KİŞİSEL BİLGİLER
Deniz SARICA
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Deniz SARICA
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146239
E-Posta denizsarica@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT 7.7.2006
Yüksek Lisans THE UNIVERSITY OF ADELAIDE 4.8.2009
Doktora NEWCASTLE UNIVERSITY 21.7.2014
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1SARICA D., DEMİRCAN V., DALGIC A., AYDIN Ö., KÖKNAROĞLU H. (2022). The cost and profitability analysis of different dairy farm sizes. Tropical Animal Health and Production, 54.https://doi.org/10.1007/s11250-022-03321-5
 • 2DEMİRCAN V., DALGIÇ A., SARICA D. (2021). Cost and profitability analysis of forage crops: a case study of Burdur Province, Turkey. Custos e @gronegócio on line, 17, 71-84.
 • 3SARICA D., DEMİRCAN V., Ertürk A., Arslantaş N. (2021). An Econometric Analysis of the Factors Affecting Consumers’ Bread Waste and Consumption Behaviour: A Case Study of Isparta Province, Turkey. British Food Journal, 123, 1449-1464.
 • 4EKİNCİ K., DEMİRCAN V., ATASAY A., KARAMÜRSEL D., SARICA D. (2020). Energy, Economic and Environmental Analysis of Organic andConventional Apple Production in Turkey. Erwerbs-Obstbau, 62, 1-12.
 • 5SARICA D., DEMİRCAN V., ÇELİK A. H., TURAN B., CETİNKAYA S. (2018). Status of Woman in Rose Farming In Isparta-Turkey. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 18, 391-396.
 • 6DEMİRCAN V., ÇELİK A. H., SARICA D., ÇAVDAR N. (2018). Determination of Consumers’ Consciousness Level on Food Safety: Case of Isparta, Turkey. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 18, 163-169.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1Tat A., SARICA D. (2021). Turunçgil İhracatı Yapan Firmaların Yapısal Analizi: Antalya İli Örneği. Çukurova Tarım Gıda Bil. Der., 36, 101-110.https://doi.org/10.36846/CJAFS.2021.39
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1SARICA D., Hubbard L., Dawson P. (2020). Turkish Agricultural Exports to Euro-Mediterranean Countries: A Gravity Model Approach. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 20, 525-536.
   • 2DEMİRCAN V., SARICA D., DALGIC A. (2017). Determination of Consumers’ Consumption Levels and Habits for Bee Products: A Case Study of Isparta Province, Turkey.. Scientific Papers Journal Agronomy Series, 60, 145-150.
   • 3KOÇ A., SARICA D. (2016). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Neo-Liberal Dönemde Emek Gelirlerinin Payı ile Sendikal Örgütlenme Düzeyi Arasındaki İlişkinin Analizi.. Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE), 6, 29-56.
   • 4DEMİRCAN V., SARICA D., YAZICI A., KURT A. (2016). Development of Dry Onion Production And Foreign Trade in Turkey And in The World.. Scientific Papers Journal Agronomy Series, 59, 319-326.
   • 5DEMİRCAN V., SARICA D., SERT D. (2016). Current Status and Development in Beekeeping Sector in Turkey and in The World.. Scientific papers journal Agronomy Series, 59, 211-218.
   • 6DEMİRCAN V., SARICA D., SERT D. (2016). Current Status and Development in Beekeeping Sector in Turkey and in the World. Lucrari Ştiintifice, 59, 211-218.
   • 7Ertürk A., Arslantaş N., SARICA D., DEMİRCAN V. (2015). Isparta İli Kentsel Alanda Ailelerin Ekmek Tüketimi ve İsrafı. Akademik Gıda, 13, 291-298.
   • 8ÇELİK A. H., SARICA D., Erçelebi K. (2015). Isparta li Yalvaç lçesi nin Sosyo Demografik Yapısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10, 80-93.
    • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1ÇELİK A. H., TÜZÜN R. S., SARICA D., ZEREYAK E., ATASEVEN Z., DEMİRCAN V., BOSTAN B. D. (2020). Tarımda İstihdam, Kırsalın ve Tarımın Geleceğinde Gençlik ve Kadın. Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ocak 13-17, Ankara, 665-685.
    • 2ÇELİK A. H., TÜZÜN R. S., SARICA D., ZEREYAK E., Ataseven Z., DEMİRCAN V., BOSTAN B. D. (2020). TARIMDA İSTİHDAM, KIRSALIN VE TARIMIN GELECEĞİNDE GENÇLİK VE KADIN. Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ocak 13-17, Ankara, 665-685.
    • 3SARICA D. (2016). Türk Tarım Sektörünün Rekabet Gücü. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Mayıs 25-27, Isparta, 1343-1350.
     • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1DEMİRCAN V., ÇELİK A. H., SARICA D., Cavdar N. (2018). Determination of consumers’consciousness level on food safety: Case of Isparta, Turkey. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 7-9, Bucharest, 41.
     • 2DEMİRCAN V., SARICA D., DALGIC A. (2017). Determination of Consumers’ Consumption Levels and Habits for Bee Products: A Case Study of Isparta Province, Turkey.. Internationan Scientific Congress, Conference of Agriculture and Food Engineering, Book of Abstract, Ekim 19-20, Iasi, 108.
     • 3DEMİRCAN V., SARICA D., YAZICI A., KURT A. (2016). Development of Dry Onion Production and Foreign Trade in Turkey and in The World.. Life Sciences - A Challenge to The Future international Scientific Congress, Ekim 20-22, 16.
     • 4DEMİRCAN V., SARICA D., SERT D. (2016). Current Status and Development in Beekeeping Sector in Turkey and in The World.. Life Sciences - A Challenge to The Future International Scientific Congress, Ekim 20-22, IASI, 16.
     • 5KOÇ A., SARICA D. (2016). SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE NEO-LİBERAL DÖNEMDE EMEK GELİRLERİNİN PAYI İLE SENDİKAL ÖRGÜTLENME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE 2016), Ekim 14-16, ANTALYA, 125.
      • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
      • 1SARICA D., Hubbard L. J., Dawson P. (2012). Free Trade in Mediterranean Agriculture an Economic Perspective of Turkey. Agricultural Economic Society Annual Conference 2012, Nisan 16-18, Coventry.
       • Akademik Görevler
       • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2022-2022)
       • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-2022)
       • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2015-2018)
        • İdari Görevler
        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2019-...)
        • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2019-...)
         • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
         • 1Agricultural Economic Society (Üye) (2010-...)
          • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
          • 1Best Poster (2012) Agricultural Economic Society
           • Verdiği Dersler
           • 1Genel Ekonomi
           • 2Mesleki Uygulama I
           • 3Mesleki Uygulama Iı
           • 4Mesleki Uygulama Iv
           • 5Mesleki Uyguluma Iıı
           • 6Mezuniyet Tez Çalışması I
           • 7Mezuniyet Tez Çalışması Iı
           • 8Tarımsal İşletmecilik
           • 9Ziraat Mühendisliğine Giriş Iı