KİŞİSEL BİLGİLER
Şerife ÇEVİK
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Şerife ÇEVİK
Birimi Gelendost Meslek Yüksekokulu
Bölüm Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi
Telefon
E-Posta serifecevik@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 26.6.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 27.6.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ (DR) 3.5.2021
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1KODAMAN L., TURGUT S. S., ÇEVİK Ş., ÖZKAN G. (2019). Yağlı boyada inceltici madde olarak kullanılan uçucu yağların boya kuruma süresi ve renk özelliklerine etkisi. İDİL Sanat ve Dil Dergisi (Idil Journal of Art and Language), 8, 870-876.https://doi.org/10.7816/idil-08-59-05
 • 2KODAMAN L., ÇEVİK Ş., TURGUT S. S., ÖZKAN G. (2019). Yağlıboyada İnceltici Madde Olarak Kullanılan Soğuk Sıkım Tohum Yağlarının Boya Kuruma Süresi ve Renk Özelliklerine Etkisi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi (Ulakbilge Journal of Social Sciences), 7, 361-368.https://doi.org/10.7816/ulakbilge-08-36-02
 • 3ÇEVİK Ş., KIRALAN M., ÖZKAN G. (2015). Çeşit, Olgunluk ve Yoğurma Şartlarının Zeytinyağı Verimi, Bazı KaliteParametreleri ve Aroma Profili Üzerine Etkisi. Akademik Gıda, 13, 334-346.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ÇEVİK Ş., AYDIN S., SERMET O. S., ÖZKAN G., KARACABEY E. (2017). Zeytinyağı Ekstraksiyon İşleminin Yanıt Yüzey Metodu ile Optimizasyonu. Akademik Gıda, , 337-343.https://doi.org/10.24323/akademik-gida.370090
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., KIRALAN M. (2016). Optimization of malaxation process of virgin olive oil using desired and undesired volatile contents. LWT - Food Science and Technology, 73, 514-523.https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.06.058
   • 2ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., KIRALAN M. (2016). Optimization of Malaxation Process using Major Aroma Compounds in Virgin Olive Oil. Brazilian Archives of Biology and Technology, 59, 1-10.https://doi.org/10.1590/1678-4324-2016160356
   • 3ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., KIRALAN M., BAYRAK A. (2014). Effect of harvest time on physicochemical quality parameters oxidation stability and volatile compounds of extra virgin olive oil. Acta Alimentaria, 43, 526-537.https://doi.org/10.1556/AAlim.2013.0002
    • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., KANAR K., BULUŞ H. (2013). Olgunluk İndeksinin Zeytinyağı Fizikokimyasal özellikleri ile Raf Ömrü Üzerine Etkisi. Z&Z AKDENİZ KÜLTÜRÜ DERGİSİ, .
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., KARACABEY E. (2018). Evaluation of Textural and Some Physical Properties of Oleomargarine Formulated with Sunflower and Sesame Oil. ICONST 2018 International Conference on Science and Technology, Eylül 5-9, Prizren, 171.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., KARACABEY E. (2018). Evaulation of Texturel Properties of Oleomargarine Formulated with Different Edible Oils and Bee Wax.. 2. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018), Mayıs 2-5, Çeşme, 536.
      • 2ÇEVİK Ş., AYDIN S., SERMET S. O., ÖZKAN G., KARACABEY E. (2017). Optimization of Olive Oil Extraction Process by Response Surface Methodology. ,. 15 th Euro Fed Lipid Congress, Ağustos 27-30, UPPSALA, 319-319.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., KARACABEY E. (2018). Texturel Properties of Formulated Oleomargarine using Carnauba Wax and Edible Oils, Refined and Cold Pressed.. 2. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018), Mayıs 2-5, Çeşme/İzmir, 649.
       • 2KODAMAN L., ÇEVİK Ş., TURGUT S. S., ÖZKAN G. (2017). Effects of Cold Pressed Seed Oils Using as Medium in Oil Colours on Drying Time and Color Properties of Paintings. OLEO-005.. 15 th Euro Fed Lipid Congress, Ağustos 27-30, Uppsala, 269-269.
       • 3KODAMAN L., TURGUT S. S., ÇEVİK Ş., ÖZKAN G. (2017). Effects of Essential Oils using as Medium in Oil Colours on Drying Time and Colour Properties of Paintings. 15 th Euro Fed Lipid Congress, Ağustos 27-30, UPPSALA, 330-330.
       • 4EROĞLU S., ÇEVİK Ş., ÖZKAN G. (2017). The Effect of Malaxation Conditions on Yield, Quality Parameters and Antioxidant Properties in Olive Oil Production.. 15 th Euro Fed Lipid Congress, Ağustos 27-30, UPPSALA, 366-366.
