KİŞİSEL BİLGİLER
Cihan ÖZGÜR
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Cihan ÖZGÜR
Birimi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Bölüm Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İş Sağlığı Ve Güvenliği
Telefon 2463512900
E-Posta cihanozgur@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.7.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 23.7.2014
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ) 30.7.2018
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 8.2.2019
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1ÖZGÜR C. (2021). DEZENFEKSİYON ÜNİTESİ RİSK ANALİZİ: İÇME SUYU ARITMA TESİSİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10, 16-22.https://doi.org/10.28948/ngumuh.741014
 • 2ÖZGÜR C., Barış D., KAÇIKOÇ M., KAPLAN B. Ş. Ş. (2020). SU KAYNAKLARINDA VE ŞEBEKELERDE ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK AZOTUN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN İZLENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8, 961-972.https://doi.org/10.21923/jesd.724137
 • 3ÖZGÜR C. (2020). DÜŞÜK BROMÜR VE ORGANİK MADDE İÇEREN SU KAYNAKLARI İÇİN ÖN DEZENFEKTAN SEÇİMİNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME METOTLARININ UYGULANMASI. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 25, 1039-1059.https://doi.org/10.17482/uumfd.745419
  • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ÖZTÜRK E., TANAÇAN E., ÖZGÜR C., HASANOĞLU Ö. P., KİTİŞ M. (2019). Sürdürülebilir Kalkınmada Proaktif Bir Yaklaşım: Temiz Üretim ya da Eko-verimlilik. Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4, 113-162.
  • 2ÖZTÜRK E., HASANOĞLU P., TANAÇAN E., ÖZGÜR C., KARABOYACI M., KİTİŞ M. (2018). Tekstil sektöründe temiz üretim potansiyelinin değerlendirilmesi. Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3, 79-107.
  • 3ÖZGÜR C., Tanaçan E., Güncan A., ÖZTÜRK E., COŞKUN S., CİVELEKOĞLU G. (2016). Atık floresan lambalardan nadir toprak elementlerinin ekstraksiyon potansiyelinin araştırılması. Çevre Bilim Teknoloji Dergisi, 1, 92-98.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1Mutlu V., ÖZGÜR C., KAPLAN B. Ş. Ş. (2018). Determination of Carbon Footprint In Rubber Industry. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 2, 139-146.https://doi.org/10.30516/bilgesci.434223
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ÖZGÜR C., COŞKUN S., AKÇİL A. U., BEYHAN M., ÜNCÜ İ. S., CİVELEKOĞLU G. (2016). Combined oxidative leaching and electrowinning process for mercury recovery from spent fluorescent lamps. Waste Management, 57, 215-219.https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.03.039
    • 2ÖZGÜR C., COŞKUN S., Güncan A., CİVELEKOĞLU G. (2014). INVESTIGATION OF THE RECOVERY POTENTIAL OF MERCURY FROM SPENT TUBULAR FLUORESCENT LAMPS BY ELECTROWINNING PROCESS. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 23, 3199-3201.https://doi.org/CA2NK
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ÖZGÜR C. (2020). İçme Suyu Arıtımında Kullanılan Dezenfektanların Çevresel Risk Analizi. 3rd International Conference on Resource Recovery in Environmental Engineering, Aralık 11-12, İstanbul, 74-81.
     • 2ÖZGÜR C., ÖZTÜRK E. (2020). Pentaklorobenzen’in Kaynakları, Çevresel Taşınımı ve Risk Karakterizasyonu. 3rd International Conference on Resource Recovery in Environmental Engineering, Aralık 11-12, İstanbul, 56-63.
     • 3ÖZGÜR C. (2020). 2-MIB ve GeosminGideriminde UV tabanlı İleri Oksidasyon Proseslerinin Karşılaştırılması. 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Kasım 12-14, Aydın.
     • 4ÖZGÜR C., KAPLAN B. Ş. Ş., ATEŞ N., KİTİŞ M. (2018). Isparta içme suyu kaynağında farklı dezenfeksiyon senaryoları için dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşum potansiyelinin belirlenmesi. 1st International Potable Water and Waste Water Symposium, DSİ, Dec. 6-7, Afyonkarahisar, Turkey, Aralık 6-7, Afyonkarahisar, 437-444.
