KİŞİSEL BİLGİLER
Mustafa Erhan TÜRKOĞLU
Adı Soyadı Öğr. Gör. Mustafa Erhan TÜRKOĞLU
Birimi Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi
Telefon 2462146664
E-Posta mustafaturkoglu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 14.9.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER 7.7.2011
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1Türkoğlu K., TÜRKOĞLU M. E. (2022). Bir Başka Yönetim Mümkün Mü?. Ankara, (pp. 154-164). Detay Yayıncılık.
 • 2KÜÇÜKEŞMEN E., TÜRKOĞLU M. E. (2022). Çeşitli Sektörler Bağlamında Davranışsal Finans Uygulamaları. Ankara, (pp. 83-100). Gazi Kitapevi.
 • 3GÜL T., TÜRKOĞLU M. E. (2021). Örgüt İçi Davranışsal Psikoloji. İstanbul, (pp. 97-112). Beta Yayınevi.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E. (2020). Önlisans Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Boş Zaman Yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 202-231.
  • 2ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E. (2019). Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6, 196-215.
  • 3TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A. (2019). Önlisans Öğrencilerinin Memnuniyet Durumları Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6, 636-654.
  • 4KÜÇÜKEŞMEN E., TÜRKOĞLU M. E., ŞİMŞEK A. (2019). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6, 531-553.
  • 5KÜÇÜKEŞMEN E., TÜRKOĞLU M. E. (2019). Sürdürülebilir Rekabet İçindeki İnovasyonun (Yenileşim) Önemi. Journal of Social and Humanities Sciences Research (Sosyal ve Beşeri bilimler Araştırma Dergisi), 6, 4447-4457.
  • 6TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E. (2019). Yoksulluk ve Çalışan Yoksullar Üzerine Genel Bir Bakış. Journal of Social and Humanities Sciences Research (Sosyal ve Beşeri bilimler Araştırma Dergisi), 6, 4497-4506.
  • 7TÜRKOĞLU M. E., ACAR O. K. (2019). Bireysel Kariyer Planlamanın Öğrenci Ders Başarısı Üzerindeki Etkisi: ISUBÜ Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6, 14-25.
   • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
   • 1KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E. (2019). Üniversite Öğrencilerinin İnovasyon Becerilerinin Değerlendirilmesi: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Örneği. 3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19, Kasım 21-22, BALIKESİR, 276-288.
   • 2ŞİMŞEK A., KÜÇÜKEŞMEN E., TÜRKOĞLU M. E. (2019). Girişimcilik Eğitimiyle İlgili 2008-2019 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Tezleri Üzerine İstatistiksel Bir Araştırma. IV. Internatıonal Entrepreneurshıp, Employment And Career Congress, Ekim 17-20, MUĞLA, 1189-1199.
   • 3KÜÇÜKEŞMEN E., ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E. (2019). 2004-2019 Yılları Arasında Girişimcilik Konusu İle İlgili Yapılan Doktora Tezlerin İncelenmesi. IV. Internatıonal Entrepreneurshıp, Employment And Career Congress, Ekim 17-20, MUĞLA, 1225-1241.
    • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1KÜÇÜKEŞMEN E., TÜRKOĞLU M. E., ŞİMŞEK A. (2019). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (EJSER 5th Internatıonal Symposıum on Socıal Scıences), Nisan 27-29, ANTALYA, 60.
    • 2ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E. (2019). Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (EJSER 5th Internatıonal Symposıum on Socıal Scıences), Nisan 27-29, ANTALYA, 57.
    • 3ŞİMŞEK A., TÜRKOĞLU M. E., KÜÇÜKEŞMEN E. (2019). Önlisans Öğrencilerinin Memnuniyet Durumları Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (EJSER 5th Internatıonal Symposıum on Socıal Scıences), Nisan 27-29, ANTALYA, 58.
     • Akademik Görevler
     • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/İnsan Kaynakları Yönetimi Pr./ Öğretim Görevlisi (2016-...)
      • İdari Görevler
      • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Program Başkanı (2019-2020)
      • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2019-2020)
      • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Program Başkanı (2016-2016)
      • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Program Başkanı (2016-2016)
      • 5Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2016-2019)
      • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2016-2016)