KİŞİSEL BİLGİLER
Serdar YETİŞEN
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Serdar YETİŞEN
Birimi Gönen Meslek Yüksekokulu
Bölüm Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Sigortacılık
Telefon 2462812300
E-Posta serdaryetisen@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 12.7.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) 16.12.2015
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 12.7.2023
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1TÜRKOĞLU M., YETİŞEN S., DURAN G. (2021). The Different Approaches of Academic Disciplines to the Phenomenon of Migration. Ankara, (pp. 319-334). Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
  • Alanında, uluslararası yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1YETİŞEN S., TÜRKOĞLU M. (2021). İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 1- İktisat Uygulamaları. Ankara, (pp. 257-275). Gazi Kitapevi.
   • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1IŞIK M. S., YETİŞEN S., KUTGİ D. (2018). Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar. Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1YETİŞEN S., DULUPÇU M. A. (2022). Türkiye’de Bulunan Düzey 3 Bölgelerinin Finansal Dirençlilik Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. İdealkent, 14, 158-183.https://doi.org/10.31198/idealkent.1157496
    • 2YETİŞEN S., ÜNLÜ H. G. (2019). Yükseköğretimde Kalite Perspektifi: 2007 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Karşılaştırılması. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7, 72-89.
    • 3TÜRKOĞLU M., YETİŞEN S. (2018). Türkiye’de 2008 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırılması. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6, 649-675.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1TÜRKOĞLU M., DURAN G., YETİŞEN S. (2022). TÜRKİYE’DE E-TİCARET ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 462-476.https://doi.org/10.55179/dusbed.1013372
     • 2YETİŞEN S., TÜRKOĞLU M., DURAN G. (2022). Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Üyelerinin Hoşnutsuzluk İndeksi Kapsamında Değerlendirilmesi (2008-2021). Economics Literature, 4, 43-56.https://doi.org/10.22440/elit.4.2.1
     • 3TÜRKOĞLU M., YETİŞEN S. (2016). Düzey 2 Bölgelerinde Eğitim ve Sağlık Açısından Beşeri Sermaye Yapısının Panel Veri Analizi İle Karşılaştırılması. Vizyoner Dergisi, 7, 66-80.
     • 4YETİŞEN S., IŞIK M. S., ÜNLÜ H., SEZGİN A., DULUPÇU M. A. (2016). Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısı Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması (2007-2011). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , 891-911.
     • 5TÜRKOĞLU M., YETİŞEN S., SEZGİN A. (2016). Düzey 2 Bölgelerinde Bölgesel Rekabet, Kültür ve Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer Açısından Beşeri Sermaye Yapısının Panel Veri Analizi İle Karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 199-215.
      • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1TÜRKOĞLU M., DURAN G., YETİŞEN S. (2022). Tüketicilerin Açık Artırma Siteleri Hakkındaki Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama. Sosyoekonomi, 30, 269-289.https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.04.15
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ÜNLÜ H., YETİŞEN S. (2018). 2007 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırılması. 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kasım 2-3, Antalya, 76-117.
       • 2TÜRKOĞLU M., GÜNGÖR D., DERER E., YETİŞEN S. (2016). Antalya-Burdur-Isparta’da Kadın Girişimciler ve SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi. Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Politika Kongresi, Kasım 26-27, İstanbul, 1845-1861.
       • 3TÜRKOĞLU M., ÖKTEN S., YETİŞEN S. (2016). Dış Borçların ve Yurtiçi Tasarrufların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Bir Zaman Serisi Yaklaşımı. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ekim 13-15, Elazığ, 2695-2712.
       • 4YETİŞEN S., SEZGİN A., DEMİREL O. (2016). The Comparison Of The Structure Of Human Capital With Indexing Method In The NUTS 2 Region Of Turkey (2007-2011). 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ekim 13-15, Elazığ, 3044-3063.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1YETİŞEN S., TÜRKOĞLU M. (2018). Comparison of Strategic Plans of State Universities Established in 2008 in Turkey. International Conference On Social Science Research, Eylül 5-9, Prizren.
        • 2YETİŞEN S., TÜRKOĞLU M., SEZGİN A., DULUPÇU M. A., DEMİREL O. (2016). Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması: TR li ve TR siz Avrupa Birliği (2000-2013). Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, Eylül 28-30, Bakü.
         • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
         • 1İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısının Karşılaştırılması: Panel Veri Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
          • Akademik Görevler
          • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Gönen Meslek Yüksekokulu/Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/Bankacılık Ve Sigortacılık Pr./ Öğretim Görevlisi (2017-...)
           • İdari Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı (2019-...)
           • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2018-...)
           • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2018-2018)
           • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2018-2018)
            • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
            • 1Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (Üye) (2017-...)