KİŞİSEL BİLGİLER
Ali Nadi KAPLAN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ali Nadi KAPLAN
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146781
E-Posta nadikaplan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://orcid.org/0000-0002-0433-7386
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 25.6.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 24.6.2015
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 18.5.2021
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1KAPLAN A. N., TUFAN M. Z., ÖZEL C. (2024). Investigation of some cellulose derivatives effects on concrete properties using response surface methodology. Construction and Building Materials, 416.https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.135115
 • 2ALKAN Ç. M., KAPLAN A. N., SÜZEN A. A. (2021). Experimental and DBN-Based Neural Network Extraction of Radiation Attenuation Coefficient of Dry Mixture Shotcrete Produced Using Different Additives. Radiation Physics and Chemistry, 188, 1-13.https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2021.109636
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1KAPLAN A. N., ÖZEL C. (2023). Polimer Bağlayıcılı Hafif Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, .
  • 2KAPLAN A. N., ÖZEL C. (2022). Polimer Betonların Mekanik Performanslarının Veri Madenciliği Kullanarak Belirlenmesi. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 6, 500-510.https://doi.org/10.46519/ij3dptdi.1138626
  • 3KAPLAN A. N., ÖZEL C. (2021). Perlit ve Pomza Agregalı Polimer Betonların Radyasyon Zırhlama Performanslarının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 16, 287-300.
  • 4AVEY A., MECİTOĞLU Z., ÖZYİĞİT P., TAŞKIN M., PINARLIK M., KAPLAN A. N. (2015). Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle Kaplı Seramik Silindirik Panelin Titreşim Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18, 117-122.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1AKIN S., KAPLAN A. N., ÖZEL C. (2022). Farklı Uzunluktaki Doğal Liflerin Beton Performansı Üzerine Etkileri. Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 6, 80-84.
   • 2ÖZEL C., KAPLAN A. N. (2017). Kendiliğinden Yerleşen Beton Özellikleri Üzerinde Agrega Özelliklerinin Etkisi. Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi (USMTD), 1, 1-6.
    • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1KAPLAN A. N., ÖZEL C. (2022). Polimer Betonların Mekanik Performanslarının Veri Madenciliği Kullanarak Belirlenmesi. 4th International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2022), Mayıs 20-22, BAKÜ.
    • 2AVEY A., KAPLAN A. N. (2016). Fonksiyonel Derecelendirilmiş Kaplamalar ile Kaplı Sandviç Silindirik Kabuğun Kayma Deformasyonlu Kabuk Teorisine Dayali Stabilite Probleminin Çözümü.. IV. International Scientific Conference of Young Researchers, Nisan 29-30.
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ÖZEL C., KAPLAN A. N. (2018). Investigation of Radiation Effects on Polymer ConcretesDesigned with Different Aggregates. 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies inNuclear Applications and Technology, Nisan 20-22, 170-172.
     • 2ÖZDOĞAN H., KAPLAN A. N., ŞEKERCİ M., KAPLAN A. (2018). Comparison of stopping power calculations for magnetite andordinary concrete. 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Nisan 20-22.
     • 3ÖZDOĞAN H., KAPLAN A., ŞEKERCİ M., KAPLAN A. N. (2018). Comparison of penetrating distance calculations for magnetiteand ordinary concrete. 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Nisan 20-22.
     • 4KAPLAN A. N., ÖZEL C., ŞEKERCİ M., ÖZDOĞAN H. (2018). Proton and alpha radiation effects on hematite aggregatedpolymer concretes by using GEANT4. 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Nisan 20-22.
     • 5KAPLAN A. N., ŞEKERCİ M., ÇAPALI V. (2017). Investigation of Proton and Alpha Radiation Effects on Polymer Concrete by Using Geant4. 12th International Conference on Interaction of Radiation with Solids (IRS-2017), Eylül 19-22, Minsk, 98-100.
     • 6AVEY A., DENİZ A., ÖZYİĞİT P., OSMANÇELEBİOĞLU E., PINARLIK M., TAŞKIN M., KAPLAN A. N. (2014). The Stability of Cylindrical Shells With Exponentially Graded Coatings Subjected to Lateral Pressure.. International Civil Engineering Architecture Symposium for Academicians, Mayıs 17-20.
      • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1AVEY A., DENİZ A., ÖZYİĞİT P., OSMANÇELEBİOĞLU E., KAPLAN A. N., DENİZ Y. (2015). Kayma Gerilmeleri İçeren FDM Çekirdeğe Sahip Sandviç Silindirik Kabukların Eksenel Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilitesi.. 19. Ulusal Mekanik Kongresi, Ağustos 24-28.
      • 2AVEY A., TAŞKIN M., ŞAYEV Z. Ş., KAPLAN A. N. (2014). Süpersonik Gaz Akımında Fonksiyonel Değişimli Malzeme İle Kaplı Silindirik Panelin Stabilitesi.. V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Eylül 8-10.
       • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1AVEY A., MECİTOĞLU Z., ÖZYİĞİT P., TAŞKIN M., PINARLIK M., KAPLAN A. N. (2014). Vibration Analysis of Ceramic Cylindrical Panels coated with Functional Gradient Materials.. VII. Internationally Participated National Biomechanics Congress, Mayıs 16-18.
        • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
        • 1Yeni Nesil Bir Yapı Malzemesi Olarak Beton Kumaş Kompozitlerin Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2023, Tamamlandı.
         • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
         • 1Polimer Betonun Radyasyon Zırh Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
         • 2Kayma Deformasyonlu Kabuk Teorisi (KDKT) Kullanarak Fonksiyonel Değişimli Malzemelerle (FDM’ler) Kaplı Sandviç Kabukların Hidrostatik Dış Basınç Yükü Etkisi Altında Stabilite ve Serbest Titreşim Davranışlarının İncelenmesi., -Tübitak 1001, 2016, Tamamlandı.
          • Akademik Görevler
          • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2021-...)
          • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-2021)
          • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/ Araştırma Görevlisi (2016-2018)
           • İdari Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2022-...)
            • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
            • 1İnşaat Mühendisleri Odası (Üye) (2013-...)
             • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
             • 1Mühendislik Alanında Proje Eğitimi - Mapre 2019 (2019-2019) ,Mühendislik Alanında Proje Eğitimi - Mapre 2019, Adana
             • 2Fen Bilimleri Alanında Araştırma Projesi Yazma Eğitimi (2018-2018) ,Fen Bilimleri Alanında Araştırma Projesi Yazma Eğitimi, ISPARTA
              • Verdiği Dersler
              • 1Beton Bileşiminin Hesap Yöntemleri
              • 2Beton Davranışları Ve Analizi
              • 3Beton Teknolojileri Ve Laboratuvarı
              • 4Bitirme Tezi
              • 5İnşaat Mühendisliğinde Tasarım
              • 6İşletmede Mesleki Eğitim
              • 7Kompozit Malzemeler
              • 8Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı
              • 9Malzeme Bilimi Ve Laborayuvarı
              • 10Malzemelerde Şekil Değiştirme Ve Deneysel Analiz
              • 11Mühendislikte Deneysel Tasarım
              • 12Özel Amaçlı Yapı Malzemeleri
              • 13Radyasyon Zırhlayıcı Yapı Malzemelerinin Deneysel Ve Teorik Analizleri
              • 14Yapı Malzemelerinde Durabilite
              • 15Yapı Malzemesi Olarak Polimerler Ve Betonda Kullanımları