Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
İbrahim DURSUN
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi İbrahim DURSUN
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta ibrahimdursun@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 10.7.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 24.7.2017
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YAZICI, N., BABALIK, A.A., DURSUN, İ., 2018. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Erozyon Kontrolünde Kullanımı. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 2-3 Kasım 2018, Sayfa: 417-424 ,Antalya
 • 2 YAZICI, N., BABALIK, A.A., DURSUN, İ., 2018. Orman İçi Rekreasyonel Faaliyetlerin Çevreye ve Toprak Üzerine Olumsuz Etkileri. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 2-3 Kasım 2018, Sayfa: 425-435 , Antalya
 • 3 DURSUN, İ., BABALIK, A.A., 2018. Ormaniçi Meralarda Floristik Kompozisyonun Belirlenmesi: Aksu-Çatoluk Merası Örneği. 1. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Silvopastoral Sistemler ve Konargöçer Toplumlar Sempozyumu (ISNOS-MED 2018) Bildiriler Kitabı, 22-24 Ekim 2018,Sayfa: 74-79 , Isparta
 • 4 BABALIK, A.A., FAKİR, H., DURSUN, İ., 2018. Otlatmanın Mera Vejetasyon Yapısı Üzerine Etkileri. 1. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Silvopastoral Sistemler ve Konargöçer Toplumlar Sempozyumu (ISNOS-MED 2018) Bildiriler Kitabı, 22-24 Ekim 2018,Sayfa: 69-73 , Isparta
 • 5 DURSUN, İ., ERCAN A., BABALIK, A.A., 2018. Isparta İli Boğazyanı Merasının Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Silvopastoral Sistemler ve Konargöçer Toplumlar Sempozyumu (ISNOS-MED 2018) Bildiriler Kitabı, 22-24 Ekim 2018,Sayfa: 64-68 , Isparta
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 BABALIK, A. A., YAZICI, N., DURSUN, İ., 2018. Farklı Arazi Kullanım Durumlarının Su Kaynakları Üzerine Etkileri. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EURASIANBIOCHEM-2018) Bildiriler Kitabı, 26-27 Nisan, p. 1141, Ankara
 • 2 YAZICI, N., BABALIK, A. A., DURSUN, İ., 2018. Isparta İlinin Su Kaynakları, Sorunları ve Çözüm Önerileri. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EURASIANBIOCHEM-2018) Bildiriler Kitabı, 26-27 Nisan, p. 1149, Ankara
 • 3 YAZICI, N., BABALIK, A. A., DURSUN, İ., 2018. Baraj Havzalarının Ağaçlandırılması ve Su Kaynaklarına Etkileri. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EURASIANBIOCHEM-2018) Bildiriler Kitabı, 26-27 Nisan, p. 1146, Ankara
 • 4 BABALIK, A. A., YAZICI, N., DURSUN, İ., 2018. Doğal Afetler İçinde Sel ve Taşkınların Önemi. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EURASIANBIOCHEM-2018) Bildiriler Kitabı 26-27 Nisan, p. 1142, Ankara
 • 5 BABALIK, A.A., YAZICI, N., DURSUN, İ., 2018. İklim Değişikliği, Kuraklık ve Türkiye. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUÇEV-2018) Bildiriler Kitabı, 22-24 Mart 2018, p. 2221, Bursa
 • 6 DURSUN, İ., YAZICI, N., BABALIK, A.A., 2018. Çevresel Problemlerin Isparta İli Ölçeğinde Değerlendirilmesi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUÇEV-2018) Bildiriler Kitabı, 22-24 Mart 2018, p. 2190, Bursa
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık