KİŞİSEL BİLGİLER
İbrahim DURSUN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DURSUN
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146494
E-Posta ibrahimdursun@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 10.7.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 24.7.2017
Doktora ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 17.11.2022
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1DURSUN İ., BABALIK A. A., SAUD S. (2023). Innovative Research in Agriculture, Forest and Water Issues. İzmir, (pp. 155-176). Duvar Publishing.
 • 2PAMUKOĞLU M. Y., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2023). Academic Research and Reviews in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences. (pp. 285-298). Platanus Publishing.
 • 3DURSUN İ., BABALIK A. A. (2023). TARIM, ORMAN VE SU BİLİMLERİNDE İLERİ VE ÇAĞDAŞ ÇALIŞMALAR. (pp. 17-41). Duvar Yayınları.
 • 4YAZICI N., DURSUN İ. (2021). Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik Çalışmalar. İzmir, (pp. 61-78). Duvar Yayınları.
 • 5YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2021). Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - II. Ankara, (pp. 279-298). Gece Kitaplığı / Gece Publishing.
 • 6BABALIK A. A., DURSUN İ., YAZICI N. (2021). Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - I. Ankara, (pp. 181-205). Gece Kitaplığı / Gece Publishing.
 • 7BABALIK A. A., DURSUN İ. (2021). ACADEMIC STUDIES IN AGRICULTURE, FORESTRY AND AQUACULTURE SCIENCES. İzmir, (pp. 4-20). Duvar Publishing.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1DEMİR S., DURSUN İ. (2024). Assessment of pre- and post-fire erosion using the RUSLE equation in a watershed affected by the forest fire on Google Earth Engine: the study of Manavgat River Basin. Natural Hazards, 120, 2499-2527.https://doi.org/10.1007/s11069-023-06291-5
  • 2BABALIK A. A., YAZICI N., FAKİR H., DURSUN İ. (2021). PLANT DIVERSITY OF THE KIZILOVA FOREST GAP RANGELAND IN THE SOUTHERN REGION OF TURKEY. Fresenius Environmental Bulletin and Advances in Food Sciences, 30, 7750-7759.
  • 3BABALIK A. A., YAZICI N., FAKİR H., DURSUN İ. (2019). Determination of the Certain Vegetation Characteristics of Kızılova Forest Pasture Located in the South of Turkey. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 17, 521-532.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1DURSUN İ., BABALIK A. A. (2023). DETERMINING THE AMOUNT OF SOIL LOST BY EROSION BY USING GEOTEXTILE IN DIFFERENT LAND USE TYPES: A CASE STUDY OF KARAM CREEK SUB-BASIN. Turkish Journal of Forest Science, 7, 138-154.https://doi.org/10.32328/turkjforsci.1298932
   • 2DURSUN İ., BABALIK A. A. (2023). Burdur Gölü Havzasındaki morfometrik parametrelerin ve erozyon durumunun değerlendirilmesi. Turkish Journal of Forestry, 24, 25-38.https://doi.org/10.18182/tjf.1205157
   • 3DEMİR S., DURSUN İ. (2023). DETERMINING BURNED AREAS USING DIFFERENT THRESHOLD VALUES OF NDVI WITH SENTINEL-2 SATELLITE IMAGES ON GEE PLATFORM: A CASE STUDY OF MUĞLA PROVINCE. Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 7, 117-130.
   • 4DURSUN İ., BABALIK A. A. (2021). De Martonne-Gottman ve Standart Yağış İndeksi yöntemleri kullanılarak kuraklığın belirlenmesi: Isparta ili örneği. Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, , 192-201.https://doi.org/10.18182/tjf.944195
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1DURSUN İ., YAZICI N. (2022). Köppen-Trewartha ve Thornthwaite Yöntemlerine Göre Isparta Yöresi İklim Tipinin Belirlenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 8, 264-279.https://doi.org/10.21324/dacd.102502
    • 2DURSUN İ., BABALIK A. A. (2018). Isparta İli Çatoluk Ormaniçi Merasının Vejetasyon Yapısının Belirlenmesi. Turkish Journal of Forestry, 19, 233-239.
