KİŞİSEL BİLGİLER
Kutay ÖZDEMİR
Adı Soyadı Öğr. Gör. Kutay ÖZDEMİR
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi
Telefon 2462146687
E-Posta kutayozdemir@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 24.6.2014
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 20.7.2016
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1LİMON S., ÖZDEMİR K. (2020). Tüm Yönleriyle Kariyer Yönetimi. Ankara, (pp. 195-211). Nobel Akademik Yayıncılık.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1MÜCEVHER M. H., DEMİRGİL Z., ÇETİNCELİ K., ÖZDEMİR K. (2020). Örgütsel Davranış Alanındaki Yönelimler: Örgütsel Davranış Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Bibliyometrik Analizi. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 24-36.
  • 2ÖZDEMİR K., ÖZKUL A. S. (2016). The Relationship Between Emotional Intelligence Dimensions and Leadership Practices: A Study on White-Collar Employees in Defense Industry. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 1449-1463.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1GÜNAY A., ÇETİNCELİ K., ÖZDEMİR K. (2018). Etik Liderlik, İşgören Sessizliği ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, , 675-686.
    • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1ÖZDEMİR K. (2022). Otantiklik ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: Duygusal Zekânın Aracı Rolü. 3. Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşerî Bilimler Kongresi, Ocak 4, Adana.
     • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ÖZDEMİR K., YILMAZER T., GÜNAY A. (2019). Psikolojik İyi Oluş ve İyimserliğin Sürekli Umut ve Akademik Özyeterlik Değişkenleriyle Yordanması. 7. Örgütsel Davranış Kongresi, Kasım 1-2, Burdur, 1242-1253.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1GÜNAY A., ÇETİNCELİ K., ÖZDEMİR K. (2018). Etik Liderlik, İşgören Sessizliği ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, Nisan 26-28, 101-105.
       • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
       • 1GÜNAY A., ÇELİK R., ÇARIKÇI İ. H., YALÇIN A., ÖZDEMİR K. (2020). Tüm Yönleriyle Kariyer Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık.
        • Akademik Görevler
        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/İşletme Yönetimi Pr./ Öğretim Görevlisi (2017-...)
         • İdari Görevler
         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kalite Kurulu Üyeliği (2021-...)
         • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2017-2018)
          • Verdiği Dersler
          • 1Entelektüel Sermaye Yönetimi
          • 2E-Ticaret
          • 3İnsan Kaynakları Planlaması
          • 4İnsan Kaynakları Yönetimi
          • 5İnsan Kaynakları Yönetimi 1
          • 6İnsan Kaynakları Yönetimi 2
          • 7Kariyer Planlama
          • 8Lojistikte İnsan Kaynakları Yönetimi
          • 9Örgütsel Davranış
          • 10Pazarlama