       • 5ÇEVİK Ş., DURUKAN H., DEMİRCAN C., KOÇ A., ÖZKAN G. (2017). Determination of the Effect of Ultrason Application on Product Characteristic Properties in Oleogel Production.. 15 th Euro Fed Lipid Congress, Ağustos 27-30, UPPSALA, 423-423.
       • 6ÇEVİK Ş., BARUTÇU M. I., MAZI B. G., ÖZKAN G. (2016). Oleogels of Hazelnut Oil with Unrefined Rose Wax as Spreadable Products. 14th Euro Fed Lipid Congress, Ekim 18-21.
       • 7ÇEVİK Ş., BARUTÇU M. I., MAZI B. G., ÖZKAN G. (2016). Comparison of the Different Vegetable Oil Oleogels with Unrefined Bee Wax. 14th Euro Fed Lipid Congress, Eylül 18-21.
       • 8ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., Kırıcı İ., Kurt F. (2016). Oleogels Preparation from Hazelnut Oil with using Bees wax and its Utilization in Cake Making. 14th EURO FED LIPID CONGRESS, Eylül 18-21, Ghent, 335-335.
       • 9ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., Çakar P., Davutoğlu C. (2016). Preparation of Oleogel from Hazelnut Oil and Sunflower Oil by using Carnauba Wax and its Characterization. 14th EURO FED LIPID CONGRESS, Eylül 18-21, Ghent, 336-336.
       • 10ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., KIRALAN M. (2014). Optimization of Desired and Undesired Flavor Aroma Compounds in Virgin Olive Oil. 12th EURO FED LIPID CONGRESS, Eylül 14.
       • 11ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., KIRALAN M. (2014). Optimization of Major Aroma Compounds in Virgin Olive Oil. 12th EURO FED LIPID CONGRESS, Eylül 14.
       • 12Arslan N., Odabaşı N., ÖZKAN G., ÇEVİK Ş., KARACABEY E. (2014). Green Extraction Technique Microwave To Investigate Possibility of Use to Maslinic and Oleanolic Acids Extraction from Olive Mill Pomace. 12 th Euro Fed Lipid Congress, Eylül 14-17, Montpellier.
       • 13DAĞDELEN A., ÖZKAN G., ÇEVİK Ş., AYDIN S. (2013). Antioxidant Properties and Mineral Compositions of Olive Mill WasteWaters from Eight Olive Cultivars from Turkey. 11th EURO FED LIPID CONGRESS, Ekim 27.
       • 14ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., SERMET S. O., AYDIN S., DALGIÇ L., DAĞDELEN A. (2013). Effect of Geographical Location on Some Physicochemical Quality Parameters and Pigments of Virgin Olive Oils of the Ayvalık Variety. 3 rd İnternational Geography Symposium, Haziran 10.
       • 15ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., DAĞDELEN A., SERMET S. O., AYDIN S., DALGIÇ L. (2013). Determination of Cultivar effect on Phenolic Composition of olive Mill Wastewater Obtained from Olive Cultivars grown Under Same Geographical Condition in Edremit Region, Turkey. 3 rd İnternational Geography Symposium, Haziran 10.
       • 16DAĞDELEN A., ÖZKAN G., ÇEVİK Ş., DALGIÇ L., AYDIN S., SERMET S. O. (2012). Functional Properties of Olive Mill Waste Water from Different Olive Cultivars Grown in South Marmara Turkey. 10th EURO FED LIPID CONGRESS, Eylül 23.
       • 17ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., KIRALAN M., AŞIK H., KÖYLÜOĞLU F., BAYRAK A. (2011). Effect of harvest time on volatile compounds in Memecik olive oil. 9TH EURO FED LIPID CONGRESS, Eylül 18.
        • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
        • 1ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., KIRALAN M., KARACABEY E. (2014). Olgunlaşma Derecesinin Naturel Sızma Zeytinyağı Aroma Bileşenleri Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, Mayıs 28-30, Konya.
        • 2ÇEVİK Ş., ÖZKAN G., KANAR K., BULUŞ H., AYDIN S. (2012). Olgunlaşma Derecesinin Topakaşı Zeytin Meyve ve Yağlarının Fizikokimyasal ve Kimyasal Özellikleri ile Raf Ömürleri Üzerine Etkisi. III. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, Mayıs 16.
         • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
         • 1Kıymetli Yağlarla Zenginleştirilmiş Oleomargarin Optimizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
         • 2Naturel Sızma Zeytinyağı Aroma Profili Optimizasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
          • Akademik Görevler
          • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Gelendost Meslek Yüksekokulu/ Öğretim Görevlisi (2016-...)
           • İdari Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2018-...)
           • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (2018-2020)