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1BABALIK A. A., YAZICI N., DURSUN İ. (2019). İklim değişikliği ve havza yönetimi. 2nd International Conference on Technology and Science (Techno-Science 2019),, Kasım 14, Burdur.
     • 2YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Isparta Orman Varlığının Durumu ve Zamansal Değişimin İrdelenmesi. International Marmara Sciences Congress (IMASCON-Autumn 2019), Kasım 1-3, Kocaeli, 250-255.
     • 3YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Havza Yönetiminde CBS ve Uzaktan Algılamanın Önemi. International Marmara Sciences Congress (IMASCON-Autumn 2019), Kasım 1-3, Kocaeli, 256-261.
     • 4YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Jeolojik Kökenli Doğal Afetler İçinde Heyelanların Yeri ve Önemi. 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), Ekim 14-16, Antalya, 231-238.
     • 5YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Turizm ve Rekreasyon Etkinliklerinin Sulak Alanlar Üzerine Etkileri. 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), Ekim 14-16, Antalya, 239-248.
     • 6YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2018). Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Erozyon Kontrolünde Kullanımı. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kasım 2-3, 417-424.
     • 7YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2018). Orman İçi Rekreasyonel Faaliyetlerin Çevreye ve Toprak Üzerine Olumsuz Etkileri. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kasım 2-3, 425-435.
     • 8DURSUN İ., BABALIK A. A. (2018). Determination of the Floristic Composition in a Forest Rangeland: Sample of Aksu Çatoluk Rangeland. 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Ekim 22-24, 74-79.
     • 9DURSUN İ., ERCAN A., BABALIK A. A. (2018). Determination of Grazing Capacity of the Boğazyanı Rangeland in Isparta Province. 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Ekim 22-24, 64-68.
     • 10BABALIK A. A., FAKİR H., DURSUN İ. (2018). Effects of Grazing on Rangeland Vegetation Structure. 1st International Symposium on Silvopastoral Systems andNomadic Societies in Mediterranean Countries, Ekim 22-22, 69-73.
      • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
      • 1YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2018). Isparta İlinin Su Kaynakları, Sorunları ve Çözüm Önerileri. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Nisan 26-27, 1149.
      • 2YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2018). Baraj Havzalarının Ağaçlandırılması ve Su Kaynaklarına Etkileri. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Nisan 26-27, 1146.
      • 3BABALIK A. A., YAZICI N., DURSUN İ. (2018). Doğal Afetler İçinde Sel ve Taşkınların Önemi. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Nisan 26-27, 1142.
      • 4BABALIK A. A., YAZICI N., DURSUN İ. (2018). Farklı Arazi Kullanım Durumlarının Su Kaynakları Üzerine Etkileri. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Nisan 26-27, 1141.
      • 5BABALIK A. A., YAZICI N., DURSUN İ. (2018). İklim Değişikliği, Kuraklık ve Türkiye. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Mart 22-24, 2337.
      • 6DURSUN İ., YAZICI N., BABALIK A. A. (2018). Çevresel Problemlerin Isparta İli Ölçeğinde Değerlendirilmesi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Mart 22-24, 2306.
       • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
       • 1Kızılova Ormaniçi Merasının Bazı Vejetasyon Özellikleri ile Yem Potansiyelinin Belirlenmesi, Proje No:114O703, Süleyman Demirel Üniversitesi, -Tübitak 3001, 2016, Tamamlandı.
        • Akademik Görevler
        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Havza Yönetimi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-...)
        • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Havza Yönetimi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2018-2018)
         • Verdiği Dersler
         • 1Bitirme Tezi 1
         • 2Bitirme Tezi 2
         • 3Erozyon Ve Sedimentasyon
         • 4Havza Analizi
         • 5Havza Modelleme
         • 6İklim Değişikliği Ve Toprak Erozyonuna Etkileri
         • 7İşletmede Mesleki Eğitim
         • 8Proje 1
         • 9Proje 2
         • 10Su Kaynakları Yönetimi