bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
İlhami MORÇİN
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi İlhami MORÇİN
Birimi Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Bölüm Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Telefon
E-Posta ilhamimorcin@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 30.5.2011
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ. (2017). ''Sakin Şehirlerin Tanıtımında Gastronomi Kimliğinin Kullanımı: Türkiye Örneği'', M.Doğan ve F. Morady (Eds.) in Current Debates in Tourism Development Studies, London: IJOPEC.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ. (2014). Otel Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Tutum Düzeyleri: 4 Yıldızlı Bir Otelin Odalar Bölümünde Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.3, s.25-34.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 MORÇİN,İ., ERDOĞAN MORÇİN, S. (2018), Ücret & Ek Olanakların Öğrencilerin Turizm Sektöründe Kariyer Yapma İsteğine Etkisi: Erzurum Örneği, Turizm & Araştırma Dergisi, 7 (1), 20-33.
 • 2 MORÇİN, İ., ERDOĞAN MORÇİN,S. (2015). Kırsal Rekreasyona Katılım İsteğinin Katılım Sıklığına Etkisi: Çıldır Lisesi Örneği, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, C.4,S.11,s.116-129.
 • 3 SAĞLIK, E., MORÇİN, İ.,ERDOĞAN MORÇİN,S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Kırsal Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımını Etkileyen Kısıtlayıcılar: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği, Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, Aralık, s.86-92.
 • 4 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN,İ. (2013) Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Adana'daki Seyahat Acenteleri Örneği, Vizyoner Dergisi, C.4 , S.9, s.70-80.
 • 5 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ. (2013). Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Adana'daki Seyahat Acenteleri Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, C.5, S.4, s.71-86.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN,İ., Odalar Bölümü Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Tutum Düzeyleri: Dört Yıldızlı Bir Otelde Uygulama, VII.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuşadası, 3-6 Nisan, 2014.
 • 2 MORÇİN, İ., ERDOĞAN MORÇİN, S., Yiyecek-İçecek Bölümü Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Tutumları: Dört Yıldızlı Bir Otelde Uygulama, VII.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuşadası, 3-6 Nisan, 2014
 • 3 SAĞLIK, E., MORÇİN, İ., ERDOĞAN MORÇİN, S., Üniversite Öğrencilerinin Kırsal Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımını Etkileyen Faktörler Nelerdir? Çıldır Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tutumları', III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi , Kuşadası, 4-6 Nisan, 2014.
 • 4 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ., ÇALKIN, Ö., Seyahat İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hangi Nitelikte Olmalı? Seyahat İşletmeciliği Bölümü Öğrencilerinin Değerlendirmeleri, III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası, 4-6 Nisan, 2014.
 • 5 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN, İ., Seyahat Acentesi İşgörenlerinin Örgütsel Özdeşleşme Tutumlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Adana Örneği, III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası, 4-6 Nisan, 2014.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erdoğan Morçin, S., Morçin, İ.Özdemir, Ö.C. (2017), "Öğrencilerin Eğitim Alanlarında Kariyer Yapma İstekleri: Çıldır MYO Örneği", III.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 21-23 Ekim, Antalya
 • 2 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN,İ., KORKMAZ ÖZCAN, Z. (2017). Türk Kültüründe Liderlik: Kavramsal Bir Değerlendirme, 2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 10-11 Kasım, Ankara.
 • 3 ERDOĞAN MORÇİN, S., Morçin, İ. (2017). 'Turizm Öğrencilerinin Liderlik Yetenekleri: Sarıkamış Örneği', II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25-26 Kasım, Antalya.
 • 4 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN,İ. (2017). 'Otel Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetlerinin Turizm Eğitimi Alma Durumuna Göre Karşılaştırılması: Antalya Örneği', II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25-26 Kasım, Antalya.
 • 5 Erdoğan Morçin, S., Morçin, İ., Özdemir, Ö.C. (2017), "Autonomy Values Of Students: The Sample of Çıldır Vocational School", II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 21-23 Ekim, Antalya.
 • 6 Morçin, İ., Erdoğan Morçin, S. (2017), "Use of Gastronomy Identity For Introduction of Cittaslows: The Case of Turkey", VI. International Congress on Current Databases in Social Sciences, 14-16 December , İstanbul, Turkey.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Ardahan Mutfağının Korunması, Ardahan Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, 2013, Araştırmacı.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu müdür yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Genel Turizm
Konukla İletişim
Menü Planlama
Mutfak Planlama
Otel işletmelerinde maliyet analizi
Soslar
Turizm Ekonomisi
Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizi
Yöresel Mutfaklar
Ziyafet ve İkram Hizmetleri
Yukarı çık