bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Barış IŞILDAK
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Barış IŞILDAK
Birimi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Telefon 2465413620
E-Posta barisisildak@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 22.7.2014
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 23.2.2017
Doktora
İLGİ ALANLARI
İşletme, İşletme Yönetimi, Sivil Havacılık, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Yer Hizmeti, Havacılık Yönetimi
YAYINLAR
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Yıldırım, A., Işıldak, B., "İşletme Yönetimi Programı Öğrencilerinin İnsan Kaynakları Yönetimi İzdüşümünde Staj Eğitimlerinin Etkililiği Üzerine Bir Araştırma: Keçiborlu Myo Örneği”, III.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB), Gaziantep, 21-22 Haziran 2018.
  • 2 Işıldak B., Yıldırım, A., "Havalimanı Yer Hizmetlerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Örgütsel Özdeşleşme ve İş Tatminleri Üzerindeki Rolü”, Business & Organization Research Kongresi (BOR), Karabük, 12-14 Eylül 2018.
  • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Işıldak, B., Yıldırım, A., "Havacılık Emniyetinde İnsan Hatalarını Azaltmada İletişim Davranışları”, 9. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi (ICSSCA - IX), Antalya, 21-22 Mart 2019.
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 IŞILDAK Barış, 2017, "Havalimanı Hizmetini ve Müşteri Memnuniyetini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta / TÜRKİYE Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku
Bankacılık ve Sigortacılıkta Bilgisayar Kullanımı
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Ekonomi
Emergency Prosedürleri
Etkili Sunum Teknikleri
Havacılık Esasları ve Terminolojisi
Havacılıkta İletişim
Havacılıkta İlk Yardım
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşletme 1
Kabinde İkram Yöntemleri
Meslek Etiği
Mikro Ekonomi
Ofis Programları
Sektör Uygulamaları 1
Sosyal Sorumluluk ve Etik
Tarımsal İşletmecilik
Vergi Hukuku
Yolcu Hizmetleri
Yukarı çık