm Araştırmaları Dergisi, 14, 56-64.
       • 21DEMİR M. (2003). Konaklama İşletmelerinde Ergonominin İşgören Verimliliği Üzerine Etkileri. ISGUC.ORG Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5.
       • 22DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2001). Herşey Dahil All Inclusive Pansiyon Türü Uygulamasının Konaklama İşletmeleri Personel Müşteriler Seyahat Acentaları ve Bölgedeki Diğer İşletmeler Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Analizi. Maltepe Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, 1, 67-100.
        • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
        • 1DEMİR M., ŞEN D. Ş., NIELD K. (2015). The relationship between person organization fit organizational identification and work outcomes. Journal of Business Economics and Management, 16, 369-386.
         • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1ERGE T., ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2019). The Effects of Career Opportunities on Individual Creativity in Hotels. “The Third InternationalCongress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability”., Eylül 26-28, Mersin, 500-510.
         • 2YAŞAR E., DEMİR M. (2019). The Effect of Career Variables That Form the Employer Brand on Individuals’xx Career Planning: The Case of Hotel Businesses. “The Third InternationalCongress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability”., Eylül 26-28, Mersin, 518-523.
         • 3Küçükyaman M. A., ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2019). Design and Layout in Hotel Cuisine: Assessment of Atmosphere Conditions. “The Third InternationalCongress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability”., Eylül 26-28, Mersin, 729-738.
          • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1ŞEN O., DEMİR M. (2019). A critical review of the literature on why states consult IOs in security matters?. ICSSER: 6th International Conference on Social Sciences and Education Research, Eylül 5-7.
          • 2DEMİR M., ŞEN D. Ş., ŞEN O. (2019). The place and importance of the international tourism organizations in the sustainable tourism. 6th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Eylül 5-7, Kiev, 58-64.
          • 3DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). Innovative practices and samples in hotel businesses. 6th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Eylül 5-7, Kiev, 65-68.
          • 4ŞEN O., DEMİR M. (2019). Does FDI in Tourism Industry Cause a Race to the Bottom?. 6th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Eylül 5-7, Kiev, 69-72.
          • 5DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). Health tourism worldwide: Featured destinations with various health tourism. ICONASH: 3rd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, Eylül 5-7, Kiev, 85-89.
          • 6DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). The evaluation of eco-label in sustainable tourism. ICONASH: 3rd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, Eylül 5-7, Kiev, 108-115.
          • 7DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). Cooperative Education in Tourism Faculty: 83 Education model. EDUREST: 2nd International Conference on Education Research and Technologies, Eylül 5-5, Kiev, 134-136.
          • 8DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2019). How to build an effective on-the-job training program in tourism?. EDUREST: 2nd International Conference on Education Research and Technologies, Eylül 5-5, Kiev, 137-140.
          • 9DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Derslerde Sanal Kaytarma Davranışı: Öğrenim Türü, Sınıf Düzeyi Ve Cinsiyete Göre Bir Karşılaştırma. EDUREST 2018 Istanbul: International Conference on Education Research and Technologies, Ekim 26-28.
          • 10DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Tourism-travel relationship: a brief evaluation from different perspectives. ICONASH – 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, Ekim 26-28.
          • 11GÖNÜL B. K., DEMİR M. (2018). The relationship between learned helplessness and career decision: The case of Ankara tourism businesses. ICONASH – 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, Ekim 26-28.
          • 12DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Historical background of tourism from Ottoman period to today. EDUREST 2018 Istanbul: International Conference on Education Research and Technologies, Ekim 26-28.
          • 13ERGE T., ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2018). Çekici Faktörler Açısından Otel Web Sayfalarının Değerlendirilmesi. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), Eylül 27-29.
          • 14ŞEN D. Ş., DEMİR M., YAŞAR E. (2018). The Form of Discrimination in Tourism Job Advertisements. 1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, Nisan 20-22.
          • 15DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Can the academic expectation and satisfaction of student effect on their career planning? A sample of tourism undergraduate students. 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, Nisan 20-22.
          • 16DEMİR M. (2018). The New Technologies For The Convenience Of Tourists In The Hotel Industry. 1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, Nisan 20-22.
          • 17DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Otel İşletmelerinde Yenilikçi Uygulamalar Ve Örnekler. The Place And Importance Of The International Tourism Organizations In The Sustainable Tourism, Nisan 20-22.
          • 18ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2018). Sürdürülebilir Turizmde Uluslararası Turizm Örgütlerinin Yeri Ve Önemi. 5th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Nisan 20-22.
          • 19ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2018). Somut Olmayan Kültürel Miras olarak Türk Kahvesi ve Geleneği. 5th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Nisan 20-22.
          • 20ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2018). The effects of salespersons on the consumers’ holiday package tour choice and decision. 5th International Conference on Social Sciences Education Research, Nisan 20-22.
          • 21ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). An Evaluation of the Green Star Certificate at the hotels. 3rd International Conferans on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Nisan 27-29, Roma, 32-35.
          • 22DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). Revenue Management Practices in Travel Agencies and Tour Operators. 3rd.International Conference on Tourism:Theory, Current Issues and Research, Nisan 27-29, roma, 52-53.
           • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). WHY DO EMPLOYEES REMAIN SILENT INHOSPITALITY BUSINESSES? INTENTIONALLY ORUNINTENTIONALLY?. 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition, Ekim 5-7, Isparta, 128-130.
           • 2DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION:A RESEARCH IN GROUND HANDLING BUSINESSES. 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Eylül 8-10, Ankara, 157-158.
           • 3DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). EVALUATION OF TOURISM BUSINESSES’ WEB SITES THROUGH CONTENTANALYSIS. 4th International Conference on Social Sciences Education Research, Eylül 8-10, Ankara, 136-136.
           • 4ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). THE RELATIONSHIP BETWEEN THE WAGE AND EMPLOYEES’ BEHAVIORAT HOTELS. 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Eylül 8-10, Ankara, 147-147.
           • 5ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). THE ANALYSE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM GOODS AND SERVICESPROVIDERS’ SALES STRATEGIES AND TOURISTS’ PURCHASING BEHAVIOUR. 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Eylül 8-10, Ankara, 160-160.
           • 6DEMİR M. (2017). WHY MANAGERS IN PUBLIC INSTITUTIONS DO NOT PARTICIPATE IN LEISURE TIME ACTIVITIES. 4th International Conference on Social Sciences Education Research, Eylül 8-10.
           • 7DEMİR M., Tan M. (2017). Does Personality Traits of Employee effect on Cyberloafing Behavior?. 3rd International Conference on Social Sciences Education Research, Nisan 27-29.
           • 8ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). Effects of Body Language on Communication with Guests in HospitalityBusinesses. 3rd International Conference on SocialSciences and Education Research, Nisan 27-29, Roma, 9-10.
           • 9DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). Halal Certification Practices in Tourism. 3rd International Conference on Tourism: Theory, Current Issuesand Research, Nisan 27-29.
           • 10ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2016). Organizational Silence at the Institutions of Tourism Bachelor's Degree Granting. 2nd International Conference on Social Science and Education Research, Kasım 4-6.
           • 11ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2016). The Factors Affecting Leisure Time Satisfaction of Employees in Tourism Sector. 2nd International Conference on Social Sciences & EducationResearch, Kasım 4-6.
           • 12DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). Rusya Kaynaklı Gelişmelerin Türkiye Turizmine Yansımaları. Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, Eylül 28-30.
            • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
            • 1DEMİR M., ŞEN D. Ş., ÖZTÜRK İ. (2016). The Increase in Minimum Wage 2016 In Tourism Industry An Evaluation from Managers Perspective. 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Kasım 4-6.
            • 2DEMİR M., TAN M. (2016). The Determinants Dimensions and Consequences of Loneliness Perception of Employees on Organizational Deviant Behaviour in Hospitality Businesses. 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Kasım 4-6.
            • 3DEMİR M. (2016). The Relationship Between Loneliness Perception Of Employees And Intent To Leave Work In Hotels. 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Kasım 4-6.
            • 4DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). Using Emotional Intelligence To Improve Organizational Performance In Hospitality Business. 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Kasım 4-6.
            • 5DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). The Investigation the Effects of The Brand Competition of Universities on Student Candidates School Choice. 2nd International Conference on Social Sciences & EducationResearch, Kasım 4-6.
            • 6DEMİR M. (2016). The Investigation of Determinants Dimensions and Consequences of Discrimination in Tourism Sector. 2nd International Conference on Social Sciences & EducationResearch, Kasım 4-6.
            • 7DEMİR M. (2016). The Effects of Internal Factors on Turnover at Hospitality Business A Comparison of Hotels in Antalya and Muğla. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France – February 3-6, 2016, Şubat 3-6.
            • 8DEMİR M. (2015). The Relationship Between Organizational Deviance And Turnover Intentions In Hotels. International Conference on Social Science and Education Research, Ekim 29-31.
            • 9DEMİR M. (2015). The Analysis Of The Relationship Between Emotional Intelligence And Turnover Intention In Hospitality Business. International Conference on Social Sciences and Education Research, Ekim 29-31.
            • 10DEMİR M., BAYINDIR M. S. (2015). Otel İşletmelerinde Psikolojik Sermaye Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi The Relationship between Psychological Capital and Organizational Identification in Hotels. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC), Mayıs 28-30.
            • 11DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2015). A Comparison the Factors Affected on Academic Satisfaction of Students between Traditional Learning and Distance Learning Models. 7th World Conference on Educational Sciences, Şubat 5-7.
            • 12DEMİR. M., DEMİR. Ş. (2014). The effects of organizational silence on the job performance in hotel businesses. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Eylül 11-13, PETERSBURG.
            • 13DEMİR. M., DEMİR. Ş. (2014). Osmanlıda Turizme Dair. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nisan 15-17.
            • 14DEMİR. Ş., DEMİR. M., DEMİRCİ. Ç. (2014). Medikal Turizm Gelişimi ve Turizmin Yeri. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nisan 15-17.
            • 15DEMİR. Ş., DEMİR. M. (2011). Turizm Lisans Öğrencilerinin Akademik Beklenti Memnuniyet Düzeyinin Kariyer Planlamasına Etkisi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, Ocak 28-30.
            • 16DEMİR.M, EKİZTEPE. B. (2011). Konaklama İşletmelerinde Etik İklimi Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansı İlişkisi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, Ocak 28-30.
            • 17BABAT. D., DEMİR. M., GÖKÇE. F. (2011). AB Fonlu Hibe Projelerinin Turizm Sektörüne Ara Eleman Yetiştirilmesinde Önemi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, Ocak 28-30.
            • 18DEMİR. M. (2010). Konaklama İşletmelerinde Duygusal Zeka Örgütsel Sapma Çalışma Yaşamı Kalitesi ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkinin Analizi. V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Mayıs 19-21.
             • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
             • 1DEMİR. Ş., DEMİR. M., YEŞİLTEPE. B. (2013). Kamu Kurumunda Çalışanların Serbest Zaman Etkinliklerine Katılma Eğilimi Algılamaları Belirleyicileri ve Cinsiyete Göre Bir Karşılaştırma. II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Kasım 22-24.
             • 2DEMİR. Ş., DEMİR. M. (2013). Otel Animasyon Faaliyetlerinin Yönetici ve Turistlerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Kasım 22-24.
             • 3DEMİR. Ş., DEMİR. M., BABAT. D. (2012). Turizm Bölümü Öğrencilerinin Serbest Zaman Gereksinimi Serbest Zaman Doyumu İlişkisi Algılamaları. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Kasım 23-25.
             • 4DEMİR. M., DEMİR. Ş. (2012). Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin Staj ve Stajyerlere Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Turizm Eğitimi Konferans / Workshop, Ekim 26-28.
             • 5DEMİR. Ş., DEMİR. M. (2012). Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Web Sayfasında Yer Alan Bilgilerin Öğrencilerin Okul Seçim Kararlarına Etkisi. Turizm Eğitimi Konferans / Workshop, Ekim 26-28.
             • 6DEMİR. M. (2010). Algılanan Adalette Örgütsel Sessizlik Davranışının Kariyer Beklentisine Etkisi. 11. Ulusal Turizm Kongresi, Kasım 12-14.
             • 7DEMİR. M., DEMİR. Ş. (2008). Turizmin Sosyal Yapıya ve Sosyal Değişime Etkileri Dalyan Beldesine Yönelik Bir İnceleme. III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Mayıs 16-18.
             • 8DEMİR. M. (2002). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi nde Bir Uygulama. I. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Eylül 20-22.
              • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
              • 1DEMİR M. (2020). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
              • 2DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2020). Journal of Tourism Theory and Research. Dergipark.
              • 3DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2020). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
              • 4DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2020). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
              • 5DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2020). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
              • 6DEMİR M. (2019). International Journal of Social Sciences and Education Research. TÜBİTAK Dergipark.
              • 7DEMİR M. (2018). Journal of Tourism Theory and Research. Dergipark.
              • 8DEMİR M. (2018). International Journal of Social Sciences and Education Research. TÜBİTAK Dergipark.
              • 9DEMİR M. (2018). International Journal of Social Sciences and Education Research. TÜBİTAK Dergipark.
              • 10DEMİR M. (2018). International Journal of Social Sciences and Education Research. TÜBİTAK Dergipark.
              • 11DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2018). Journal of Tourism Theory and Research. TÜBİTAK Dergipark.
              • 12DEMİR M. (2018). International Journal of Social Sciences and Education Research. TÜBİTAK Dergipark.
              • 13DEMİR M. (2017). INTERNATIONAL JOURNAL HUMAN SCIENCES. IJHS.
              • 14DEMİR M. (2017). INTERNATIONAL JOURNAL HUMAN SCIENCES. IJHS.
              • 15DEMİR M. (2017). INTERNATIONAL JOURNAL HUMAN SCIENCES. IJHS.
              • 16ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
              • 17ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
              • 18ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
              • 19ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). Journal of Tourism Theory and Research. Dergipark.
              • 20ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). Journal of Tourism Theory and Research. Dergipark.
              • 21ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2017). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
              • 22DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). International Journal of Social Sciences and Education Research. Dergipark.
              • 23ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2016). Journal of Tourism Theory and Research 2 2. TÜBİTAK.
              • 24ŞEN D. Ş., DEMİR M. (2016). Journal of Tourism Theory and Research 2 1. Tübitak.
              • 25DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). International Journal of Social Sciences and Education Research 2 4. TÜBİTAK.
              • 26DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). International Journal of Social Sciences and Education Research 2 3. TÜBİTAK.
              • 27DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). International Journal of Social Sciences and Education Research 2 2. TÜBİTAK.
              • 28DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). International Journal of Social Sciences and Education Research 2 1. Tübitak.
              • 29DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2015). Journal of Tourism Theory and Research. DERGİPARK.
              • 30DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2015). International Journal of Social Sciences and Education Research. DERGİPARK.
               • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
               • 1DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). The Book of ICSSER ICTTR Abstracts. ICSER.
               • 2DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). The Proceedings Abstracts of ICSSER. ICSER.
               • 3DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2017). The Proceedings Abstracts of ICTTR. ICSER.
               • 4DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). The Book of ICSSER Abstracts. ICSER.
               • 5DEMİR M., ŞEN D. Ş. (2016). The Book of ICTTR Abstracts. ICSER.
                • Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
                • 1DEMİR M. (2017). GENEL TURİZM Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme. Detay Yayınevi.
                 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
                 • 1Mahmut D. (2019). EĞİRDİR TANITIMI VE AFİŞ ÇALIŞMALARI. TURİZM FAKÜLTESİ, Nisan 19-Nisan 19.
                  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                  • 1Covid-19 ve Turizm: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik etkileri, sorunlar ve çözümleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
                  • 2SDÜ BAP-4859-Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Kişilik Özellikleri İle Sanal Kaytarma Davranışı Arasındaki İlişkinin Analizi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
                   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                   • 1Economic Research-Ekonomska Istraživanja, SSCI, 2016.
                   • 2Journal of Business Economic and Management, SSCI, 2016.
                    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                    • 1International Journal of Social Sciences and Education Research, ISI, 2016.
                    • 2Finans Poltik ve Ekonomik Yorumlar, EBSCO, 2016.
                    • 3Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, EBSCO, 2016.
                    • 4Journal of Tourism Theory and Research, OAJI, 2016.
                     • Akademik Görevler
                     • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği Bölümü/Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Profesör (2019-...)
                     • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Bölümü/Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Profesör (2018-2019)
                     • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Eğirdir Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Bölümü/Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Doçent (2018-2018)
                     • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu/Konaklama İşletmeciliği Bölümü/Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı/ Doçent (2012-2018)
                     • 5Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu/Seyahat İşletmeciliği Bölümü/ Yardımcı Doçent (2009-2012)
                     • 6Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Ortaca Meslek Yüksekokulu/Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü/ Öğretim Görevlisi (1997-2009)
                      • İdari Görevler
                      • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekan (2019-...)
                      • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2018-2019)
                      • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2015-...)
                      • 4Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2012-2015)
                      • 5Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2009-2012)
                      • 6Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (1999-2009)
                       • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                       • 1En İyi Doktora Tezi (2010) Anatolia - Erciyes Ün.
                       • 2Barlas Küntay Turizm Araştırmacısı (2005) TYDD
                        • Verdiği Dersler
                        • 1Otel İşletmeleri Yönetimi
                        • 2Önbüro Yönetimi
                        • 3Seyahat İşl.Nde Mesleki Paket Program Kullanımı
                        • 4Seyahat İşletmeciliği
                        • 5Seyahat İşletmeleri Yönetimi
                        • 6Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
                        • 7Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
                        • 8Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi
                        • 9Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış
                        • 10Turizme Giriş
                        • 11Uluslararası Otel İşletmeciliği
                        • 12Ücret Teorisi