     • 5COŞKUN S., ÖZGÜR C., GÜNCAN A., COŞKUNSU S., CİVELEKOĞLU G. (2014). Management of Mercury Risk Originated from Spent Fluorescent Lamps in Turkey. 4th International Conference Industrial and Hazardous Waste Management, Eylül 2-5, CRETE.
     • 6COŞKUN S., ÖZGÜR C., GÜNCAN A., COŞKUNSU S., CİVELEKOĞLU G. (2013). The Mercury Recovery from The Spent Fluorescent Lamps Using Chemical Leaching and Heterogeneous Photocatalytic Reduction. 14th International Waste Management and Landfill Symposium, Eylül 30-4, CAGLIARI.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÖZGÜR C., AYKUT Ş. B., KAPLAN B. Ş. Ş. (2020). DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNÜ ÖNCÜLLERİ ve 2-MIB VE GEOSMİN GİDERİMİ İÇİN İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİNİN İNCELENMESİ. 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Kasım 12-14, Aydın.
      • 2Şenel K., Aykut B., ÖZGÜR C., KAPLAN B. Ş. Ş. (2019). INVESTIGATION OF TREATABILITY OF FISH NET CLEANING WATER BY FENTON PROCESS. 1st International Conference on Environment, Technology and Management, Haziran 27-29, Niğde.
      • 3Aykut B., Şenel K., ÖZGÜR C., KAPLAN B. Ş. Ş. (2019). THE FORMATION POTENTIAL OF TOTAL ORGANIC HALOGENS IN LOW SUVA SURFACE WATERS. 1st International on Environment, Technology and Management, Haziran 27-29.
      • 4Aykut B., Şenel K., ÖZGÜR C., KAPLAN B. Ş. Ş. (2018). Halogenated Disinfection By-Products In Isparta Drinking Water Distribution System. 3rd International Conference on Civil and Environmental Technology (ICOCEE), Nisan 24-27, İzmir.
      • 5ÖZGÜR C., Barış D., CİVELEKOĞLU G., KAPLAN B. Ş. Ş. (2018). Using Predictive Models to Evaluate Haloacetonitriles Formation In Low-Suva Waters. 3rd International Conference on Civil and Environmental Technology (ICOCEE), Nisan 24-27, İzmir, 386-386.
      • 6KAPLAN B. Ş. Ş., ÖZGÜR C., HARMAN B. İ., KÖSEOĞLU H., CİVELEKOĞLU G., KİTİŞ M. (2017). Seasonal variations of water quality in Egirdir Lake.. Ecology Symposium-2017, May 11-13, Kayseri, Turkey, Mayıs 11-13, Kayseri, 298.
      • 7ÖZGÜR C., Barış D., Öztürk Z., Genişoğlu Ş., KAPLAN B. Ş. Ş. (2017). OCCURRENCE OF TRIHALOMETHANES IN ISPARTA CITY, TURKEY. Chemistry and Chemical Technology, Nisan 28-28, Kaunas.
      • 8ÖZGÜR C., HARMAN B. İ., CİVELEKOĞLU G., KAPLAN B. Ş. Ş. (2015). Formation, Occurrence and Precursors of Haloacetonitriles in Drinking Water System: A Review. International Conference on Environmental Science and Technology, Eylül 9-13, SARAJEVO.
      • 9ÖZGÜR C., KAPLAN B. Ş. Ş. (2015). Occurence and Precursors of Haloacetonitriles in Drinking Water– A Review. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Mayıs 20-23, NEVŞEHİR, 167-167.
       • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ÖZGÜR C., Tanaçan E., Güncan A., ÖZTÜRK E., CİVELEKOĞLU G. (2015). Atık floresan lambalardan nadir toprak elementlerinin ekstraksiyon potansiyelinin araştırılması. 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
       • 2ÖZTÜRK E., Tanaçan E., ÖZGÜR C., HASANOĞLU P., KİTİŞ M. (2015). Sürdürülebilir kalkınmada proaktif bir yaklaşım: Temiz üretim ya da eko-verimlilik. 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
       • 3ÖZTÜRK E., HASANOĞLU P., Tanaçan E., ÖZGÜR C., KİTİŞ M. (2015). Tekstil sektöründe temiz üretim potansiyelinin değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
       • 4Tanaçan E., ÖZGÜR C., ÖZTÜRK E., YETİŞ Ü., KİTİŞ M. (2015). Temiz üretim yaklaşımı kapsamında tekstil merserizasyon atıksularından kostik geri kazanım yöntemlerinin değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
       • 5Tanaçan E., ÖZGÜR C., ÖZTÜRK E., ÇELİK M. E., YİĞİT N. Ö., KİTİŞ M. (2015). Karbon nanotüp katkılı membranlar ile su desalinasyon sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
       • 6GÜNCAN A., COŞKUN S., ÖZGÜR C., CİVELEKOĞLU G. (2013). Atık floresan lambalarda alüminyum karakterizasyonu. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Eylül 12-14, ANKARA.
        • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ÖZGÜR C., TANAÇAN E., ÖZTÜRK E., KAPLAN B. Ş. Ş. (2015). İçme Suyunda Azot Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumu. 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ekim 15-17, Bursa.
         • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
         • 1ÖZGÜR C., COŞKUN S., Güncan A., CİVELEKOĞLU G. (2013). Recovery of Mercury From Spent Fluorescent Lamps By Electrowinning Process. 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact onLife in the Mediterranean Region., Eylül 28-1, 195-195.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
          • 1Farklı Su Kaynaklarında ve Şebekelerde Karbonlu ve Azotlu Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumu. Proje No: 4722-D2-16, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
          • 2İçme Suyu Kaynaklarında ve Şebekelerde Azot Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin ve Öncüllerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi-Proje No: 113Y416, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1001, 2017, Tamamlandı.
          • 3Atık Floresan Lambalardan Cıvanın Uzaklastırılması ve Geri Kazanımı-Proje No: 110Y264, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1001, 2013, Tamamlandı.
           • Akademik Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu/Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü/İş Sağlığı Ve Güvenliği Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2021-...)
            • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
            • 1American Membrane Technology Associations (Üye) (2017-...)
            • 2International Water Association (Üye) (2017-...)
             • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar
             • 1Ar-Ge Projesi Hazırlama Ve Yürütme (2020-2020) ,The 3Rd International Congress Of Agriculture, Environment And Health, Aydın/Turkey
             • 2Kromatografik Analizler İçin Farklı Numunelerde Örnek Hazırlama Metodları (2020-2020) ,The 3Rd International Congress Of Agriculture, Environment And Health, Aydın/Turkey
             • 3Sporcu Beslenmesi, Spor Ve Sporcu Beslenmesine Genel Bakış Sporcularda Sıklıkla Uygulanan Diyetlerin Karşılaştırılması (2020-2020) ,The 3Rd International Congress Of Agriculture, Environment And Health, Aydın/Turkey
              • Verdiği Dersler
              • 1Acil Durum Planı
              • 2Anaerobik Arıtmanın Temel İlkeleri
              • 3Arıtma Çamurları
              • 4Arıtma Tesisi İşletimi
              • 5Atıksuların Arıtılması
              • 6Bilgisatar Destekli Tasarım
              • 7Bilgisayarlı Tasarım
              • 8Çevre Esasları
              • 9Çevre Koruma
              • 10Çevresel Etki Değerlendirmesi
              • 11Elektrik İş Güvenliği
              • 12Fiziksel Risk Unsurları
              • 13Genel Güvenlik
              • 14Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği
              • 15Gürültü Ve Titreşim
              • 16Hasar Analizi
              • 17İlk Yardım 1
              • 18İlk Yardım I
              • 19İlk Yardım Iı
              • 20İnşaat İş Yerlerinde İş Güvenliği
              • 21İnşaat İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
              • 22İş Düzeni
              • 23İş Ve İşçi Sağlığı
              • 24İşçi Sağlığı Ve Meslek Hastalıkları
              • 25İşçi Sağlığı Ve Mesleki Hastalıklar
              • 26Kalite Yönetim Sistemleri Ve Iso 14001
              • 27Kalkülüse Giriş I
              • 28Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
              • 29Matematik
              • 30Proje Yönetimi
              • 31Teknik Çizim Ve Anlatım
              • 32Temel İşlemler
              • 33Yangından Korunma Yöntemler
              • 34Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği