KİŞİSEL BİLGİLER
Yalçın YALÇINKAYA
Adı Soyadı Öğr. Gör. Yalçın YALÇINKAYA
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Muhasebe Ve Vergi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
Telefon 2462146673
E-Posta yalcinyalcinkaya@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 18.6.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) 14.7.2017
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1YALÇINKAYA Y. (2020). Theoretical and Applied Studies on Turkish Economy Vol. I. LONDON, (pp. 401-417). IJOPEC Publication Limited.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1YALÇINKAYA Y., DULUPÇU M. A., BAYKUL A. (2018). TOPSIS YÖNTEMİ İLE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN YATIRIM ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İBBS DÜZEY 3 ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5, 90-107.
   • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
   • 1DULUPÇU M. A., BAYKUL A., YALÇINKAYA Y. (2017). TOPSIS Yöntemi İle Organize Sanayi Bölgelerinin Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi: İBBS Düzey 3 Üzerine Bir Uygulama. 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Ekim 12-14, BURDUR.
   • 2YALÇINKAYA Y., SEZGİN A., DULUPÇU M. A. (2016). Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinin Yatırım Ortamı Bileşenleri Açısından Değerlendirilmesi. 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Aralık 1-2, ISPARTA.
    • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
    • 1Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2019, Tamamlandı.
    • 2Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinin Yatırım Ortamının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans Projesi, Proje No: 4409-YL1-15, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
    • 3Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, 2017, Tamamlandı.
     • Akademik Görevler
     • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Muhasebe Ve Vergi Bölümü/Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Pr./ Öğretim Görevlisi (2017-...)
      • İdari Görevler
      • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Muhasebe Ve Vergi Bölümü Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Pr. Bölüm Başkanı (2018-...)
      • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkan Yardımcısı (2017-2018)