KİŞİSEL BİLGİLER
Çağdaş TÜRKOĞLU
Adı Soyadı Öğr. Gör. Çağdaş TÜRKOĞLU
Birimi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Telefon 2464114544
E-Posta cagdasturkoglu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ 16.7.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) 26.9.2016
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1TÜRKOĞLU Ç., TURAK K. B., KAPLAN M. (2017). CURRENT DEBATES IN LABOUR ECONOMICS, DEMOGRAPHY GENDER STUDIES. LONDRA, (pp. 65-71). IJOPEC PUBLICATION.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ACAR O. K., TÜRKOĞLU Ç. (2017). Kamuda İşletmecilik Eksenli Değişimle Birlikte Çalışanlarda Örgütsel Bağlılık Ve İş TatminiDüzeyleri: PTT Üzerine Bir Alan Araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19, 93-102.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÇINAR N. F., TÜRKOĞLU Ç., TÜTÜNSATAR A. (2017). KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI/İŞBİRLİĞİ MODELİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA HİZMET MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ: ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSLERİ (ŞEHİR HASTANELERİ) İÇİN BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 215-232.
    • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1ERDEM R., ALKAN A., TÜRKOĞLU Ç., SEZER K. K. (2019). Acil Servis Kültürünü Anlamaya Yönelik Nitel Bir Çalışma. 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ekim 10-13, 1209-1217.
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1KAPLAN M., TURAK K. B., TÜRKOĞLU Ç. (2019). Genç Bireylerde Finansal İyilik Hali. 3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Mart 21-24, Afyonkarahisar, 1088-1091.
     • 2TÜRKOĞLU Ç., KAPLAN M., TURAK K. B. (2019). Ön Lisans Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. 3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Mart 21-24, Afyonkarahisar, 1084-1087.
     • 3TÜRKOĞLU Ç., KAPLAN M., TURAK K. B. (2019). Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri ve Beklentileri. 3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Mart 21-24, Afyonkarahisar, 1257-1260.
     • 4KAPLAN M., TURAK K. B., TÜRKOĞLU Ç. (2019). İşletmelerde Kariyer Gelişiminin Performansa Dayalı Olmayacak Şekli: Kariyerizm. 3. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Mart 21-24, Afyonkarahisar, 1080-1083.
     • 5ÜZÜMCÜ F., ÖZTÜRK N., TÜRKOĞLU Ç. (2018). SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİN/MEZUNLARIN BÖLÜMDENBEKLENTİ VE MOTİVASYONLARININ TATMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ VEBÖLÜME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ekim 11-13, MUĞLA, 1546-1557.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1KARAGÖZ H., TÜRKOĞLU Ç. (2018). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Başarısını Etkileyen Motivasyonların Değerlendirilmesi. Soscon Sosyal Bilimlerİnovasyon Kongresi, Mayıs 11-13.
      • 2TÜRKOĞLU Ç., TURAK K. B., KAPLAN M. (2017). A Research on Job Security of Nurses: A University Hospital Sample. 6. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES 2017), Aralık 14-16, İstanbul, 432.
      • 3ACAR O. K., KARAGÖZ H., TÜRKOĞLU Ç. (2017). The Effect Of Social Media Usage Level On Job Seeking Process: A Research On Students Of Karamanoğlu Mehmetbey University Social Science Vocational School. International Journal of Arts Sciences’ (IJAS), Kasım 14-17, ROMA.
      • 4ACAR O. K., KARAGÖZ H., TÜRKOĞLU Ç. (2017). The Effect Of Social Media Usage Level On Job Seeking Process: A Research On Students Of Karamanoğlu Mehmetbey University Social Science Vocational School. International Journal of Arts Sciences’ (IJAS), Kasım 14-17, ROMA.
      • 5TÜRKOĞLU Ç. (2017). Yetişkinlerde İşlevsel Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin ÜniversiteÖğrencileri Açısından Değerlendirilmesi: Süleyman Demirel ÜniversitesiÖrneği. 1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ekim 13-15, TRABZON, 413-401.
       • Akademik Görevler
       • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr./ Öğretim Görevlisi (2018-...)
       • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr./ Öğretim Görevlisi (2017-2018)
       • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Senirkent Meslek Yüksekokulu/İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/Lojistik Pr./ Öğretim Görevlisi (2015-2016)
        • İdari Görevler
        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlük (2020-...)
        • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Yönetim Ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2018-2018)
        • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Yönetim Ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. Engelli Birim Sorumlusu (2017-...)
        • 4Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.) Diğer Rektörlük (2015-2018)
         • Verdiği Dersler
         • 1Bilimsel Araştırma Teknikleri
         • 2Depolama Ve Stok Yönetimi
         • 3E-Ticaret
         • 4Gnel Ekonomi
         • 5Hastane Yönetim Ve Organizasyonu Iı
         • 6Hastane Yönetim Ve Organizasyonu Iıı
         • 7İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
         • 8Reklamcılık
         • 9Sağlık Hizmetleri Yönetimi
         • 10Sağlık Turizmi
         • 11Tıbbi Dokümantasyon
         • 12Tıbbi İstatistik
         • 13Tıbbi Terminoloji