KİŞİSEL BİLGİLER
Gamzepelin AKSOY
Adı Soyadı Arş. Gör. Gamzepelin AKSOY
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta gamzepelinaksoy@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1.7.2015
Yüksek Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6.1.2016
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1ÜREGEN T. G., AKSOY G., KOCA A. (2019). Faz Değiştiren Madde Olarak Nano Katkılı Stearik Asit ve Palmitik Asidin Termofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, , 407-413.https://doi.org/10.35234/fumbd.529987
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1AKSOY G., KARABATAK M. (2019). Ön İşlem Sürecinin K-En Yakın Komşu Algoritmasının Performansına Etkisinin İncelenmesi İ. 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Kasım 7-12.
  • 2AKSOY G., KARABATAK M. (2019). Alışveriş Alışkanlıklarının Veri MadenciliğiSınıflandırma Algoritmaları ile İncelenmesi. I. International Informatics and Software Engineering Conference, Kasım 6-7.
  • 3KARABATAK M., AKSOY G. (2019). Performance Comparison of New Fast Weighted Naïve Bayes Classifier with Other Bayes Classifiers. 7th International Symposium on Digital Forencis and Security, Haziran 10-12, Barcelos.
  • 4KOCA A., VAROL Y., ÖZTOP H. F., MENTEŞ M. C., AKSOY G., YAKUPHANOĞLU F., DERE A. (2015). Thermal Analysis of New Molten Salts Electrolyte for Medium Temperature Thermal Battries. 1st International Congress on Engineering and Natural Sciences, Mayıs 15-19, üsküp.
   • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
   • 1DERE A., AKSOY G., KOCA A., ÖZTOP H. F., YAKUPHANOĞLU F. (2015). Isıl Pillerde Kullanılan (CH2CF2)x ve (CF2CF2)n Katot Malzemelerinin Termofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, Nisan 9-10, Kırıkkale.
   • 2MENTEŞ M. C., AKSOY G., KOCA A., ÖZTOP H. F., VAROL Y., YAKUPHANOĞLU F. (2015). Li2O ve H3BO3 Kimyasal Malzemelerinin Isıl Pillerde Katot Malzemesi Olarak Kullanılabilmesi İçin Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, Nisan 9-10, Kırıkkale.
   • 3AKSOY G., MENTEŞ M. C., ERCAN E., KOCA A., ÖZTOP H. F., VAROL Y., YAKUPHANOĞLU F. (2014). Determining of Thermal Properties of LiCl and LiBr used As Anode Materials inThermal Batteries. THERMAM 2014 and 3rd Rostocker Symposium on Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics, Haziran 12-15, İzmir.
    • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
    • 1Ötektik Erimiş Organik Tuzun Kullanıldığı Yeni Bir Isıl Pilin Geliştirilmesi, -Tübitak 1001, 2015, Tamamlandı.